نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه

وکیل جرایم پزشکی در مقاله های پیشین، نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی را برای شما عزیزان به صورت مفصل و حرفه ای بیان نمود و در مقاله حاضر قصد دارد تا نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی را به بهترین و ساده ترین شکل ممکن برای شما علاقمندان شرح دهد.

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرا به صورت مختصر

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه را شما وقتی می توانید به خوبی درک کنید که ابتدائا نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی را به خوبی فرا گرفته باشید به همین جهت وکیل جرایم پزشکی ابتدا خلاصه ای از آنچه در دادسرا اتفاق می افتد را برای شما عزیزان شرح می دهد.

پس از اینکه بیمار یا بازماندگان متوفی اقدام به ثبت شکایت در دادسرا می نمایند و شعبه رسیدگی کننده از سوی معاونت ارجاع دادسرا تعیین می شود مقام رسیدگی کننده ابتدائا درخواست می کند تا پرونده پزشکی بیمار از مطب یا بیمارستان مربطه اخذ شود و در ادامه با ارجاع امر به کمیسیون پزشکی تقاضا می کند که کمیسیون مذکور علت حادثه را با بررسی های تخصصی اعلام نماید و در ادامه اگر نظر کمیسیون بر خطای پزشک باشد با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی ارجاع می گردد برای رسیدگی و اگر نظر مقام رسیدگی بر برائت پزشک باشد اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید که در این حالت نیز با اعتراض بیمار یا ورثه متوفی پرونده به دادگاه جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی ارسال می گردد.

◁◁ بیشتر بدانید:  نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرا

چگونگی رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه
چگونگی رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه  و دلایل ارسال پرونده به دادگاه

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه دارای مقدمه ای است به این شرح که، در دو حالت پرونده برای رسیدگی به دادگاه جرایم پزشکی ارسال می گردد، وکیل متخصص جرایم پزشکی در ادامه به بهترین شکل ممکن به بررسی هر یک از دو حالت مورد نظر خواهد پرداخت:

۱- نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه به علت صدور قرار منع تعقیب برای پزشک

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه به علت صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا برای پزشک به این شکل است که مقام رسیدگی کننده به پرونده در دادسرا بعد از بررسی پرونده به این نتیجه می رسد که پزشک مورد نظر مرتکب تقصیر یا قصوری نشده است و هیچ اتهامی متوجه پزشک نمی باشد به همین دلیل قرار منع تعقیب صادر می کند. پس از اینکه قرار منع تعقیب صادر می شود بیمار یا وراث متوفی می توانند نسبت به قرار صادره اعتراض کنند و در صورتی که اعتراض صورت گیرد پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال می شود.

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه به علت صدور قرار منع تعقیب به این صورت است که قاضی دادگاه لایحه تنظیمی از سوی شخص شاکی یا وکیل شاکی را مطالعه می نماید و در صورتی که نظری مخالف با نظر بازپرس یا دادیار دادسرا داشته باشد، قرار منع تعقیب صادره را نقض می کند. نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی بعد از نقض قرار منع تعقیب به این صورت است که قاضی می تواند پرونده را شخصا بررسی کند بدون اینکه به دادسرا ارسال کند و یا اینکه برای تکمیل تحقیقات و رسیدگی مجدد به دادسرا ارسال نماید.

۲- نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه جرایم پزشکی به علت صدور کیفرخواست

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه به علت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای جرایم پزشکی به این نحو است که، پیش تر هم گفته شد اگر مقام رسیدگی کننده در دادسرای جرایم پزشکی اعم از دادیار یا بازپرس اگر نظر بر مجرم بودن پزشک داشته باشد قرار مجرمیت برای پزشک مجرم صادر می نماید و در ادامه پرونده را برای صدور کیفرخواست نزد دادستان ارجاع می دهد و دادستان اقدام به صدور کیفرخواست علیه متهم می نماید.

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه پس از صدور کیفرخواست به این شکل است که پرونده به یکی از شعبات دادگاه ارجاع می گردد و پس از ثبت پرونده در شعبه قاضی رسیدگی کننده دستور تعیین وقت رسیدگی را برای طرفین صادر می کند و دفتر شعبه وقت تعیین شده برای رسیدگی را به طرفین ابلاغ می نماید.

وکیل جرایم پزشکی
بهترین وکیل جرایم پزشکی که متخصص در پرونده های پزشکی باشد دارای چند خصوصیت خاص است، ابتدا اینکه باید از نظر علمی متخصص و بهترین باشد و در ادامه با توجه به اینکه صرف داشتن علم در دادگاه ها بدون آشنایی با رویه عملی هیچ ارزشی نخواهد داشت باید با تجربه و حرفه ای از نظر عملی باشد و در نهایت نیز به جهت اینکه با جان انسان ها سر و کار دارد باید از نظر اخلاقی و حس مسئولیت پذیری نیز بهترین باشد تا بتواند حقوق پایمال شده بیماران را به بهترین شکل ممکن جبران نماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل جرایم پزشکی

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه به این شکل است که طرفین در وقت مقرر از سوی دادگاه در جلسه حاضر می شوند و با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای جرایم پزشکی ابتدا قاضی رسیدگی کننده از شاکی درخواست می کند که شکایت خویش را مجددا به صورت شفاهی بیان نماید و در ادامه  اتهامات وارده به پزشک به وی تفهیم می شود و از پزشک نیز درخواست می کند که دفاعیات خویش را بیان کند و اگر پرسش و پاسخی لازم باشد بین طرفین برقرار می شود و در نهایت قاضی رسیدگی کننده از طرفین درخواست می کند که اظهارات خویش را در برگ صورتجلسه مکتوب و امضاء نمایند.

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه که به شرح فوق بیان شد به صورت نمونه بوده و عموما از سوی بسیاری از قضات رعایت می شود اما ممکن است با توجه به سلیقه، روش رسیدگی عده ای از قضات نیز متفاوت از این مدل باشد.

به جهت اینکه تقدیم لایحه و یا بیان دفاعیات شفاهی در دادگاه به واقع یک فن می باشد و قطعا افراد فاقد تخصص و تجربه از این توان برخوردار نیستند و ممکن است با بیان سخنانی پرونده را به صورت کامل به بیراهه ببرند، توصیه می شود قطعا از کمک یک وکیل پایه یک دادگستری برای همراهی در دادگاه استفاده شود.

آیا دادگاه تخصصی جرایم پزشکی در ایران داریم؟

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه و به وجود آمدن بحث های تخصصی ایجاب می نماید که قاضی رسیدگی کننده به پرونده پزشکی تخصص حداقلی لازم برای رسیدگی به این پرونده را داشته باشد اما متاسفانه در ایران تا به حال دادگاه اختصاصی رسیدگی به جرایم پزشکی تاسیس نشده و در حال حاضر در تهران پرونده ها به دادگاه مجتمع قضایی قدس ارجاع می گردد که البته قضات حاضر در شعباتی که پرونده پزشکی بدان ارجاع می شود در اثر کار تجربی فراوان در پرونده های پزشکی با روند رسیدگی به این پرونده ها آشنایی نسبی دارند.

اخذ وکیل در مراحل رسیدگی به پرونده

آیا پزشک بعنوان متهم میتواند در مرحله دادگاه وکیل بگیرد؟ آیا بیمار بعنوان شاکی میتواند در مرحله دادگاه وکیل معرفی نماید؟ آیا ممکن است هر یک از طرفین دعوا از ابتدا وکیل دادگستری اخذ کرده و در جلسات رسیدگی دادسرا و دادگاه شرکت نکنند؟ خوب است بدانید مطابق قانون، هم شاکی و هم متهم حق دارند و میتوانند در هر یک از مراحل دادرسی و رسیدگی وکیل مورد نظر خود را در زمینه جرایم پزشکی تعیین و با اعطای وکالت به ایشان، پیگیری امور مربوط به پرونده را از وی بخواهند.


◁◁ بیشتر بدانید:  شکایت از پزشک و چگونگی آن در سال ۱۴۰۲

وکیل پرونده جرایم پزشکی در تهران
وکیل پرونده جرایم پزشکی در تهران

وکیل جرایم پزشکی در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران در راستای حساسیت و تخصصی بودن جرایم پزشکی اقدام به تشکیل دپارتمان تخصصی جرایم پزشکی که متشکل از وکلای پایه یک دادگستری متخصص در زمینه جرایم پزشکی می باشند نموده است تا شما با خیالی آسوده پرونده خود را به وکیل متخصص در جرایم پزشکی بسپارید. این نوید را به شما می دهیم که بهترین وکلای جرایم پزشکی پیگیر پرونده شما می باشند.

شما می توانید در تهران و سایر شهرستان ها در صورت امکان به صورت حضوری و در غیر اینصورت به صورت تلفنی از مشاوره های بهترین وکیل جرایم پزشکی بهره مند گردید و همچنین برای تنظیم شکواییه یا دادخواست مطالبه دیه یا خسارت تقصیر یا خطای پزشکی و یا تنظیم لایحه دفاعیه با ما تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۵ میانگین امتیاز: ۴.۸]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

48 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
بهار
2 سال قبل

سلام.من شکواییه در خصوص قصور پزشکی انجام دادم و ب وکیل خوب نیاز دارم. و ب مشاوره در این خصوص

کامرانی
2 سال قبل

سلام دست شما درد نکنه بابت لایحه ای که برای من تنظیم کردید خیلی خوب بود خسته نباشید

بهنام
3 سال قبل

سلام
برای شکایت از یک موسسه پزشکی غیر مجاز از کجا باید شروع کنم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

توانا
3 سال قبل

نحوه رسیدگی به جرائم پزشکی در دادگاه چه تفاوتی با دادسرا دارد؟ ایا باید برای جرائم پزشکی و شکایت از پزشکی که به دادگاه رسیده است وکیل کیفری بگیریم!؟

نریمانی
3 سال قبل

سلام و عرض ارادت. من یه پرونده پزشکی دارم برای شکایت از پزشک تو دادگاه. توان مالیم خوب نیس نمیتونم وکیل بگیرم. ایا امکانش هست شما برام لایحه یا شکواییه بنویسین و خودتون نیاین تا هزینه من کمتر بشه؟ ممنون میشم.