دعاوی خانواده

دعاوی خانواده زمانی به وجود می آید که در مورد موضوعات خانوادگی از قبیل: نکاح، طلاق، حضانت فرزند، مهریه، طلاق توافقی، استرداد جهیزیه، مطالبه نفقه و غیره بین اعضای یک خانواده خصوصا زن و شوهر اختلاف حاصل شده و برای حل آن، چاره ای جز مراجعه به دادگاه خانواده و تعیین وکیل دعاوی خانواده باقی نمانده باشد.

شکایت عدم تمکین

شکایت عدم تمکین چگونه صورت میگیرد؟

عدم تمکین چه زمانی اتفاق می افتد؟ ناشزه کیست؟ شکایت عدم تمکین چه زمانی اتفاق می افتد؟ شکایت عدم تمکین در چه مواردی کاربرد دارد؟ نتیجه عدم تمکین چیست؟ تمکین چیست؟ وکیل متخصص تمکین میگوید: با جاری شدن خطبه عقد دائم، زن از حقوقی مانند…
اظهارنامه عدم تمکین

اظهارنامه عدم تمکین چیست؟ (نمونه اظهار نامه تمکین)

اظهارنامه عدم تمکین چیست؟ اظهارنامه عدم تمکین را چگونه ارسال می کنند؟ پس از ارسال اظهارنامه عدم تمکین چه اتفاقی می افتد؟ اظهارنامه عدم تمکین به چه شکلی است؟ وکیل متخصص تمکین مفصلا در این مقاله پاسخ میدهد. تمکین چیست؟ معنا و مفهوم تمیکن چیست؟…
اثبات عدم تمکین در دادگاه

اثبات عدم تمکین در دادگاه چگونه است؟

دادگاه تمکین چه زمانی تشکیل می شود؟ در دادگاه و در جلسه رسیدگی به موضوع اثبات عدم تمکین مرد چه بگوییم؟ در دعوای تمکین، زن برای دفاع از خود چه بگوید؟ نتیجه محکومیت زن به تمکین چیست؟ آیا زن میتواند برای عدم تمکین خود به…
شکایت بابت مهریه

شکایت بابت مهریه چگونه صورت میگیرد؟

شکایت بابت مهریه را در چه صورتی می توان انجام داد؟ شکایت بابت مهریه چگونه انجام می شود؟ شکایت بابت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چه تفاوتی دارد؟ شکایت بابت انواع مختلف مهریه چگونه است؟ شکایت بابت مهریه و درخواست طلاق از جانب زن با هم…
شرایط تعلق نفقه به زن

شرایط تعلق نفقه به زن چیست؟

شرایط تعلق نفقه به زن چیست؟ شرایط تعلق نفقه شامل چه استثنائاتی است؟ شرایط تعلق نفقه شامل چه نکاتی است؟ شرایط تعلق نفقه زن بعد از طلاق چگونه است؟ نفقه جاریه چیست؟ شرایط تعلق نفقه به زن چیست؟ شرایط تعلق نفقه به زن شامل دو…
شکایت مهریه از طریق دادگاه

شکایت مهریه از طریق دادگاه چگونه است؟

شکایت مهریه را از کدام راه انجام دهیم؟ شکایت مهریه از طریق دادگاه چگونه است؟  شکایت مهریه از طریق دادگاه چقدر هزینه دربردارد؟ شکایت مهریه از طریق دادگاه چقدر زمان می برد؟ محاسن و معایب شکایت مهریه از طریق دادگاه چیست؟ وکیل مهریه در تهران…
محاسبه میزان نفقه زن

محاسبه میزان نفقه زن به چه صورت می باشد؟

محاسبه میزان نفقه زن شامل چه مواردی است؟ نحوه محاسبه میزان نفقه زن به چه شکلی صورت می پذیرد؟ آیا در محاسبه میزان نفقه زن، هزینه لوازم آرایشی و بهداشتی هم لحاظ می شود؟ آیا در محاسبه میزان نفقه زن، هزینه عمل های زیبایی هم…
قانون جدید مهریه

قانون جدید مهریه چه می گوید؟

قانون جدید مهریه از چه سالی پایه گذاری شد؟ قانون جدید مهریه به چه صورت است؟ قانون جدید مهریه، به مرد چقدر زمان برای پرداخت مهریه می دهد؟  مدت زمان زندانی شدن برای مهریه چقدر است؟ از جدید ترین قوانین مهریه چه میدانید؟ قصه پر…
نفقه در دوران عقد

نفقه در دوران عقد چگونه است؟

نفقه در دوران عقد چگونه است؟ حق نفقه در دوران عقد به چه صورت است؟ چرا نفقه در دوران عقد به زن تعلق می گیرد؟ مقدار نفقه در دوران عقد چقدر است؟ مجازات عدم پرداخت نفقه در دوران عقد چیست؟ عقد عرفی و عقد قانونی…
نفقه فرزندان

همه چیز درباره نفقه فرزندان

نفقه فرزندان چه مقدار است؟ نفقه فرزند در قانون به چه صورت است؟ نفقه فرزندان به عهده چه کسی ست؟ نفقه فرزندان تا چه سنی به عهده پدر است؟ اگر پدر فوت کند یا استطاعت مالی نداشته باشد نفقه فرزند یا فرزندان به چه شخصی…
تاثیر رضایت زن در طلاق

تاثیر رضایت یا عدم رضایت زن در طلاق چیست؟

رضایت یا عدم رضایت زن در طلاق چه تاثیری دارد؟ اگر زن طلاق نخواهد، چه میشود؟ آیا ممکن است زن را بدون رضایتش طلاق داد؟ تکلیف مرد در مواقعی که زن طلاق نخواهد چه میباشد؟ آیا مرد تکلیف به پرداخت کلیه حقوق مالی زن دارد؟…
مهریه در عقد موقت

مهریه در عقد موقت و شرایط مطالبه آن

مهریه در عقد موقت چگونه است؟ شرایط اخذ مهریه این نوع از نکاح چگونه است؟ ارث بردن زن از شوهر در عقد موقت چگونه است؟ مرجع صالح به رسیدگی در این دعوای حقوقی کجاست؟ وکیل مطالبه مهریه مفصلا پاسخ میدهد. تعریف واژه های این مقوله…
مراحل طلاق توافقی

مراحل طلاق توافقی چگونه میباشد؟

مراحل طلاق توافقی از چه قرار است؟ نکات مهم انجام این مراحل مطابق قانون چیست؟ باردار بودن زوجه چه تاثیری در اینخصوص دارد؟ وکیل طلاق توافقی مفصلا پاسخ میدهد. مراحل طلاق توافقی و تعریف آن وکیل طلاق توافقی بیان می دارد: مراحل طلاق توافق موضوع…
اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت و شرایط مطالبه آن

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ شرایط مطالبه و تحقق چنین خواسته حقوقی چیست؟ دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت در عقد موقت هم قابلیت تنظیم و تقدیم دارد؟ کدام دادگاه به این دعوا رسیدگی مینماید؟ وکیل خانواده مفصلا پاسخ میدهد. اجرت المثل ایام زوجیت مربوط به…
الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه

الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه

الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه چگونه شکل می پذیرد؟ رای این دعوای حقوقی و ضمانت اجرای آن چگونه است؟ کدام دادگاه به این دعوای حقوقی رسیدگی نموده و صلاحیت رسیدگی دارد؟ الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه چگونه دعوایست؟ مبنای الزام زوج به تهیه…
اثبات زوجیت

دعوای اثبات زوجیت و بررسی راههای اثبات آن

مفهوم حقوقی اثبات زوجیت چیست؟ اثبات زوجیت در حقوق ایران چگونه است؟ راههای اثبات زوجیت چیست؟ چه دادگاهی به این دعوا رسیدگی میکند؟ وکیل خانواده مفصلا پاسخ میدهد. اثبات زوجیت موضوع این مقاله درباره اثبات زوجیت است. امری که قبل از پرداختن به زوایای مختلف…
ابطال ثبت واقعه ازدواج

ابطال ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟

ابطال ثبت واقعه ازدواج چیست؟ چه کسی می تواند ابطال ثبت واقعه ازدواج را درخواست نماید؟ چه دادگاهی صالح به رسیدگی به این دعوای حقوقی میباشد؟ با اثبات این دعوا چه آثار حقوقی به وجود خواهد آمد؟ وکیل خانواده مفصلا میگوید. انعقاد نکاح و کشف…
منع اشتغال همسر

منع اشتغال همسر و شرایط آن

منع اشتغال همسر به چه معناست؟ ماده قانونی مربوط به منع اشتغال همسر کدام است؟ دادگاه چگونه این امر را احراز مینماید؟ اگر مرد از این اختیار سوء استفاده کند چه میشود؟ وکیل متخصص دعاوی خانواده مفصلا پاسخ میدهد. دلیل اشتغال زوجه در عصر کنونی…
دادخواست تعدیل مهریه

درخواست تعدیل مهریه

درخواست تعدیل مهریه چیست؟ چه کسانی میتواند درخواست تعدیل مهریه نمایند؟ این درخواست در چه قالبی تقدیم دادگاه میشود؟ وکیل مطالبه مهریه بصورت تخصصی پاسخ میدهد. درخواست تعدیل مهریه معنای آن درخواست تعدیل مهریه موضوعی است که امروزه به صورت گسترده در دادگاه ها مطرح…
ارتباط عدم تمکین و مهریه

ارتباط عدم تمکین زن و مهریه چیست؟

مهریه زن در صورت عدم تمکین چه میشود؟ تعلق مهریه به زن در صورت عدم تمکین چگونه است؟ اگر زن از شوهر خود تمکین نکند حق مطالبه مهریه را دارد؟ در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمیگیرد؟ رابطه عدم تمکین با پرداخت مهریه چیست؟…