سایر موارد کیفری

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

اثبات جرم توهین

اثبات جرم توهین چگونه است؟

چه رفتارهایی توهین تلقی می شود؟ اثبات جرم توهین و به چه شیوه ای انجام می شود؟ اثبات جرم توهین با استفاده از صدای ضبط شده امکان پذیر است؟ برای اثبات جرم توهین چگونه باید ادله را ارائه بدهیم؟ چه رفتارهایی توهین تلقی می شود؟…
جرم پولشویی الکترونیکی

جرم پولشویی الکترونیکی چیست و چه مجازاتی دارد؟

جرم پولشویی الکترونیکی به چه معنایى مى باشد؟ مراحل ارتکاب به این جرم کدامند؟ تفاوت این جرم با پولشویى در چه مى باشد؟ چه روش هایی در این جرم وجود دارد؟ افرادى که مرتکب این جرم مى شوند به چه مجازاتى محکوم خواهند شد؟ تعریف…
معاونت در جرم اسیدپاشی

معاونت در اسید پاشی و مجازات آن

مجازات معاون در جرم اسیدپاشی چیست؟ آیا معاونت در جرم اسیدپاشی در قانون ایران مورد جرم انگاری و تعیین مجازات قرار گرفته است؟ کسی که به دیگری اسید میدهد، مرتکب چه جرمی شده است؟ ایا تهیه اسید برای دیگری جرم است؟ وکیل متخصص کیفری با…
مجازات جرم توهین

مجازات جرم توهین در قانون جدید چیست؟

جرم توهین چیست؟ جرم توهین در چند دسته تقسیم بندی می شود؟ شرایط لازم برای تحقق جرم توهین چیست؟ مجازات جرم توهین چیست؟ مجازات جرم توهین در قانون جدید چیست؟ جرم توهین چیست؟ جرم توهین رفتاری است که علیه حیثیت افراد انجام می شود و…
جرم اسید پاشی و مجازات آن

جرم اسید پاشی و مجازات آن در قانون

جرم اسیدپاشی چیست؟ اسیدپاشی در قانون ایران چه مجازاتی دارد؟ وکیل کیفری در پرونده اتهام اسید پاشیدن چه نقشی ایفا مینماید؟ مرتکب جرم اسیدپاشی به چه مجازتهایی ممکن است محکوم شود؟ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن نظر به…
جرم پولشویی و مجازات آن

جرم پول شویی و مجازات آن

جرم پولشویی به چه معنا مى باشد؟  ارتکاب به این  عمل جرم محسوب مى شود؟ مراحل ارتکاب به این جرم چه مى باشد؟ این جرم انواعى هم دارد؟ چه آثار و پیامدهایى را مى تواند به همراه داشته باشد؟ مجازات مرتکبین این جرم چیست؟ کدام…
جرم احتکار

جرم احتکار یا گران فروشی و مجازات آن

جرم احتکار (گران فروشی) به چه جرایمی گفته می شود؟ به عبارت ساده تر احتکار به چه معنی است؟ طرفین آن چه افرادی هستند؟ چه عوامل و علت هایی در محقق شدن این جرم دخالت دارد؟ آیا جرم احتکار به  انبار داری شباهت دارد ؟…
حکم نداشتن گواهینامه در تصادف رانندگی

حکم نداشتن گواهینامه در تصادفات منجر به فوت

حکم داشتن گواهینامه و عدم گواهینامه در تصادفات یعنى چه؟ آیا رضایت و عدم رضایت شاکى در روند رسیدگی تاثیرگذار هست؟ تاثیر رضایت یا عدم رضایت در حبس چگونگه است؟ قانون برای مرتکبین رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی را در نظر گرفته است؟ بیمه گر…
جرم قتل در تصادف رانندگی

جرم قتل در اثر تصادفات رانندگی

قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی به چه معنا است؟ آیا رضایت و عدم رضایت شاکى تاثیرگذار هست؟ رضایت یا عدم رضایت تاثیرى در حبس قتل غیر عمد  در اثر تصادف دارد؟ مقنن چه نوع مجازاتى را براى مرتکبین در نظر گرفته است؟ بیمه گر…
جرم قتل عمد

جرم قتل غیر عمد و مجازات آن در قانون

قتل غیرعمد یعنى چه؟ آیا رضایت و عدم رضایت شاکى درجرم قتل غیرعمد تاثیری دارد؟ رضایت یا عدم رضایت چه تاثیرى می تواند در حبس قتل غیرعمد داشته باشد؟ مقنن چه میزان مجازاتى را براى مرتکبین در نظر گرفته است؟ کدام مرجع و دادگاه به…
جرم ربا و رباخواری

جرم ربا و رباخوارى | مجازات ربا | وکیل پرونده ربا

جرم ربا و رباخوارى به چه معنى مى باشد؟ آیا شروع به این عمل هم جرم محسوب مى شود؟ انواع جرم ربا چه مى باشد؟ چه افرادى مشمول مجازات جرم ربا نمى شوند؟ چه پیامدهایی را به همراه دارد؟ نحوى شکایت از ربا و رباخوارى…
جرم قاچاق

جرم قاچاق و مجازات آن در قانون

تعریف جرم قاچاق چیست؟ انواع جرایم مربوط به قاچاق شامل چه مواردی است؟ این جرم از چه ارکانی تشکیل میشود؟ چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟ وکیل قاچاق مفصلا به بیان مسائل مختلف مربوط به این دسته از جرایم میپردازد. تعریف جرم قاچاق برای تعریف…
جرم محاربه

جرم محاربه و مجازات آن در قانون ایران

تعریف جرم محاربه در قانون ایران چیست؟ ارکان تشکیل دهنده این جرم از چه قرار است؟ مراحل اثبات جرم محاربه در قانون کشور ما چگونه است؟ در نهایت مجازات این جرم چه خواهد بود؟ وکیل جرم محاربه مفصلا در این مقاله بیان میدارد. تعریف جرم…
قاچاق مشروبات الکلی

جرم قاچاق مشروبات الکلی و مجازات آن

تعریف جرم قاچاق مشروبات الکلی وفق قانون چیست؟ ساخت مشروبات الکلی چگونه است؟ نگهداری از آن چه حکمی دارد؟ وکیل کیفری در این مقاله به بررسی ابعاد قانونی و فقهی این دسته از جرایم میپردازد. مشروبات الکلی در حقوق کیفری ایران مجازات قاچاق و حمل…
عملکرد وکیل کیفری در پرونده ها

نقش و عملکرد وکیل کیفری در پرونده ها

وکیل کیفری بیان میدارد اگر شخصی مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که در قانون برای آن جرم انگاری صورت گرفته باشد، صحبت از طرح دعوای کیفری با تنظیم شکواییه و تقدیم پرونده کیفری به میان می آید. پرواضح است که نقش وکیل کیفری در…
لایحه دفاعیه شاکی در دعاوی کیفری

بهترین لایحه دفاعیه شاکی در دعاوی کیفری

بهترین لایحه دفاعیه شاکی در دعاوی کیفری باید دارای چه نکاتی باشد؟ چگونه میتوانیم بهترین لایحه دفاع از طرف شاکی را بنویسیم؟ چگونه از نگارش لایحه های تکراری در یک پرونده کیفری جلوگیری نماییم؟ بهترین وکیل تنظیم لایحه میگوید. اولین لایحه دفاعیه شاکی باید چگونه…
امکان جلب شاهد در دادگاه

امکان جلب شاهد در دادگاه

وکیل متخصص در جرایم کیفری قصد دارد تا در مقاله حاضر امکان جلب شاهد  ، دلایل و شرایط جلب شاهد و مواد قانونی مرتبط با آن را برای شما عزیزان بررسی نماید. آیا شاهد را می توان جلب کرد؟ سوالی که برای بسیاری از افرادی…
نحوه تنظیم شکواییه

نحوه تنظیم شکواییه | وکیل برای تنظیم شکواییه

چگونه شکواییه بنویسیم؟ چگونه شکواییه تنظیم کنیم؟ نحوه نوشتن شکواییه چگونه است؟ فرق شکواییه و دادخواست در چیست؟ وکیل تنظیم شکواییه مفصلا در این مقاله پاسخ میدهد. شکواییه چیست؟ چرا شکواییه تنظیم میکنیم؟ چه زمانی باید شکواییه تنظیم کنیم؟ وکیل تنظیم شکواییه میگوید: شکواییه بیان…
اعاده حیثیت چیست؟

اعاده حیثیت چیست؟ چگونه اعاده حیثیت نماییم؟

اعاده حیثیت چیست و چگونه میتوانیم اعاده حیثیت نماییم از زمره سوالات و دغدغه های متداول عامه مردم میباشد که همواره مورد پرسش و مورد خواسته قرار میگیرد. در این مقاله به بیان ماهیت اعاده حیثیت و انواع آن پرداخته میشود. اعاده حیثیت به چه…
نحوه شکایت و رسیدگی به جرم ارسال پیامک توهین آمیز

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم ارسال پیامک توهین آمیز

وکیل شکایت از توهین پیامکی بیان میدارد: توهین پیامکی چیست و چه مجازاتی در پی دارد در مقاله پیش تر تحت عنوان “توهین پیامکی” مورد بحث قرار گرفته است. اکنون به نحوه طرح شکایت و رسیدگی به جرم ارسال پیامک توهین آمیز میپردازیم. وکیل شکایت…
فهرست
مشاوره حقوقی در واتساپ