شرایط تعلق نفقه به زن

شرایط تعلق نفقه به زن چیست؟

شرایط تعلق نفقه به زن چیست؟ شرایط تعلق نفقه شامل چه استثنائاتی است؟ شرایط تعلق نفقه شامل چه نکاتی است؟ شرایط تعلق نفقه زن بعد از طلاق چگونه است؟ نفقه جاریه چیست؟ شرایط تعلق نفقه به زن چیست؟ شرایط تعلق نفقه به زن شامل دو…
محاسبه میزان نفقه زن

محاسبه میزان نفقه زن به چه صورت می باشد؟

محاسبه میزان نفقه زن شامل چه مواردی است؟ نحوه محاسبه میزان نفقه زن به چه شکلی صورت می پذیرد؟ آیا در محاسبه میزان نفقه زن، هزینه لوازم آرایشی و بهداشتی هم لحاظ می شود؟ آیا در محاسبه میزان نفقه زن، هزینه عمل های زیبایی هم…
نفقه در دوران عقد

نفقه در دوران عقد چگونه است؟

نفقه در دوران عقد چگونه است؟ حق نفقه در دوران عقد به چه صورت است؟ چرا نفقه در دوران عقد به زن تعلق می گیرد؟ مقدار نفقه در دوران عقد چقدر است؟ مجازات عدم پرداخت نفقه در دوران عقد چیست؟ عقد عرفی و عقد قانونی…
نفقه فرزندان

همه چیز درباره نفقه فرزندان

نفقه فرزندان چه مقدار است؟ نفقه فرزند در قانون به چه صورت است؟ نفقه فرزندان به عهده چه کسی ست؟ نفقه فرزندان تا چه سنی به عهده پدر است؟ اگر پدر فوت کند یا استطاعت مالی نداشته باشد نفقه فرزند یا فرزندان به چه شخصی…
مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق

مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق

مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق ممکن است؟ نحوه مطالبه نفقه معوقه بعد از طلاق چگونه است؟ چرا میتوان پس از طلاق نیز نفقه معوقه را مطالبه نمود؟ وکیل مطالبه نفقه به بهترین و ساده ترین بیان ممکنه پاسخ میدهد. مطالبه نفقه معوقه بعد از…
نفقه زن بعد از طلاق

نفقه زن بعد از طلاق

وکیل مطالبه نفقه میگوید: بعد از ازدواج و عقد نکاح مرد عهده دار مخارج و هزینه زندگی مشترک و زوجه میشود که در عالم حقوق به آن پرداخت نفقه زوجه گفته میشود. وکیل دعاوی خانواده ادامه میدهد: سوال متداول این است که احکام نفقه بعد…
وکیل نفقه | نفقه چیست و چگونه مطالبه میشود؟

وکیل نفقه | نفقه چیست و چگونه مطالبه می شود؟

وکیل نفقه عنوان میدارد: در مقاله پیش رو بیشتر به رویه عملی و جزییات یک پرونده مطالبه نفقه به همراه ذکر ماهیت آن پرداخته میشود. وکیل نفقه میگوید: هدف از نگارش این مقاله آشنایی شما عزیزان با آنچه که در محاکم و در پرونده مطالبه…