قرار تامین کیفری در مواد مخدر

صدور قرار تامین کیفری در جرایم مواد مخدر به چه معناست؟ قرار تامین کیفری در جرایم مربوط به مواد مخدر چگونه صادر میشود؟ چه کسانی میتوانند عهده دار وظیفه تامین قرار صادر شده باشند؟ نحوه اعتراض به قرار صادر شده چگونه است؟ با وکیل متخصص و باتجربه مواد مخدر همراه باشید.

قرار تامین کیفری در پرونده های کیفری

خوب است در ابتدا بدانید معنا و مفهوم تامین کیفری چیست؟ و به چه فعل و انفعالاتی در عمل، صدور قرار گفته میشود؟ وکیل مواد مخدر میگوید: در هر پرونده کیفری با هر عنوان اتهامی که باشد، مانند جرایم مربوط به خرید و فروش مواد مخدر مثل شیشه و تریاک، مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده و اتهام متهم، نسبت به صدور قرار تامین کیفری اقدام مینماید. این قرار به معنای آن است که متهم با تودیع آن چه بصورت راسا و چه توسط شخص دیگری مانند کفیل یا وثیقه گذار، نزد مقام قضایی متعهد میشود که در جریان رسیدگی شرکت کرده و حضور یابد. لذا برای جبران خسارت شاکی یا تادیه حق دولت، در فرض محکومیت متهم و فرار وی یا عدم دسترسی به او، تامین کیفری از متهم اخذ میگردد.

نکته: متهم میتواند پس از تودیع قرار مصدور در پرونده کیفری جرایم مواد مخدر، پیگیری و ادامه رونده جریان رسیدگی قضایی را توسط وکیل انجام داده و جز در موارد الزامی، در دادسرا و دادگاه حضور نیابد.

◁◁ بیشتر بدانید:  اظهارات متهم نزد ماموران مواد مخدر

صدور قرار تامین کیفری در پرونده مواد مخدر چگونه است؟

قرار تامین کیفری در پرونده مواد مخدر بر مبنای معیار و ملاک قانونی تعیین و صادر میگردد. به چه صورت؟ به این نحو که متهم پس از دستگیری و تکمیل تحقیقات اولیه توسط ماموران نیروی انتظامی یا ضابطین دادگستری، برای رسیدگی قضایی و اجرای مراحل بعدی، به دادسرا ارجاع میگردد. در دادسرا، بازپرس رسیدگی کننده با در نظر گرفتن میزان و نوع مواد کشف شده از متهم، نسبت به اخذ تامین کیفری مناسب اقدام مینماید. بهترین وکیل متخصص جرایم مواد مخدر در تهران میگوید: بهترین قرار تامین کیفری آن است که متناسب با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه بوده و متهم توان تودیع آن را داشته باشد تا از بازداشت و زندانی شدن وی جلوگیری گردد.

  • نکته: منظور از اخذ تامین مناسب از متهم، صدور تامین کیفری متناسب با جرم میباشد. لذا آنچه که بعنوان قرار تامین کیفری یا وثیقه یا وجه التزام از متهم به خرید ۵ گرم تریاک صادر میگردد، متفاوت است از آنچه که برای متهم ساخت و تولید ۲ کیلوگرم شیشه و هروئین صادر میشود.

نحوه اعتراض به قرار صادر شده چگونه است؟

چگونه میتوان به قرار تامین کیفری صادر شده در حق متهم در پرونده مواد مخدر اعتراض کرد؟ آیا اساسا امکان اعتراض به قرار تامین کیفری مواد مخدر وجود دارد؟ اثر این اعتراض چه خواهد بود؟ وکیل باتجربه مواد مخدر در تهران میگوید: پس از آنکه نوع و میزان قرار تامین توسط بازپرس مشخص و صادر گردید، امکان اعتراض به آن توسط متهم یا وکیل وی وجود دارد. تصور نمایید برای متهم قرار تودیع وثیقه به ارزش یک میلیارد تومان صادر میگردد. این اصدار توسط بازپرسی که به پرونده رسیدگی مینماید، صورت میپذیرد. حال بنا به هر دلیل مانند عدم تناسب میزان وثیقه با جرم ارتکابی و مجازات آن، متهم یا وکیل او اعتراض خود را بر مبنای تقاضای کاهش، ثبت مینمایند. سپس مرجع بالاتر به این اعتراض رسیدگی میکند.

مرجع رسیدگی کننده به اعتراض به قرار تامین کیفری در جرایم مواد مخدر

چه مرجعی به اعتراض فوق رسیدگی میکند؟ آیا مجددا همان بازپرس به اعتراض متهم یا وکیل او رسیدگی میکند؟ پاسخ این سوال به حکم عقل و قانون منفی است. زیرا بازپرس یک مرتبه نظر قضایی خود درخصوص تناسب قرار با مجازات و نوع جرم را بیان کرده است، لذا رسیدگی مجدد توسط او بلامعنا و فاقد جایگاه قانونی است. به همین جهت، پرونده کیفری با موضوع جرمی مانند خرید و فروش شیشه و تریاک یا حمل و نگهداری هروئین، برای رسیدگی به اعتراض به قرار تامین کیفری به دادگاه کیفری ارسال میگردد.

نتیجه اعتراض به قرار چه خواهد بود؟

در ابتدا بدانید که هر تصمیمی که دادگاه در این زمینه اتخاذ نماید، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی میباشد. به چه نحو؟ دادگاه کیفری فورا پرونده را بررسی و جهات اعتراض را مطالعه و رعایت تناسب در قرار صادره با اتهام انتسابی را بررسی مینماید. اگر به نظر قاضی دادگاه، تناسب رعایت شده بود و قرار تامین کیفری صادره متناسب با اوضاع و احوال پرونده باشد، اعتراض را رد مینماید. و اگر عقیده وی بر کاهش میزان و نوع قرار باشد، نظر خویش را کتبا در پرونده درج مینماید. همانطور که پیش تر ذکر گردید، نظر دادگاه در اینخصوص قاطع است و دیگر نمیتوان در یک مرجع بالاتر نسبت به آن اعتراض کرد.

چه کسی عهده دار تودیع وثیقه یا وجه التزام یا کفالت است؟

خوب است بدانید که بر حسب نوع قرار تامین کیفری در جرایم مواد مخدر، شخصی که تکلیف بر تامین آن دارد متفاوت است. به این توضیح که، اگر نوع قرار تامین کیفری صادره از نوع وجه التزام باشد، خود متهم با امضای برگه مخصوص، عهده دار مسئولیت ناشی از آن میگردد. چنانچه نوع قرار مذکور، وثیقه باشد، هم متهم میتواند سند ملکی مربوط به خود را ارائه دهد و هم میتواند شخص دیگری را بعنوان وثیقه گذار که صاحب سند است، معرفی نماید. ولیکن در صورتی که قرار اخذ کفیل یا همان کفالت صادر گردد، میبایست شخص دیگری کفالت متهم را به عهده بگیرد.

مطالعه پرونده توسط وکیل دادگستری

وکیل متخصص و باتجربه مواد مخدر میگوید: بسیاری از مراجعه کنندگان به موسسه حقوقی ما ابراز میدارند که نتوانسته اند وثیقه مناسب را تودیع نمایند و متهم را از بازداشت خارج نمایند. در این هنگام بهترین توصیه این است که وکیل متخصص کیفری مربوط به جرایم مواد مخدر را اخذ نمایید. وکیل با مطالعه پرونده، اقدام قانونی لازمه را برای شما توضیح داده و شما در روند پرونده قرار میگیرید.

وکیل مواد مخدر میگوید اگر نیازمند کسب اطلاعات حقوقی تخصصی مفید و کاربردی در مورد موضوعات مختلف مربوط به جرایم مواد مخدر هستید با ما تماس بگیرید. مواردی از قبیل استعمال شیشه و تریاک و خرید و فروش و حمل و نگهداری مواد مخدر مانند گراس و حشیش و غیره تخصص ماست. شما میتوانید با موسسه حقوقی ما تماس حاصل نموده و از وکیل مواد مخدر مشاوره حقوقی دریافت نمایید.


◁◁ بیشتر بدانید:  قرار وثیقه در مواد مخدر

قرار تامین کیفری در پرونده مواد مخدر
قرار تامین کیفری در پرونده مواد مخدر

وکیل مواد مخدر

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا بهترین توصیه را به مراجعه کنندگان محترم اینگونه ابراز میدارد که از ابتدای تشکیل پرونده کیفری مواد مخدر، نسبت به اخذ و تعیین وکیل پایه یک دادگستری اقدام نمایند. زیرا وکیل باتجربه و با دانش میتواند به بهترین نحو ممکن کلیه مراحل قانونی و لازم در صدور قرار تامین کیفری در پرونده های مواد مخدر و امور مربوط به اعتراض و کارشناسی وثیقه را به نیکی انجام داده و به دلیل راهنمایی های درست و صحیح ایشان، از اضطراب و استرس موکل و خانواده اش به میزان چشم گیری کم شود.

همچنین توصیه میگردد همواره از انواع خدمات حقوقی موسسه حقوقی ما از قبیل تنظیم لایحه دفاعی از متهم و مشاوره های حقوقی تخصصی به نحو غیرحضوری (تلفنی و آنلاین) و حضوری (ترتیب جلسه در دفتر وکیل) وغیره بهره مند شوید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۶ میانگین امتیاز: ۴.۳]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

2 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
مهدی
1 سال قبل

با سلام، برای نگهداری جرم مواد مخدر شیشه به میزان ۵۰ گرم، قرار مناسب و قانونی چیست؟ بازداشت باشه متهم میتونه اعتراض کنه؟