شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز
دعاوی پزشکی

شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز شامل چه مواردی میشود؟ برای شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز باید کجا بریم؟ وکیل جرائم پزشکی با بررسی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی پاسخ سوالات فوق را در این مقاله میدهد.

موسسه پزشکی چیست و موضوع فعالیت آن چیست؟

موسسه پزشکی عنوان کلی است که دربرگیرنده موارد عدیده ای از قبیل ذیل میشود:

 • بیمارستان
 • پلی کلینیک
 • فیزیوتراپی
 • الکتروفیزیوتراپی
 • هیدروتراپی
 • لابراتوار
 • کارخانه های داروسازی
 • داروخانه
 • درمانگاه
 • بخش تزریقات و پانسمان

کلیه موارد مذکور میبایست در قالب موسسه پزشکی، از وزارت بهداری اجازه گرفته و پروانه مخصوص را اخذ نموده باشد. حال اگر بعنوان مثال آزمایشگاهی مشغول به فعالیت باشد که پروانه و مجوز مندرج در قانون را اخذ نکرده باشد مورد از موارد شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز خواهد بود.

موضوع فعالیت موسسات پزشکی هم نظر به ماهیت و بدنه و هدفی که آن موسسه برای آن دائر و تشکیل شده است تعیین میگردد. لذا با دائر نمودن یک موسسه پزشکی در قالب انجام امور فیزیوتراپی نمیتوانید در آن موسسه نسبت به انجام آزمایش یا تزریقات و پانسمان مبادرت ورزید. چنانچه در موسسه پزشکی اموری خلاف آنچه که در پروانه و جواز قید شده است، فعالیتی صورت پذیرد، مورد از موارد  شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز خواهد بود.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل شکایت از پزشک | شکایت از پزشک متخلف

مرجع شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز

پیش از آنکه مرجع شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز بصورت کلی خدمت شما عزیزان ارائه گردد خوب است توجه نمایید که از چه شخص یا اشخاصی بابت چه چیزی شکایت منیمایید؟ جهت تبیین و توضیح این نکته مثال هایی ذکر میگردد:

مثال اول: تصور نمایید یک پزشک عمومی در قالب کلینیک غیرمجاز لیزری که دائر نموده است هم به کار طبابت مشغول است و هم لیزر غیرمجاز انجام میدهد. در این مورد شما میتوانید از پزشک بابت طبابت غیرمجاز و یا حتی طبابتی که مجاز است ولی دارای قصور پزشکی و خطای پزشکی بوده است در سازمان نظام پزشکی شکایت نمایید و از بابت دائر نمودن کلینیک غیرمجاز لیزر نسبت به طرح و تنظیم شکوائیه در قالب شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز اقدام نمایید.

مثال دوم: در این فرض شخصی که پزشک نمیباشد و جزو مردم عادی جامعه است با خریداری وسایل مربوط به فیزیوتراپی و اجاره مکانی شایسته و تمیز، اقدام به انجام فیزیوتراپی غیرمجاز مینماید. در این فرض شکایت از فرد در سازمان نظام پزشکی به دلیل اینکه آن شخص پزشک نمیباشد فاقد معنا و مفهوم است. در این مواقع مرجع شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز محاکم قضایی و کیفری میباشد.

نکته: مطابق تبصره ۶ ماده ۳ قانون به جرائم موضوع قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مانند شکایت از موسسات پزشکی غیرمجازدر دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی صورت میپذیرد.

مجازات دائر نمودن موسسات پزشکی غیرمجاز

پرواضح است که شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز به دلیل نیل به مجازاتی است که درخور رفتار مجرمانه بوده و از ارتکاب و وقوع مجدد جرم در آتی جلوگیری نماید. لذا قانون برای تاسیس و دائرنمودن موسسات پزشکی غیرمجاز تمهیدی درنظر گرفته است که به نظر یکی از بهترین انواع مجازاتهای ممکنه میباشد. تعطیلی یا همان پلمپ موسسه پزشکی غیرمجاز و یا مکان و محلی که این امور در آنجا به نحو غیرقانونی در حال انجام بوده است، به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در نظر گرفته است. همچنین در مقام بیان مجازات موسسات پزشکی غیرمجاز میتوان به محرومیت از اشتغال به آن شغل مانند فیزیوتراپی یا آزمایشگاه و تعیین جزای نقدی مندرج در ماده ۳ قانون فوق الاشعار اشاره نمود.

موارد پلمپ موسسات پزشکی غیرمجاز

چنانچه هر یک از موسسات پزشکی نامبرده در مبحث پیشین از قبیل بیمارستان پلی کلینیک لابراتوار و آزمایشگاه و غیره بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به تاسیس آن موسسه پزشکی نمایند یا پروانه خویش را به دیگری واگذار نمایند یا مورد استفاده دیگری قرار بدهند، محل کار آنها توسط وزارت بهداشت، تعطیل (پلمپ) خواهد شد. به عبارت دیگر خواه در اثر شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز باشد خواه به هر نحو و طرق دیگری وزارت بهداشت متوجه شود، در موارد ذیل موسسات پزشکی پلمپ میشوند:

الف) تاسیس بدون پروانه

ب) واگذاری یا استفاده غیر و دیگری از پروانه ماخوذه

لذا با شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز میتوان موجبات پلمپ و تعطیلی آن موسسه و مرکز را فراهم نمود.

مجازات ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت

 • منظور از ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت چیست؟
 • به چه اشخاصی فاقد صلاحیت گفته میشود؟

وکیل شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز میگوید: اشخاصی که پزشک متخصص نباشند یعنی تخصص لازمه را وفق قوانین طبابت از بابت تحصیلی و اخذ مجوزات رسمی از وزارت بهداشت یا حسب مورد از بهداری دریافت ننموده باشند، فاقد صلاحیت قلمداد شده و چنانچه نسبت به ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز مبادرت نمایند به مجازاتهای ذیل محکوم میشوند:

مرتبه اول: تعطیل موسسه و ضبط کلیه ملزومات موسسه به نفع دولت.

مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و اعلام نام در جراید.

مرتبه سوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا یک سال.

مجازات ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط افراد متخصص

 • چه زمانی ایجاد موسسه پزشکی ولو توسط افراد متخصص هم جرم قلمداد شده و موجب مجازات میشود؟

خوب است بدانید اگر افراد متخصص یعنی دارای صلاحیت، بدون داشتن پروانه کار، نسبت به ایجاد موسسات پزشکی اقدام نمایند، عمل ایشان جرم تلقی شده و حسب مورد به مجازاتهای ذیل محکوم میشوند:

مرتبه اول: تعطیل موسسه پزشکی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی

مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال.

مرتبه سوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و ضبط اموال موسسه به نفع دولت.

◁◁ بیشتر بدانید:  قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی

مجازات موسسات پزشکی غیرمجاز
مجازات موسسات پزشکی غیرمجاز

وکیل شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز

در بسیاری از موارد با طرح و تنظیم  شکایت از موسسات پزشکی غیرمجاز است که به غیرمجاز بودن آنها پی برده میشود. لذا وکیل جرائم پزشکی و وکیل جرائم دارویی در جلسات مشاوره حقوقی بررسی مینمایند که موضوع شکایت متوجه شخص خاصی است یا علیه یک موسسه پزشکی میبایست طرح و تقدیم محکمه گرد. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا میتواند این اطمینان را به شما عزیزان دهد که با درنظرگرفتن تخصص و تجربه وکلای پایه یک خویش در ارائه دعوا به بهترین شکل ممکن اعم از تنظیم شکوائیه، به مرجع صالح، حسب مورد دادسرا، سازمان نظام پزشکی و دادگاه انقلاب به بهترین نحو ممکن عمل و اقدام مینمایند.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۶ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
افشای اسرار بیمار توسط پزشک و مجازات آن
نوشتهٔ بعدی
مجازات قصور پزشکی منجر به فوت بیمار

دیگر مطالب این دسته بندی

12 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
12
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x