دعاوی خانواده

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق

مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق

مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق ممکن است؟ نحوه مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق چگونه است؟ چرا میتوان پس از طلاق نیز نفقه معوقه را مطالبه نمود؟ وکیل مطالبه نفقه به بهترین و ساده ترین بیان ممکنه پاسخ میدهد. مطالبه نفقه معوقه بعد از…
حق طلاق چیست

حق طلاق چیست و به چه صورت اعطا میشود؟

حق طلاق چیست؟ حق طلاق زن به او به چه صورت اعطا میشود؟ آیا حق طلاق به معنای اسقاط حق زوج بر طلاق است؟ وکیل طلاق توافقی به بهترین و ساده ترین بیان ممکنه در این مقاله به شرح و بسط پاسخ پرسش های فوق…
همه چیز در مورد حضانت

وکیل حضانت و دعوای حق حضانت

وکیل حضانت در تعریف این واژه بیان میدارد: حضانت از واژگان حقوق خانواده است و بطور خلاصه به معنای حق یا تکلیف در سرپرستی و نگهداری کودک است. وکیل حضانت در ادامه بیان میدارد که نمیتوان واژه فارسی سرپرستی را همسان با واژه حضانت دانست…
تاثیر تغییر جنسیت بر نکاح

تاثیر تغییر جنسیت بر نکاح چیست؟

تغییر جنسیت از جمله مواردی است که با پیشرفت سریع علم پزشکی موضوعی به روز بوده و افراد زیادی را نسبت به این موضوع درگیر نموده است. حال خوب است بدانید مقاله تغییر جنسیت به تفصیل در وب سایت موسسه درج شده و در این…
تاثیر تغییر جنسیت بر قرارداد

تاثیر تغییر جنسیت بر قرارداد ها چیست؟

تغییر جنسیت از جمله چالش هایی است که با پیشرفت سریع علم پزشکی موضوعی داغ و به روز بوده و افراد زیادی را نسبت به این موضوع درگیر نموده است. حال خوب است بدانید مقاله تغییر جنسیت به تفصیل در وب سایت موسسه درج شده…
تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن

تغییر جنسیت و بررسی فقهی و حقوقی آن

وکیل تغییر جنسیت اذعان می دارد ما در این مقاله بر آنیم تا یکی از موضوعات مهم جوامع امروزی بشر را تا حدودی به نقد کشیده و درصدد یافتن راه حل های مناسب برای مبتلایان به این موضوع و یا اطرافیان باشیم. تغییر جنسیت موضوع…
نفقه زن بعد از طلاق

نفقه زن بعد از طلاق

وکیل مطالبه نفقه میگوید: بعد از ازدواج و عقد نکاح مرد عهده دار مخارج و هزینه زندگی مشترک و زوجه میشود که در عالم حقوق به آن پرداخت نفقه زوجه گفته میشود. وکیل دعاوی خانواده ادامه میدهد: سوال متداول این است که احکام نفقه بعد…
عدم تمکین زن از شوهر

عدم تمکین زن از شوهر

وکیل تمکین بدوا بیان میدارد: در دعاوی خانواده مطرح در دادگستری، دعوای تمکین بر مبنای الزام به تمکین، از مبتلابه ترین دعاوی خانوادگی است. در مقاله پیشین به بیان اینکه تمکین چیست و چه تعریفی دارد و ماهیت آن چیست و موارد جواز عدم تمکین…
طلاق رجعی

طلاق رجعی و همه چیز درباره آن

وکیل طلاق بیان میدارد: پس از انعقاد عقد نکاح، چنانچه طرفین قصد بر هم زدن عقد مذکور را داشته باشند، میبایست اقدام به طلاق نمایند. طلاق به معنای جدایی و از ریشه کلمه طلق به مفهوم رهایی و آزاد شدن میباشد. طلاق میتواند به درخواست…
طلاق بائن

طلاق بائن چیست و چه مواردی را شامل میشود؟

موسسه حقوقی امین عدالت کبریا پیشتر در مقالاتی همچون “وکیل طلاق توافقی، طلاق توافقی چگونه صورت میگیرد” و “طلاق به درخواست مرد و زن” به تبیین عناوینی چون “طلاق در عقد منقطع و موجبات طلاق و تعریف طلاق توافقی و طلاق و مهریه و غیره”…
فهرست