جرم کلاهبرداری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

تفاوت جرم جعل و کلاهبرداری

تفاوت جرم جعل و کلاهبرداری چیست؟

آیا جعل همان کلاهبرداری است؟ کلاهبرداری و جعل به چه معنا هستند؟ مجازات جرم کلاهبرداری و جعل چیست؟ تفاوت کلاهبرداری و جعل در چیست؟ کلاهبرداری و جعل چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ جرم کلاهبرداری و جعل در کدام مرجع رسیدگی می شود؟ آیا جعل همان…
کاهش کاهش مجازات کلاهبرداری بعد از حکم قطعیکلاهبرداری پس از حکم قطعی

کاهش مجازات جرم کلاهبرداری پس از حکم قطعی

آیا پس از قطعیت حکم در جرمی مانند جرم کلاهبرداری میتوان تقاضای کاهش مجازات داشت؟ آیا پس صدور حکم قطعی هم میتوان مجازات را کم کرد؟ قانون جدید کاهش مجازات در خصوص جرم کلاهبرداری چگونه اعمال میشود؟ وکیل کلاهبرداری بصورت تخصصی پاسخ میدهد. وکیل کلاهبرداری…
مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات کلاهبرداری در قانون کاهش مجازات حبس

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در میان افراد عادی جامعه بعنوان قانون جدید کاهش زندان مرسوم گردیده است، در مورد مجازات کلاهبرداری چه تمهیداتی را در نظر گرفته است؟ آیا مجازات کلاهبرداری در قانون کاهش مجازات حبس تغییری نموده است؟ مجازات کلاهبرداری در قانون…
جنبه عمومی جرم کلاهبرداری

جنبه عمومی جرم کلاهبرداری چیست؟

جنبه عمومی جرم کلاهبرداری به چه معناست؟ دفاع از جنبه عمومی کلاهبرداری به عهده کیست؟ تاثیر رضایت شاکی بر جنبه عمومی کلاهبرداری چگونه است؟ جنبه عمومی جرم کلاهبرداری به چه معناست؟ وکیل کلاهبرداری میگوید: جنبه عمومی یک جرم مانند کلاهبرداری به این معناست که با…
نحوه شکایت کلاهبرداری

شکایت کلاهبرداری به چه نحوی می باشد؟

نحوه شکایت کلاهبرداری چگونه است؟ وکیل برای شکایت کلاهبرداری چگونه عمل میکند؟ مدارک لازم برای این شکایت چیست؟ مراحل شکایت کلاهبرداری چیست؟ دادگاه صالح کجاست؟ رسیدگی به شکایت از جرم کلاهبرداری چگونه است؟ شکایت از جرم کلاهبرداری اینترنتی چگونه است؟ دفاع از اتهام جرم کلاهبرداری…
نحوه رسیدگی به جرم کلاهبرداری

نحوه رسیدگی به جرم کلاهبرداری

نحوه رسیدگی به جرم کلاهبرداری چگونه است؟ رسیدگی به جرم کلاهبرداری در دادسرا چه تفاوتی با رسیدگی به این جرم در دادگاه دارد؟ بهترین وکیل متخصص کلاهبرداری مفصلا در این مقاله به شرح این موضوع میپردازد. نحوه رسیدگی به جرم کلاهبرداری در دادسرا خوب است…
تفاوت کلاهبرداری و خیانت در امانت

تفاوت کلاهبرداری و خیانت در امانت چیست؟

جرم کلاهبرداری چه تفاوتهایی با جرم خیانت در امانت دارد؟ چه زمانی باید تحت عنوان کلاهبرداری شکایت نماییم؟ تفاوت کلاهبرداری و خیانت در امانت در چیست؟در این مقاله به بررسی اجمالی تفاوتهای میان این دو جرم میبپردازیم. تفاوت کلاهبرداری و خیانت در امانت در عنصر…
تفسیر ماده 5 قانون تشدید

تفسیر ماده ۵ قانون تشدید مجازات | جرم اختلاس

اختلاس چیست؟ جرم اختلاس چه تعریفی دارد؟ مجازات جرم اختلاس در ایران چیست؟ آیا ویژگی و صفت خاصی برای مرتکب جرم اختلاس شرط شده است؟ با تفسیر ماده ۵ قانون تشدید به کلیه پرسش های فوق پاسخ میدهیم. همه چیز درباره جرم اختلاس را از…
نمونه شکوائیه کلاهبرداری

نمونه شکواییه کلاهبرداری

آیا شاکی میتواند خودش شکایت کند؟ نمونه شکواییه کلاهبرداری که کاربردی و مفید باشد کدام است؟ در این مقاله چند نمونه شکواییه کلاهبرداری بطور مختصر جهت آشنایی شما عزیزان با صورت و ماهیت و مفاد این شکایت ارائه میگردد. شکواییه چیست مفاد آن چیست؟ شکواییه…
تفسیر ماده 4 قانون تشدید

تفسیر ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری فعال در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران در سایر مقالات دعاوی کیفری به تفسیر مفصل جرائم موضوع مواد ۱ الی ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری پرداخته است. در مقاله حاضر وکیل متخصص کیفری در…
مرتکب جرم کلاهبرداری

مرتکب جرم کلاهبرداری کیست؟

وکیل کلاهبرداری میگوید: چه کسی مرتکب جرم کلاهبرداری میشود؟ کلاهبردار کیست؟ چه ویژگی و یا صفاتی در فاعل جرم کلاهبرداری شرط میباشد؟ آیا تفاوتی میان کلاهبرداری کارمند دولت و کلاهبرداری فرد عادی جامعه وجود دارد؟ پاسخ پرسش های فوق و بررسی تفاوت کارمند و غیرکارمند…
جرم اتهام کلاهبرداری

جرم اتهام کلاهبرداری چیست؟

وکیل کلاهبرداری باتجربه در تهران در بسیاری از مقالات مربوطه بهترین مباحث پراهمیت از قبیل کلاهبرداری چیست و جرایم در حکم کلاهبرداری کدامند را بیان نموده است. در مقاله حاضر به تعریف و توضیح و تبیین این امر که جرم اتهام کلاهبرداری فی نفسه چیست…
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری پیشتر در مقالات عدیده درخصوص مجازات جرم کلاهبرداری و تخفیف در مجازات آن و دیگر موارد کاربردی و پراهمیت مطالب قابل توجهی ارائه نموده است. در مقاله حاضر تصمیم بر ان است که همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری توسط بهترین وکیل متخصص دعاوی…
تخفیف مجازات کلاهبرداری

تخفیف مجازات در کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری در مقالات پیشین به تبیین موارد بسیاری از قبیل اینکه کلاهبرداری چیست و چه مجازاتی دارد و دلایل اثبات جرم کلاهبرداری چیست و غیره پرداخته است. وکیل متخصص کیفری میگوید پس از طی مراحل رسیدگی در دادسرا و دادگاه نوبت به صدور حکم…
رد مال در جرم کلاهبرداری

رد مال در جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری وفق نظر دکترین حقوقی و قانون مجازات اسلامی، درخصوص این که کلاهبرداری چیست و چه تعریفی دارد، جرم کلاهبرداری را توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر معرفی مینماید. پس از اثبات جرم کلاهبرداری نوبت به تعیین مجازات محکوم علیه میرسد. در…
ماده سه قانون تشدید مجازات

بررسی ماده ۳ قانون تشدید مجازات | جرم ارتشا

بدنبال تفسیر مواد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاو اختلاس و کلاهبرداری درخصوص ماده ٣ قانون تشدید ،وکیل کلاهبرداری بدوا بیان میدارد: جرم موضوع ماده ٣ قانون تشدید بیانگر جرم ارتشا میباشد. وکیل دعاوی کیفری می افزاید: علاوه بر ماده مرقوم، مواد ۵٨٨ الی ۵٩۴ کتاب پنجم…
وثیقه برای جرم کلاهبرداری

وثیقه برای جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری بیان میدارد: خوب است بدوا بدانید که کلاهبرداری چیست و چه معنایی دارد؟ جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت بوده که در دعاوی کیفری محاکم ما بسیار مورد طرح قرار گرفته و تنظیم شکواییه بر مبنای جرم کلاهبرداری بسیار شایع است. این جرم…
معاونت در جرم کلاهبرداری

معاونت در جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری جزو جرایم علیه اموال اشخاص و افراد جامعه میباشد. هنگامیکه شخص یا اشخاصی در طی انجام عملیات فریب کارانه و مانور متقلبانه اقدام به بردن مال دیگران مینمایند، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و فاعل جرم مذکور هستند. وکیل کلاهبرداری ادامه میدهد: در اکثر…
دلایل اثبات جرم کلاهبرداری

دلایل اثبات جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری میگوید: هنگامیکه جرم کلاهبرداری در عالم واقع رخ میدهد، شاکی یا مدعی جهت تنظیم شکواییه و طرح دعوای کیفری اقدام مینماید. خوب است بدانید بهترین عملکرد در تنظیم شکواییه، ذکر دلایل اثبات جرم کلاهبرداری میباشد. پس از اطلاع از اینکه کلاهبرداری چیست و…
ماده دو قانون تشدید

تفسیر ماده ۲ قانون تشدید | تحصیل مال از طریق نامشروع

وکیل کلاهبرداری در مقاله پیش رو به بیان موارد مندرج در ماده ٢ قانون تشدید پرداخته است. ماده ٢ قانون تشدید دربردارنده مفاهیمی از قبیل “معرض خرید و فروش” “موافقت اصولی” “تحصیل مال از طریق نامشروع” و غیره است که نیازمند توضیح و تشریح از…
فهرست
مشاوره حقوقی در واتساپ