جرایم در حکم کلاهبرداری کدامند؟

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

جرایم در حکم کلاهبرداری | وکیل کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری

وکیل دعاوی کیفری موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا که در حوزه جرایم کلاهبرداری و جرم کلاهبردای فعالیت مینماید مختصرا در مقالات کیفری مربوطه وکیل کلاهبرداری نامیده میشود. پیش تر در مقاله ای تحت عنوان “جرم کلاهبرداری چیست و چه مجازاتی دارد” مطالبی چند در خصوص جرم کلاهبرداری ارائه گردیده است.

وکیل کلاهبرداری بهترین روش در جهت تبیین ماهیت این جرم را اینگونه ارائه میدارد که بیان مطالب و دعاوی بصورت تفکیک شده ابراز گردد تا موجب آگاهی و اطلاع دقیق مطالعه کننده باشد. لذا موسسه حقوقی ما در مقاله پیش رو صور دیگر جرم کلاهبرداری و کلاهبرداری های خاص را تشریح میدارد.

وکیل کلاهبرداری و انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

  • انتقال مال غیر چیست؟
  • تفاوت انتقال مال غیر و کلاهبرداری در چیست؟
  • آیا انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است؟

وکیل دعاوی کیفری به این قبیل موضوعات و پرسش ها پاسخ خواهد داد.

وکیل کلاهبرداری بدوا در خصوص انتقال مال غیر بیان میدارد: هرکس مال غیر را با علم به اینکه مال، متعلق به دیگری است، به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی، به دیگری منتقل کند، کلاهبردار است.

همچنین خوب است بدانید اگر انتقال گیرنده در حین انجام معامله، عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد، کلاهبردار محسوب میشود. وکیل متخصص کلاهبرداری به عبارت دیگر میگوید: قانون برای انتقال گیرنده ای که اطلاع و آگاهی از وضعیت مالکیت مال مورد معامله دارد نیز کیفر و مجازات در نظر گرفته است.

بهترین وکیل کلاهبرداری متذکر میگردد: قانون برای مالک اصلی مال نیز تحت شرایطی، مجازات تعیین نموده است. وکیل کلاهبرداری اضافه میدارد: اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اقدام به ارسال اظهارنامه به انتقال گیرنده ننماید و او را از مالکیت خویش مطلع و آگاه نسازد، معاون جرم کلاهبرداری محسوب میشود.

وکیل کلاهبرداری در خصوص تفاوت میان انتقال مال غیر که از زمره دعاوی کیفری است و تفاوت آن با معامله فضولی که در نخستین نگاه به لحاظ صورت، یک شکل بنظر میرسد بیان میدارد: در معاملات فضولی صرف، که موضوع مواد ٢۴٧ الی ٢۶٣ میباشد، عنصر معنوی جرم که همان سوء نیت است مفقود بوده و وجه تمایز این دو نوع دعوا از یکدیگر میباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل معامله فضولی | معاملات فضولی

وکیل کلاهبرداری | متخصص در جرم و دعوای کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری | متخصص در جرم و دعوای کلاهبرداری

مجازات انتقال مال غیر

وکیل کلاهبرداری در خصوص مجازات مقرر قانونی برای بزه مذکور در پرونده کیفری مربوطه اذعان میدارد: جرایمی که به موجب قانون، کلاهبرداری محسوب شده و در حکم کلاهبرداری هستند، از حیث تعیین کیفر و مجازات، مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٣۶٧ بوده که رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد.

وکیل کلاهبرداری موکدا بیان داشته: جرم انتقال مال غیر که کلاهبرداری محسوب میشود، از زمره جرایم غیر قابل گذشت میباشد.

نکته: وکیل دعاوی کیفری پیشنهاد مینماید قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری را حتما مطالعه نمایید.

تبانی برای بردن مال غیر

یکی از دعاوی کیفری مبتلا به در محاکم و دادگاه ها این است که اشخاصی در جهت بردن مال غیر و مال دیگری علیه یکدیگر اقامه دعوا مینمایند که این اقدام آنها از زمره تمسک به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری است که کلاهبرداری محسوب میشود و مجازات دارد.

وکیل کلاهبرداری ادامه میدهد: اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد میشوند یا به عنوان معترض ثالث بر حکمی اعتراض مینمایند و اقدام ایشان ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوا باشد چه در جهت بردن مال غیر باشد چه در جهت تضییع حق غیر باشد، کلاهبرداری محسوب شده و موجب مجازات است. وکیل کلاهبرداری مضافا بیان داشته: تبانی هر یک از طرفین اصلی با ثالث هم در حکم کلاهبرداری بوده و موجب تعقیب کیفری و مجازات طرف دعوا میگردد.

وکیل کلاهبرداری درخصوص معرفی مال دیگری بجای مال خود در دعاوی کیفری بیان میدارد: هرگاه محکوم علیه، مدیون، کفیل، ضامن و مدعی علیه برای تامین ادعای خویش، مال غیر را بجای مال خود معرفی کند، محکوم له و پیروز دعوا یا همان طلبکار ضامن خسارت وارده بر مال نبوده و صاحب اصلی مال باید برای جبران خسارت خود به کسی که مال وی را بجای مال خودش معرفی کرده مراجعه نماید و خسارتش را از وی بخواهد.

یادآوری:جهت شناخت مجازات شرکای جرم کلاهبرداری مقاله شرکت در جرم کلاهبرداری و مجازات آن را مطالعه نمایید.

وکیل کلاهبرداری و کلاهبرداری در امور ثبتی

وکیل کلاهبرداری در خصوص موضوع جرم کلاهبرداری در امور ثبتی و اینکه چه هنگام در انجام امور ثبتی، کلاهبرداری محقق میشود مختصرا بیان میدارد: هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده، کلاهبردار محسوب میشود. وکیل کلاهبرداری اضافه میدارد: همچنین است در خصوص موردی که شخص اطلاع و آگاهی دارد که مالکیت او به نحوی از انحا از وی سلب شده و او دیگر قانونا مالک محسوب نمیشود. در این فرض هم شخص، مرتکب جرم کلاهبرداری محسوب میگردد.

نکته: اگر شخصی، حین تقاضای ثبت، مالک باشد ولی در موقع و در هنگام ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نباشد و متعاقبا سند مالکیت اخذ نماید و یا حتی سند نگیرد ولیکن پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد مرتکب جرم مذکور بوده و عمل وی در حکم کلاهبرداری است.

وکیل کلاهبرداری و کلاهبرداری در شرکت ها

بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران در خصوص کلاهبرداری های صورت گرفته در شرکت هایی از قبیل سهامی، مختلط سهامی و مسئولیت محدود مختصرا بیان میدارد: دعوای کیفری کلاهبرداری در شرکت ها در مورد شرکت های سهامی به گفته وکیل کلاهبرداری به این شرح است که به موجب ماده ٢۴٩ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به شرکتهای سهامی مصوب ١٣۴٧: ((هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه، که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد، مبادرت نماید و یا از روی سونء یت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد)).

کلاهبرداری در شرکت های مختلط سهامی

وکیل خوب کلاهبرداری در خصوص تفهیم عنوان معنونه بیان میدارد، به موجب ماده ١٨٠ قانون تجارت برخی از مواد این قانون از جمله ماده ٩٢ در مورد شرکت های مختلط سهامی نیز لازم الرعایه میباشد.
ماده ٩٢ قانون تجارت به شرح ذیل است:

١_ هر کس بر خلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تادیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تادیه ای را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی را منتشر کند که به این وسیله دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تادیه قیمت سهام نماید، اعم از اینکه عملیات مذکور موثر واقع شده یا نشده باشد.
٢_ هرکس بطور تقلبی برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام، اسم اشخاصی را بر خلاف واقع، به عنوانی از عناوین جز شرکت قلمداد نماید.
٣_ مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزبور، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.

کلاهبرداری در شرکت های مسئولیت محدود

وکیل کلاهبرداری در دعاوی کیفری مربوطه و در ارائه مشاوره حقوقی خویش به مراجعه کنندگان محترم در خصوص فعالیت شرکت خود خاطر نشان میسازد: به موجب ماده ١١۵ قانون تجارت مصوب اردیبهشت ١٣١١ اشخاص زیر کلاهبردار محسوب میشوند:

١_ موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
٢_ کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشد.
٣_ مدیرانی که با نبودن صورت دارایی، یا به استناد صورت دارایی مزبور، منافع موهومی را بین شرکت تقسیم کنند.

وکیل کلاهبرداری | وکیل پرونده کلاهبرداری در تهران

وکیل کلاهبرداری | وکیل پرونده کلاهبرداری در تهران

وکیل کلاهبرداری در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا پس از ارجاع امر مشاوره حقوقی و یا وکالت مربوطه به وکیل پایه یک دادگستری خویش در دعاوی کیفری از قبیل کلاهبرداری و صور خاص آن، به مراجعه کننده گرامی تبیین میدارد که ماهیت موضوع تحت الامر از چه قرار است و دعوای کیفری مدنظر در تقسیم بندی چه شاخه ای از دعاوی کلاهبرداری قرار میگیرد. بهترین روش برای حل هر مساله و پرونده کیفری آن است که از ابتدا امر با تشخیص درست و خوب، راه صحیح انتخاب و حول آن محور اتخاذ تصمیم صورت گیرد.

چه بسا پرونده ای با موضوع و ماهیت مجرمانه ولیکن تحت عنوان نادرست و اشتباهی طرح میگردد و نتیجه مقصود و مطلوب را به دست نمیدهد. وکیل کلاهبرداری در خصوص اینکه پرونده پیش رو جزو کدام دسته قرار میگیرد اقدام به ارائه مشاوره حقوقی نموده و پس از تصمیمی که متفقا با نظر موکل اخذ میشود اقدام به طرح دعوای کیفری و یا دفاع از دعوای مطروحه مینماید. بهترین راه حل برای حل هر مشکل، مشاوره و سپردن امر به وکیل متخصص میباشد که این امر خود موجب اجتناب از حصول نتایج ناخواسته و موجب عدم ورود ضرر به مراجعه کنندگان محترم میشود. جهت مشاوره با وکیل کلاهبرداری در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۲۲ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
وکیل کلاهبرداری | جرم کلاهبرداری چیست و چه مجازاتی دارد؟
نوشتهٔ بعدی
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

دیگر مطالب این دسته بندی

66 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
66
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x