اثبات صلح نامه عادی چگونه است؟

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

اثبات صلح نامه عادی
دعاوی حقوقی

اثبات صلح نامه عادی چگونه است؟ برای اثبات صلح نامه عادی باید به دادگاه حقوقی برویم و دادخواست حقوقی تنظیم نماییم؟ وکیل دعاوی حقوقی یا بعبارت دیگر وکیل صلح بصورت تخصصی در این مقاله به بررسی این موارد میپردازد.

اثبات صلح نامه عادی در دادگاه ها

اثبات صلح نامه عادی موضوعی است که در بسیاری از دعاوی حقوقی امری مبتلابه میباشد. وکیل اثبات صلح نامه عادی قبل از هر توضیحی ابتدا در بیانی کوتاه موضوع صلح را تفسیر میکند. صلح از جمله عقود معاوضی تملیکی و مسامحه ای است. وکیل اثبات صلح نامه عادی در ادامه اینچنین بیان میدارد که قانونگذار در این عقد دست طرفین را در مورد مواردی از قبیل تعیین شروط و محتوای قرارداد باز گذاشته است. به دیگر سخن، تاسیسی در قانون مدنی وجود دارد که مطابق آن در صورت عدم مخالفت قرارداد با قوانین و نظم عمومی، آن قرارداد صحیح و لازم الاجراست. لذا تنظیم دادخواست با خواسته اثبات صلحنامه عادی امری شایع میان طرح دعاوی حقوقی راجع به صلح میباشد.

در ماده ۱۰ قانون مدنی اینچنین آمده است: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

نکته: برای صحت یک قرارداد صلح قصد و رضای طرفین به هر طریقی اعم از امضا یا اثر انگشت میتوانند ابراز شوند.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل عقد صلح و تنظیم صلح نامه

اثبات صلح نامه عادی و صلح نامه رسمی

وکیل اثبات صلح نامه عادی اذعان میدارد: صلحنامه عادی در مقابل صلح نامه رسمی است. در تنظیم صلح نامه عادی نیازی به رعایت تشریفات نمیباشد. ولیکن در تنظیم صلح نامه رسمی، که در مقابل صلح نامه عادی است حتما میبایست تشریفات خاص وجود داشته باشد و این امر جزو الزامات آن است. مانند استعلام مالکیت از اداره ثبت و پرداخت مالیات و مواردی از این قبیل که بعنوان تشریفات محسوب میشوند. وکیل اثبات صلح نامه عادی نظر شما را به نکته ای حائز اهمیت جلب مینماید که حاکی از راه نداشتن غبن در عقد صلح است.

همانطور که میدانید صلح کننده یا مصالح، پس از قبولی و امضا نمیتواند ادعا کند که ضرر کرده است. پس وکیل اثبات صلحنامه عادی توصیه میکند پیش از انجام صلح تمامی جوانب آن را بررسی و سپس اقدام فرمایید.

اعتبار صلح نامه عادی

  • اعتبار صلح نامه عادی چقدر است؟
  • آیا صلح نامه عادی اعتبار دارد؟

خوب است بدانید صلح نامه مانند هر قرارداد دیگری، اگر دارای امضا دو طرف قرارداد باشد، و تمامی ارکان صحت صلحنامه در آن موجود باشد، از نظر قانونی در کلیه محاکم و سایر مراجع رسیدگی قضایی قابل استناد است. با توجه به تعریف ارایه شده میتوان ماده ۱۰ قانون مدنی را یادآوری نموده و صحه بر سلامت این عقد یعنی صلحنامه عادی در محاکم قائل شد.

آیا صلح نامه عادی (دستی) اعتبار دارد؟

منظور از شرایط اعتبار صلح نامه عادی چیست؟ آیا صلح نامه عادی (دستی) اعتبار دارد؟ پیشتر بیان گردید که صلح نامه عادی اگر دارای شرایط قانونی باشد معتبر است. بنابراین اعتبار صلح نامه عادی (دستی) نیز اگر دارای شرایط قانونی از جمله امضای طرفین صلح نامه باشد، در تمامی محاکم قابل قبول است و وکیل اثبات صلحنامه عادی در پاسخ به این پرسش، که آیا صلح نامه عادی معتبر است یا خیر، بیان میدارد: بلی. معتبر است.

شرایط اعتبار صلح نامه عادی

حال برای پاسخ به شرایط اعتبار صلح نامه عادی، به بیان شروط آن میپردازیم که شروط مذکور از قرار ذیل است:

۱_ ذیل کلیه صفحات این قرارداد باید امضا شود.
۲_ در زمان امضا قرارداد، طرفین به سن قانونی رسیده و دارای اهلیت قانونی باشند. (سفیه نباشند)
۳_ دچار جنون و ضعف توان عقلی نباشند.

خوب است بدانید ولی یا قیم این اشخاص میتوانند به نیابت از ایشان صلح نامه را امضا نمایند.

در خصوص اثبات صلح نامه عادی میتوان ابراز داشت که، این امر بسیار مهم است که صلح نامه عادی در صورت وجود جنون یا کودک بودن هر یک از طرفین قرارداد باطل است. البته به این شرط که خود ایشان اقدام به تنظیم و امضا صلحنامه ننمایند.

نکته: خوب است بدانید طرفین قرارداد نباید در مورد یک موضوع نامشروع اقدام به تنظیم صلح نامه نمایند. زیرا اگر هدف طرفین قرارداد در صلح نامه عادی قید شود، و آن هدف نامشروع باشد صلح نامه باطل است.

فسخ صلح نامه عادی

  • آیا صلح نامه عادی قابل فسخ است؟

در دعاوی اثبات صلح نامه عادی این امر در مقابل موضوع پیش گفته قرار میگیرد که فسخ این صلح نامه عادی چگونه است؟ فسخ صلح نامه مانند هر قرارداد دیگری به توافق طرفین نیاز دارد. بنابراین صلح نامه فقط با توافق طرفین از اعتبار خارج میشود. مگر آنکه در متن قرارداد برای احد از طرفین یا هر دوی ایشان، در شرایط خاصی، حق فسخ قرار داده شده باشد.

شرایط فسخ صلح نامه عادی از چه قراری است؟

خوب است بدانید که صرفا در صورت وجود شرایط ذیل ذینفع میتواند نسبت به فسخ صلح نامه عادی اقدام نماید.

الف) در صلح نامه عادی برای احد از طرفین یا هردوی ایشان اختیار فسخ قرارداد تا مدت مشخصی وجود داشته باشد.
ب) در خصوص مال مورد صلح وجود یک ویژگی تعهد شود و معلوم گردد که آن مال، فاقد ویژگی مذکور است.
پ) مال دارای عیب مخفی بوده باشد که طرف مقابل ناآگاه از آن عیب باشد.

اثبات صلح نامه عادی بعد از فوت

  • اعتبار صلح نامه عادی بعد از فوت چگونه است؟

پرسش مذکور یکی از متداول ترین سوالات شما کاربران عزیز میباشد. خوب است بدانید که صلح نامه عادی بعد از فوت نیز دارای اعتبار است و دارنده صلح نامه یعنی متصالح میتواند در دادگاه به آن اشاره و از حقوق قانونی خویش دفاع نماید. ولیکن باید اصالت و اعتبار این صلح نامه را در دعوای حقوقی تحت عنوان اثبات صلح نامه عادی به اثبات نزد محکمه برساند.

اثبات صلح نامه عادی با گواهی گواهان

  • آیا گواهی گواهان در تنظیم صلح نامه عادی ضروری است؟
  • وجود گواهان چه اعتباری به قرارداد مذکور میدهد؟
  • نحوه گواهی گواهان در دعوای حقوقی اثبات صلح نامه عادی به چه صورت است؟

خوب است بدانید که همانطور که گفته شد عقد صلح بین طرفین بسته و منعقد میشود لذا نیازی به وجود گواهان از بابت صحت و کامل بودن عقد صلح، نمیباشد. البته وجود داشتن گواهان بعنوان مسجلین ذیل صلح نامه، در پرونده حقوقی اثبات صلح نامه عادی بعنوان ادله اثبات دعوا مورد استناد قرار میگیرد.

در صورت استناد به گواهی گواهان در دادگاه، گواهان پس از دعوت و حضور در محکمه، و اتیان سوگند بر صحت و صداقت شهادت خویش، نسبت به صحت و اصالت صلح نامه عادی اقدام به ادا شهادت مینمایند. لذا گواهان میبایست حین العقد و هنگامیکه عقد صلح میان طرفین در حال انعقاد و انجام میباشد حضور داشته و بوجود آمدن عقد یعنی توافق دو اراده و انشا اراده طرفین را مشاهده نموده باشند. از این جهت است که اگر گواهان و مسجلین ذیل قرارداد حین العقد حضور نداشته و صرفا برگه ای را امضا نموده باشند، نمیتوان در مقام اثبات صلح نامه عادی به گواهی ایشان استناد جست.

◁◁ بیشتر بدانید:  اثبات مبایعه نامه عادی

وکیل اثبات صلح نامه عادی

وکیل اثبات صلح نامه عادی

وکیل اثبات صلح نامه عادی

اثبات صلح نامه عادی یکی از تخصصی ترین مباحث و موضوعات دعاوی حقوقی در زمینه عقد صلح و دعاوی مربوط به آن میابشد. وکلای پایه یک فعال در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران در کلیه زمینه های حقوقی بصورت تخصصی فعالیت نموده و با اشرافی که بر رویه عملی دارند میتوانند بهترین تصمیم را برای طرح دعوای حقوقی شما اتخاذ نمایند. جهت مشاوره با وکیل عقد صلح در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۵ میانگین امتیاز: ۴.۲]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
همه چیز در مورد حق فسخ
نوشتهٔ بعدی
اثبات عقد ضمان چگونه است؟

دیگر مطالب این دسته بندی

0 پرسش و پاسخ
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x