وکیل سرقت رایانه ای | جرم سرقت رایانه ای | مجازات سرقت رایانه ای

سرقت رایانه ای

سرقت رایانه ای یا سرقت اینترنتی

وکیل سرقت رایانه ای عنوان میدارد؛ مطابق نگاره ها و قوانین مدون و خصوصا مقرراتی که مختص موضوع سرقت رایانه ای است شرح سرقت رایانه ای به این صورت است که؛ در دسته بندی جرایم و بزه ها از حیث “موضوع جرم” جرایم ضد اموال یا جرایم علیه تمامیت مالی اشخاص جامعه در عرض جرایم علیه اشخاص، عفت عمومی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار میگیرد. لذا چنانچه در وقوع و تشکیل جرم علیه اموال و عمل مجرمانه ضد مال، اگر مالی در میان نباشد آن جرم نیز واقع نمیشود.

تفاوت جرایم مالی با جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی معرف این نکته است که جرایم اقتصادی اخص از جرایم مالی است و اگر هر یک از جرایم مالی در سطح کلان رخ دهند و به امنیت اقتصادی لطمه وارد سازند، از مصادیق جرایم اقتصادی خواهند بود خواه مال، موضوع جرم باشد یا مال، وسیله وقوع جرم باشد، به این ترتیب بعنوان مثال جرم کلاهبرداری که مال در آن موضوع جرم است اگر در سطح کلان یا علیه نهادهای دولتی انجام گیرد، یک جرم اقتصادی خواهد بود. مثال دیگر در جرایم اقتصادی: در جرم ارتشا اگر مال الرشا قابل توجه و کلان باشد، در زمره جرایم اقتصادی قرار خواهد گرفت.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل جرایم رایانه ای

موضوع سرقت رایانه ای چیست؟

داده متعلق به دیگری، موضوع سرقت رایانه ای است.
موضوع سرقت رایانه ای، داده است و داده در مقابل سامانه و شبکه قرار میگیرد پس سامانه و شبکه رایانه ای قابل ربایش نیستند زیرا سامانه به کاربرد رایانه گفته میشود و شبکه، متشکل از چندین رایانه است که به یکدیگر پیوند دارند.

وکیل پرونده سرقت رایانه ای عنوان میدارد مطابق قوانین مدون موضوع سرقت رایانه ای باید دارای ارزش مالی باشد این مولفه در سرقت سنتی هم موجود است لذا چنانچه کسی مواد مخدر یا مشروبات الکی دیگری را برباید مرتکب جرم سرقت نشده است زیرا این اقلام در قوانین کشور ما، مال محسوب نمیشوند و قانون حرکتی برای آنها قایل نمیباشد.
این امر در سرقت رایانه ای اینگونه نمود خارجی میابد؛ چنانچه اگر کسی فیلم با محتوای مستهجن دیگری را برباید یا از تصویر یا فیلم خانوادگی دیگری که با ویژگی خاص و معیارهای مستهجن سازگار باشد، روگرفت تهیه نماید سارق رایانه ای نیست و بزه سرقت رایانه ای را مرتکب نگردیده است.

چه زمانی سرقت رایانه ای رخ می دهد؟

وکیل سرقت رایانه ای ادامه میدهد؛ مطابق قوانین و مقررات مربوطه و قانون جرایم رایانه ای و کتب دکترین سرقت رایانه ای یک جرم رایانه ای محض است و محل وقوع و صور رخدادی آن اینگونه است که:
ربودن داده از جایی که داده در جا و محل خود باقیست (رو گرفت از داده copy) همچون جاسوسی و شنود غیر مجاز از مصادیق روگرفت از داده میباشند و یا بصورت اخذ و برش (جابجایی مکان داده cut) که در این شکل عین داده از سامانه برداشته میشود همسو با تخریب داده رخ میدهد، است.

مجازات سرقت رایانه ای چیست؟

سرقت رایانه ای به شرح ماده ١٢ قانون جرایم رایانه ای (ماده ٧۴٠ قانون مجازات اسلامی) اینگونه است که: ((هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر اینصورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.))

◁◁ بیشتر بدانید:  قانون جرایم رایانه ای در ایران

مجازات سرقت اینترنتی
مجازات سرقت اینترنتی

وکیل سرقت رایانه ای و تحلیل ماده ١٢ قانون جرایم رایانه ای

“ربایش”

وکیل سرقت رایانه ای بیان میدارد؛ رفتار سرقت رایانه ای همچون سرقت سنتی “ربودن” است.
ربودن یا ربایش واژه ای است که معنا و مفهوم خود را از عرف میگیرد و به هرگونه دست اندازی بر مال دیگری ربایش گفته میشود خواه غافلگیرانه باشد یا نباشد. به عبارت دیگر آنچه که مفهوم ربایش را میسازد دست اندازی به مال دیگری یا از آن خود کردن بدون خشنودی دارنده آن است پس در این میان آنچه که حائز اهمیت نمیباشد غافلگیری و برداشتن و فرار کردن است و همین اندازه بس که کسی مال دیگری را بدون رضایت وی به دست آورد، رفتار ربایش محقق شده است.

وکیل سرقت رایانه ای و تعریف او از ربایش در سرقت رایانه ای

وکیل سرقت رایانه ای تاکید میدارد؛ ربودن داده نیز به معنای دست اندازی به داده دیگری است که یا بصورت روگرفتن (کپی) یا بصورت برداشتن (کات) انجام میپذیرد لذا مقصود از ربودن در ماده ١٢ قانون جرایم رایانه ای بر مفهوم دو رفتار استوار است:

۱) رو گرفتن (کپی)

رو گرفتن (کپی) در قالب “چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد” آمده است که باید روگرفتن در فضای سایبر انجام شود به نحوی که داده دیگری را تخریب، جعل ننماید! به عنوان مثال:
اگر کسی به سامانه دیگری که با تدابیر امنیتی تحت حفاظت و حراست است رخنه کند و به داده ها و اطلاعات ایشان دسترسی یابد ولیکن آن داده ها و اطلاعات و درون مایه ها را روی کاغذ بنویسد یا بخواند و به یاد بسپارد یا از روی صفحه نمایشگر عکس تهیه کند، مرتکب جرم سرقت رایانه ای نگردیده است و تنها جرم دسترسی غیرمجاز را مرتکب گردیده است.
به عقیده وکیل سرقت رایانه ای دلیل این امر آن است که رفتار مرتکب، یک رفتار فیزیکی و خارج از فضای سایبر است و جرم بشمار نمیرود.

٢) برش دادن و برداشتن داده (کات)

برش دادن و برداشتن داده (کات) به حالتی گفته میشود که داده از جا و محل انباشت و ذخیره خود برداشته و جابجا میشود و به جای دیگری میرود لذا در برش، با جابجایی که صورت میگیرد دیگر عین داده در اختیار دارنده اصلی و صاحب و مالک آن نیست و عبارت “در غیر اینصورت” که در متن ماده ١٢ قانون جرایم رایانه ای آمده به همین معناست که دیگر عین داده در اختیار دارنده و صاحب اصلی ان نیست که دقیقا معنای برش (کات) بیان گردیده است.

وکیل سرقت رایانه ای در ربایش سایبری
وکیل سرقت رایانه ای در ربایش سایبری موکدا عنوان میدارد ربایش سایبری در قانون جرایم رایانه ای تنها به دو رفتار روگرفت (کپی) و برش (کات) اشاره دارد و نسبت به ربایش در فضای بیرونی دلالتی ندارد پس بعنوان مثال: اگر کسی خودروی دیگری را برباید که درون آن لپ تاپ یا لوح فشرده حاوی اطلاعات باشد ربایش سایبری انجام نشده است و چنین ربایش هایی بر پایه مقررات کیفری سرقت سنتی رسیدگی میشوند.

وکیل سرقت رایانه ای و تعریف رکن روانی بزه سرقت رایانه ای

رکن روانی سرقت رایانه ای از دو جز آگاهی و عمد رفتاری تشکیل شده است. رباینده باید آگاه باشد که داده از آن دیگری است پس اگر کسی برای بهره گیری از داده اش از سامانه دیگری استفاده نماید و در این حین بدون اینکه متوجه باشد و آگاهی داشته باشد (یعنی بدون عمد) از داده های موجود در سامانه آن شخص دیگر، روگرفت بردارد، سارق رایانه ای بشمار نمیرود.

وکیل سرقت اینترنتی در تهران
وکیل سرقت اینترنتی در تهران

وکیل سرقت رایانه ای در تهران

اگر مورد جرم سرقت رایانه ای واقع شده اید و نیاز به مشاوره با وکیل جرایم رایانه ای  و به ویژه وکیل سرقت رایانه ای را حس نموده اید با مشاوران و وکلای پایه یک موسسه حقوقی امین عدالت کبریا در تهران ، متخصص در جرم سرقت اینترنتی و تخلفات فضای مجازی تماس بگیرید. ما با بهترین راه کارها شما را با چگونگی طرح دعوای سرقت اینترنتی و جزئیات قوانین جرایم رایانه ای آشنا نموده و تا نیل به مقصود و حل مشکلات و ابهامات حقوقی شما همراهتان خواهیم بود.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۸ میانگین امتیاز: ۴.۸]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

58 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
منصور خواه
2 سال قبل

سلام وقت بخیر. خسته نباشید. تو جرم سرقت رایانه ای هم میشه فردی رو به جرم معاونت مجازات کنن؟

احمدوند
2 سال قبل

سلام ببخشید میشه بفرمایید مگه تو قانون سرقت رو با ربودن مال دیگری تعریف نکرده؟ پس چطور در امر جرائم رایانه ای سرقت میتونه بوجود بیاد؟

حمیدنژاد
2 سال قبل

سلام خسته نباشید . تو جرم سرقت رایانه ای ربودن به چه شکل محقق میشه؟ ممنون میشم پاسخ بدید.

خورشیدی
2 سال قبل

سلام وقت بخیر. منو به جرم سرقت رایانه ای دستگیر کردن و بهم اتهام معاونت رو زدن در صورتیکه من اصلا نه نقشی داشتم در اجرای این کار نه خبر داشتم الان باید چطوری از خودم دفاع کنم؟

بهادری
2 سال قبل

یه شخصی از حساب شخص دیگری سرقت کرده و به حساب من پول رو رخته و دوباره از حساب من پول رو برداشت کرده و حالا من گیر افتادم باید چیکار کنم؟