نمونه دادخواست

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

دادخواست خلع ید ملک مشاع

دادخواست خلع ید مشاعی چگونه تنظیم میشود؟

دادخواست خلع ید مشاعی چیست؟ اگر در خلع ید مشاعی بین شرکاء توافق حاصل نشود تکلیف چیست؟ این دعوای حقوقی چه ادله ای دارد؟ وکیل متخصص دعاوی ملکی مفصلا پاسخ میدهد. دادخواست خلع ید مشاعی دادخواست خلع ید مشاعی و کلیه ابعاد حقوقی آن، موضوع…
دادخواست منع استفاده از علامت تجاری دیگری

دادخواست منع استفاده از علامت تجاری دیگری و مطالبه خسارت

دادخواست منع استفاده از علامت تجاری دیگری و مطالبه خسارت یک دعوای حقوقی می باشد که از سوی مالک علامت تجاری ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی قابل طرح در دادگاه حقوقی می باشد. و در اثر این دادخواست علاوه بر اینکه فرد سو استفاده…
نمونه دادخواست ابطال طرح صنعتی

نمونه دادخواست ابطال طرح صنعتی

نمونه دادخواست ابطال طرح صنعتی را در این مقاله به جهت بهره برداری شما عزیزان منتشر می نماییم. وکیل متخصص در دعوای ابطال طرح صنعتی ثبت شده تلاش دارد تا بهترین نمونه دادخواست ابطال طرح صنعتی را در اختیار شما عزیزان قرار دهد. دادخواست ابطال…
دادخواست ابطال طرح صنعتی

دادخواست ابطال طرح صنعتی چگونه تنظیم میگردد؟

تنظیم دادخواست ابطال طرح صنعتی ثبت شده را وکیل مالکیت فکری در این مقاله برای شما عزیزان تشریح خواهد نمود. ابطال طرح صنعتی ثبت شده زمانی کاربرد دارد که، شما طرحی را سال ها تولید نموده اید. اما اقدام به دریافت گواهینامه طرح مزبور نکرده…
نمونه دادخواست مطالبه خسارت از پزشک

نمونه دادخواست مطالبه خسارت از پزشک

آیا مطالبه خسارت مازاد بر دیه ممکن است؟ آیا میتوان از پزشک مطالبه خسارت کرد؟ نمونه دادخواست مطالبه خسارت از پزشک تا چه اندازه مفید است؟ در طی بررسی و ارائه مطالب ذیل نمونه ای از کاربردی ترین دادخواست مطالبه خسارت و ضرر و زیان…
دادخواست مطالبه دستمزد پیمانکار

نمونه دادخواست مطالبه دستمزد پیمانکار

وکیل قرارداد پیمانکاری با توجه به رایج بودن قراردادهای پیمانکاری و اختلافات مابین کارفرما و پیمانکار که عمدتا راجع به مسائل مالی می باشد تصمیم دارد تا در مقاله حاضر نمونه ای از دادخواست مطالبه دستمزد پیمانکار را برای شما ارائه نماید. در مقاله پیشین…
فهرست
مشاوره حقوقی در واتساپ