بررسی شرایط پیمان

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

بررسی ماه 47 شرایط عمومی پیمان

تحلیل حقوقی ماده ۴۷ شرایط پیمان

ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان در رابطه با اقدمات فسخ پیمان می باشد.  از نظر حقوقی فسخ دارای اهمیت بسیار بالایی است. در قراردادهای پیمانکاری اما اقداماتی که باید پس از فسخ قرارداد صورت گیرد، دارای اهمیتی به مراتب بالاتر از خود فسخ می باشد.…
بررسی ماده 46 شرایط عمومی پیمان

تحلیل حقوقی ماده ۴۶ شرایط پیمان

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان مهم ترین ماده شرایط عمومی پیمان است و بسیاری از دعاوی که در محاکم مابین کارفرما و پیمانکار مطرح است، ناشی از مفاد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان می باشد. لذا توصیه می کنیم برای آشنایی بیشتر با ماده ۴۶…
ماده 45 شرایط عمومی پیمان

تحلیل حقوقی ماده ۴۵ شرایط پیمان

ماده ۴۵ شرایط عمومی پیمان در خصوص مشکلاتی است که در خصوص حقوق انحصاری ثبت شده در طول پروژه ایجاد می گردد. برای آگاهی از مشکلایت که ممکن است در این راستا ایجاد گردد و راه های جلوگیری از بروز مشکلات پیش گفته، مقاله حاضر…
بررسی حقوقی ماده 44 شرایط عمومی پیمان

تحلیل حقوقی ماده ۴۴ شرایط پیمان | ممنوعیت قانونی

ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان در خصوص شرایطی است که پیمانکار باید در هنگاکم انعقاد قرارداد داشته باشد و در صورتی که شرایط پیش گفته را نداشته باشد، خسارت های زیادی برای پیمانکار به همراه خواهد داشت. برای جلوگیری از بروز مشکلات پیش گفته پیشنهاد…
بررسی ماده 43 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۴۳ شرایط پیمان | حوادث قهری

ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان در خصوص حوادث قهری می باشد که ممکن است در طول مدت قرارداد پیمانکاری به وقوع پیوسته و مشکلاتی را برای ادامه روند اجرایی پروژه ایجاد نماید. در ادامه ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان توسط وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری مورد…
بررسی حقوقی ماده 42 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۴۲ شرایط پیمان | مسئولیت های دوره تضمین

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده می باشد که ۴۱ ماده از این مقرره توسط وکیل متخصص دعاوی پیمانکاری مورد بررسی دقیق حقوقی قرار گرفت. در مقاله حاضر قصد داریم تا ماده ۴۲ شرایط عمومی پیمان را برای شما به صورت جزئی و دقیق مورد…
بررسی ماده 41 شرایط عمومی پیمان

بررسی حقوقی ماده ۴۱ شرایط عمومی پیمان | تحویل قطعی

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده است که تا به حال ۴۰ ماده از این مقرره برای شما عزیزان از نظر حقوقی مورد تحلیل وکیل پیمانکاری قرار گرفته است. در مقاله حاضر قصد داریم تا ماده ۴۱ شرایط عمومی پیمان را برای شما عزیزان تحلیل…
بررسی ماده 40 شرایط عمومی پیمان

تحلیل حقوقی ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده است که تا به حال تیم حقوقی موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با شماره ثبت ۴۸۶۶۰، ۳۹ ماده از شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور را مورد بررسی قرار داده است. در این…
بررسی حقوقی ماده 39 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان | تحویل موقت

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده است که تا به حال ۳۸ ماده آن توسط وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری مورد بررسی قرار گرفت. در مقاله حاضر قصد داریم ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان را به صورت تخحصصی مورد بررسی قرار دهیم. برای آشنایی با شرایط…
بررسی حقوقی ماده 38 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان | پرداخت های ارزی

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده است که تا به امروز به بررسی ۳۷ ماده از آن توسط وکیل حرفه ای قراردادهای پیمانکاری پرداخته ایم. در این مقاله قصد داریم به بررسی تخصصی ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان بپردازیم. برای اینکه با جوانب مختلف پرداخت…
بررسی ماده 37 شرایط پیمان

تحلیل حقوقی ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان | پرداخت ها

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده است که در مقاله حاضر قصد داریم به تحلیل حقوقی ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان بپردازیم. ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان در خصوص پرداخت ها می باشد که یکی از مهمترین عناصر در قراردادهای پیمانکاری می باشد و همواره…
بررسی ماده 36 شرایط عمومی پیمان

تحلیل حقوقی ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان | پیش پرداخت

شرایط عمومی پیمان و مواد آن یک مجموعه یکپارچه است که بررسی و تحلیل آن نیاز به تخصص و تجربه دارد. توصیه ما استفاده از خدمات یک تیم حرفه ای در زمینه پرونده های پیمانکاری است. تیم تخصصی ما برای ارائه این خدمات با افتخار…
بررسی ماده 35 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان | تضمین حسن انجام کار

شرایط عمومی پیمان یک مجموعه یکپارچه است که بررسی آن نیاز به تخصص و تجربه کافی در راین زمینه دارد. در این مقاله قصد داریم ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان را برای شما پیمانکاران و کارفرمایان عزیز تحلیل حقوقی نماییم. وکیل متخصص در زمینه قراردادهای…
بررسی ماده 34 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان | تضمین انجام تعهدات

شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه دارای ۵۴ ماده است که در مقاله های پیشین ۳۳ ماده مورد بررسی قرار گرفت. در مقاله حاضر ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان در سال ۱۴۰۱ توسط تیم حقوقی موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا…
بررسی ماده 32 شرایط پیمان

بررسی ماده ۳۳ شرایط عمومی پیمان | مهندس ناظر

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده است که در تنظیم قراردادهای پیمانکاری تمامی این مواد در کنار هم دارای اهمیت بوده و می بایست مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد ما به شما استفاده از خدمات موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با شماره ثبت…
بررسی ماده 32 شرایط پیمان

بررسی ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان | نظارت بر اجرای کار

شرایط عمومی پیمان را باید یک مجموعه واحد دید که برای تحلیل پرونده های پیمانکاری باید تمامی این مجموعه در کنار هم مورد بررسی قرار گیرد. در مقاله حاضر به بررسی ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان که مربوط به مدیریت اجرا می باشد خواهیم پرداخت…
بررسی ماده 31 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۳۱ شرایط عمومی پیمان | مدیریت اجرا

شرایط عمومی پیمان در واقع شاکله و چارچوب هر قرارداد پیمانکاری است که توسط شرکت های دولتی منعقد می شود. هرچند شرکت های خصوصی نیز می توانند قراردادهای خود را مستند به شرایط عمومی پیمان نمایند. لذا توصیه می شود پیمانکاران و کارفرمایان عزیز حتما…
ماده 30 شرایط پیمان

بررسی ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان | تغییر مدت پیمان

شرایط عمومی پیمان را می توان شاکله اصلی قراردادهای پیمانکاری دانست، چرا که همه قراردادهای پیمانکاری دولتی، لاجرم می بایست بر مبنای شرایط عمومی پیمان منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم شوند. به جهت تخصصی بودن بررسی مواد شرایط عمومی پیمان،…
بررسی ماده 29 شرایط پیمان

بررسی ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان شاکله اصلی قراردادهای پیمانکاری می باشد به همین خاطر آشنایی با مواد ان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. شرایط عمومی پیمان ۵۴ ماده دارد که در مقاله حاضر به بررسی حقوقی ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می پردازیم. به دلیل تحریر…
بررسی ماده 28 شرایط پیمان

بررسی ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان | تحویل کارگاه

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده است که در مقاله حاضر قصد داریم به صورت تخصصی به بررسی حقوقی ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان در سال ۱۴۰۱ بپردازیم. همانطور که کارفرمایان و پیمانکاران عزیز مطلع هستند، تحویل کارگاه یکی از ارکان اصلی در قراردادهای پیمانکاری…
مشاوره حقوقی در واتساپ