جرم سرقت

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

نحوه برخورد با دزد چگونه است؟

نحوه برخورد با دزد و حکم صدمه زدن به سارق چیست؟

در برخورد با دزد باید چکار کنیم؟ آیا کتک زدن دزد جرم است؟ اگر کسی را حین دزدی گرفتیم چه کنیم؟ اگر با دزد درگیر شویم و بمیرد چه میشود؟ حکم صدمه زدن به سارق چیست؟ دفاع مشروع در جرم سرقت چگونه است؟ آیا میتوان…
مرور زمان در جرم سرقت

مرور زمان در جرم سرقت چگونه است؟

مهلت شکایت از جرم سرقت چقدر است؟ مرور زمان در جرم سرقت به چه معناست؟ مرور زمان در انواع سرقتهای تعزیری از چه قرار است؟ مهلت شکایت در چه جرایمی وجود دارد؟ وکیل سرقت بصورت تخصصی پاسخ میدهد. مرور زمان مهلت شکایت در جرم سرقت…
مجازات سرقت از فروشگاه

مجازات سرقت از فروشگاه در ایران

سرقت از فروشگاه چه مجازاتی دارد؟ در قوانین جزایی کشور ما یعنی در حقوق داخلی ایران برای دزدی از فروشگاه چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟ وکیل دعاوی کیفری که در این مقاله به اختصار وکیل سرقت از فروشگاه نامیده میشود پاسخ میدهد. آیا…
مجازات جرم سرقت

مجازات جرم سرقت طبق قانون جدید کاهش مجازاتها

مجازات سرقت طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه تغییراتی کرده است؟ آیا مجازات سرقت تعزیری وفق قانون جدید کاهش مجازاتها کم شده است؟ وکیل سرقت بصورت مورد و تخصصی پاسخ میدهد. مجازات جرم سرقت در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون کاهش مجازات حبس…
رضایت شاکی در جرم سرقت

رضایت شاکی در جرم سرقت

رضایت شاکی در جرم سرقت چه تاثیری دارد؟ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری درباره جرم سرقت چه میگوید؟ آیا جرم سرقت یک جرم قابل گذشت است یا جرمی است غیرقابل گذشت؟ وکیل سرقت مفصلا پاسخ میدهد. رضایت شاکی در جرم سرقت چه اثری دارد؟ خوب…
سرقت تعزیری و مجازات آن

سرقت تعزیری چیست؟ انواع و مجازات سرقت تعزیری

سرقت تعزیری چیست؟ مجازات سرقت تعزیری چیست؟ انواع سرقت تعزیری کدام است؟ تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی در چیست؟ سرقت تعزیری ساده و مشدده چگونه است؟ آیا برای تحقق عنوان مجرمانه سرقت تعزیری باید شرایط خاص و ویژه ای وجود داشته باشد؟ وکیل سرقت…
سرقت حدی و مجازات آن

سرقت حدی و مجازات آن

سرقت حدی چیست؟ چه زمانی سرقت حدی محقق میشود؟ راه اثبات و ادله اثباتی جرم سرقت حدی کدام است؟ مجازات جرم سرقت حدی وفق قانون چیست؟ تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی چیست؟ وکیل دعاوی کیفری که در پرونده کیفری این جرم، به اختصار وکیل…
نمونه شکواییه سرقت

نمونه شکواییه سرقت

نخستین گام در طرح دعوای سرقت و تشکیل پرونده کیفری این جرم چیست؟ نمونه شکوائیه سرقت را از کجا بگیریم؟ تنظیم شکایت سرقت چگونه است؟ نکات و مفاد یک شکوائیه باید شامل چه چیزهایی باشد؟ وکیل سرقت در این مقاله، انواع مختلف از نمونه شکوائیه…
راه های اثبات جرم سرقت

راه های اثبات جرم سرقت کدامند؟

هنگامیکه مال متعلق به دیگری مورد ربایش و سرقت قرار میگیرد، مالباخته در مقام دادخواهی و احقاق حقوق خویش به طرح شکایت کیفری سرقت اقدام مینماید. ولیکن آیا صرف طرح پرونده کیفری مثلا سرقت خودرو و تنظیم شکایت کفایت میکند؟ برای اثبات جرم سرقت مثلا…
شکایت از جرم سرقت

شکایت از جرم سرقت و نحوه رسیدگی به آن

وکیل سرقت بصورت تخصصی و کاربردی در این مقاله به بیان چگونگی شکایت از جرم سرقت و مراحل رسیدگی به آن و نقش وعملکرد وکیل باتجربه و حرفه ای در این پرونده کیفری میپردازد. خوب است بدانید که نخستین اقدام در طرح پرونده کیفری جرم…
فهرست