وکیل تنظیم قرارداد و آنچه در تنظیم قراردادها باید بدانید

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

خلاصه ای از آنچه در تنظیم قرارداد باید بدانید
دعاوی ناشی از قراردادها

در جامعه حاضر با توجه به اینکه تمامی روابط تجاری و غیر تجاری افراد می بایست با تنظیم قرارداد صورت گیرد، و پیچیدگی های موجود در روابط اجازه این را نمی دهد که بتوان بدون قرارداد اقدام به انجام کاری نمود، لازم است که افراد آشنایی کامل با تنظیم قرارداد داشته باشند. یعنی با الفاظ حقوقی لازم در قراردادها، آشنایی کامل داشته باشند. با توجه به اینکه نمی توان از افراد عادی جامعه انتظار داشت با این کلمات و اصطلاحات آشنا باشند، ضروری است که برای تنظیم قرارداد حتما از وکیل تنظیم قرارداد استفاده گردد. تا با هزینه ای به مراتب کمتر از صرف هزینه هایی گزاف برای مشکلات آتی جلوگیری نمایند. وکیل تنظیم قرارداد و یا با عبارت دیگر  وکیل دعاوی ناشی از قرارداد در مقاله حاضر قصد دارد تا تنظیم قرارداد را به صورت کلی و با رویکردی کاربردی برای شما عزیزان تشریح نماید.

برای اینکه شما به بهترین شکل ممکن با عقود و قرارداد ها آشنا شوید، لازم است که مفهوم عقد و قرارداد،اقسام عقود و قراردادها، انعقاد و اعتبار عقود و قراردادها را خوب بشناسید. و با تطبیق آن با قوانین و مقررات حاکم، این امکان را داشته باشید، که به بهترین شکل ممکن اقدام به تنظیم قرارداد نموده یا دفاع از حقوق خویش بپردازید.

فهرست مطالب این مقاله:

وکیل تنظیم قرارداد و تعریف عقد یا قرارداد

وکیل تنظیم قرارداد بهترین تعریفی که می تواند برای عنوان فوق ارایه نماید بدین شرح است، “عقد یا قرارداد توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود” وکیل تنظیم قرارداد بیان می دارد، عقود و قراردادها با توجه به خواست طرفین ممکن است آثار حقوقی گوناگونی را در پی داشته باشند برای مثال ممکن است توافق طرفین بر ایجاد تعهد به انجام کاری باشد یا ممکن است انتقال مالکیت اثر حقوقی یک توافق باشد.

مقصود از بیان این مطلب ایراد به تعریف ارایه شده در قانون مدنی می باشد که عقد را اینگونه تعریف نموده است “عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد” وکیل تنظیم قرارداد بیان می دارد خوب است بدانید، این تعریف اثر عقد را صرفا ایجاد تعهد اعلام می نماید که در عمل دارای ایرادات بسیاری می باشد چراکه اثر عقد یا قرارداد مطابق خواست طرفین ممکن است بسیار متفاوت تر و گسترده تر از ایجاد تعهد باشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل قرارداد

بررسی ماده ۱۸۳ قانون مدنی

وکیل تنظیم قرارداد قصد دارد تعریفی که از عقد یا قرارداد در قانون مدنی بیان شده است را در ادامه جزء به جزء به بهترین شکل ممکن مورد بررسی قرار دهد:

الف) توافق دو یا چند اراده در تنظیم قرارداد:

وکیل تنظیم قرارداد اذعان می دارد، خوب است بدانید که برای به وجود آمدن یک عقد یا قرارداد شما لاجرم نیازمند دو اراده می باشید چه اینکه عقد یا قرارداد با یک اراده به هیچ عنوان قابل تحقق نمی باشد و عمل حقوقی که با یک اراده محقق شود ایقاع نامیده می شود نه عقد. بنابراین برای اینکه شما قرارداد یا عقدی را منعقد کنید نیازمند این هستید که دو اراده قصد انشاء یک عقد را داشته باشند.

نکته مهم: وکیل تنظیم قرارداد می گوید خوب است بدانید که ممکن است یک نفر مسئول اعلام اراده هر دو طرف یک عقد باشد. یعنی ممکن است شما به عنوان وکیل تنظیم هر دو طرف عقد انتخاب شوید. و قراردادی را منعقد کنید که یک امضاء از طرف مثلا شخص الف به عنوان وکیل ایشان و یک امضاء از طرف شخص ب به عنوان وکیل وی در ذیل قرارداد درج نمایید. باید توجه داشته باشید که این امر منافاتی با وجود دو اراده برای انعقاد قرارداد یا عقد ندارد و در فرض پیش گفته شما صرفا اعلان کننده اراده دو طرف عقد می باشید.

ب) تعهد به انجام کار موضوع قرارداد:

وکیل تنظیم قرارداد همانطور که پیش تر بیان داشته است، تعهد به انجام کار یکی از آثار حقوقی است که ممکن است از عقد ناشی شود و نمی توان این مورد را تنها اثر عقد دانست و این یکی از ایراداتی است که به ماده فوق الذکر وارد می باشد. بنابراین به عقیده وکیل تنظیم قرارداد، آثار عقود و قراردادها را نباید محدود به انجام تعهد نمود.

ج) مورد قبول بودن موضوع قرارداد:

وکیل تنظیم قرارداد عنوان می دارد، خوب است بدانید در عالم حقوق به تمایلات درونی انسان ها هیچگونه اثری نمی توان بار کرد، زمانی شما می توانید یک اثر حقوقی را پدید آورید که اراده شما انشاء کننده آن اثر باشد به عبارتی دیگر شما می بایست در عالم خارج قصد درونی خویش را نمایان کنید تا اثر حقوقی مورد نظر شما محقق شود.

 وکیل تنظیم قرارداد و اقسام عقود

وکیل تنظیم قرارداد به بهترین شکل ممکن اقسام عقود را در ادامه برای شما عزیزان بیان خواهد نمود. قانون مدنی در ماده ۱۸۴ عقود و قراردادها را به پنج دسته کلی تقسیم نموده است که به شرح ذیل می باشد:

۱- عقد لازم
۲- عقد جایز
۳- عقد خیاری
۴- عقد معلق
۵- عقد منجز

وکیل تنظیم قرارداد | عقد لازم
وکیل تنظیم قرارداد | عقد لازم

وکیل تنظیم قرارداد و تعریف عقد یا قرارداد لازم

وکیل تنظیم قرارداد که متخصص در تنظیم قراردادها می باشد، عقد لازم را اینگونه تعریف می نماید، عقد لازم به استناد ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقدی است که، هیچ یک از طرفین جز در موارد معین حق برهم زدن آن را نداشته باشند. و این امر نیز دارای پشتوانه حقوقی اصل لزوم قراردادها می باشد. چه اینکه اگر قرار بر این باشد هر عقد و قراردادی را طرفین بخواند هر زمان که اراده کردند از بین برند، دیگر نمی توان به هیچ یک از عقود منعقده در جامعه پایبند بود. این امر نظم حقوقی جامعه را دچار ایراد می نماید.

در نتیجه وکیل تنظیم قرارداد بیان می دارد، اصل براین است: هر عقدی که منعقد می باشد، برای طرفین لازم الاتباع است. و هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را ندارند، مگر خلاف آن به اثبات برسد.

نکته مهم: وکیل تنظیم قرارداد اذعان می دارد باید توجه داشت که قانونگذار در موارد معینی که عقود دارای ایراد بوده و لازم است که از طرف یکی از طرفین قرارداد فسخ شود راهکارهای مناسب را در نظر گرفته تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری نماید.

وکیل تنظیم قرارداد

وکیل متخصص و با تجربه در تنظیم قرارداد یا به عبارت ساده تر وکیل تنظیم قرارداد، نیاز هر فرد یا شرکتی برای تنظیم قرارداد می باشد. چرا که قرارداد را می توان به زیربنای یک ساختمان تشبیه کرد، که اگر به صورت اصولی و حرفه ای تنظیم نشده باشد، ادامه کار بسیار سخت میشود. و هنگام بروز اختلاف طرفین عقد را دچار مشکلاتی عدیده خواهد نمود. به همین جهت توصیه می گردد حتما در تنظیم قراردادهایتان از مشاوره یک وکیل متخصص در تنظیم قرارداد بهره مند گردید تا از ضرر های آینده و دعاوی ناشی از قراردادها تا حد امکان جلوگیری به عمل آورید.

تعریف عقد یا قرارداد جایز

وکیل تنظیم قرارداد به استناد ماده ۱۸۶ قانون مدنی بیان می دارد، عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین، هر وقت بخواهد می تواند آن را فسخ کند. بنابراین عقد جایز عقدی است که برهم زدن آن نیاز به هیچ سبب و دلیل خاصی ندارد. و هر یک از طرفین قرارداد می توانند قرارداد تنظیم شده را فسخ کنند.

عقود جایز در قانون احصا شده است. و این امکان نیز وجود دارد که طرفین عقودی را که قانون جایز اعلام نموده است، ضمن عقد خارج لازم تبدیل به یک قرارداد لازم کنند. وکیل تنظیم قرارداد مثالی برای شما ارائه می کند. مثال: عقد وکالت یک عقد جایز است. که هر یک از طرفین هرگاه اراده کند، می تواند عقد را فسخ کند. ولی طرفین می توانند با قرار دادن عقد وکالت، ضمن یک عقد خارج لازم، مانند بیع، عقد وکالت را تبدیل به یک عقد لازم کنند. تا دیگر نتوانند بدون دلیل، آن عقد را فسخ کنند.

نکته مهم: وکیل تنظیم قرارداد عنوان می دارد، لازم به ذکر است بعضی از عقود و قراردادها دارای دو جنبه می باشند. به این معنی که برای یک طرف لازم و برای طرف دیگر جایز محسوب می شوند. به عنوان مثال عقد یا قرارداد رهن برای راهن لازم است، و برای مرتهن جایز میباشد.

تعریف عقد یا قرارداد خیاری

وکیل تنظیم قرارداد متخصص در تنظیم انواع قراردادها عقد خیاری را اینگونه تعریف می نماید، عقد خیاری عقد لازمی است که در آن برای یکی از طرفین یا شخص ثالثی حق فسخ قرار داده شده است. ماده ۱۸۸ قانون مدنی به گونه ای انشاء شده است که عقد خیاری هم شامل عقد لازم می شود و هم جایز را شامل میشود. که این امر به عقیده وکیل تنظیم قرارداد که متخصص در زمینه تنظیم قرارداد می باشد، اشتباه است. چون عقد جایز به صرف اراده یکی از طرفین فسخ می شود و نیازی به قرار دادن حق فسخ برای طرفین نمی باشد.

نکته کابردی: وکیل متخصص در تنظیم قرارداد یا به عبارتی وکیل تنظیم قرارداد با تجربه ای که در این زمینه دارد بیان می دارد، باید توجه داشت که خیار شرط، باید دارای مدت باشد. یعنی باید ابتدا و انتهای مدتی که خیار برای طرفین یا شخص ثالث در نظر گرفته شده است، مشخص باشد. البته تعیین نکردن ابتدای مدت مشکلی ایجاد نمی کند. چون ابتدای مدت اگر تعیین نشده باشد، از زمان وقوع عقد محاسبه می شود. اما تعیین نکردن انتهای مدت سبب می شود هم شرط و هم عقد باطل باشد.

تعریف عقد یا قرارداد منجز

وکیل تنظیم قرارداد بهترین تعریفی که می تواند در خصوص عقد یا قرارداد منجز ارائه نماید بدین شرح است، عقد یا قرارداد منجز به موجب ماده ۱۸۹ قانون مدنی بدین شرح است:

” عقد منجز آنست که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود”

بنابراین به عقیده وکیل تنظیم قرارداد با تجربه ای که در زمینه تنظیم قرارداد دارا می باشد، عقد منجز عقدی است که اثر آن منوط به وقوع شرط دیگری نباشد که اگر چنین باشد عقد مورد نظر منجز نیست و معلق است.

تعریف عقد یا قرارداد معلق

وکیل تنظیم قرارداد بهترین تعریف را در این خصوص اینگونه بیان می دارد، عقد معلق به استناد ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقدی است که تاثیرش بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد. باید توجه داشت که معلق بودن در عقد یا قرارداد معلق در به وجود آمدن قرارداد یا عقد نیست، بلکه در اثر آن است. به عنوان مثال قراردادی منعقد می گردد و فردی خانه خویش را به دیگری می فروشد اما شرطی در قرارداد قرار داده می شود که این امر در صورتی اتفاق می افتد که فرزند فروشنده در آزمون کنکور قبول شود.

نکته کاربردی: وکیل تنظیم قرارداد، متخصص و با تجربه در این زمینه بیان می دراد، امری که وقوع اثر قرارداد یا عقد بدان معلق می شود باید وقوع آن در آینده احتمالی باشد. اگر وقوع آن در آینده قطعی باشد، این قرارداد، عقد موجل است، و معلق نمی باشد، همچنین اتفاق معلق باید خارجی باشد. یعنی وقوع آن خارج از اراده طرفین باشد.

وکیل تنظیم قرارداد | متخصص و با تجربه
وکیل تنظیم قرارداد | متخصص و با تجربه

مزایای مشاوره با وکیل برای تنظیم قرارداد

مشاوره حقوقی با بهترین وکیل متخصص تنظیم قراردادها در تهران چه مزایایی دارد؟ از جمله مهمترین مزیت های مشاوره با وکیل باتجربه برای تنظیم قرارداد، به چه مواردی میتوان اشاره نمود؟ چرا موسسه حقوقی امین عدالت، بهترین گزینه برای مشاوره جهت تنظیم قرارداد میباشد؟ در ابتدا به بیان مهمترین مزایای مشاوره حقوقی با وکیل قراردادها برای تنظیم قرارداد میپردازیم:

۱) کسب آگاهی و اطلاعات حقوقی صحیح در مورد ماهیت توافق.
۲) تعیین وجه التزام قراردادی توسط وکیل متخصص.
۳) اطلاع از حدود تکالیف و حقوق طرف قرارداد.
۴) تعیین حق فسخ برای موکل یا طرف مقابل قرارداد یا شخص ثالثی که مورد تراضی طرفین است.
۵) تعیین حق مراجعه به داور و نحوه تعیین داور. یا عدم اشتراط در خصوص آن.

بهترین مزیت انتخاب موسسه حقوقی ما، همراه شدن وکیل پایه یک دادگستری در کلیه امور مربوط به قرارداد شما میباشد. شما میتوانید بصورت آنلاین و غیرحضوی نیز با وکیل متخصص و باتجربه خود در زمینه دعاوی حقوقی ناشی از قراردادها در تهران، در ارتباط باشید. لذا وکیل خبره ما میتواند برای شما کلیه بندها و مفاد قرارداد را توضیح داده، و شفاف سازی نماید. ما منتظر تماس شما هستیم.

عقد یا قرارداد دارای چه قسمت هایی است؟

وکیل تنظیم قرارداد در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، هر عقد یا قراردادی عموما دارای شش قسمت می باشد. که به شرح ذیل است:

هر عقد یا قراردادی لاجرم عناصر فوق را در خود جای داده است. و طرفین قرارداد، در خصوص موارد پیش گفته، با یکدیگر توافق نموده اند. در ادامه وکیل تنظیم قرارداد به صورت تخصصی و حرفه ای موارد فوق را برای شما عزیزان تشریح می نماید.

وکیل تنظیم قرارداد | عنوان قرارداد

وکیل تنظیم قرارداد در تهران در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، عنوان قرارداد در نظر عموم افراد جامعه دارای اهمیت چندانی نمی باشد. لذا عموما توجهی بدان صورت نمی گیرد.

قانون نیز مانند افراد جامعه به عنوان قرارداد توجهی ندارد و در قرارداد ها آنچه دارای اهمیت می باشد قصد طرفین است. اما باید توجه داشت که نمی توان به آسانی از عنوان قرارداد گذشت. و انتخاب یک عنوان برای قرارداد منعقد شده اگر دارای شرایط خاصی باشد، قانون نیز یکسری قواعد خاص را بر آن حاکم می کند. که غیر قابل گریز می باشد. به همین جهت توصیه می گردد در تعیین عنوان قرارداد ها برای جلوگیری از مشکلات آتی  دقت کافی صورت گیرد و از بهترین وکیل تنظیم قرارداد در تهران برای اینکار استفاده شود. چنانچه علاقمند به مطالعه بیشتر در خصوص عنوان قرارداد می باشید به مقاله تخصصی عنوان قرارداد مراجعه نمایید.

توصیه وکیل تنظیم قرارداد تهران در خصوص عنوان قرارداد
وکیل تنظیم قرارداد در تهران  توصیه می کند برای پرهیز از مشکلات و ایرادات حقوقی در تنظیم قرارداد از عنوان کلی “قرارداد” برای عنوان  قرارداد استفاده شود.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل تنظیم قرارداد | بخش اول | عنوان قرارداد

وکیل تنظیم قرارداد | طرفین قرارداد

وکیل تنظیم قرارداد در تهران عنوان فوق را اینگونه تشریح می نماید، طرفین قرارداد در واقع کسانی هستند که به موجب این قرارداد تعهداتی را بر عهده می گیرند. و ملزم به انجام آن می شوند. نکته ای که در خصوص طرفین قرارداد باید در نظر گرفت، این است که اگر شخصی به وکالت یا نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی، قصد دارد اقدام به تنظیم قرارداد نماید ، باید مدارک مربوط به نمایندگی و اختیارات تعیین شده در نمایندگی اعطایی به دقت مورد بررسی قرار گیرد. چرا که ممکن است فردی وکالت یا نمایندگی از یک سخص حقیقی و یا حقوقی داشته باشد، اما حدود این نمایندگی محدود باشد. و نتواند اقدام به انعقاد قرارداد نماید، خصوصا در مورد اشخاص حقوقی دولتی  این مورد باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه علاقمند به مطالعه بیشتر در خصوص طرفین قرارداد می باشید به مقاله تخصصی طرفین قرارداد مراجعه نمایید.

توصیه وکیل تنظیم قرارداد در تهران در خصوص طرفین قرارداد
وکیل تنظیم قرارداد در تهران توصیه می کند در خصوص طرفین قرارداد تنظیم کنندگان قرارداد در توصیف افراد قرارداد از توصیف کلی پرهیز کنند و به صورت جزیی و مشخص طرفین قرارداد را توصیف نمایند به عنوان مثال در قرارداد با شرکت اگر منعقد کننده قرارداد مدیر عامل شرکت می باشد باید دقیقا درج شود ” آقای محمدی به عنوان مدیر عامل شرکت و دارنده حق امضاء”

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل تنظیم قرارداد | بخش دوم | طرفین قرارداد

وکیل تنظیم قرارداد | موضوع قرارداد

وکیل تنظیم قرارداد در تهران عنوان فوق را اینگونه تشریح می نماید، موضوع قرارداد در واقع دلیل اصلی انعقاد هر قراردادی و هر یک از طرفین با انگیزه ای خاص اقدام به انعقاد قرارداد مورد نظر می نماید، موضوع قرارداد را باید به دقت و با ذکر جزییات در قرارداد ذکر نمود و از به کار بردن کلمات و الفاظ کلی و دارای مفهوم مخالف یا دارای قرینه در تنظیم قرارداد به شدت پرهیز نمود. و نباید به این امید وجود قاعده ها و اصل های حقوقی از نوشتن تمامی جزییات پرهیز کرد. چنانچه علاقمند به مطالعه بیشتر در خصوص موضوع  قرارداد می باشید به مقاله تخصصی موضوع  قرارداد مراجعه نمایید.

توصیه وکیل تنظیم قرارداد در خصوص موضوع قرارداد
وکیل تنظیم قرارداد در تهران توصیه می کند به این جهت که موضوع قرارداد مهم ترین بحث در قرارداد ها می باشد باید در نوشتن موضوع قرارداد دقت بسیار زیادی به خرج داد و موضوع قرارداد را وکیل تنظیم قرارداد به صورت کامل و جزئی توضیح دهد تا از مشکلات و ابهاماتی که در آینده به وجود خواهد آمد جلوگیری نماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل تنظیم قرارداد | بخش سوم | موضوع قرارداد

 وکیل تنظیم قرارداد | شروط ضمن قرارداد

وکیل تنظیم قرارداد در تهران عنوان فوق را اینگونه تشریح می نماید، قرارداد دارای محتوایی است که عمدتا تمام خواسته های طرفین قرارداد را پوشش نمی دهد به همین خاطر نیاز است که طرفین شروطی را به قرارداد اضافه نمایند تا تمامی خواسته های طرفین ضمن قرارداد برآورده شود. شروطی که ضمن قرارداد آورده می شود دارای حالت های مختلفی است که در مقاله شروط ضمن عقد به صورت مفصل بدان پرداخته شده است. اما نکته ای که باید بدان توجه شود این است که در تنظیم شروط باید توجه ویژه شود که شروط تعیین شده خلاف مقتضای ذات عقد نباشد یا خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد. چرا که این موارد موجب می شود که اشکالات اساسی در قرارداد به وجود آید و گاها سبب بطلان قرارداد می شود.

توصیه وکیل تنظیم قرارداد در خصوص شروط ضمن عقد
وکیل تنظیم قرارداد در تهران توصیه می کند در استفاده از شروط در قرارداد ها به هیچ عنوان دل به شروط ضمنی بسته نشود، و هر شرطی که مورد نظر طرفین است، به صورت صریح در قرارداد قید شود. چون شروط ضمنی شروطی نیست که صراحتا در قرارداد ذکر شود، و خواننده این شروط را با خواندن قرارداد و از فحوای کلام خواهد فهمید و اینکار در تنظیم قرارداد به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل تنظیم قرارداد | بخش چهارم | شروط ضمن قرارداد

وکیل تنظیم قرارداد | خسارات ناشی از عدم انجام تعهد

وکیل تنظیم قرارداد در تهران در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، خسارت در قرارداد ها به دو شکل است، شما یا با خسارت عدم انجام تعهد رو به رو هستید یا خسارت تاخیر در انجام تعهد، خسارت عدم انجام تعهد به این معنی است که، دیگر قرار نیست موضوع قرارداد انجام شود، و اگر طرف قرارداد موضوع قرارداد را انجام نداد، با پرداخت خسارت تعیین شده، قرارداد کن لم یکن می شود. اما خسارت تاخیر در اجرای تعهد به این معناست که اگر طرف قرارداد تعهد خود را انجام نداد، علاوه بر خسارت باید موضوع قرارداد را انجام دهد. چنانچه علاقمند به مطالعه بیشتر در خصوص خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در قرارداد می باشید به مقاله تخصصی خسارات ناشی از عدم انجام تعهد  مراجعه نمایید.

توصیه وکیل تنظیم قرارداد در خصوص خسارت عدم انجام تعهد
وکیل تنظیم قرارداد در تهران توصیه می کند که در تعیین خسارت در قرارداد ها حتی اگر عرف حکم می کند که در صورت عدم انجام تعهد باید خسارت پرداخت شود، بازهم طرفین این امر را به صورت صریح در قرارداد ذکر نمایند. و همچنین زمان شروع خسارت باید دقیقا در قرارداد تصریح شود. به عنوان مثال باید مدتی برای انجام کار در نظر گرفته شود و تصریح شود که پس از گذشت این مدت خسارت باید پرداخت شود.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل تنظیم قرارداد | بخش پنجم | خسارات ناشی از عدم انجام تعهد

وکیل تنظیم قرارداد | حل اختلافات ناشی از قرارداد

وکیل تنظیم قرارداد در تهران در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، برای حل اختلافات ناشی از قرارداد دو راه حل وجود دارد، اصل بر این است که برای حل هرگونه اختلافی باید به مراجع قضایی مراجعه کرد. یعنی برای حل اختلافات ناشی از قرارداد باید طرفین به دادگاه مراجعه نمایند. اما راه حل دیگری که هزینه و دردسر های مراجعه به دادگاه را ندارد تعیین داور در قرارداد ها برای حل اختلاف است. که در این صورت، طرفین باید زمان اختلاف به داور تعیین شده مراجعه نمایند. و داور اقدام به رفع اختلاف می نمایند. که البته رای صادره از سوی داور نیز قابل ابطال در دادگاه می باشد. چنانچه علاقمند به مطالعه بیشتر در خصوص حل اختلاف ناشی از  قرارداد می باشید به مقاله تخصصی حل اختلاف ناشی از قرارداد مراجعه نمایید.

توصیه وکیل تنظیم قرارداد در خصوص حل اختلاف در قراردادها
توصیه وکیل تنظیم قرارداد در تهران در خصوص حل اختلاف در قراردادها این می باشد که طرفین تا حد امکان داور تعیین نمایند. چرا که حل اختلاف از طریق داور به مرتب هزینه و زمان کمتری برای طرفین دارد. اما باید دقت نمود که در تعیین داور اولا: داوران به صورت صریح تعیین شوند. ثانیا: از کسانی را به عنوان داور تعیین نمایند، که کاملا مورد تایید باشد. تا در آینده و در زمان اختلاف تصمیمی اتخاذ کند که به ضرر شما نشود.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل تنظیم قرارداد | بخش ششم | حل اختلافات ناشی از قرارداد

وکیل تنظیم قرارداد | خاتمه قرارداد

وکیل متخصص تنظیم قرارداد در تهران در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، قرارداد به روش های متعددی پایان می پذیرد که به صورت مفصل در مقاله خاتمه قرارداد در خصوص آن توضیح داده شده است. چنانچه علاقمند به مطالعه بیشتر در خصوص خاتمه قرارداد می باشید به مقاله تخصصی خاتمه قرارداد مراجعه نمایید.

بهترین حالت در خاتمه قرارداد انجام قرارداد از سوی هر دو طرف قرارداد است. که امیدواریم تمامی قرارداد ها از سوی طرفین به بهترین شکل ممکن انجام شود.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل تنظیم قرارداد | بخش هفتم | خاتمه قرارداد

تنظیم قرارداد را با ما تجربه کنید
تنظیم قرارداد را با ما تجربه کنید

بهترین وکیل تنظیم قرارداد در تهران

هر پیمان و عهدی برای اینکه به بهترین شکل انجام شود، باید دارای بنیانی قوی باشد تا هیچ یک از طرفین نتوانند از آن سرپیچی نمایند. و از آنجایی که بنیان هر توافقی قرارداد می باشد لازم است که تنظیم قرارداد خصوصا در همکاری های بزرگ به صورت کاملا دقیق و تخصصی باشد تا از مشکلات آینده جلوگیری شود و مشکلات به حداقل برسد.

لازمه تنظیم قرارداد اصولی و دقیق این است که از بهترین وکیل متخصص برای تنظیم قرارداد استفاده شود. در همین راستا موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران اقدام به تشکیل دپارتمانی تخصصی برای تنظیم قرارداد نموده است. که متشکل از وکلای پایه یک دادگستری متخصص در تنظیم قرارداد میباشد. این مهم موجب میشود تا بهترین و با کیفیت ترین خدمات حقوقی را به شما عزیزان ارائه نماییم. برای تنظیم قرارداد تخصصی و همچنین طرح دعوا در خصوص مشکلات به وجود آمده در قرارداد با وکیل خبره تنظیم قرارداد در تهران تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۳ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
وکیل تنظیم قرارداد | بخش هفتم | خاتمه قرارداد
نوشتهٔ بعدی
وکیل تنظیم قولنامه | چگونگی تنظیم قولنامه یا مبایعه نامه

دیگر مطالب این دسته بندی

34 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
خرمیان
2 سال قبل

سلام اگر تو قرارداد نوشته شده باشه حق فسخ به موجب کلیه خیارات ساقط شده ولو خیار غبن و تدلیس این چه معنی داره؟

کیارش
2 سال قبل

سلام وکیل تنظیم قرارداد بعدا که این قرارداد به مشکل خورد میاد پرونده رو قبول کنه خودش؟

سراج
2 سال قبل

هزینه تنظیم قرارداد کارمند برای شرکت چقد میشه؟ میخوام یک وکیل با تجربه این قرارداد را تنظیم نماید.

صدف
2 سال قبل

تنظیم قرارداد تخصصی در مورد اجاره ماشین میخوام شما انجام می دید؟

گوهری
2 سال قبل

تنظیم قرارداد تخصصی که خیلی حرفه ای نوشته بشه چقد هزینه داره؟

عرفان
2 سال قبل

سلام اگر بخوام قرارداد کار توسط وکیل تنظیم قرارداد انجام بدم چقد هزینه داره؟

کرمانی
2 سال قبل

سلام قرارداد رو چجوری میشه باطل کرد؟

هنرمند
2 سال قبل

سلام من اگر وکیل کسی باشم و ملک رو فروخته باشیم میتونه علیه من شکایت کنه؟

شرفی
2 سال قبل

سلام من از یکی پول ربا گرفتم و یه قرارداد نوشتیم که خونه من مال اون بشه اگر پول رو پس ندادم الان میتونم کاری کنم؟

فرید
2 سال قبل

سلام میشه یه نفر وکیل هر دو طرف قرارداد باشه و به جای هر دو قرارداد رو امضاء کنه؟