قراردادهای عمومی پیمان

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

وکیل پیمانکاری برای شرکت

وکیل پیمانکاری برای شرکت ها

وکیل پیمانکاری برای شرکت ها یک از حیاتی ترین اقدامات می باشد. شرکت های پیمانکاری می توانند با اختیار نمودن وکیل پایه یک دادگستری که در زمینه قراردادهای پیمانکاری دارای تخصص و تجربه کافی باشد، در تنظیم قراردادها، نامه ها، اظهارنامه ها و دادخواست های…
قرارداد پیمانکاری کلید در دست

قرارداد پیمانکاری کلید در دست

قرارداد پیمانکاری کلید در دست یکی از انواع قراردادهای پیمانکاری است که در ساخت و ساز ها بسیار پر کاربرد است. در این مقاله وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری قصد دارد تا این نوع قرارداد را به صورت کامل برای شما عزیزان از نظر حقوقی تحلیل…
قرارداد پیمانکاری دولتی بدون توجه به شرایط عمومی پیمان

قرارداد پیمانکاری دولتی بدون توجه به شرایط عمومی پیمان

قرارداد پیمانکاری دولتی در شرایط خاصی الزاما باید از شرایط عمومی پیمان تبعیت نماید در غیر اینصورت قرارداد مورد نظر فاقد اعتبار است. در ادامه مقاله حاضر قصد داریم شرایطی که رعایت شرایط عمومی پیمان در قراردادهای دولتی الزامی است را برای شما عزیزان بیان…
بررسی حقوقی ماده 53 شرایط عمومی پیمان

تحلیل حقوقی ماده ۵۳ شرایط پیمان | نحوه حل اختلافات

ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، آخرین ماده از شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ پروژه های عمرانی می باشد. این ماده در خصوص نحوه حل اختلافاتی است که ممکن است در طول مدت پروژه یا بعد از آن بین کارفرما و پیمانکار ایجاد گردد. تا انتهای…
بررسی حقوقی ماده 52 شرایط عمومی پیمان

تحلیل حقوقی ماده ۵۲ شرایط پیمان

ماده ۵۲ شرایط عمومی پیمان در خصوص تسویه حساب بین کارفرما و پیمانکار است. تسویه حساب شاید در ظاهر آخرین مرحله در قراردادهای پیمانکاری شناخته شود اما در عمل یکی از مرحله های پایانی می باشد و بعد از این مرحله نیز مراحل دیگری وجود…
بررسی حقوقی ماده 51 شرایط عمومی پیمان

تحلیل حقوقی ماده ۵۱ شرایط پیمان | صورت حساب نهایی

ماده ۵۱ شرایط عمومی پیمان در خصوص صورت حساب نهایی در قراردادهای پیمانکاری می باشد. صورت حساب نهایی که از آخرین مراحل قراردادهای پیمانکاری بوده و به دلیل ارتباطی که با مسائل مالی قراردادها دارد، می تواند بسیار برای پیمانکاران و کارفرمایان عزیز حائز اهمیت…
بررسی ماده 50 شرایط عمومی پیمان

تحلیل حقوقی ماده ۵۰ شرایط پیمان

ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان در خصوص تسریع کار و خسارت تاخیر کار در پروژه های پیمانکاری می باشد. عموما به دلایل مختلف تسریع در کار، در پروژه های پیمانکاری مصداق پیدا نمی کند اما خسارت تاخیر در کار به همان دلایل پیش گفته یکی…
بررسی ماده 49 شرایط عمومی پیمان

بررسی حقوقی ماده ۴۹ شرایط پیمان | تعلیق قرارداد پیمانکاری

شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ دارای ۵۴ ماده می باشد که در مقاله حاضر به بررسی ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان از زبان وکیل متخصص دعاوی پیمانکاری می پردازیم. ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان در خصوص تعلیق قرارداد پیمانکاری بوده که یکی از رویدادهای حقوقی…
بررسی ماده 48 شرایط عمومی پیمان

تحلیل حقوقی ماده ۴۸ شرایط پیمان

ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خواسته تمام پیمانکارانی است که توانایی ادامه پروژه را ندارند و به دنبال توافق با کارفرما برای اتمام فعالیت در پروژه هستند. لذا بسیار مهم است که پیمانکاران برای استفاده از این مقرره قانونی با چند و چون این ماده…
بررسی ماه 47 شرایط عمومی پیمان

تحلیل حقوقی ماده ۴۷ شرایط پیمان

ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان در رابطه با اقدمات فسخ پیمان می باشد.  از نظر حقوقی فسخ دارای اهمیت بسیار بالایی است. در قراردادهای پیمانکاری اما اقداماتی که باید پس از فسخ قرارداد صورت گیرد، دارای اهمیتی به مراتب بالاتر از خود فسخ می باشد.…
بررسی ماده 46 شرایط عمومی پیمان

تحلیل حقوقی ماده ۴۶ شرایط پیمان

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان مهم ترین ماده شرایط عمومی پیمان است و بسیاری از دعاوی که در محاکم مابین کارفرما و پیمانکار مطرح است، ناشی از مفاد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان می باشد. لذا توصیه می کنیم برای آشنایی بیشتر با ماده ۴۶…
ماده 45 شرایط عمومی پیمان

تحلیل حقوقی ماده ۴۵ شرایط پیمان

ماده ۴۵ شرایط عمومی پیمان در خصوص مشکلاتی است که در خصوص حقوق انحصاری ثبت شده در طول پروژه ایجاد می گردد. برای آگاهی از مشکلایت که ممکن است در این راستا ایجاد گردد و راه های جلوگیری از بروز مشکلات پیش گفته، مقاله حاضر…
بررسی حقوقی ماده 44 شرایط عمومی پیمان

تحلیل حقوقی ماده ۴۴ شرایط پیمان | ممنوعیت قانونی

ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان در خصوص شرایطی است که پیمانکار باید در هنگاکم انعقاد قرارداد داشته باشد و در صورتی که شرایط پیش گفته را نداشته باشد، خسارت های زیادی برای پیمانکار به همراه خواهد داشت. برای جلوگیری از بروز مشکلات پیش گفته پیشنهاد…
بررسی ماده 43 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۴۳ شرایط پیمان | حوادث قهری

ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان در خصوص حوادث قهری می باشد که ممکن است در طول مدت قرارداد پیمانکاری به وقوع پیوسته و مشکلاتی را برای ادامه روند اجرایی پروژه ایجاد نماید. در ادامه ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان توسط وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری مورد…
بررسی حقوقی ماده 42 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۴۲ شرایط پیمان | مسئولیت های دوره تضمین

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده می باشد که ۴۱ ماده از این مقرره توسط وکیل متخصص دعاوی پیمانکاری مورد بررسی دقیق حقوقی قرار گرفت. در مقاله حاضر قصد داریم تا ماده ۴۲ شرایط عمومی پیمان را برای شما به صورت جزئی و دقیق مورد…
بررسی ماده 41 شرایط عمومی پیمان

بررسی حقوقی ماده ۴۱ شرایط عمومی پیمان | تحویل قطعی

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده است که تا به حال ۴۰ ماده از این مقرره برای شما عزیزان از نظر حقوقی مورد تحلیل وکیل پیمانکاری قرار گرفته است. در مقاله حاضر قصد داریم تا ماده ۴۱ شرایط عمومی پیمان را برای شما عزیزان تحلیل…
بررسی ماده 40 شرایط عمومی پیمان

تحلیل حقوقی ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده است که تا به حال تیم حقوقی موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با شماره ثبت ۴۸۶۶۰، ۳۹ ماده از شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور را مورد بررسی قرار داده است. در این…
بررسی حقوقی ماده 39 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان | تحویل موقت

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده است که تا به حال ۳۸ ماده آن توسط وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری مورد بررسی قرار گرفت. در مقاله حاضر قصد داریم ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان را به صورت تخحصصی مورد بررسی قرار دهیم. برای آشنایی با شرایط…
مشاوره با وکیل پیمانکاری

مشاوره با وکیل پیمانکاری

مشاوره با وکیل پیمانکاری اقدامی است که خیلی از شما دوستان در مراحل پروژه و همچنین در زمان بروز اختلافات بین کارفرما و پیمانکار بدان نیاز دارید. مشاوره با وکیل پیمانکاری که دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه مورد نظر باشد، می تواند موجبات…
بررسی حقوقی ماده 38 شرایط عمومی پیمان

بررسی ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان | پرداخت های ارزی

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده است که تا به امروز به بررسی ۳۷ ماده از آن توسط وکیل حرفه ای قراردادهای پیمانکاری پرداخته ایم. در این مقاله قصد داریم به بررسی تخصصی ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان بپردازیم. برای اینکه با جوانب مختلف پرداخت…