وکیل برای تنظیم قرارداد

وکیل تنظیم قرارداد وکیلی است که مسلط به انواع مختلف قرارداد ها و قولنامه ها و معامله های اشخاص است. وکیل تنظیم قرارداد و مبایعه نامه در متن قرارداد، کلیه حقوق طرفین را رعایت مینماید. وکیل متخصص تنظیم قرارداد در پرونده حقوقی و کیفری بر مبنای فسخ قرارداد یا بطلان قرارداد شرکت کرده و نسبت به دفاع از محتویات و بندهای قرارداد اقدام میکند.

وکیل تنظیم قرارداد کیست؟

وکیل تنظیم قرارداد باید انواع مختلف قراردادها را بشناسد. بهترین وکیل تنظیم قرارداد تهران میگوید: در جامعه حاضر با توجه به اینکه تمامی روابط تجاری و غیر تجاری افراد می بایست با تنظیم قرارداد صورت گیرد، و پیچیدگی های موجود در روابط اجازه این را نمی دهد که بتوان بدون قرارداد اقدام به انجام کاری نمود، لازم است که افراد آشنایی کامل با تنظیم قرارداد داشته باشند. یعنی با الفاظ حقوقی لازم در قراردادها، آشنایی کامل داشته باشند. با توجه به اینکه نمی توان از افراد عادی جامعه انتظار داشت با این کلمات و اصطلاحات آشنا باشند، ضروری است که برای تنظیم قرارداد حتما از وکیل تنظیم قرارداد استفاده گردد.

وکیل تنظیم قرارداد در زمان معامله

وکیل تنظیم قرارداد در زمان قرارداد بستن و انعقاد قرارداد نقش بسیار مهم و سرنوشت سازی را ایفا میکند. بندها و شروط مندرج در قرارداد را مطالعه و برای شما به عنوان موکل، توضیح میدهد که اثر حقوقی هر یک از شرط های مندرج در قرارداد چیست؟ وکیل متخصص تنظیم قرارداد در زمان معامله، حتی ممکن است نظر به عدم انعقاد قرارداد داشته باشد.

وکیل تنظیم قرارداد در بنگاه

وکیل تنظیم قرارداد در بنگاه در زمان قولنامه نوشتن و قرارداد بستن میتواند همراه موکل خود باشد. هر یک از طرفین، اعم از خریدار و فروشنده و صاحب بنگاه املاک و غیره، میتوانند در زمان انعقاد قرارداد و بستن عقد، وکیل امین و معتمد خود را همراه داشته باشند. وکیل در زمان تنظیم قرارداد، و قبل از امضای قرارداد، مفاد آن را مطالعه کرده و برای شما توضیح میدهد که چه حقوق و تکالیفی در آن به نفع شما، یا به ضرر شما درج شده است.

نکته: آیا میدانید با امضای قرارداد، چه مسئولیت هایی را بر عهده میگیرید؟ وکیل تنظیم قرارداد برای جلوگیری از ورود ضرر مالی و غیره، همراه شماست.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل خانم | وکیل زن | وکیل خانوم برای پرونده

وکیل تنظیم قرارداد | متخصص و با تجربه
وکیل تنظیم قرارداد | متخصص و با تجربه

تعریف عقد یا قرارداد کتبی و شفاهی

وکیل تنظیم قرارداد کتبی میگوید: “عقد یا قرارداد توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود”.

عقود و قراردادها با توجه به خواست طرفین ممکن است آثار حقوقی گوناگونی را در پی داشته باشند. برای مثال ممکن است توافق طرفین بر ایجاد تعهد به انجام کاری باشد یا ممکن است انتقال مالکیت اثر حقوقی یک توافق باشد.

تعریف عقد در قانون مدنی: “عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد” وکیل تنظیم قرارداد بیان می دارد خوب است بدانید، این تعریف اثر عقد را صرفا ایجاد تعهد اعلام می نماید، که در عمل دارای ایرادات بسیاری می باشد. چراکه اثر عقد یا قرارداد مطابق خواست طرفین ممکن است بسیار متفاوت تر و گسترده تر از ایجاد تعهد باشد.

وکیل برای تنظیم قرارداد با حضور در محل

آیا شما صاحب دفتر کار بزرگی هستید؟ آیا مدیر عامل یک شرکت معتبر میباشید؟ اگر نمیتوانید در دفتر وکیل تنظیم قرارداد به همراه طرف معامله خود حاضر شوید، میتوانید با موسسه ما هماهنگ نموده، و بهترین وکیل تنظیم قراردادهای تهران، در محل کار شما حاضر شود. وکیل متخصص تنظیم قرارداد با حضور در محل، در ساعت و موعد مقرر تا پایان امضای قرارداد همراه شما خواهد بود. برای هماهنگی بیشتر هم اکنون با ما تماس بگیرید.

وکیل تنظیم قرارداد کتبی با شرکت در جلسه

ممکن است چندین شخص حقیقی و حقوقی، مانند اشخاص و شرکت ها، برای تنظیم قرارداد در یک جلسه شرکت نمایند. وکیل تنظیم قرارداد میتواند در همان یک جلسه شرکت کرده، و بصورت همزمان به همه اعضای حاضر در جلسه، مشاوره دهد که دارند چه چیزی را امضا میکنند؟ دارند چه حقوق و مزایایی را کسب، و چه ضمانت اجراهایی را بر خود تحمیل مینمایند؟ بهترین گزینه، انتخاب وکیل قراردادی است، که بر موضوع قرارداد اشراف داشته باشد. مانند وکیل قرارداد پیمانکاری.

وکیل تنظیم قرارداد برای مشاوره تخصصی

وکیل تنظیم قرارداد برای مشاوره تخصصی، پیش از تنظیم قرارداد و انعقاد معامله، باید ها و نباید های قانون را برای شما توضیح میدهد. یعنی قبل از اینکه توافق دو اراده صورت بگیرد، دغدغه ها و نیازها و خواسته های خود از قرارداد را به وکیل خود میگویید، و ایشان مطابق قانون و اهداف شما، متن قرارداد را آماده مینماید.

نوشتن قرارداد توسط وکیل

نوشتن قرارداد توسط وکیل میتواند از ناحیه هر دو طرف معامله یا از ناحیه یک طرف باشد. خریدار و فروشنده میتوانند توامان نزد وکیل تنظیم قرارداد تهران بیایند. یا یکی از آنها، نگارش و نوشتن قرارداد را به وکیل بسپارد، و نسخه تنظیمی را به عنوان پیشنهاد، به طرف مقابل ارایه نماید. هرگونه تغییرات لازم، مطابق قانون، قابلیت اعمال در متن قرارداد را دارد.

نکته: وکیل تنظیم قرارداد میتواند اصول کلی قرارداد را نوشته و بندهایی را برای درج توافقات طرفین در متن قرارداد سفید بگذارد.

حضور وکیل در زمان معامله و قولنامه

حضور وکیل تنظیم قرارداد در زمان معامله و قولنامه، مصداق بارز ضرب المثل پیشگیری بهتر از درمان است، میباشد. زیرا صرفا با درج امضا، کلیه مندرجات معامله و قرارداد بر طرفین تحمیل میگردد. حال تصور کنید که از آثار حقوقی و نتایج حقوقی بندها و شروط قرارداد مطلع نباشید. چه میشود؟ خود را سرنوشتی مواجه کرده اید، که هیچ اطلاعاتی از آن ندارید.

بررسی کردن قرارداد توسط وکیل قبل از امضا

وکیل تنظیم قرارداد موسسه امین عدالت میگوید: در بسیاری از مواقع، افراد جامعه شخصا اقدام به نگاش و نوشتن متن قرارداد مینمایند. زیرا اصل قرارداد بستن، بر پایه اعتماد به یکدیگر میباشد. لذا توافقات خود را مکتوب نموده و به اصطلاح، میخواهند خودشان قرارداد ببندند. بهترین توصیه در این فرض این است که، حداقل قبل از اینکه قرارداد را امضا نمایید، حتما آن را به وکیل نشان داده و از وی بخواهید که محتویات آن را بررسی کند.

نکته: بررسی کردن قرارداد توسط وکیل قبل از امضا احتمال مراجعه به دادگاه یا شکست در پرونده آینده را به حداقل میرساند.

ویژگی های بهترین وکیل برای قرارداد

 • وکیل تنظیم قرارداد باید دارای ویژگی های ذیل باشد:
 • دارای پروانه پایه یک دادگستری باشد.
 • به قانون مدنی اشراف کامل داشته باشد.
 • قوانین خاص که مربوط به موضوع مخصوص قرارداد میباشد را بداند یا قبل از تنظیم با مطالعه موردی، اطلاعات لازم و کافی را کسب نماید. مانند تنظیم قرارداد پیمانکاری.
 • برای توضیح و تبیین شروط قرارداد، دارای بیان شیوا و قوی باشد.
 • از رویه عملی دادگاه در فرض تشکیل پرونده، باخبر باشد.
 • برای موکل توضیح دهد که چه پرونده های حقوقی و کیفری ممکن است از این قرارداد در آینده به وجود آیند.
 • برای موکل وقت گذاشته و همراه وی در جلسه انعقاد قرارداد یا معامله شرکت نماید، و همراه او باشد.
 • صبور بوده و برای موکل خویش، دلسوزانه فعالیت نماید.

هزینه وکیل تنظیم قرارداد

وکیل تنظیم قرارداد برای تنظیم قرارداد، شرکت در جلسه، حضور در زمان معامله، حضور در بنگاه املاک، حضور در زمان قولنامه نوشتن، حضور در شرکت یا دفتر طرفین قرارداد و غیره، هزینه و دستمزد دریافت میدارد. هزینه وکیل تنظیم قرارداد با در نظر گرفتن موضوع قرارداد، محل تنظیم و ساعات مورد توافق طرفین، متفاوت خواهد بود. لذا برای بررسی مساله خود، هم اکنون با موسسه ما تماس حاصل نمایید.

مزایای داشتن وکیل برای تنظیم قرارداد

مهمترین مزیت استفاده از دانش، تخصص و مهارت وکیل تنظیم قرارداد در زمان منعقد کردن عقد، کسب اطلاعات کامل و کافی، از محتویات و شروط و بندهای قرارداد میباشد. دیگر شما ندانسته چیزی را امضا نکرده اید. بند، قید و شری در قرارداد نیست، که مشا از آن مطلع نباشید. هیچ چیزی را به ضرر خود امضا نکرده، و اتفاقا هرآنچه که به نفع شماست در متن قرارداد درج شده است. وکیل برای تنظیم قرارداد، حقوق و تکالیف هر دو طرف را مشروحا بیان میدارد. به عنوان مثال: خریدار باید تا ۶ ماه آینده، ثمن معالمه را به طور کامل تادیه و پرداخت نماید. اگر به تعهد خویش عمل نکند، فروشنده حق فسخ و برهم زدن معامله را دارد!

سایر مزایای استخدام وکیل تنظیم قراردادها

 •  کسب آگاهی و اطلاعات حقوقی صحیح در مورد ماهیت توافق.
 • تعیین وجه التزام قراردادی توسط وکیل متخصص.
 • اطلاع از حدود تکالیف و حقوق طرف قرارداد.
 • تعیین حق فسخ برای موکل یا طرف مقابل قرارداد یا شخص ثالثی که مورد تراضی طرفین است.
 • تعیین حق مراجعه به داور و نحوه تعیین داور. یا عدم وجود شرط داوری در خصوص آن.

وکیل تنظیم قرارداد تلفنی

وکیل تنظیم قراداد در موسسه ما میتواند بصورت تلفنی نیز به شما عزیزان مشاوره دهد. خصوصا آن دسته از دوستانی که در تهران ساکن نبوده و در شهرستان میباشند. بازهم میتوانند با وکیل قراردادها در موسسه ما صحبت نمایند. برای دریافت وقت مشاوره تلفنی با وکیل تنظیم قراردادهای تهران با موسسه تماس گرفته و با مشاور ما صحبت نمایید.

وکیل تنظیم قرارداد غیرحضوری آنلاین

اسناد، مدارک، بندها و شروط قرارداد که مدنظر شما میباشد، وورد یا پی دی اف خواسته های خود از قرارداد، اجاره نامه، متن قولنامه، تصویر سند رسمی، و هرگونه دلیل و مستند دیگری که به نظر وکیل تنظیم قرارداد ضروری و مفید است را، برای موسسه ارسال نمایید. بله، ایتا، واتساپ، تلگرام و روبیکا، برای دریافت تصاویر اسناد شما عزیزان فعال و در دسترس میباشد. کافی است روی آنها کلیک نمایید.

◁◁ بیشتر بدانید:  مشاوره با وکیل

تنظیم قرارداد را با ما تجربه کنید
تنظیم قرارداد را با ما تجربه کنید

بهترین وکیل تنظیم قرارداد تهران

موسسه حقوقی امین عدالت دارای وکلای پایه یک دادگستری میباشد. در موسسه ما، صفر تا صد پرونده صرفا و صرفا توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام میشود. وکیل تنظیم قرارداد یکی از بهترین وکلای موسسه ما میباشد. میتوانید تنظیم قرارداد را از ما بخواهید، در این صورت وورد و پی دی اف قرارداد برای شما ارسال میگردد، شما آن را مطالعه و در صورت تایید، مورد استفاده قرار میدهید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۸ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

34 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
خرمیان
3 سال قبل

سلام اگر تو قرارداد نوشته شده باشه حق فسخ به موجب کلیه خیارات ساقط شده ولو خیار غبن و تدلیس این چه معنی داره؟

کیارش
3 سال قبل

سلام وکیل تنظیم قرارداد بعدا که این قرارداد به مشکل خورد میاد پرونده رو قبول کنه خودش؟

سراج
3 سال قبل

هزینه تنظیم قرارداد کارمند برای شرکت چقد میشه؟ میخوام یک وکیل با تجربه این قرارداد را تنظیم نماید.

صدف
3 سال قبل

تنظیم قرارداد تخصصی در مورد اجاره ماشین میخوام شما انجام می دید؟

گوهری
3 سال قبل

تنظیم قرارداد تخصصی که خیلی حرفه ای نوشته بشه چقد هزینه داره؟