کلاهبرداری رایانه ای

کلاهبرداری رایانه ای چیست؟ بهترین وکیل کلاهبرداری رایانه ای در تهران کیست؟ شکایت از جرم کلاهبرداری رایانه ای چگونه است؟ ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری اینترنتی چیست؟ مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای چیست؟ بهترین موسسه حقوقی در تهران در سال ۱۴۰۱ کدام است؟ حق الوکاله وکیل کلاهبرداری اینترنتی در سال جدید چقدر است؟ با ما همراه باشید.

تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای

کلاهبرداری رایانه ای یا کلاهبرداری اینترنتی جرمی است که، رایانه در آن نقش بنیادین دارد. بطوریکه برخی از اجزای تشکیل دهنده رکن مادی جرم کلاهبرداری اینترنتی را تحت تاثیر قرار میدهد. به همین دلیل است که کلاهبرداری اینترنتی، از کلاهبرداری عام یا سنتی جدا میگردد.

بر پایه ماده ۶٧ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ١٣٨٢ هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با سواستفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده (پیام) ها برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف (داده پیام)، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم میشود.

تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب شده، و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده است.

تعریف این جرم مطابق ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای

کلاهبرداری رایانه ای در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای (ماده ٧۴١ قانون مجازات اسلامی) مورد تبیین قرار گرفته است. مطابق این ماده: ((هرکس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه مال منفعت خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.)) در ادامه به توضیح ابعاد مختلف این جرم و معرفی بهترین وکیل کلاهبرداری رایانه ای میپردازیم:

جرم کلاهبرداری رایانه ای
جرم کلاهبرداری رایانه ای

آیا کلاهبرداری رایانه ای جرمی مقید است؟

کلاهبرداری رایانه ای همانند کلاهبرداری سنتی جرمی مقید است. اما قید آن چیست؟ چه چیزی موجب به وجود آمدن این جرم میشود؟ جرم کلاهبرداری رایانه ای، مقید به حصول نتیجه مجرمانه است.  نتیجه مجرمانه، اخذ مال و منفعت میباشد. یعنی باید به واسطه سواستفاده از رایانه، از طریق افعالی نظیر ایجاد، محو، توقف و غیره، مال یا منفعت یا مزایای مالی عاید مرتکب جرم بشود. لذا یکی از بهترین دفاعیات متهم به ارتکاب این جرم، اثبات مفقودی هر یک از حلقه های مذکور است. پس در مقابل آن، تکلیف و وظیفه شاکی، اثبات وقوع جرم و انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار و اعمال و افعال مرتکب جرم میباشد. به همین جهت، بهترین کار قبل از هرگونه اقدام قانونی، اخذ مشاوره حقوقی تخصصی و دقیق از وکیل کلاهبرداری رایانه ای میباشد. هم اکنون با ما تماس بگیرید.

جرم کلاهبرداری اینترنتی از چه عناصری تشکیل شده است

کلاهبرداری رایانه ای یک جرم است. هر جرمی دارای عناصر تشکیل دهنده است. این عناصر تشکیل دهنده شامل عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است. مطابق ماده ٧۴١ قانون مجازات اسلامی در خصوص کلاهبرداری رایانه ای عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری رایانه ای عبارتند از:

نخست: رفتار مجرمانه؛ هر گونه کنش مرتبط با داده یا سامانه گفته میشود مانند محو، تغییر و غیره که باید بصورت غیرمجاز انجام گیرند.

دوم: تحصیل؛ تحصیل اعم است، از دریافت واقعی یا مجازی یا منظور کردن اعتبار مالی برای خود. به عنوان مثال:

مثال ۱) اگر کسی به سامانه بانک رخنه کند، و با دگرگونی داده ها، رقم پولی دارنده حسابی را کاهش و سپس رقم حساب خود را افزایش دهد، مرتکب کلاهبرداری رایانه ای شده است.

مثال ۲) اگر کسی با وارد شدن به سامانه یک موسسه مالی، درصد اقساط وامی که باید برگردانده شود، را کاهش دهد یا با دستکاری در سامانه برخی از اقساط وام را پرداخت شده نشان دهد، فاعل جرم کلاهبرداری رایانه ای شده است.

سوم: موضوع کلاهبرداری رایانه ای؛ وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی است. پس اگر کسی در نتیجه افعال و اعمالی ولو از طریق رایانه، مالک مالی مانند مشروبات الکلی شود، مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای نشده است. زیرا مشروبات الکلی در ایران مالیت نداشته و مشروع نمیباشد.

چهارم: رکن روانی کلاهبرداری رایانه ای: که متشکل از دو عنصر است. عمد در رفتار، مرتکب باید در انجام رفتارهای تمثیلی، عامد باشد. عمد در تحصیل، مرتکب باید در تحصیل مال یا منفعت، عامد باشد.

به موجب مفقود بودن هریک از دو مورد بالا، پرونده کلاهبرداری رایانه ای به نتیجه ای نرسیده و نمیتوان تحقق جرم کلاهبرداری اینترنتی را به اثبات رساند.

◁◁ بیشتر بدانید:  قانون جرایم رایانه ای در ایران

مجازات کلاهبرداری رایانه ای
مجازات کلاهبرداری رایانه ای

مجازات این جرم سایبری مطابق قانون

در تعیین کیفر و مجازات برای کلاهبرداری رایانه ای مقنن اینگونه مقرر داشته است که: علاوه بر رد مال به صاحب آن مال، مرتکب به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم گردد.

نکته حائز اهمیت، چگونگی رد مال یا منفعت، خدمات مالی و امتیازهای مالی است! مقنن به واژه مال بسنده نموده و از سخن گفتن درباره دیگر موارد و مصادیق امتناع نموده است. در این موارد چنانچه رد آن منفعت، خدمت یا امتیاز امکان پذیر نباشد، باید با تنظیم دادخواست و جلب نظر کارشناس مطالبه جبران خسارت صورت پذیرد.

تعیین کیفرهای اصلی و تتمیمی و تبعی کلاهبرداری رایانه ای، به هیچ روی از کلاهبرداری سنتی پیروی نمیکند. زیرا این دو بزه ازهم جدا هستند. و پیوندی باهم ندارند. پس کیفر کلاهبرداری رایانه ای، برعکس کلاهبرداری سنتی، قابل تعلیق و تخفیف است. و نسبت به آن کیفرهای ثابت و همیشگی، همچون محرومیت از نمایندگی مجلس یا عضویت در هیات مدیره کانون وکلا جایگاهی ندارد.

شکایت از کلاهبرداری رایانه ای

شکایت از کلاهبرداری رایانه ای چگونه است؟ به محض اطلاع از وقوع چنین جرمی، فورا سایر شماره کارتهای خود را سوزانده و به اصطلاح مسدود نمایید. در اولین فرصت با وکیل تماس گرفته و از ایشان مشاوره حقوقی دریافت کنید. اگر دانش و تخصص کافی را دارا میباشید، نسبت به تنظیم شکواییه اقدام کنید. وگرنه تنظیم شکواییه را از وکیل متخصص کلاهبرداری رایانه ای بخواهید. اگر وکیل ندارید، باید شخصا به یکی از دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه کرده و نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنید. اگر وکیل متخصص کیفری استخدام نمایید؛ با اعطای وکالت به وی، نیاز به مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی وجود ندارد. شما میتوانید مراحل شکایت و روند پیشروی پرونده خود را از وکیل خود جویا شوید. موسسه حقوقی ما بطور ۲۴ ساعته پاسخگوی شما عزیزان میباشد.

بهترین وکیل کلاهبرداری رایانه ای در تهران

کلاهبرداری رایانه ای از مصادیق جرایم رایانه ای میباشد. بهترین وکیل در این حوزه، وکیل جرایم رایانه ای است. که فعالیت و و کالت خویش را به وکالت در موضوعات مختلف جرایم رایانه ای معطوف نموده است. لذا بهترین توصیه به شما عزیزان این است که قبل از اعطای وکالت، از دانش، تخصص، تجربه و مهارت وکیل خود مطلع شوید. زیرا وکالت در حوزه جرایم رایانه ای و بالاخص جرم کلاهبرداری رایانه ای مستلزم مراجعات مکرر به پلیس فتا و پیگیری پرونده در دادسرای جرایم رایانه ای میباشد.

حق الوکاله وکیل متخصص کلاهبرداری رایانه ای در سال ۱۴۰۱

حق الوکاله وکیل کلاهبرداری رایانه ای در سال ۱۴۰۱ مانند سالهای گذشته به چند عامل بستگی دارد. عواملی مانند: پرونده کیفری شما در چه مرحله ای قرار دارد؟ آیا وکیل کیفری از ابتدا باید تنظیم شکواییه نماید؟ آیا کیفرخواست علیه متهم به ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای صادر شده است؟ یا پرونده کیفری مربوطه در مرحله دادگاه نخستین قرار دارد؟ آیا میخواهید صرفا برای یک مرحله مانند مرحله دادسرا وکیل اخذ نمایید؟ یا میخواهید وکیل در همه مراحل شکایت از کلاهبرداری رایانه ای همراه شما باشد؟ نظر به موارد مذکور، حق الوکاله وکیل نیز متفاوت خواهد بود. ولیکن فراموش نکنید که هرگز نباید پرونده کلاهبرداری رایانه ای خود را بدون حضور وکیل رها نمایید.

نکته: پرداخت حق الوکاله وکیل کلاهبرداری اینترنتی در موسسه حقوقی امین عدالت بصورت اقساط میباشد. شما میتوانید هزینه وکیل را بصورت قسطی پرداخت کنید.

چرا موسسه حقوقی امین عدالت یک انتخاب مطمئن است

موسسه حقوقی امین عدالت در انواع دعاوی کیفری بصورت تخصصی خدمات حقوقی ارایه میدهد. ازجمله خدمات حقوقی موسسه ما در تهران، داشتن وکیل متخصص جرایم رایانه ای است. کلاهبرداری رایانه ای نیز یکی از مبتلابه ترین موضوعات پرونده های کیفری در این زمینه است. مشاوره حقوقی با وکیل متخصص کلاهبرداری اینترنتی این امکان را به شما میدهد که اطلاعات لازم و کافی در خصوص پرونده خود به دست بیاویرد.

اطلاعاتی مانند: اکنون پرونده شما دقیقا در چه مرحله ای قرار دارد؟ بهترین اقدام قانونی شایسته در این مرحله چیست؟ نحوه دفاع از اتهام کلاهبرداری رایانه ای در دادسرا چگونه است؟ شاکی چگونه میتواند پرونده کلاهبرداری رایانه ای را تشکیل دهد؟ نحوه پیگیری پرونده توسط شاکی یا وکیل ایشان در دادگاه چگونه است؟ نحوه تنظیم بهترین لایحه دفاعیه در پرونده کلاهبرداری رایانه ای چیست؟ به چه مواردی باید در لایحه اشاره کنیم؟ همه این موارد و بسیاری از اطلاعات مفید و کاربردری را در جلسه مشاوره حقوقی از وکیل متخصص خود بخواهید.

وکیل کلاهبرداری اینترنتی در تهران
وکیل کلاهبرداری اینترنتی در تهران

سخن آخر

در صورت مواجهه با جرم کلاهبرداری اینترنتی و نیاز به مشاوره با وکیل جرایم رایانه ای متخصص در این امر با ما تماس بگیرید. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با وکلای خبره در جرایم و تخلفات فضای مجازی بخصوص در سرقت و کلاهبرداری اینترنتی، راهکارهای حقوقی و قانونی را به شما نشان میدهند. لذا جهت طرح دعاوی جرایم رایانه ای در مراجع صالح و پیگیری مطالبات شما همراهتان خواهیم بود. توصیه میگردد از سایر خدمات حقوقی موسسه امین عدالت در حوزه جرایم رایانه ای، مانند مشاوره حقوقی حضوری و تلفنی و مطالعه پرونده و تنظیم لایحه بصورت رایگان استفاده نمایید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۲۲ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

59 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
شایسته
2 سال قبل

سلام من از تو اینترنت شفارش ی سری قرص لاغری دادم و اتفاقا به موقع هم اومد اما قرص ها اصلا اون کیفیتی که باید داشته باشه رو نداشت و اصلا شبیه به تبلیغاتی که می کردن نبود. حالا میخواستم ببینم میتونم به جرم کلاهبرداری رایانه ای شکایت کنم؟

تازيكه
2 سال قبل

سلام وقت بخیر. اگه کلاهبرداری در نیمه راه برملا بشه و به سرانجام نرسه آیا بازم فرد متهم خواهد بود؟

حمیدی
2 سال قبل

سلام وقت بخیر . میخواستم بپرسم شما وکالت واسه پرونده کاهبرداری رو انجام میدید؟

شیشه ای
2 سال قبل

سلام خسته نباشید. اگه کلاهبرداری رایانه ای در خارج از ایران اتفاق بیفته بازم قابل پیگیری هست؟

سامانی
2 سال قبل

سلام وقت بخیر خسته نباشید. کلاهبرداری رایانه ای چه زمانی محقق میشود؟