شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز

وکیل شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز همان وکیل جرایم پزشکی است که بصورت کاملا حرفه ای و با دانش لازم در اینخصوص فعالیت کرده و بر مراحل دادسرا و دادگاه انقلاب اشراف داشته و صفر تا صد پرونده را انجام میدهد. مشاوره با وکیل شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز موجب پیشگیری از ارتکاب جرم میشود.

موسسه پزشکی و موضوع فعالیت آن

موسسه پزشکی عنوان کلی است که دربرگیرنده موارد عدیده ای از قبیل ذیل میشود:

 • بیمارستان
 • پلی کلینیک
 • فیزیوتراپی
 • الکتروفیزیوتراپی
 • هیدروتراپی
 • لابراتوار
 • کارخانه های داروسازی
 • داروخانه
 • درمانگاه
 • بخش تزریقات و پانسمان

کلیه موارد مذکور میبایست در قالب موسسه پزشکی مجاز، از وزارت بهداری اجازه گرفته و پروانه مخصوص را اخذ نموده باشد. حال اگر بعنوان مثال آزمایشگاهی مشغول به فعالیت باشد که پروانه و مجوز مندرج در قانون را اخذ نکرده باشد مورد از موارد شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز خواهد بود.

وکیل شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز میگوید: موضوع فعالیت موسسات یا همان کلینیک های پزشکی هم نظر به ماهیت و بدنه و هدفی که آن موسسه برای آن دائر و تشکیل شده است تعیین میگردد. لذا با دائر نمودن یک موسسه پزشکی در قالب انجام امور فیزیوتراپی نمیتوانید در آن موسسه نسبت به انجام آزمایش یا تزریقات و پانسمان مبادرت ورزید. چنانچه در موسسه پزشکی اموری خلاف آنچه که در پروانه و جواز قید شده است، فعالیتی صورت پذیرد، مورد از موارد  شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز خواهد بود.

وکیل برای شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز در مرجع صالح

پیش از آنکه مرجع شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز مانند کلینیک های پزشکی زیبایی با تزریق ژل و فیلر و لیفت شقیقه و غیره، بصورت کلی خدمت شما عزیزان ارائه گردد خوب است توجه نمایید که از چه شخص یا اشخاصی بابت چه چیزی شکایت منیمایید؟ جهت تبیین و توضیح این نکته مثال هایی ذکر میگردد:

پزشک عمومی دایرکننده کلینیک غیرمجاز

 تصور نمایید یک پزشک عمومی در قالب کلینیک غیرمجاز لیزری که دائر نموده است هم به کار طبابت مشغول است و هم لیزر غیرمجاز انجام میدهد. در این مورد شما میتوانید از پزشک بابت طبابت غیرمجاز و یا حتی طبابتی که مجاز است ولی دارای قصور پزشکی و خطای پزشکی بوده است در سازمان نظام پزشکی شکایت نمایید و از بابت دائر نمودن کلینیک غیرمجاز لیزر نسبت به طرح و تنظیم شکوائیه در قالب شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز اقدام نمایید.

شخص عادی فاقد صلاحیت دایرکننده موسسه یا کلینیک غیرمجاز

 در این فرض شخصی که پزشک نمیباشد و جزو مردم عادی جامعه است با خریداری وسایل مربوط به فیزیوتراپی و اجاره مکانی شایسته و تمیز، اقدام به انجام فیزیوتراپی غیرمجاز مینماید. در این فرض شکایت از فرد در سازمان نظام پزشکی به دلیل اینکه آن شخص پزشک نمیباشد فاقد معنا و مفهوم است. در این مواقع مرجع شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز محاکم قضایی و کیفری میباشد.

وکیل شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز میگوید: مطابق تبصره ۶ ماده ۳ قانون به جرائم موضوع قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مانند شکایت از موسسات پزشکی غیرمجازدر دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی صورت میپذیرد.

مجازات دائر نمودن موسسات پزشکی غیرمجاز

پرواضح است که شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز به دلیل نیل به مجازاتی است که درخور رفتار مجرمانه بوده و از ارتکاب و وقوع مجدد جرم در آتی جلوگیری نماید. لذا قانون برای تاسیس و دائرنمودن موسسات پزشکی غیرمجاز تمهیدی درنظر گرفته است که به نظر یکی از بهترین انواع مجازاتهای ممکنه میباشد.

وکیل شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز میگوید: تعطیلی یا همان پلمپ موسسه پزشکی غیرمجاز و یا مکان و محلی که این امور در آنجا به نحو غیرقانونی در حال انجام بوده است، به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در نظر گرفته است. همچنین در مقام بیان مجازات موسسات پزشکی غیرمجاز میتوان به محرومیت از اشتغال به آن شغل مانند فیزیوتراپی یا آزمایشگاه و تعیین جزای نقدی مندرج در ماده ۳ قانون فوق الاشعار اشاره نمود.

وکیل برای پلمپ موسسات پزشکی غیرمجاز

وکیل شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز با طرح دعوا و تشکیل پرونده کیفری درصدد اخذ حکم پلمپ آن موسسه یا پلمپ آن کلینیک پزشکی بر می آید. چنانچه هر یک از موسسات پزشکی نامبرده در مبحث پیشین از قبیل بیمارستان پلی کلینیک لابراتوار و آزمایشگاه و غیره بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به تاسیس آن موسسه پزشکی نمایند یا پروانه خویش را به دیگری واگذار نمایند یا مورد استفاده دیگری قرار بدهند، محل کار آنها توسط وزارت بهداشت، تعطیل (پلمپ) خواهد شد. به عبارت دیگر خواه در اثر شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز باشد خواه به هر نحو و طرق دیگری وزارت بهداشت متوجه شود، در موارد ذیل موسسات پزشکی پلمپ میشوند:

الف) تاسیس بدون پروانه

ب) واگذاری یا استفاده غیر و دیگری از پروانه ماخوذه

لذا با شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز میتوان موجبات پلمپ و تعطیلی آن موسسه و مرکز را فراهم نمود. برای دریافت مشاوره از وکیل شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز هم اکنون با ما تماس حاصل نمایید.

شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت

 • منظور از ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت چیست؟
 • به چه اشخاصی فاقد صلاحیت گفته میشود؟

اشخاصی که پزشک متخصص نباشند یعنی تخصص لازمه را وفق قوانین طبابت از بابت تحصیلی و اخذ مجوزات رسمی از وزارت بهداشت یا حسب مورد از بهداری دریافت ننموده باشند، فاقد صلاحیت قلمداد شده و چنانچه نسبت به ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز یا کلینیک های زیبایی و جراحی غیرمجاز مبادرت نمایند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون محکوم میشوند. این مجازاتها شامل موارد ذیل است:

مجازات تاسیس موسسه غیرمجاز پزشکی در مرتبه اول: تعطیل موسسه و ضبط کلیه ملزومات موسسه به نفع دولت.

مجازات دایر کردن موسسه پزشکی غیرقانونی در مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و اعلام نام در جراید.

مجازات موسسه پزشکی غیرمجاز یا زیرزمینی در مرتبه سوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا یک سال.

شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز توسط افراد متخصص

 • چه زمانی ایجاد موسسه پزشکی ولو توسط افراد متخصص هم جرم قلمداد شده و موجب مجازات میشود؟

خوب است بدانید اگر افراد متخصص یعنی دارای صلاحیت، بدون داشتن پروانه کار، نسبت به ایجاد موسسات پزشکی اقدام نمایند، عمل ایشان جرم تلقی شده و حسب مورد به مجازاتهای ذیل محکوم میشوند:

مجازات تاسیس موسسه پزشکی غیرمجاز توسط پزشک در مرتبه اول: تعطیل موسسه پزشکی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی

مجازات پزشک یا متخصصی که بدون مجوز کلینیک پزشکی دایر کردند در مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال.

مجازات تاسیس کلینیک فاقد مجوز توسط پزشک و متخصص در مرتبه سوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و ضبط اموال موسسه به نفع دولت.

مجازات موسسات پزشکی غیرمجاز
مجازات موسسات پزشکی غیرمجاز

وکیل شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز

در بسیاری از موارد با طرح و تنظیم  شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز است که به غیرمجاز بودن آنها پی برده میشود. لذا وکیل دعاوی پزشکی و دارویی در جلسات مشاوره حقوقی بررسی مینمایند که موضوع شکایت متوجه شخص خاصی است یا علیه یک موسسه پزشکی میبایست طرح و تقدیم محکمه گرد. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا میتواند این اطمینان را به شما عزیزان دهد که با درنظرگرفتن تخصص و تجربه وکلای پایه یک خویش در ارائه دعوا به بهترین شکل ممکن اعم از تنظیم شکوائیه، به مرجع صالح، حسب مورد دادسرا، سازمان نظام پزشکی و دادگاه انقلاب به بهترین نحو ممکن عمل و اقدام مینمایند.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۶ میانگین امتیاز: ۳.۹]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

20 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
ایرانی
10 ماه قبل

واقعا دروغه تو ایران هر کسی بخواد می‌تونه بدون مجوز کار کنه حتی می‌تونه مطب غیر مجاز دایر کنید عملا خودم الان چندین واحد غیر مجاز میشناسم و حتی وزارت بهداشت هم در جریان هست

الهام
1 سال قبل

سلام وقت بخیر، از پزشک با پروانه فاقد اعتبار که در مطب با عنوان و تابلو پزشک داخلی اقدام به مشاوره لاغری توسط اشخاص دیگری بغیر از خود می نماید (چندین نفر) چگونه میتوان شکایت کرد؟

محمد
2 سال قبل

سلام وقت بخیروخسته نباشید میخوام از یک دکتر زیبایی پوست ومو وبدون مجوز که درمطب خودش عمل هایی انجام میده ویکی از اعضای خانواده که واسه پوستش اومده بود انجام داد وحسابی کارشو خراب کرد که بعد فهمیدم این دکتر بدون مجوز داره کاسبی میکنه من بایستی چیکار کنم واز چه راهی شکایت کنم که چندین نفرو بدبخت نکنه ممنون میشم جواب بدید تشکر

رعنا
2 سال قبل

ایا مطب فیزیوتراپی که فقط شیفت صبحش فعال است و مجوز فعالیت شیفت صبح را دارد، آیا شیفت عصر را میتواند به پزشک دیگری یک اتاق را اجاره بدهد؟

بهاره
2 سال قبل

سلام من در یه مرکز دندان پزشکی کامپوزیت انجام دادم بطور اقساط و یک فقره چک در ان مرکز گذاشتم الان فهمیدم که اون مرکز غیرمجاز هست و دیگه اقساطمو پرداخت نکردم الان راه قانونی من برای گرفتن چکم و هزینه هایی که پرداخت کردم چیه ؟اصلا نمیدونم اون کسی که کار کامپوزیت برای من انجام داد دکتر بود یا نه چون در مراجعات بعدی اصلا دیگه داخل اون مرکز نبود