مجازات گل و ماری جوانا

مجازات گل و ماری جوانا در قانون مبارزه با مواد مخدر کشور ایران، بطور کلی، شامل مجازاتهای: جریمه یا جزای نقدی، شلاق تا ۷۴ ضربه، زندان و حبس تا ۲۵ سال، مصادره اموال و اعدام میباشد. در ادامه به بررسی خرید و فروش و حمل گل و ماری جوانا بصورت جداگانه پرداخته ایم. با وکیل مواد مخدر همراه باشید.

مجازات گل و ماری جوانا در فرض فروش

مجازات فروش گل و ماری جوانا در ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است. برای تعیین مجازات گل و ماری جوانا در فرض فروش، باید به مقدار و میزان آن توجه کرد. همچنین دفعه و مرتبه ای که فاعل، مرتکب این جرم شده است. زیرا مجازات فروش این مواد، در فرض تکرار، تشدید می یابد. ولیکن اگر کسی برای بار اول با ۵۰ گرم گل یا ماری جوانا دستگیر شود، مجازات جزای نقدی و شلاق تا ۵۰ ضربه برای وی در نظر گرفته میشود. حال بصورت موردی و مختصر، مجازات مقدارهای دیگر را با هم میبینیم.

  • مجازات فروش ۵۰۰ گرم گل و ماری جوانا، جزای نقدی، ۲۰ تا ۷۰ ضربه شلاق و در صورتیکه قاضی دادگاه تشخیص دهد، تا ۳ سال حبس میباشد.
  • مجازات فروش گل و ماری جوانا از بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم شامل: جزای نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس میباشد.
  • مجازات فروش بیشتر از ۵ کیلوگرم گل و ماری جوانا تا پیش از سال ۱۳۹۶ اعدام و مصادره اموال بوده است. که در ادامه تغییر حاصله را برای شما توضیح داده ایم. با ما همراه باشید.

از موسسه ما وکیل خانم یا وکیل آقا برای پرونده کیفری خود انتخاب کنید. تا انتهای پرونده از دانش و تخصص و مهارت وکیل خود استفاده نمایید.

مجازات کاشت گل و ماری جوانا

مجازات کاشت یا کشت گل و ماری جوانا در ماده ۲ قانون فوق الذکر، قید شده است. مطابق آن، مجازات کاشتن و پرورش دادن گل یا ماری جوانا در مرتبه اول صرفا جزای نقدی میباشد. ولیکن در مرتبه دوم، مجازات کسی که گل یا ماری جوانا می کارد، هم جریمه و هم شلاق است. و اگر برای مرتبه سوم نیز به اتهام کاشت گل و ماری جوانا دستگیر شود، مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال، بر مجازاتهای پیشین اضافه میشود.

نکته: مجازات کاشت گل یا ماری جوانا در مرتبه چهارم اعدام است. که در سال ۱۳۹۶ این حکم قانونی، تغییر یافته است. که در ذیل همین مقاله به آن پرداخته ایم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

نقش وکیل مواد مخدر در پرونده کیفری

وکیل مواد مخدر در تهران را از ما بخواهید. وکیل پس از اعلام وکالت در پرونده، همه اوراق و محتویات پرونده را مطالعه میکند. با شما به بحث و گفت و گو در مورد آنچه که در پرونده موجود است، میپردازد. دفاعیات را مطرح میکند. در صورت امکان، استراتژی را بر صدور حکم تبرئه، و در غیر اینصورت، درصدد اخذ تخفیف در مجازات گل و ماری جوانا بر می آید. اتهام اصلی را مطابق آنچه که در کیفرخواست قید شده، برای شما توضیح داده و مجازات مقرر در قانون را برای شما بیان میکند. از صفر تا صد پرونده و احتمالات پیش روی مطلع میشوید. نواقص و ایرادات پرونده را متوجه شده و در طی تقدیم لایحه، رفع آنها را از دادگاه میخواهد.

نگهداری گل و ماری جوانا چه مجازاتی دارد؟

مجازات گل و ماری جوانا در فرض نگهداری، در ماده ۵ ذکر شده است. نظر به اینکه گل و ماری جوانا، ماده مخدر است، پس صرف نگهداری و داشتن آن نیز مجازات دارد. به این ترتیب که:

  • نگهداری گل و ماری جوانا تا ۵۰ گرم، هم جزای نقدی دارد، و هم مجازات شلاق تا ۵۰ ضربه را دارد.
  • نگهداری گل و ماری جوانا بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، موجب افزایش میزان در مبلغ جریمه نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق به عنوان مجازات است.
  • مجازات گل و ماری جوانا در فرض نگهداری بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، جریمه و شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس است.
  • مجازات گل و ماری جوانا در فرض نگهداری بیش از ۵ کیلوگرم تا ۲۰ کیلوگر، شلاق و جزای نقدی و ۵ تا ۱۰ سال حبس است.

نکته: مجازات نگهداری گل و ماری جوانا نیز در برخی از موارد، شامل مصادره اموال و اعدام است. که در پاراگراف بعدی، بصورت جامع و یکپارچه به آن پرداخته ایم.

نگهداری بیش از ۲۰ کیلوگرم تا ۱۰۰ کیلوگرم گل و ماری جوانا موجب اضافه شدن جزای نقدی، به ازای هر یک کیلوگرم است. معیار محاسبه میزان جزای نقدی، مبلغی است که در بند ۴ ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است. لذا حتما برای کسب اطلاعات دقیق درخصوص میزان مجازات اتهام پرونده خود، هم اکنون با ما تماس بگیرید.

تغییر در مجازات اعدام و حبس ابد

مجازات گل و ماری جوانا در فرض های قانونی که دارای اعدام و حبس ابد میباشد، به این صورت تغییر حکم یافته اند:

مجازات گل و ماری جوانا در فرضی که شامل اعدام بوده است، به حبس درجه ۱ یعنی بیش از ۲۵ سال تبدیل شده است. و مجازات گل و ماری جوانا که شامل حبس ابد بوده است، به حبس درجه ۲ یعنی حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال تبدیل شده است. مگر آنکه یکی از شرایط مقرر در ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در پرونده کیفری موجود باشد، که در اینصورت مجازات گل و ماری جوانا اعدام خواهد بود.

۴ مورد مندرج در ذیل ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

ب ـ در صورتی‌ که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌ گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده ۴ این قانون مشروط بر این که بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ٨ این قانون مشروط بر این که بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده ۸ در صورتی‌ که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  انکار متهم مواد مخدر نزد مقام قضایی

مجازات کاشت گل و ماری جوانا
مجازات کاشت گل و ماری جوانا

سوالات متداول شما عزیزان

۱) مجازات گل و ماری جوانا در فرض مخفی کردن یا همراه داشتن چیست؟

مجازات مخفی کردن یا حمل کردن گل و ماری جوانا مانند مجازات نگهداری آنهاست. لذا با رعایت تناسب، مطابق ماده ۵ که در پاراگراف فوق ذکر کردیم، تعیین مجازات صورت میگیرد.

۲) آیا ساخت و تولید گل و ماری جوانا جرم است؟

بله. مطابق ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر، ساخت و تولید گل و ماری جوانا جرم است.

۳) آیا آوردن گل و ماری جوانا به داخل کشور جرم است؟

بله. هر گونه واردات و صادرات و یا ارسال مواد مخدر گل و ماری جوانا به داخل کشور و خارج از کشور، جرم است و مجازات دارد.

۴) مجازات گل و ماری جوانا قابل تخفیف است؟

بله. در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، امکان اخذ تخفیف در مجازات از دادگاه وجود دارد.

۵) آیا خرید و فروش گل یا ماری جوانا برای بار اول نیز جرم است؟

بله. مجازات گل و ماری جوانا در فرض نگهداری، خرید، فروش، حمل، توزیع، ساخت، تولید و وارد کردن و صادر کردن، حتی اگر برای مرتبه اول باشد، جرم است و موجب مجازات فاعل میشود.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۴ میانگین امتیاز: ۴]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments