جرم رابطه نامشروع

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

فیلمبرداری از رابطه نامشروع به عنوان مدرک جرم

فیلمبرداری از رابطه نامشروع به عنوان مدرک جرم

فیلمبرداری از رابطه نامشروع به عنوان مدرک جرم چه حکمی دارد؟ آیا امکان اثبات زنا با فیلمبرداری وجود دارد؟ اعتبار فیلم رابطه نامشروع در دادگاه چقدر است؟  نحوه استناد به فیلمبرداری از رابطه نامشروع به عنوان مدرک جرم چگونه است؟ با بهترین وکیل رابطه نامشروع…
ضرورت استفاده از وکیل برای اثبات رابطه نامشروع

ضرورت استفاده از وکیل برای اثبات رابطه نامشروع

ضرورت استفاده از وکیل برای اثبات رابطه نامشروع چیست؟ چرا باید در پرونده کیفری رابطه نامشروع از وکیل متخصص کیفری استفاده نمایید؟ نقش وکیل در پرونده اثبات جرم رابطه نامشروع چیست؟ با بهترین موسسه حقوقی و وکالتی در تهران به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ همراه باشید.…
حکم رابطه نامشروع با رضایت طرفین

حکم رابطه نامشروع با رضایت طرفین

حکم رابطه نامشروع با رضایت طرفین چیست؟ اگر رابطه نامشروع با رضایت طرفین باشد چه مجازاتی دارد؟ آیا رضایت طرفین در برقراری رابطه نامشروع اثر دارد؟ بهترین وکیل رابطه نامشروع در تهران کیست؟ نقش وکیل در پرونده اتهام رابطه نامشروع چیست؟ با بهترین موسسه حقوقی…
اثبات رابطه نامشروع با فیلم

اثبات رابطه نامشروع با فیلم چگونه می باشد؟

اثبات رابطه نامشروع با فیلم چگونه است؟ آیا فیلمبرداری از رابطه نامشروع بعنوان مدرک جرم مجاز است؟ برای ثابت کردن رابطه نامشروع که مستند آن فیلم است، باید چکار کنیم؟ بهترین وکیل رابطه نامشروع تهران کیست؟ با موسسه حقوقی امین عدالت کبریا به شماره ثبت…
مشاوره با وکیل رابطه نامشروع

مزایای مشاوره با وکیل رابطه نامشروع

مشاوره حقوقی با وکیل رابطه نامشروع چه مزیتی دارد؟ چرا باید قبل از طرح دعوا و تشکیل پرونده با وکیل باتجربه در زمینه جرایم روابط نامشروع مشورت نماییم؟ برای دفاع از اتهام برقراری رابطه نامشروع باید چگونه از وکیل متخصص مشاوره دریافت نماییم؟ مزایای اخذ…
اثبات رابطه نامشروع

اثبات رابطه نامشروع و روش های آن

اثبات رابطه نامشروع چگونه است؟ راه های اثبات رابطه نامشروع همسر چیست؟ طریقه مراجعه به دادگاه برای اثبات جرم رابطه نامشروع چگونه است؟ دفاع در مقابل این اتهام چگونه است؟ با وکیل متخصص در زمینه جرایم منافی عفت همراه باشید. اثبات رابطه نامشروع و راه…
دلایل محکمه پسند برای اثبات رابطه نامشروع

دلایل محکمه پسند برای اثبات رابطه نامشروع

منظور از دلایل محکمه پسند برای اثبات رابطه نامشروع چیست؟ آیا برای اثبات رابطه نامشروع همسر میتوان به هر دلیل و مدرکی استناد نمود؟ آیا قاضی دادگاه به دلایل ما توجه میکند؟ با استناد به چه دلایل محکمه پسندی میتوان رابطه نامشروع را به اثبات…
دسترسی غیرمجاز به گوشی همسر

دسترسی غیرمجاز به گوشی همسر در جرایم رابطه نامشروع

منظور از دسترسی غیرمجاز به گوشی همسر در جرایم رابطه نامشروع چیست؟ آیا میتوان بدون اجازه همسر محتویات تلفن وی را گرفته و در شکایت خود به آنها استناد نماییم؟ تحصیل دلیل از طریق نامشروع به چه معناست؟ با وکیل رابطه نامشروع همراه باشید تا…
اثبات رابطه نامشروع با عکس

اثبات رابطه نامشروع با عکس چگونه است؟

جرم رابطه نامشروع چگونه با استناد به عکس و تصویر قابل اثبات است؟ آیا اثبات جرم منافی عفت و مادون زنا، مانند تقبیل و مضاجعه با عکس قابل تحقق است؟ عکس و فیلم در جرایمی مانند زنا یا منافی عفت مادون زنا مانند رابطه نامشروع…
اثبات رابطه نامشروع با ضبط مکالمه تلفنی

اثبات رابطه نامشروع با ضبط مکالمه تلفنی

اثبات رابطه نامشروع با ضبط مکالمه تلفنی چگونه است؟ آیا میتوان در اثبات جرم رابطه نامشروع توسط همسر با یک شخص غریبه به محتویات تلفن او مانند ضبط صوت یا ضبط مکالمه وی استناد نمود؟ وکیل متخصص رابطه نامشروع در این مقاله مفصلا توضیح میدهد.…
اثبات رابطه نامشروع با شاهد

اثبات رابطه نامشروع با شاهد چگونه صورت میگرد؟

اثبات رابطه نامشروع با استناد به شهادت شهود چگونه است؟ آیا با داشتن شاهد میتوانیم ارتکاب جرم رابطه نامشروع را ثابت کنیم؟ شهود چگونه میتوانند جرم روابط نامشروع را به اثبات برسانند؟ چه کسی میتواند به شهادت شهود استناد کند؟ موارد جرح شاهد در روابط…
اثبات رابطه نامشروع با پیامک

اثبات رابطه نامشروع با پیامک چگونه است؟

آیا امکان اثبات رابطه نامشروع با پیامک وجود دارد؟ چگونه میتوانیم رابطه نامشروع با استناد به پیامک های ارسال شده را به اثبات برسانیم؟ در مقابل اتهام رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک چگونه دفاع نماییم؟ با ما همراه باشید تا پاسخ بسیاری از سوالهای…
حکم رابطه نامشروع

حکم رابطه نامشروع چیست؟

حکم رابطه نامشروع چیست؟ تفاوت آن با زنا در چیست؟ حکم این رابطه با زن شوهردار به چه صورت میباشد؟ ارتکاب آن چگونه منجر به تبعید می شود؟ ارتکاب به این عمل تاثیری در موضوعاتی مانند ارث، طلاق و نفقه دارد؟ چه کسی  می تواند…
مجازات رابطه نامشروع

مجازات رابطه نامشروع چیست؟

مجازات رابطه نامشروع چیست؟ در قانون چه مجازاتی برای روابط نامشروع در نظر گرفته شده است؟ آیا این مجازات قابل تخفیف است؟ آیا رضایت در پرونده کیفری مربوطه، تاثیری در مجازات رابطه نامشروع دارد؟ اگر نتوانیم رابطه نامشروع را اثبات کنیم چه مجازاتی دارد؟ رابطه…
رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع

رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع

رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع چه اثری دارد؟ آیا رضایت و گذشت شاکی موجب مختومه شدن پرونده کیفری رابطه نامشروع میشود؟ جرم رابطه نامشروع قابل گذشت است؟ تصمیم دادگاه و رویه عملی محاکم با توجه به گذشت شاکی در این جرم چگونه است؟ وکیل…
نمونه شکوائیه شکایت از رابطه نامشروع

نمونه شکواییه شکایت از رابطه نامشروع

نمونه شکواییه شکایت از رابطه نامشروع تا چه حد کمک کننده میباشد؟ برای شکایت از رابطه نامشروع باید چکار کنیم؟ چگونه میتوانیم از همسر خود تحت عنوان رابطه نامشروع شکایت نماییم؟ وکیل رابطه نامشروع در حین ارائه نمونه شکواییه شکایت از رابطه نامشروع به بیان…
جرایم جنسی به عنف و اکراه | وکیل تجاوز

وکیل دعوای تجاوز و جرایم جنسی به عنف و اکراه

وکیل دعوای تجاوز مشغول به فعالیت در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا پیش تر در مقاله هایی تحت عنوان وکیل رابطه نامشروع | روابطه نامشروع و اثبات آن و وکیل زنای محصنه | زنای محصنه در قانون، مفصلا در خصوص ماهیت و ابعاد…
زنا با زن شوهردار | وکیل زنا

زنا با زن شوهردار و مجازات آن

زنا با زن شوهردار از جمله جرایم منافی عفت و در زمره حساس ترین پرونده های کیفری قرار میگیرد. خوب است بدانید بهترین نحوه عملکرد در چنین دعاوی کیفری آن است که از بدو امر به ماهیت آنچه که در واقع تحقق یافته است دقت…
وکیل زنای محصنه | زنای محصنه در قانون

وکیل زنای محصنه | زنای محصنه در قانون

وکیل زنا در در مقاله پیش رو به پرسش های مذکور پاسخ خواهد داد. زنا چیست؟ به چه عملی زنا گفته میشود؟ آیا هر رابطه نامشروعی زنا است؟ مجازات زنا چیست؟ زنا بین چه کسانی محقق میشود؟ لازم به ذکر است مختصرا بیان شود: جرم…
رابطه نامشروع و اثبات آن

وکیل رابطه نامشروع | روابط نامشروع و اثر اثبات آن

وکیل رابطه نامشروع به وکیلی گفته میشود که در پرونده کیفری با موضوع اتهام روابط نامشروع، اعلام وکالت میکند. طرفین پرونده یعنی شاکی و متهم میتوانند وکیل متخصص کیفری تعیین و انتخاب نمایند. وکیل رابطه نامشروع از زمان اعلام وکالت و ورود به پرونده، دفاعیات…