دعاوی علامت تجاری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

حمایت از علامت تجاری

حمایت از علامت تجاری که در خارج از ایران ثبت شده است

حمایت از علامت تجاری که در خارج از ایران ثبت شده است، مبحث مهمی است که ممکن است مورد توجه بسیاری از کسانی باشند که از علامت مذکور در ایران استفاده می نمایند یا در بعضی از موارد این علامت ها را در ایران ثبت…
ابطال گواهینامه علامت تجاری

ابطال گواهینامه علامت تجاری به جهت سوء نیت ثبت کننده علامت

ابطال گواهینامه علامت تجاری به جهت سوء نیت ثبت کننده علامت یکی از راه هایی است که شما می توانید در صورت اثبات ادعای خود مبنی بر سوء نیت ثبت کننده علامت از دادگاه درخواست ابطال گواهینامه صادره را نمایید و در ادامه این امر…
دادخواست منع استفاده از علامت تجاری دیگری

دادخواست منع استفاده از علامت تجاری دیگری و مطالبه خسارت

دادخواست منع استفاده از علامت تجاری دیگری و مطالبه خسارت یک دعوای حقوقی می باشد که از سوی مالک علامت تجاری ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی قابل طرح در دادگاه حقوقی می باشد و در اثر این دادخواست علاوه بر اینکه فرد سو استفاده…
جرم استفاده از علامت تجاری دیگری

جرم استفاده از علامت تجاری دیگری

جرم استفاده از علامت تجاری دیگری یکی از جرایمی است که در دعاوی مالکیت معنوی قابل طرح می باشد و مالک علامت تجاری می تواند علیه فردی که از این علامت بدون اجازه مالک استفاده می نماید طرح دعوای کیفری نماید. شاکی پرونده شکایت علامت…
اعتراض به ثبت علامت تجاری

اعتراض به ثبت علامت تجاری

وکیل علامت تجاری در این مقاله قصد دارد تا به بهترین شکل ممکن اعتراض به ثبت علامت تجاری را بررسی نماید. قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که ممکن است از ثبت یک علامت تجاری…
مجازات سوء استفاده از علامت تجاری

مجازات سوء استفاده از علامت تجاری

آیا مجازاتی برای کپی علامت تجاری یا سوء استفاده از علامت تجاری مقرر شده است؟ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری چه مجازاتی را تعیین کرده است؟ مطابق مواد قانونی مندرج در این قانون پاسخ میدهیم: اگر شخصی اعم از آنکه شخص…
دعوای ابطال علامت تجاری

دعوای ابطال علامت تجاری

وکیل علامت تجاری در مقاله حاضر قصد دارد تا به بهترین شکل ممکن یکی از رایج ترین دعاوی که در خصوص علائم تجاری مطرح می باشد، یعنی ابطال علامت تجاری ثبت شده و چگونگی طرح دعوای ابطال علامت تجاری ثبت شده را برای شما عزیزان…
شکایت سوء استفاده از علامت تجاری

شکایت سوء استفاده از علامت تجاری

وکیل علامت تجاری در مقاله های پیشین در خصوص نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری توضیحات کاملی را برای شما عزیزان ارائه نمود، و در مقاله حاضر قصد دارد به صورت کاربردی و به بیان ساده  به مقوله شکایت سوء استفاده از علامت تجاری…
گمراه کننده بودن علامت تجاری

گمراه کننده بودن علامت تجاری

وکیل علامت تجاری با تجربه ای که در پرونده های تجاری دارد، در مقاله های پیشین به خوبی در خصوص علائمی که غیر قابل ثبت هستند توضیحاتی را ارائه نمود و به بهترین شکل ممکن به بررسی دو مورد از دلایل غیر قابل ثبت بودن…
ثبت علامت تجاری مشابه با علامت تجاری مشهور

ثبت علامت تجاری مشابه با علامت تجاری معروف

وکیل علامت تجاری در مقاله های گذشته بررسی علائم تجاری غیر قابل ثبت را آغاز نموده و در خصوص غیر قابل ثبت بودن علامت تجاری به جهت عدم تمیز دهندگی به بهترین شکل ممکن توضیحات کاملی را ارائه نمود، در این مقاله وکیل علامت تجاری…
فهرست