شرایط تحقق جرم خیانت در امانت

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت

وکیل متخصص کیفری میگوید برای تحقق هر جرمی لزوم وجود ارکان تشکیل دهنده و عناصر تشکیل دهنده آن در عالم واقع و ثبوت و اثبات وقوع جرم مذکور در هر پرونده کیفری یعنی در مقام اثبات الزامی و ضروری میباشد.  شرایط تحقق جرم خیانت در امانت از این جهت مورد بررسی قرار میگیرد که به دلیل وجود شرایط ذیل، نتیجه مطلوب از سرنوشت پرونده کیفری به دست خواهد آمد.

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت چیست؟

وکیل دعاوی کیفری فهرست وار میگوید:

  • موضوع جرم
  • فعل سپردن
  • استفاده خارج از حدود اذن و توافق

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت میباشند. حال توضیح هر یک مختصرا به بهترین بیان ارائه میگردد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل خیانت در امانت | جرم خیانت در امانت و مجازات آن

موضوع جرم خیانت در امانت

موضوع جرم مذکور میبایست مال متعلق به دیگری باشد. به عبارت دیگر امین، باید مالی که به رسم امانت به وی داده شده است را مورد تعدی و تفریط قرار دهد. لذا اگر امین، مالک مال مورد امانت باشد و پس از تلف کردن عمدی ان که همراه با سونیت نیز بوده، کاشف بعمل بیاید که متهم حین ارتکاب عنصر مادی جرم مرقوم، مالک آن مال بوده ولو که خودش خبر نداشته باشد مورد از موارد این جرم نبوده و احد از  شرایط تحقق جرم خیانت در امانت تحقق نیافته است.

نکته: اگر آنچه که بعنوان مال متعلق به دیگری به امین سپرده شده باشد ولیکن در عرف بازار و قانون کشور ما مال محسوب نشود، احد از شرایط تحقق جرم خیانت در امانت محقق نشده و موضوع خارج از بحث این جرم است. مانند آنکه کسی شیشه حاوی مشروبات الکل خود را به دیگری بسپارد و آن شخص شیشه مشروبات الکلی او را بشکند. در این فرض شکننده شیشه مشروب مرتکب جرم خیانت در امانت نشده و قابل تعقیب کیفری نمیباشد.

عنصر سپردن یکی از  شرایط تحقق جرم خیانت در امانت

رکن رکین بزه مرقوم که در محاکم و دادگستری ها و دعاوی کیفری ما بسیار مورد توجه و عنایت قرار میگیرند عنصر سپردن مال مورد امانی از طرف مالک یا ماذون یا متصرف به شخص امین میباشد. عنصر سپردن است که موجب برقراری رابطه امانی و مسئولیت امین در فرض تعدی و تفریط عمدی او میشود. اگر شاکی یا وکیل متخصص کیفری او نتواند در پرونده کیفری و در مقام اثبات خیانت در امانت علیه متهم عنصر سپردن را به اثبات برسانند به دلیل فقدان احد از شرایط تحقق جرم خیانت در امانت متهم تبرئه میشود.

نکته: با فعل سپردن است که ذمه امین مشغول شده و درصورت احراز شرایط تحقق جرم خیانت در امانت به مجازات آن محکوم میشود.

استفاده خارج از توافق یا اذن امانت گذار

یکی دیگر از شرایط تحقق جرم خیانت در امانت این مورد میباشد که امین به عمد مال امانی را تلف، مفقود، تصاحب، استعمال، استفاده نماید و یا هر امر دیگری که در حدود اختیاراتش نبوده را همراه با سونیت انجام دهد. لذا در فرضی که شاکی نمیتواند نتیجه مجرمانه ای را به متهم انتساب دهد و متهم در اعتراض به حکم خیانت در امانت صادره بر علیه خود عنوان مینماید که مال امانی در ید او تلف نشده است، به دلیل عدم احراز جمیع شرایط تحقق جرم خیانت در امانت، اثبات آن منتفی و متهم با سرنوشت روشنی مواجه میشود.

عنصر معنوی و سونیت در این جرم

وکیل خوب خیانت در امانت در تهران میگوید: چنانچه متهم سهوا مرتکب تخریب مال مورد امانی یا تلف آن بشود، جرمی محقق نشده و شرایط تحقق جرم خیانت در امانت موجود نبوده و مورد از موارد مطالبه خسارت و راهکارهای حقوقی در دعاوی حقوقی میباشد. خائن میبایست همراه با سونیت و قصد مجرمانه از قبیل اضرار به مالک یا متصرف، در مال مورد امانت دخل و تصرف نماید.

اثبات شرایط تحقق جرم خیانت در امانت

وکیل متخصص و باتجربه دعاوی کیفری میگوید: با اثبات جمیع  شرایط تحقق جرم خیانت در امانت است که شاکی میتواند حکم به محکومیت متهم را از محکمه بگیرد. به همین دلیل است که در جلسات مشاوره حقوقی پیش از تنظیم شکوائیه وکیل حرفه ای مربوطه از شما سوالات متعددی را میپرسد که جرم توسط چه کسی واقع گردید؟ مالی که به امانت داده شده بود چه بود؟ عنصر سپردن را چگونه احراز مینمایید؟ شهودی در جهت اثبات ادعای خود دارید؟ توافق شما و قرار نهایی مبنی بر سرنوشت مال مورد امانت چه بوده است؟ آیا امین میبایست به مصرف خاصی میرساند؟ آیا از تلف، مفقودی و دیگر سوء رفتارهای امین بر روی مال خود اطمینان دارید؟ و بسیاری از سوالات مختلف دیگر که در جهت احراز وجود یا عدم وجود شرایط تحقق جرم خیانت در امانت ضروری میباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  اثبات خیانت در امانت | ادله و نحوه اثبات

وکیل اثبات تحقق جرم خیانت در امانت

وکیل اثبات تحقق جرم خیانت در امانت

وکیل اثبات تحقق جرم خیانت در امانت

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران مفتخر است به ارائه بهترین خدمات حقوقی بر مبنای تخصص و تجربه در دعاوی کیفری همچون جرم خیانت در امانت و کلیه متعلقات و وابسته های الزامی آن از قبیل شرایط تحقق جرم خیانت در امانت که توسط وکلای پایه یک حرفه ای و خبره فعال در موسسه حقوقی ما عرضه میگردد. خوب است بدانید که با علم و آگاهی در هر زمینه میتوانید سرنوشت روشنی برای دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی خود رقم بزنید. بعنوان مثال، وکبل خوب و متخصص باید بداند که اکنون در پرونده های کیفری جرم خیانت در امانت باید به قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری استناد نماید. زیرا مطابق این قانون مجازات جرم خیانت در امانت به ۳ تا ۱۸ ماه حبس کاهش یافته است.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۰ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
دفاع از اتهام خیانت در امانت
نوشتهٔ بعدی
آیا خیانت در امانت پدر جرم است؟

دیگر مطالب این دسته بندی

48 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
48
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x