اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت و شرایط مطالبه آن

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ شرایط مطالبه و تحقق چنین خواسته حقوقی چیست؟ دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت در عقد موقت هم قابلیت تنظیم و تقدیم دارد؟ کدام دادگاه به این دعوا رسیدگی مینماید؟ وکیل خانواده مفصلا پاسخ میدهد. اجرت المثل ایام زوجیت مربوط به…
الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه

الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه

الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه چگونه شکل می پذیرد؟ رای این دعوای حقوقی و ضمانت اجرای آن چگونه است؟ کدام دادگاه به این دعوای حقوقی رسیدگی نموده و صلاحیت رسیدگی دارد؟ الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه چگونه دعوایست؟ مبنای الزام زوج به تهیه…
اثبات زوجیت

دعوای اثبات زوجیت و بررسی راههای اثبات آن

مفهوم حقوقی اثبات زوجیت چیست؟ اثبات زوجیت در حقوق ایران چگونه است؟ راههای اثبات زوجیت چیست؟ چه دادگاهی به این دعوا رسیدگی میکند؟ وکیل خانواده مفصلا پاسخ میدهد. اثبات زوجیت موضوع این مقاله درباره اثبات زوجیت است. امری که قبل از پرداختن به زوایای مختلف…
ابطال ثبت واقعه ازدواج

ابطال ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟

ابطال ثبت واقعه ازدواج چیست؟ چه کسی می تواند ابطال ثبت واقعه ازدواج را درخواست نماید؟ چه دادگاهی صالح به رسیدگی به این دعوای حقوقی میباشد؟ با اثبات این دعوا چه آثار حقوقی به وجود خواهد آمد؟ وکیل خانواده مفصلا میگوید. انعقاد نکاح و کشف…
منع اشتغال همسر

منع اشتغال همسر و شرایط آن

منع اشتغال همسر به چه معناست؟ ماده قانونی مربوط به منع اشتغال همسر کدام است؟ دادگاه چگونه این امر را احراز مینماید؟ اگر مرد از این اختیار سوء استفاده کند چه میشود؟ وکیل متخصص دعاوی خانواده مفصلا پاسخ میدهد. دلیل اشتغال زوجه در عصر کنونی…
تجویز ازدواج مجدد

تجویز ازدواج مجدد | شرایط ازدواج مجدد مرد

تجویز ازدواج مجدد به چه معناست؟ مرد چه زمانی میتواند همسر دوم اختیار کند؟ شرایط ازدواج مجدد مرد چیست؟ مجازات ازدواج مجدد برای مرد چیست؟ حق طلاق زن در ازدواج مجدد مرد چگونه است؟ آیا ازدواج موقت (صیغه) هم عنوان ازدواج مجدد برای مرد را…
همه چیز در مورد حضانت

وکیل حضانت و دعوای حق حضانت

وکیل حضانت در تعریف این واژه بیان میدارد: حضانت از واژگان حقوق خانواده است و بطور خلاصه به معنای حق یا تکلیف در سرپرستی و نگهداری کودک است. وکیل حضانت در ادامه بیان میدارد که نمیتوان واژه فارسی سرپرستی را همسان با واژه حضانت دانست…
تاثیر تغییر جنسیت بر نکاح

تاثیر تغییر جنسیت بر نکاح چیست؟

تغییر جنسیت از جمله مواردی است که با پیشرفت سریع علم پزشکی موضوعی به روز بوده و افراد زیادی را نسبت به این موضوع درگیر نموده است. حال خوب است بدانید مقاله تغییر جنسیت به تفصیل در وب سایت موسسه درج شده و در این…
تاثیر تغییر جنسیت بر قرارداد

تاثیر تغییر جنسیت بر قرارداد ها چیست؟

تغییر جنسیت از جمله چالش هایی است که با پیشرفت سریع علم پزشکی موضوعی داغ و به روز بوده و افراد زیادی را نسبت به این موضوع درگیر نموده است. حال خوب است بدانید مقاله تغییر جنسیت به تفصیل در وب سایت موسسه درج شده…
تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن

وکیل تغییر جنسیت | تغییر جنسیت و بررسی فقهی و حقوقی آن

وکیل تغییر جنسیت اذعان می دارد ما در این مقاله بر آنیم تا یکی از موضوعات مهم جوامع امروزی بشر را تا حدودی به نقد کشیده و درصدد یافتن راه حل های مناسب برای مبتلایان به این موضوع و یا اطرافیان باشیم. تغییر جنسیت موضوع…
وکیل خانواده و دعاوی خانوادگی

وکیل خانواده و دعاوی رایج خانوادگی در دادگاه ها

لزوم وجود وکیل خانواده در هر خانواده امری ضروری و اجتناب ناپذیر است ولیکن متاسفانه هنوز در ارتقا سطح دانش و تمدن خانواده ها در این زمینه و اخذ وکیل خانواده و بهمراه داشتن آن در کلیه مراحل زندگی و تصمیمات اعضای خانواده به چشم…