وکیل جرایم تلگرامی | جرم تلگرامی چیست و چگونه محقق میشود؟

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

وکیل جرایم تلگرامی | جرایم تلگرامی
جرایم رایانه ای

وکیل جرایم تلگرامی فعال در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا بدوا به طور مختصر به بیان اینکه فضای مجازی یا فضای سایبری چیست، تلگرام چیست و چگونه جرم تلگرامی یا جرایم تلگرامی محقق میشود، میپردازد.

فضای مجازی چیست؟

فضای مجازی یا همان فضای سایبری (Cyberspace) در مقابل فضای حقیقی که در عالم ماده مشاهده مینماییم قرار دارد. فضای مجازی گستره بزرگی است که میتوان آن را اینگونه تعریف نمود: اجتماع رایانه ها و تلفن همراه که در سوی دیگر توسط کاربران و افراد و اشخاص حقیقی اداره میشود و در آن فعالیت دارند.

تلگرام چیست؟

تلگرام یک نرم افزار پیام رسان است که قابلیت ارسال و اشتراک گذاری متن، فایل های صوتی و تصویری، برقراری تماس صوتی و تصویری و غیره را میان کاربران خود ممکن میسازد. همچنین کاربران میتوانند با تشکیل گروه و کانال به انجام هر فعالیتی اعم از تبلیغ و سایر مواردی را که میخواهند به اشتراک بگذارند، در سطح وسیع تری اقدام نمایند.

جرایم تلگرامی چه زمانی محقق میشوند؟

وکیل جرایم رایانه ای یا بطور تخصصی تر وکیل جرایم تلگرامی بیان میدارد: سوال متداول این است که:

  • چه عملی در فضای مجازی و در نرم افزار تلگرام، جرم محسوب میشود؟
  • و یا اینکه محتویات رد و بدل شده در تلگرام تا چه حد در محاکم قابلیت استناد و اثبات دارد؟

مطابق ماده ٢ قانون مجازات اسلامی کشور ما، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شود، جرم میباشد. جرایم دارای دسته بندی های بسیار است. موضوعات جرایم گسترده و مختلف بوده که هم در فضای حقیقی و جهان ماده و هم در فضای مجازی و در نرم افزارهایی همچون تلگرام قابل تحقق میباشد.

وکیل جرایم تلگرامی | جرم تلگرامی

وکیل جرایم تلگرامی | جرم تلگرامی

وکیل جرایم تلگرامی در بیان مصادیق آن

وکیل جرایم تلگرامی (Lawyer Of Telegram Crime) مطابق قانون مجازات اسلامی در بخش جرایم رایانه ای به شرح چند مصداق از مصادیق جرایم رایانه ای که در فضای تلگرام قابلیت تحقق دارد را بیان میکند.

وکیل جرایم تلگرامی و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

هنگامیکه شخص یا اشخاصی در تلگرام اقدام به ارسال تصاویر، ویدیوها و یا حتی متنهای مستهجن به دیگری مینماید مرتکب جرم شده و قابل تعقیب کیفری و مجازات است. وکیل جرایم رایانه ای که در زمینه جرایم محقق شده در نرم افزار تلگرام فعالیت دارد بیان میکند: مطابق ماده ٧۴٢ قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای) هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ٩١ روز تا ٢ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴٠ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

وکیل جرایم تلگرامی در خصوص کانال و گروه های تلگرامی میگوید: چنانچه شخص یا اشخاصی اقدام به تشکیل گروه نمایند که در نرم افزار تلگرام به ایشان مدیر (admin) گفته میشود و سپس محتویات مستهجن را به اشتراک بگذارد، اگر اعضای گروه کمتر از ١٠ نفر باشند به جزای نقدی ١ میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال محکوم میشود.

وکیل جرایم تلگرامی و توضیح محتویات مستهجن

وکیل جرایم تلگرامی در تبیین اینکه به چه چیزی محتویات مستهجن اطلاق میشود، طبق قانون پاسخ میدهد: مطابق تبصره ۴ ماده ٧۴٢ قانون مجازات اسلامی، محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل مرد یا زن یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. وکیل جرایم تلگرامی می افزاید: ارسال هرگونه استیکر یا ایموجی که حامل و در بر دارنده تصاویر و محتویات مستهجن باشد مشمول قانون جرایم رایانه ای بوده و عمل وی جرم تلگرامی محسوب میشود.

وکیل جرایم تلگرامی و مجازات سنگین جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

وکیل جرایم تلگرامی تشریح میدارد: اگر کسی حرفه خود را ارتکاب اعمال و رفتارهای مندرج در ماده ٧۴٢ قانون مجازات اسلامی قرار دهد، یا بطور سازمان یافته ای مرتکب آن افعال گردد، ممکن است در محکمه، مفسد فی الارض شناخته شود و برای ایشان مجازات اعدام در نظر گرفته شود. از طرفی اگر سازمان یافتن آن و حرفه و پیشه وی در این امر اثبات نگردد باز هم به حداکثر هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد. وکیل جرایم تلگرامی به بیان ساده میگوید: ادمین یک کانال تلگرامی با محتویات مستهجن ممکن است به دو سال حبس و جزای نقدی ۴٠ میلیون ریال محکوم شود. (مستندا از تبصره ٣ ماده ٧۴٢ قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه ای)

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل جرایم رایانه ای

وکیل جرایم تلگرامی و ماده ٧۴٣ قانون مجازات اسلامی

وکیل جرایم تلگرامی به دلیل مراجعات مکرر شما عزیزان خصوصا در مورد فرزندان خود، و طرح این پرسش که بچه من اهل اینکارا نبود و شخص دیگری او را تشریق کرده، بیان میدارد: اگر کسی دیگری را به دستیابی بر محتویات مستهجن تشویق نماید مجرم است. مثلا در مدرسه ای یکی از دانش آموز بزرگتر به دانش آموز کوچکتر نحوه استفاده از یک کانال غیراخلاقی را آموزش دهد یا وی را ترغیب به عضویت در یک گروه تلگرامی نماید، مرتکب جرم موضوع ماده ٧۴٣ قانون مجازات اسلامی شده است.

مضافا مصادیقی چند در ماده مرقوم احصا شده است به این شرح که؛ هرگاه شخصی از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی همچون تلگرام، دیگران را به دستیابی به محتویات مستهجن، تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا به ایشان ارائه طریق دهد و موجب تسهیل در دسترسی گردد و یا حتی نحوه و چگونگی استفاده از آن را آموزش دهد به حبس از ٩١ روز تا ١ سال و جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ٢٠ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

وکیل جرایم تلگرامی در تبیین ترغیب به خودکشی

وکیل متخصص جرایم تلگرامی بیان میکند؛ مطابق بند ب ماده ٧۴٣ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد به حبس از ٩١ روز تا ١ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ٢٠ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.

در بسیاری از دعاوی کیفری و پرونده های کیفری پس از انجام تحقیقات مقدماتی در نهاد مربوطه اعم از دادگاه و دادسرا با بررسی موبایل شاکی و محتویات آن، موارد مذکور در بالا کشف و رویت میشود. لذا اگر کسی، دیگری را ترغیب نماید که خودش را بکشد، مصداق جرم موضوع ماده مرقوم خواهد بود.

وکیل جرایم تلگرامی و هتک حیثیت تلگرامی

وکیل جرایم تلگرامی میگوید: پرسش های متداول مطرح در این زمینه از قرار ذیل است:

  • کسی عکس من را پخش کرده است آیا میتوانم از او شکایت کنم؟
  • شخصی مزاحم من است و من را با عکس های شخصی و عکس های خانوادگی ام تهدید میکند چکار میتوانم بکنم؟
  • مزاحمی دارم که عکس من را فتوشاپ کرده و موجب آبروریزی من شده است، چه شکایتی مطرح کنم؟

و از این قبیل سوالات بسیار مورد پرسش واقع میشود. وکیل جرایم تلگرامی وفق قانون پاسخ میدهد، اگر کسی عکس شما را فتوشاپ نماید و به عبارتی آن را تغییر دهد یا عکس خانوادگی شما را منتشر کند و عرفا موجب هتک حیثیت یا همان آبروریزی برای شما گردد، قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. وکیل جرایم تلگرامی میگوید: همچنین است اگر کسی صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی دیگری را در کانال تلگرامی و فضای مجازی نشر دهد، مرتکب جرم هتک حیثیت در تلگرام و فضای مجازی شده است.

نشر اکاذیب در تلگرام

وکیل جرایم تلگرامی میگوید: در عصر کنونی و با در اختیار داشتن تلفن های همراه با قابلیت بسیار در نصب و فعالسازی و استفاده از نرم افزارهای اینترنتی خصوصا تلگرام، بستر انجام برخی از افعال مجرمانه و اعمال ممنوعه فراهم و آسان شده است. وکیل جرایم تلگرامی ادامه میدهد: چه بسا بسیار دیده اید که حتی ناخواسته در گروه و کانال تلگرامی عضو شده اید که محتویات آن کانال نشر اخبار دروغین و یا رعب آور و وحشت زایی است که موجب فریب و آزار شما عزیزان میگردد. بعنوان مثال دارویی تحت عنوان استامینوفن کدیین زین پس کشنده بوده و در بازار پخش گردیده است.

وکیل جرایم رایانه ای برای تفهیم هرچه بیشتر موضوع بازهم به ذکر مثال میپردازد: یا بسیار دیده اید که در کانال تلگرامی، خبری دال بر اینکه در بازار خرما و میوه های سمی جهت ایجاد انواع بیماری و حتی فوت افراد جامعه عرضه شده است لذا از خرید آنها اجتناب نمایید. اخباری از این قبیل را بسیار مشاهده نموده اید.

آیا انتشار اخبار دروغینی از این قبیل در تلگرام جرم است؟

وکیل جرایم تلگرامی در این خصوص میگوید: مطابق ماده ٧۴۶ قانون مجازات اسلامی: ((هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد)).

وکیل جرایم تلگرامی در تهران

وکیل جرایم تلگرامی در تهران

وکیل جرایم تلگرامی در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا نظر به گسترش دعاوی کیفری در این زمینه و طرح دعاوی متعدد با موضوعات مختلف اعم از مزاحمت تلگرامی و هتک حیثیت تلگرامی و غیره وکلای متخصص خویش را بر آن داشته که با ارائه مطالب و مقالاتی از این قبیل موجب آگاهی شما عزیزان از کمیت و کیفیت این دسته از جرایم سایبری گردد.

در هنگام مراجعه به موسسه ما و اخذ مشاوره حقوقی از بهترین وکیل مربوطه، متوجه خواهید شد که سرنوشت دعوای کیفری پیش رو از چه قرار خواهد بود و آیا ادله اثباتی کافی و وافی در دست شما وجود دارد یا خیر. در بسیاری از موارد صرفا با یک جلسه مشاوره حقوقی، اشخاص از حقوق و تکالیف خود در زمینه دعاوی سایبری و جرایم تلگرامی مطلع و وقوف کاملی بر آن خواهند یافت. جهت مشاوره با وکیل جرایم رایانه ای یا بطور تخصصی تر وکیل جرایم تلگرامی در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۵ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
وکیل جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول
نوشتهٔ بعدی
جرایم اینستاگرامی چیست و چه مواردی را شامل می شود؟

دیگر مطالب این دسته بندی

58 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
58
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x