جرم رابطه نامشروع

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

حکم رابطه نامشروع

حکم رابطه نامشروع چیست؟

حکم رابطه نامشروع چیست؟ تفاوت آن با زنا در چیست؟ حکم این رابطه با زن شوهردار به چه صورت میباشد؟ ارتکاب آن چگونه منجر به تبعید می شود؟ ارتکاب به این عمل تاثیری در موضوعاتی مانند ارث، طلاق و نفقه دارد؟ چه کسی  می تواند…
مجازات رابطه نامشروع

مجازات رابطه نامشروع چیست؟

مجازات رابطه نامشروع چیست؟ در قانون چه مجازاتی برای روابط نامشروع در نظر گرفته شده است؟ آیا این مجازات قابل تخفیف است؟ آیا رضایت در پرونده کیفری مربوطه، تاثیری در مجازات رابطه نامشروع دارد؟ اگر نتوانیم رابطه نامشروع را اثبات کنیم چه مجازاتی دارد؟ رابطه…
رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع

رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع

رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع چه اثری دارد؟ آیا رضایت و گذشت شاکی موجب مختومه شدن پرونده کیفری رابطه نامشروع میشود؟ جرم رابطه نامشروع قابل گذشت است؟ تصمیم دادگاه و رویه عملی محاکم با توجه به گذشت شاکی در این جرم چگونه است؟ وکیل…
نمونه شکوائیه شکایت از رابطه نامشروع

نمونه شکواییه شکایت از رابطه نامشروع

نمونه شکواییه شکایت از رابطه نامشروع تا چه حد کمک کننده میباشد؟ برای شکایت از رابطه نامشروع باید چکار کنیم؟ چگونه میتوانیم از همسر خود تحت عنوان رابطه نامشروع شکایت نماییم؟ وکیل رابطه نامشروع در حین ارائه نمونه شکواییه شکایت از رابطه نامشروع به بیان…
جرایم جنسی به عنف و اکراه | وکیل تجاوز

وکیل دعوای تجاوز و جرایم جنسی به عنف و اکراه

وکیل دعوای تجاوز مشغول به فعالیت در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا پیش تر در مقاله هایی تحت عنوان وکیل رابطه نامشروع | روابطه نامشروع و اثبات آن و وکیل زنای محصنه | زنای محصنه در قانون، مفصلا در خصوص ماهیت و ابعاد…
زنا با زن شوهردار | وکیل زنا

زنا با زن شوهردار و مجازات آن

زنا با زن شوهردار از جمله جرایم منافی عفت و در زمره حساس ترین پرونده های کیفری قرار میگیرد. خوب است بدانید بهترین نحوه عملکرد در چنین دعاوی کیفری آن است که از بدو امر به ماهیت آنچه که در واقع تحقق یافته است دقت…
وکیل زنای محصنه | زنای محصنه در قانون

وکیل زنای محصنه | زنای محصنه در قانون

وکیل زنا در در مقاله پیش رو به پرسش های مذکور پاسخ خواهد داد. زنا چیست؟ به چه عملی زنا گفته میشود؟ آیا هر رابطه نامشروعی زنا است؟ مجازات زنا چیست؟ زنا بین چه کسانی محقق میشود؟ لازم به ذکر است مختصرا بیان شود: جرم…
رابطه نامشروع و اثبات آن

وکیل رابطه نامشروع | روابط نامشروع و اثبات آن

وکیل روابط نامشروع یا به عبارت دیگر وکیل دعاوی کیفری بیان میدارد: مطابق فرمایش حضرت علی علیه السلام : ((تعرفه الاشیاء به اضدادهم)) یعنی چیز ها و اشیا را با تعریف تضاد آنها بشناسید. لذا برای تعریف و تفهیم اینکه، این جرم چیست، ابتدا تعریف…
فهرست