قراردادهای عمومی پیمان

حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکاری که بر مبنای قرارداد عمومی یا خصوصی پیمان فعالیت داشته اند موجب تشکیل دعاوی پیمانکاری میگردد. با اطلاع از قوانین و مقررات مربوط به پیمان مانند: تاخیر غیرمجاز در قرارداد پیمانکاری، تعدیل قیمت، صورت وضعیت، انواع ضمانت نامه های مربوطه، غیره از وقوع ضررهای بسیار جلوگیری نمایید. جهت کسب اطاعلت بیشتر با وکیل پیمانکاری تماس بگیرید.

نحوه مطالبه دستمزد پیمانکار در قرارداد شفاهی

نحوه مطالبه دستمزد پیمانکار در قرارداد شفاهی

نحوه مطالبه دستمزد پیمانکار در قرارداد شفاهی با کارفرما به این نحو می باشد که پیمانکار دادخواست خود را در دادگاه مطرح می نماید و با جلب نظر کارشناس دستمزد خود را مطالبه می نماید. تفاوت مطالبه دستمزد در پیمانکاری های بدون قرارداد با مطالبه…
خاتمه پیمان به دلیل تعلیق بیش از سه ماه

خاتمه پیمان به دلیل تعلیق بیش از سه ماه

خاتمه پیمان به دلیل تعلیق بیش از سه ماه در صورتی است که پیمانکار با تعلیق قرارداد بیش از سه ماه موافقت ننماید. در این شرایط پیمانکار می تواند تقاضای خاتمه پیمان را نماید. خاتمه پیمان به دلیل تعلیق بیش از سه ماه چگونه است؟…
الزام پیمانکار به انتقال قرارداد مصالح و تجهیزات به کارفرما

الزام پیمانکار به انتقال قرارداد مصالح و تجهیزات

الزام پیمانکار به انتقال قرارداد مصالح و تجهیزات به کارفرما امری است که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده و در صورتی که پیمانکار پس از خاتمه پیمان این اقدام را انجام ندهد، کارفرما می تواند با مراجعه به دادگاه، پیمانکار را به انجام این…
مطالبه هزینه کارهای مازاد بر قرارداد پیمانکاری

مطالبه هزینه کارهای مازاد بر قرارداد پیمانکاری

مطالبه هزینه کارهای مازاد بر قرارداد پیمانکاری به معنای مطالبه هزینه کارهایی است که در قرارداد پیمانکاری راجع به آن ها توافق نشده است و شما برای مطالبه آن ها باید مستندات لازم از جمله ابلاغ کارفرما را داشته باشید. نحوه مطالبه هزینه کارهای مازاد…
برای شکایت از کارفرما کجا بریم

برای شکایت از کارفرما کجا بریم؟

برای شکایت از کارفرما با توجه به نوع شکایت باید دادگاه صالح به رسیدگی تعیین شود. دادگاه محل اقامت کارفرما، دادگاه محل انعقاد قرارداد و یا دادگاه محل اجرای تعهد صالح به رسیدگی در این زمینه می باشند. شکایت از کارفرما چیست؟ برای شکایت از…
قرارداد پیمانکاری شفاهی

قرارداد پیمانکاری شفاهی

قرارداد پیمانکاری شفاهی به توافقی گفته می شود که بین کارفرما و پیمانکار قبل از شروع کار انجام می شود و هیچ سند مکتوبی در این خصوص بین طرفین رد و بدل نمی شود. قرارداد پیمانکاری شفاهی چیست؟ قرارداد پیمانکاری شفاهی نوعی از قرارداد پیمانکاری…
دادخواست مطالبه خسارت از پیمانکار

دادخواست مطالبه خسارت از پیمانکار

دادخواست مطالبه خسارت از پیمانکار می تواند به دلایل مختلفی از جمله تاخیر در تحویل پروژه، استفاده از مصالح نامرغوب و یا انجام پروژه با کیفیت پایین باشد. برای تنظیم دادخواست شما می بایست از وکیل متخصص دعاوی پیمانکاری استفاده نمایید. دادخواست مطالبه خسارت از…
برای شکایت از پیمانکار به کجا مراجعه کنیم

برای شکایت از پیمانکار به کجا مراجعه کنیم؟

برای شکایت از پیمانکار به استناد قانون آیین دادرسی مدنی باید به دادگستری مراجعه کنید. تعیین اینکه به کدام دادگاه از نظر صلاحیت محلی باید مراجعه کنید با توجه به قرارداد شما تعیین می گردد. برای شکایت حقوقی از پیمانکار به کجا مراجعه کنیم؟ برای…
شرایط فسخ قرارداد پیمانکار ساختمان

شرایط فسخ قرارداد پیمانکار ساختمان

شرایط فسخ قرارداد پیمانکار ساختمان یا در قرارداد پیمانکاری منعقد شده از سوی پیمانکار و کارفرما تعیین می شود و یا با مراجعه به قانون مدنی و استفاده از خیارات موجود در قانون مدنی، باید به دنبال راه حلی برای فسخ قرارداد بود. شرایط فسخ…
شکایت تاخیر در تحویل ساختمان

شکایت از پیمانکار بابت تاخیر در تحویل ساختمان

شکایت تاخیر در تحویل ساختمان در صورتی که منجر به صدور حکم محکومیت برای پیمانکار شود، موجب دریافت خسارت تاخیر در تحویل به صورت روزانه برای کارفرما و همچنین فسخ قرارداد با پیمانکار می شود.  شکایت تاخیر در تحویل ساختمان چه زمانی مطرح می شود؟…
تفاوت شکایت از پیمانکار با قرارداد و بی قرارداد

تفاوت شکایت از پیمانکار با قرارداد و بی قرارداد

تفاوت شکایت از پیمانکار با قرارداد و بی قرارداد در تشخیص تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر می باشد. در شکایت از پیمانکار با قرارداد تعهدات مطابق قرارداد مشخص و روشن است اما در خصوص پیمانکار بی قرارداد این موضوع وجود ندارد. تفاوت شکایت از پیمانکار…
شکایت از پیمانکار ساختمان

شکایت از پیمانکار ساختمان

شکایت از پیمانکار ساختمان ممکن است به دلیل مختلفی از جمله، تاخیر در ساخت، تعطیل کردن پروژه بدون اطلاع کارفرما، استفاده از مصالح و تجهیزات نامرغوب و یا سایر دلایل باشد. برای شکایت از پیمانکار ساختمان باید به دادگاه محل اجرای پروژه مراجعه کنید. توصیه…
شکایت از پیمانکار با قرارداد

شکایت از پیمانکار با قرارداد

شکایت از پیمانکار با قرارداد مطابق مفاد قرارداد منعقد شده و تعهداتی که طرفین در قرارداد پذیرفته اند، صورت می گیرد. اصولا هرگونه ادعا در خصوص عدم اطلاع از مفاد قرارداد از سوی طرفین قرارداد پذیرفته نیست، مگر در شرایط خاصی که در ادامه بیان…
شکایت از پیمانکار بدون قرارداد

شکایت از پیمانکار بدون قرارداد

شکایت از پیمانکار بدون قرارداد می بایست با نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توجه به میزان کارکرد پیمانکار مورد نظر و همچنین نوع کاری که پیمانکار انجام اده است صورت گیرد. ممکن است توافقاتی به صورت شفاهی بین طرفین وجود داشته باشد که برای…
برای شکایت در خصوص قرارداد پیمانکاری کجا بریم

برای شکایت در خصوص قرارداد پیمانکاری کجا بریم؟

برای شکایت در خصوص قرارداد پیمانکاری می توانید به سه دادگاه مراجعه کنید. دادگاه محل انعقاد قرارداد، دادگاه محل اجرای تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده دعوایی که قصد مطرح کردن آن را دارید. انتخاب هر یک از این دادگاه ها با شخصی است که…
شکایت از کارفرمای اصلی در قرارداد پیمانکاری

شکایت از کارفرمای اصلی در قرارداد پیمانکاری

شکایت از کارفرمای اصلی در قرارداد پیمانکاری اصولا قابل انجام نیست مگر اینکه در قرارداد منعقده بین پیمانکار جزء و پیمانکار اصلی چنین شرایطی پیش بینی شده باشد و مورد تایید کارفرمای اصلی نیز قرار گیرد. شکایت از کارفرمای اصلی در قرارداد پیمانکاری چگونه است؟…
وکیل برای تنظیم قرارداد پیمانکاری

وکیل برای تنظیم قرارداد پیمانکاری

وکیل برای تنظیم قرارداد پیمانکاری می تواند به صورت حضوری و یا به صورت غیر حضوری به شما به عنوان شخص حقیقی و یا شخص حقوقی و شرکت پیمانکاری ارائه خدمات نماید و کلیه قراردادهای پیمانکاری شما را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهد.…
تاخیر غیر مجاز در قرارداد پیمانکاری

تاخیر غیر مجاز در قرارداد پیمانکاری

تاخیر غیر مجاز در قرارداد پیمانکاری با توجه به لایحه تاخیرات ارائه شده از سوی پیمانکار، توسط کارفرما مشخص می شود و در صورتی که پیمانکار با نظریه ارائه شده مخالف باشد می تواند نسبت به این موضوع با توجه به نوع قرارداد در دادگاه…
تعدیل قیمت در قرارداد پیمانکاری

تعدیل قیمت در قرارداد پیمانکاری

تعدیل قیمت در قرارداد پیمانکاری منوط به توافق طرفین قرارداد می باشد. با توجه به بند ه ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تعدیل قراردادها به اراده طرفین واگذار شده است. لذا طرفین در زمان انعقاد قرارداد باید در خصوص تعدیل قرارداد تصمیم گیری نمایند. تعدیل…
وکیل پیمانکاری برای شرکت

وکیل پیمانکاری برای شرکت ها

وکیل پیمانکاری برای شرکت ها یک از حیاتی ترین اقدامات می باشد. شرکت های پیمانکاری می توانند با اختیار نمودن وکیل پایه یک دادگستری که در زمینه قراردادهای پیمانکاری دارای تخصص و تجربه کافی باشد، در تنظیم قراردادها، نامه ها، اظهارنامه ها و دادخواست های…