علت، زمان، مرجع و طریقه شکایت از پزشک مقصر

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

شکایت از پزشک مقصر
جرایم و تخلفات پزشکی

شایع ترین انواع شکایت از پزشکان کدامند؟ بهترین زمان برای شکایت از پزشک مقصر چه زمانیست؟ بهترین زمان شکایت از کلینیک غیرمجاز چه زمانیست؟ مرجع شکایت از پزشک مقصر کجاست؟ و باید چه مراحلی طی شود؟ بهترین وکیل متخصص جرایم پزشکی مفصلا پاسخ میدهد.

علت شکایت از پزشک مقصر چیست؟

سبب و علت شکایت از پزشک مقصر ، تقصیر و قصور پزشکی میباشد. هنگامیکه پزشک موجب بروز آسیب و ایراد عارضه بر بیمار میشود، مسئول جبران خسارت وارده میگردد. دادگاه در طی رسیدگی به پرونده کیفری تحت عنوان شکایت از پزشک مقصر، بر مبنای قصور وی، ایشان را به پرداخت دیه در حق بیمار محکوم مینماید. همچنین در برخی از موارد پزشک عهده دار جبران خسارت وارده بر بیمار شده و یا از طریق صلح و سازش و در راستای جلب رضایت بیمار، پزشک عهده دار جبران خسارت او میگردد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل شکایت از پزشک | شکایت از پزشک متخلف

شایع ترین انواع شکایت از پزشکان کدامند؟

متداول ترین شکایت از انواع شکایات از پزشکان شامل چه مواردی است؟ پرواضح است که شکایت از پزشک مقصر در انواع زمینه های پزشکی، درمانی، جراحی، زیبایی و مجموع رشته های آن ممکن و محقق است. ولیکن در ادامه به ذکر چند نمونه از شایع ترین دعاوی در زمینه جرایم پزشکی میپردازیم. شکایت از جراحان زیبایی بخصوص شکایت از جراح زیبایی شکم و پهلو (ابدومینوپلاستی، لیپوماتیک و لیپوساکشن) و پروتز سینه و شکایت از انواع جراحی های زیبایی صورت مانند بلفاروپلاستی، تزریق ژل و چربی و بوتاکس، فک و صورت، بینی و غیره از شایع ترین انواع شکایات میباشند. همچنین شکایت از دخالت در امور پزشکی، مانند کلینیک های غیرمجاز کاشت مو، لیزر و امور مربوط به دندانپزشکی اعم از درمانی و زیبایی مانند کاشت دندان و ایمپلنت و کامپوزیت، از دیگر موارد مبتلابه در محاکم کیفری ما میباشند.

ولیکن علت و سبب طرح دعاوی کیفری مذکور چیست؟ علت شکایت از پزشک مقصر، نتیجه زیانباری است که بر بیمار عارض شده است. پس آیا میتوان اینگونه نتیجه گیری نمود که از بابت هر نتیجه نامطلوبی میتوان از پزشک شکایت کرد؟ قطعا پاسخ منفی است. شکایت از پزشک هنگامی مثمر ثمر واقع میشود که نتیجه زیانبار منتسب به قصور پزشکی و خطای پزشک یا دخالت بلاوجه ایشان باشد. موارد مذکور نیاز به اثبات عندالمحکمه دارند. بار اثبات هر دعوایی بر دوش مدعی آن است. لذا شاکی بعنوان مدعی خصوصی در مقام تنظیم شکواییه، اقامه دعوا و اثبات نتیجه مجرمانه بر فعل و رفتار پزشک خود دارد. از این جهت، بهترین کار انتخاب وکیل متخصص و حرفه ای میباشد.

زمان شکایت از پزشک مقصر

شکایت از پزشک مقصر باید در چه فرجه و مقرره زمانی صورت پذیرد؟ آیا برای شکایت از پزشک مقصر محدود به زمان خاصی میباشیم؟ بهترین زمان برای طرح شکایت کیفری علیه پزشک متخلف چه زمانیست؟ بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت موازین قانونی و فنی و بسیاری از علل دیگر، اسباب طرح شکایت از پزشک مقصر میباشند. حال باید بدانید بهترین زمان شکایت از پزشک مقصر چه زمانی است؟

بهترین زمان برای طرح شکایت مذکور، به محض بروز آسیب و ایجاد عارضه میباشد. اقدام فوری در این زمینه موجب حفظ و نگهداری ادله اثبات دعوا میشود. همچنین موجب میگردد که توسط هیات کارشناسان متشکل از پزشک ها متخصص و مورد وثوق دادگاه، میزان و نوع آسیب وارده را در جلسه یا جلسات معاینه، به درستی تشخیص داده و نظریه خویش را به محکمه ارائه نمایند. لذا بهترین زمان، اقدام فوری و اجتناب از فوت وقت میباشد.

بهترین زمان شکایت از کلینیک غیرمجاز چه زمانیست؟

برای شکایت از کلینیک غیرمجاز چقدر زمان داریم؟ یا برای طرح و تنظیم شکایت از پزشک مقصر  مشغول به فعالیت در یک کلینیک تا چه زمانی فرصت داریم؟ علت شکایت از موسسات غیرمجاز پزشکی، عدم قانونی بودن فعالیت ایشان میباشد. بهترین زمان برای طرح شکایت از انواع کلینیک کاشت مو یا کلینیک دندانپزشکی یا لیزر غیرمجاز هنگامیست که عارضه ایجاد شده و هنوز کلینیک تقلبی از قصد شما برای طرح شکایت کیفری اطلاعی ندارد. زیرا در بسیاری از موارد مشاهده شده که کلینیک مورد نظر نسبت به جابجایی و تخلیه کلینیک فورا اقدام نموده است. در طرح شکایت مذکور میبایست صاحب کلینیک، مجموعه فعال در آن، اپراتور انجام دهنده مورد پزشکی و هر شخصی را که دخالت غیرمجاز در امر پزشکی داشته است را طرف دعوا قرار دهید.

مرجع شکایت از پزشک مقصر کجاست؟

برای طرح شکایت از پزشک مقصر، چندین حق انتخاب دارید:

  1. با مراجعه به وکیل متخصص جرایم پزشکی، انجام کلیه موارد و مراحل شکایت از پزشک مقصر را به وی بسپارید.
  2. راسا نسبت به تنظیم شکواییه و تشکیل پرونده اقدام نموده و در اثنای رسیدگی وکیل تعیینی خود را به محکمه معرفی نمایید.
  3. کلیه مراحل را خود به تنهایی انجام دهید که این مورد قطعا دور از فایده مکفی میباشد.

دادگستری در مقام تظلم خواهی و متشکل از نهادهای دادسرا و دادگاه به جرایم پزشکی رسیدگی مینماید. سازمان نظام پزشکی نیز به تخلف و جرم پزشک رسیدگی کرده و وفق قوانین و مقررات موضوعه، ایشان را مجازات مینماید. لذا بعنوان مراحل شکایت از پزشک بطور کلی میتوان دو نهاد مذکور را بعنوان مراجعی در نظر داشت که قرار است کلیه مراحل رسیدگی به شکایت مذکور در آنها انجام و صورت پذیرد. پرواضح است که شکایت از پزشک مقصر در هر دو نهاد نیاز به طرح و ثبت به طریق مقتضی دارد.

چنانچه راسا نسبت به شکایت از پزشک مقصر اقدام مینمایید و وکیل متخصص ندارید، حتما از مشاوره حقوقی تخصصی وکیل باتجربه در زمینه تنظیم شکواییه و آگاهی از مراحل دادرسی پیش رو استفاده نمایید. تنظیم لایحه دفاعیه خود را به وکیل بسپارید. استناد به مواد قانونی و منتسب نمودن نتیجه مجرمانه به فعل و رفتار پزشک را از وی خواستار شوید. از وکیل بخواهید که برای شما اعتراض به نظریه پزشکی قانونی یا اعتراض به نظر کمیسیون را به رشته تحریر درآورد.

طریقه شکایت از پزشک مقصر چگونه است؟

وکیل متخصص شکایت از پزشک به شما توصیه مینماید که پیش از اقدام، نظر چند پزشک متخصص را کسب نموده و در خصوص آسیب و عارضه ایجاد شده با ایشان مشورت نمایید. زیرا در بسیاری از موارد بیمار از بروز عارضه و آسیب اطمینان ندارد. در نهایت امر، تصمیم بر طرح شکایت یا عدم طرح شکایت به عهده شماست. میتوانید به نظریه هیچ پزشکی بر مبنای عدم تحقق قصور پزشکی، اعتنا ننموده و بازهم خواستار شکایت و اقامه دعوا باشید.

سپس کلیه مدارک و اوراق پرونده پزشکی خود و شرح مفصل واقعه را کتبا در اختیار وکیل قرار دهید. به کلیه پرسش های وکیل متخصص، دقیق و شفاف پاسخ دهید. پس از تنظیم شکواییه و پیش از اقامه دعوا و تقدیم شکایت از پزشک مقصر، متن شکواییه را با وکیل خود مورد بررسی قرار دهید. پس از تایید موکل، وکیل نسبت به ثبت شکایت اقدام مینماید.

وکیل متخصص شکایت از پزشک مقصر تمثیلا بیان میدارد: در شکایت از پزشک عمومی به دلیل انجام جراحی ابدومینوپلاستی یا لیپوساکشن، میبایست شرح دقیق و مفصلی از تاریخ های مراجعه، مشاوره پزشکی و جراحی و عکس های قبل و بعد از عمل را در اختیار وکیل متخصص و باتجربه خویش قرار دهید.

شکایت از پزشک مقصر با وجود رضایت نامه بیمار

تصور افراد جامعه این است که با امضای رضایت نامه توسط بیمار، دیگر امکان شکایت از پزشک مقصر وجود ندارد. این تصور اشتباه است. اخذ رضایت نامه بیمار ارتباطی با طرح  شکایت از پزشک مقصر بر مبنای قصور پزشکی و خطای ایشان ندارد. زیرا رضایت نامه بیمار در امور پزشکی به معنای مباح و مجاز بودن کلیه اعمال و رفتارهای پزشک نمیباشد. در نتیجه امکان طرح شکایت از پزشک مقصر و به نتیجه مطلوب رسیدن حتی در فرض اخذ رضایت نامه از بیمار نیز کاملا وجود دارد (حتی در صورت فوت بیمار نیز امکان شکایت توسط اولیای دم امکان پذیر میباشد).

◁◁ بیشتر بدانید:  شکایت از جراح بینی | وکیل شکایت از پزشک عمل بینی

علت، زمان، مرجع و طریقه شکایت از پزشک مقصر

علت، زمان، مرجع و طریقه شکایت از پزشک مقصر

وکیل برای شکایت از پزشک مقصر

شکایت از پزشک مقصر همچون سایر دعاوی کیفری در زمینه جرایم پزشکی دارای ارکان متحدالشکل میباشد. پزشک مقصر، بیمار آسیب دیده، نتیجه مجرمانه، اثبات و انتساب نتیجه به فعل فاعل و بسیاری دیگر از ابعاد مختلف حقوقی که در هر پرونده مختص به آن موضوع میباشد، موجب حساسیت در امر وکالت و رسیدگی در این دعاوی میگردد. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا مفتخر است به داشتن کادر مجرب از وکلای پایه یک دادگستری که در انواع جرایم پزشکی و شکایت از پزشک مقصر بصورت حرفه ای فعالیت و وکالت مینمایند.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۵ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
شکایت بابت آسیب پزشکی چگونه میباشد؟
نوشتهٔ بعدی
۵ عامل موثر در شکایت بیمار از پزشک

دیگر مطالب این دسته بندی

0 پرسش و پاسخ
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x