جرم سرقت

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

رضایت شاکی در جرم سرقت

رضایت شاکی در جرم سرقت

رضایت شاکی در جرم سرقت چه تاثیری دارد؟ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری درباره جرم سرقت چه میگوید؟ آیا جرم سرقت یک جرم قابل گذشت است یا جرمی است غیرقابل گذشت؟ وکیل سرقت مفصلا پاسخ میدهد. رضایت شاکی در جرم سرقت چه اثری دارد؟ خوب…
سرقت تعزیری و مجازات آن

سرقت تعزیری چیست؟ انواع و مجازات سرقت تعزیری

سرقت تعزیری چیست؟ مجازات سرقت تعزیری چیست؟ انواع سرقت تعزیری کدام است؟ آیا برای تحقق عنوان مجرمانه سرقت تعزیری باید شرایط خاص و ویژه ای وجود داشته باشد؟ وکیل سرقت وفق قانون در این مقاله به بررسی مسائل و موارد فوق میپردازد. سرقت تعزیری چیست؟…
سرقت حدی و مجازات آن

سرقت حدی و مجازات آن

سرقت حدی چیست؟ چه زمانی سرقت حدی محقق میشود؟ راه اثبات و ادله اثباتی جرم سرقت حدی کدام است؟ مجازات جرم سرقت حدی وفق قانون چیست؟ تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی چیست؟ وکیل دعاوی کیفری که در پرونده کیفری این جرم، به اختصار وکیل…
نمونه شکواییه سرقت

نمونه شکواییه سرقت

نخستین گام در طرح دعوای سرقت و تشکیل پرونده کیفری این جرم چیست؟ نمونه شکوائیه سرقت را از کجا بگیریم؟ تنظیم شکایت سرقت چگونه است؟ نکات و مفاد یک شکوائیه باید شامل چه چیزهایی باشد؟ وکیل سرقت در این مقاله، انواع مختلف از نمونه شکوائیه…
راه های اثبات جرم سرقت

راه های اثبات جرم سرقت کدامند؟

هنگامیکه مال متعلق به دیگری مورد ربایش و سرقت قرار میگیرد، مالباخته در مقام دادخواهی و احقاق حقوق خویش به طرح شکایت کیفری سرقت اقدام مینماید. ولیکن آیا صرف طرح پرونده کیفری مثلا سرقت خودرو و تنظیم شکایت کفایت میکند؟ برای اثبات جرم سرقت مثلا…
شکایت از جرم سرقت

شکایت از جرم سرقت و نحوه رسیدگی به آن

وکیل سرقت بصورت تخصصی و کاربردی در این مقاله به بیان چگونگی شکایت از جرم سرقت و مراحل رسیدگی به آن و نقش وعملکرد وکیل باتجربه و حرفه ای در این پرونده کیفری میپردازد. خوب است بدانید که نخستین اقدام در طرح پرونده کیفری جرم…
دفاع از اتهام سرقت

دفاع از اتهام سرقت چگونه است؟

وکیل سرقت در مقاله پیش روی، در جهت بیان اینکه در پرونده کیفری جرم سرقت باید چگونه عمل نماییم مطالب کاربردی و علمی و مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار داده است. خوب است بدانید که شاکی باید چگونه در مقام اثبات اتهام انتسابی…
جرم سرقت مسلحانه و مجازات آن

جرم سرقت مسلحانه و مجازات آن

وکیل سرقت بصورت تخصصی در مقالات پیشین به تعریف جرم سرقت و مجازات آن در حالات مختلف جرم سرقت ساده و مشدده پرداخته است. وکیل متخصص به بهترین بیان ممکنه در این مقاله، این امر که سرقت مسلحانه چیست و چه مجازاتی دارد را مورد…
سرقت در شب و مجازات آن

سرقت در شب و مجازات آن

وکیل سرقت پیشتر در مقاله سرقت چیست به بیان ماهیت و تعریف این جرم پرداخته است. خوب است بدانید جرم سرقت وفق ماده ٢٧۶ قانون مجازات اسلامی، به معنای ربودن مال غیر است. در مقاله پیش روی به بیان جرم سرقت در شب بعنوان یکی…
سرقت گوشی و مجازات آن

سرقت گوشی و مجازات آن

وکیل سرقت میگوید: متاسفانه پرونده کیفری تحت عنوان سرقت گوشی یا دزدیدن موبایل یکی از شایع ترین دعاوی کیفری در محاکم ما میباشد. سرقت گوشی ممکن است بصورت کیف قاپی و ناگهانی و یا پنهانی و در اختفا صورت بگیرد. وکیل دعاوی کیفری در مقاله…
فهرست