مشاوره با وکیل رابطه جنسی

مشاوره با وکیل رابطه جنسی

مشاوره با وکیل رابطه جنسی موجب آگاهی شما از صفر تا صد پرونده میشود. مشاوره با وکیل روابط جنسی در موسسه ما هم توسط وکیل خانم انجام میشود، و هم توسط وکیل آقا صورت میپذیرد. مشاوره حقوقی با وکیل رابطه جنسی حتما باید قبل از…
مجازات زنا

مجازات زنا

مجازات زنا بسته به اینکه مجازات زنا محصنه باشد یا زنا به عنف یا زنا با رضایت طرفین باشد، رجم سنگسار اعدام یا شلاق خواهد بود. مجازات زنا ممکن است در قالب رابطه نامشروع مادون زنا به اثبات برسد. لذا مجازات شلاق خواهد داشت. مجازات…
شکایت تجاوز با رضایت خود دختر

شکایت تجاوز با رضایت خود دختر

شکایت تجاوز با رضایت خود دختر به این معناست که متهم پرونده، یعنی پسر یا مرد، مدعی است که تجاوزی صورت نگرفته، و برقراری رابطه جنسی با رضایت خود دختر بوده است. لذا پرونده کیفری شکایت از تجاوز وارد مسیر دیگری خواهد شد. شکایت تجاوز…
مجازات رابطه جنسی تلفنی

مجازات رابطه جنسی تلفنی

مجازات رابطه جنسی تلفنی به شخص یا اشخاصی بار میشود که از طریق برقراری تماس تلفنی، خواه بصورت مکالمه، خواه بصورت پیام و تصویر، رابطه نامشروع برقرار نموده اند. در این مقاله به بررسی صورت های مختلف این جرم و مجازات قانونی آن پرداخته ایم.…
مجازات رابطه جنسی دهانی

مجازات رابطه جنسی دهانی

مجازات رابطه جنسی دهانی به معنای مجازات کردن و به کیفر رسانیدن شخص یا اشخاصی است که متهم پرونده برقراری رابطه نامشروع تحت عنوان همجنسگرایی میباشند. حکم مجازات رابطه جنسی دهانی در قانون مجازات اسلامی درج شده است. مجازات رابطه جنسی دهانی بصورت کلی، تا…
رابطه جنسی با رضایت دو طرف

رابطه جنسی با رضایت دو طرف

رابطه جنسی با رضایت دو طرف به معنای برقراری رابطه جنسی نامشروع میان اشخاصی است که طبق قانون، مجاز به برقراری رابطه جنسی با یکدیگر نمیباشند. رابطه جنسی با رضایت دو طرف موجب از بین رفتن مجازات نمیشود. صفر تا صد این جرم را برای…
مجازات برهم زدن زندگی دیگران

مجازات برهم زدن زندگی دیگران چیست؟

مجازات برهم زدن زندگی دیگران اگر تحت عنوان کیفری برقراری رابطه نامشروع باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، امکان رسیدگی قضایی دارد. مجازات برهم زدن زندگی دیگران میتواند شامل شلاق و اعدام، تبعید و سنگسار رجم باشد. همه موارد را باهم بررسی میکنیم. مجازات برهم زدن…
خیانت زن شوهردار

خیانت زن شوهردار

خیانت زن شوهردار به معنای عدم احترام به مفاد عقد نکاحیه است. خیانت زن شوهردار موجب تشکیل پرونده کیفری میشود. خیانت کردن زن به شوهر خودش به معنای برقراری ارتباط نامشروع با مرد دیگری است. این عمل، مجازات داشته و عواقب بسیار زیانباری دارد. خیانت…
فیلمبرداری از رابطه نامشروع به عنوان مدرک جرم

فیلمبرداری از رابطه نامشروع به عنوان مدرک جرم

فیلمبرداری از رابطه نامشروع به عنوان مدرک جرم چه حکمی دارد؟ آیا امکان اثبات زنا با فیلمبرداری وجود دارد؟ اعتبار فیلم رابطه نامشروع در دادگاه چقدر است؟  نحوه استناد به فیلمبرداری از رابطه نامشروع به عنوان مدرک جرم چگونه است؟ با بهترین وکیل رابطه نامشروع…
ضرورت استفاده از وکیل برای اثبات رابطه نامشروع

ضرورت استفاده از وکیل برای اثبات رابطه نامشروع

ضرورت استفاده از وکیل برای اثبات رابطه نامشروع چیست؟ چرا باید در پرونده کیفری رابطه نامشروع از وکیل متخصص کیفری استفاده نمایید؟ نقش وکیل در پرونده اثبات جرم رابطه نامشروع چیست؟ با بهترین موسسه حقوقی و وکالتی در تهران به شماره ثبت ۴۸۶۶۰ همراه باشید.…
حکم رابطه نامشروع با رضایت طرفین

حکم رابطه نامشروع با رضایت طرفین

حکم رابطه نامشروع با رضایت طرفین چیست؟ اگر رابطه نامشروع با رضایت طرفین باشد چه مجازاتی دارد؟ آیا رضایت طرفین در برقراری رابطه نامشروع اثر دارد؟ بهترین وکیل رابطه نامشروع در تهران کیست؟ نقش وکیل در پرونده اتهام رابطه نامشروع چیست؟ با بهترین موسسه حقوقی…
اثبات رابطه نامشروع با فیلم

اثبات رابطه نامشروع با فیلم چگونه می باشد؟

اثبات رابطه نامشروع با فیلم چگونه است؟ آیا فیلمبرداری از رابطه نامشروع بعنوان مدرک جرم مجاز است؟ برای ثابت کردن رابطه نامشروع که مستند آن فیلم است، باید چکار کنیم؟ بهترین وکیل رابطه نامشروع تهران کیست؟ با موسسه حقوقی امین عدالت کبریا به شماره ثبت…
مشاوره با وکیل رابطه نامشروع

مزایای مشاوره با وکیل رابطه نامشروع

مشاوره حقوقی با وکیل رابطه نامشروع چه مزیتی دارد؟ چرا باید قبل از طرح دعوا و تشکیل پرونده با وکیل باتجربه در زمینه جرایم روابط نامشروع مشورت نماییم؟ برای دفاع از اتهام برقراری رابطه نامشروع باید چگونه از وکیل متخصص مشاوره دریافت نماییم؟ مزایای اخذ…
اثبات رابطه نامشروع

اثبات رابطه نامشروع و روش های آن

اثبات رابطه نامشروع چگونه است؟ راه های اثبات رابطه نامشروع همسر چیست؟ طریقه مراجعه به دادگاه برای اثبات جرم رابطه نامشروع چگونه است؟ دفاع در مقابل این اتهام چگونه است؟ با وکیل متخصص در زمینه جرایم منافی عفت همراه باشید. اثبات رابطه نامشروع و راه…
دلایل محکمه پسند برای اثبات رابطه نامشروع

دلایل محکمه پسند برای اثبات رابطه نامشروع

منظور از دلایل محکمه پسند برای اثبات رابطه نامشروع چیست؟ آیا برای اثبات رابطه نامشروع همسر میتوان به هر دلیل و مدرکی استناد نمود؟ آیا قاضی دادگاه به دلایل ما توجه میکند؟ با استناد به چه دلایل محکمه پسندی میتوان رابطه نامشروع را به اثبات…
دسترسی غیرمجاز به گوشی همسر

دسترسی غیرمجاز به گوشی همسر در جرایم رابطه نامشروع

منظور از دسترسی غیرمجاز به گوشی همسر در جرایم رابطه نامشروع چیست؟ آیا میتوان بدون اجازه همسر محتویات تلفن وی را گرفته و در شکایت خود به آنها استناد نماییم؟ تحصیل دلیل از طریق نامشروع به چه معناست؟ با وکیل رابطه نامشروع همراه باشید تا…
اثبات رابطه نامشروع با عکس

اثبات رابطه نامشروع با عکس چگونه است؟

جرم رابطه نامشروع چگونه با استناد به عکس و تصویر قابل اثبات است؟ آیا اثبات جرم منافی عفت و مادون زنا، مانند تقبیل و مضاجعه با عکس قابل تحقق است؟ عکس و فیلم در جرایمی مانند زنا یا منافی عفت مادون زنا مانند رابطه نامشروع…
اثبات رابطه نامشروع با ضبط مکالمه تلفنی

اثبات رابطه نامشروع با ضبط مکالمه تلفنی

اثبات رابطه نامشروع با ضبط مکالمه تلفنی چگونه است؟ آیا میتوان در اثبات جرم رابطه نامشروع توسط همسر با یک شخص غریبه به محتویات تلفن او مانند ضبط صوت یا ضبط مکالمه وی استناد نمود؟ وکیل متخصص رابطه نامشروع در این مقاله مفصلا توضیح میدهد.…
اثبات رابطه نامشروع با شاهد

اثبات رابطه نامشروع با شاهد چگونه صورت میگرد؟

اثبات رابطه نامشروع با استناد به شهادت شهود چگونه است؟ آیا با داشتن شاهد میتوانیم ارتکاب جرم رابطه نامشروع را ثابت کنیم؟ شهود چگونه میتوانند جرم روابط نامشروع را به اثبات برسانند؟ چه کسی میتواند به شهادت شهود استناد کند؟ موارد جرح شاهد در روابط…
اثبات رابطه نامشروع با پیامک

اثبات رابطه نامشروع با پیامک چگونه است؟

آیا امکان اثبات رابطه نامشروع با پیامک وجود دارد؟ چگونه میتوانیم رابطه نامشروع با استناد به پیامک های ارسال شده را به اثبات برسانیم؟ در مقابل اتهام رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک چگونه دفاع نماییم؟ با ما همراه باشید تا پاسخ بسیاری از سوالهای…