دعاوی علامت تجاری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

اعتراض به ثبت علامت تجاری

اعتراض به ثبت علامت تجاری

وکیل علامت تجاری در این مقاله قصد دارد تا به بهترین شکل ممکن اعتراض به ثبت علامت تجاری را بررسی نماید. قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که ممکن است از ثبت یک علامت تجاری…
مجازات سوء استفاده از علامت تجاری

مجازات سوء استفاده از علامت تجاری

آیا مجازاتی برای کپی علامت تجاری یا سوء استفاده از علامت تجاری مقرر شده است؟ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری چه مجازاتی را تعیین کرده است؟ مطابق مواد قانونی مندرج در این قانون پاسخ میدهیم: اگر شخصی اعم از آنکه شخص…
دعوای ابطال علامت تجاری

دعوای ابطال علامت تجاری

وکیل علامت تجاری در مقاله حاضر قصد دارد تا به بهترین شکل ممکن یکی از رایج ترین دعاوی که در خصوص علائم تجاری مطرح می باشد، یعنی ابطال علامت تجاری ثبت شده و چگونگی طرح دعوای ابطال علامت تجاری ثبت شده را برای شما عزیزان…
شکایت سوء استفاده از علامت تجاری

شکایت سوء استفاده از علامت تجاری

وکیل علامت تجاری در مقاله های پیشین در خصوص نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری توضیحات کاملی را برای شما عزیزان ارائه نمود، و در مقاله حاضر قصد دارد به صورت کاربردی و به بیان ساده  به مقوله شکایت سوء استفاده از علامت تجاری…
گمراه کننده بودن علامت تجاری

گمراه کننده بودن علامت تجاری

وکیل علامت تجاری با تجربه ای که در پرونده های تجاری دارد، در مقاله های پیشین به خوبی در خصوص علائمی که غیر قابل ثبت هستند توضیحاتی را ارائه نمود و به بهترین شکل ممکن به بررسی دو مورد از دلایل غیر قابل ثبت بودن…
ثبت علامت تجاری مشابه با علامت تجاری مشهور

ثبت علامت تجاری مشابه با علامت تجاری معروف

وکیل علامت تجاری در مقاله های گذشته بررسی علائم تجاری غیر قابل ثبت را آغاز نموده و در خصوص غیر قابل ثبت بودن علامت تجاری به جهت عدم تمیز دهندگی به بهترین شکل ممکن توضیحات کاملی را ارائه نمود، در این مقاله وکیل علامت تجاری…
غیر قابل ثبت بودن علامت تجاری | وکیل علامت تجاری

غیر قابل ثبت بودن علامت تجاری به دلیل عدم تمیز دهندگی

علامت تجاری غیر قابل ثبت در این مقاله مورد بحث می باشد، پیش تر بیان شد برای اینکه علامت تجاری شما مورد حمایت قانون قرار گیرد لاجرم باید به ثبت آن اقدام کنید، مواردی که از نظر قانونگذار موجب می شود علامت تجاری غیر قابل…
نقض حقوق علامت تجاری

نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

وکیل علامت تجاری در مقاله حاضر قصد دارد تا به بررسی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و ضمانت اجراهایی که قانون برای ناقضان این حقوق در نظر گرفته است بپردازد. حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری چیست؟ وکیل علامت تجاری بیان می دارد، قانونگذار…
دعاوی علامت تجاری

وکیل دعاوی علامت تجاری | همه چیز در مورد علائم تجاری

وکیل دعاوی علامت تجاری  یا همان وکیل دعاوی تجاری در مقاله حاضر قصد دارد به بررسی علائم تجاری و نام تجاری بپردازد. تعریف علامت، علامت جمعی، نام تجاری وکیل دعاوی علامت تجاری بیان میدارد، به استناد ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی…
فهرست