تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه

تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه میتواند چندین حالت داشته باشد. تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه اگر موجب تحقق جرم تهدید باشد، یک مجازات داشته، و اگر علاوه بر آن، دربردارنده رابطه نامشروع باشد، دارای عنوان اتهامی دیگری نیز میگردد. در این مقاله به بررسی همه ابعاد مختلف این جرایم پرداخته ایم.

انتشار عکس و فیلم رابطه

انتشار عکس و فیلم رابطه در قانون تحت عنوان انتشار عکس و فیلم خصوصی اشخاص، مورد ذکر قرار گرفته است. وکیل جرایم رایانه ای تهران میگوید: منتشر کردن عکس و فیلم رابطه خصوصی میتواند به دو شکل، صورت پذیرد:

الف) عکس و فیلم رابطه تحریف شود، تغییر داده شود، فتوشاپ شود، دستکاری شود، و در واقع پس از تغییر و تحول در آن عکس و فیلم، منتشر گردد. بازهم عنوان مجرمانه انتشار عکس و فیلم خصوصی در خصوص آنها صادق است. لذا تهدید به انتشار عکس و فیلم رابطه ای که فتوشاپ شده، بازهم تشکیل دهنده جرم تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه میباشد.

ب) عکس و فیلم رابطه تحریف نشده و کاملا دست نخورده میباشد. یعنی انتشار عکس و فیلم دیگری، بدون اعمال هرگونه فتوشاپ صورت پذیرفته باشد. تهدید به انتشار عکس و فیلم و صوت دیگری که تحریف نشده و به اصطلاح رئال و واقعی میباشد، باز هم تشکیل دهنده عنوان مجرمانه تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه خصوصی است. لذا موجب تحمیل کیفر و مجازات بر مرتکب میگردد.

 • نکته: قبل از هرگونه اقدام قانونی و قضایی، با بهترین وکیل جرایم رایانه ای در زمینه پرونده های کیفری مشورت نمایید.
◁◁ بیشتر بدانید:  مجازات پخش عکس و فیلم خصوصی در فضای مجازی

تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه

تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه خصوصی به این معناست که شخصی، دیگری را به منتشر کردن عکس ها و فیلم های خصوصی وی که در اکثر موارد شامل رابطه جنسی نیز میباشد، تهدید میکند. یعنی هنوز پخش نکرده و در مرحله تهدید و ترساندن میباشد. خواه خود شخص تهدید کننده در آن عکس و فیلم جنسی حضور داشته باشد، خواه حضور نداشته باشد. در هر صورت جرم تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه محقق میگردد. هم اکنون برای تعیین وقت ملاقات حضوری با بهترین وکیل جرایم رایانه ای تهران با شماره های ذیل تماس بگیرید.

 • نکته: تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه میتواند بدون وجود رابطه جنسی در آن باشد. مانند منتشر کردن فیلم یک قرار ملاقات خصوصی کاری برای یک دولتمرد یا یک شخص سیاسی، که بازهم موجب هتک حیثیت او میگردد. بهترین کار این است که بررسی موردی پرونده خود را به بهترین وکیل کیفری در زمینه جرم تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه بسپارید.

ماده قانونی تغییر و فتوشاپ در عکس و فیلم و سپس انتشار آن

ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی عنوان میدارد: هر کس به‌ و‌سیله سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد، یا تحریف کند، و آن را منتشر کند، یا با علم به تغییر یا تحریف انجام شده، آن فیلم و عکس را منتشر کند، به‌ نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا یک سال یا جزای نقدی از پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 • تبصره – چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

شرط هتک حیثیت و هتک حرمت اشخاص

تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه خصوصی یا جنسی، در برخی از موارد میتواند موجب آبروریزی و هتک حیثیت اشخاص نگردد. چگونه؟ بهترین وکیل جرایم رایانه ای توضیح میدهد: در عصر کنونی، متاسفانه در فضای مجازی شاهد انتشار محتویاتی مستهجن و مبتذل میباشیم، که همگی بر خلاف قوانین مصوب کشور ما میباشد. ولیکن تصور کنید، شخصی که از خود فیلم و تصویر و عکس برهنه یا نیمه برهنه منتشر میکند، خصوصا در پیج ها و صفحات اینستاگرام، اگر شخص دیگری، این فیلم و عکس را منتشر کند، مرتکب جرم نشده است. زیرا شرط هتک حیثیت منتفی است. به خاطر داشته باشید، هم شاکی و هم متهم پرونده کیفری تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه میتوانند از دانش، تخصص و مهارت وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایند.

 • نکته: تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه دارای ابعاد خاص قانونی است. باید آن ابعاد نزد قاضی به اثبات برسد. اثبات مجرم بودن یا بیگناهی یک شخص، نیاز به تخصص و مهارت دارد. لذا وکیل خانم یا وکیل آقا را از بین کادر مجرب موسسه حقوقی امین عدالت تهران انتخاب نمایید.

ماده قانونی منتشر کردن عکس و فیلم رابطه

بهترین وکیل جرایم رایانه ای تهران میگوید: مطابق ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی، هرکس به وسیله سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی، مانند انواع نرم افزار های دنیای مجازی مانند واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و غیره، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا جنسی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را، بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند، یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مجازات تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه

مجازات تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه، بدون منتشر کردن آن، مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی میباشد. ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

مجازات انتشار و تهدید به انتشار در یک نگاه

انتشار فیلم ها و عکس های خصوصی دیگران و تهدید به انتشار عکس و فیلم رابطه خصوصی یا جنسی دیگران حسب مورد دربردارنده مجازاتهای ذیل است:

 • حبس از ۴۵ روز تا ۱ سال برای انتشار عکس و فیلم رابطه جنسی یا خصوصی فتوشاپ شده.
 • حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال برای انتشار عکس و فیلم رابطه خصوصی بدون تغییر و تحریف.
 • جزای نقدی از ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای انتشار عکس و فیلم رابطه جنسی یا خصوصی فتوشاپ شده.
 • جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای انتشار عکس و فیلم رابطه خصوصی بدون تغییر و تحریف.
 • هم حبس و هم جزای نقدی برای هر دو مورد فوق.
 • شلاق تا ۷۴ ضربه برای تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه.
 • حبس از ۱ ماه تا ۱ سال برای جرم تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه.

مجازات اشخاص موجود در فیلم و عکس خصوصی

در برخی از پرونده ها مشاهده میگردد، شاکی خصوصی، علاوه بر تشکیل پرونده به دلیل “تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه”، نسبت به تشکیل پرونده کیفری تحت عنوان “برقراری رابطه نامشروع یا ارتکاب جرم زنا” نیز اقدام میکند. دلیل این امر این است که شخص، از افراد حاضر در فیلم و عکس، به دلیل عدم وجود رابطه زوجیت شکایت میکند. مانند چه؟

تصور نمایید شخصی، زن دیگری را به انتشار عکس و فیلم خصوصی تهدید میکند. شوهر آن زن، این تهدید را دریافت کرده و در محتوای عکس و فیلم مشاهده میکند که همسر با وی با مرد دیگری، رابطه جنسی یا هرگونه رابطه نامشروع و غیرمجازی را برقرار کرده است. در اینصورت، شوهر میتواند شاکی پرونده برقراری رابطه نامشروع باشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  جرم تهیه تولید عکس و فیلم مبتذل اینترنتی و مجازات آن

مجازات تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه
مجازات تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه

انتخاب وکیل کیفری متخصص صبور و کاربلد

انتخاب یک وکیل شایسته که هم بر رویه عملی دادگاه ها اشراف داشته باشد، و هم قوانین مختلف کیفری را بداند، انتخابی است دشوار که نیازمند تحقیق و تفحص در این زمینه میباشد. شما به عنوان موکل، چگونه میتوانید تحقیق کنید؟ با وکلای مختلف در موسسات مختلف دیدار داشته باشید. در ملاقات حضوری با وکیل، میتوانید دانش، مهارت و تخصص وی را در خصوص تهدید انتشار عکس و فیلم رابطه محک بزنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص نحوه تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه و انواع مختلف خدمات حقوقی وکلای ما، هم اکنون با شماره های ذیل تماس گرفته و با مشاور حقوقی موسسه، صحبت کنید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۳ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments