اثبات خیانت در امانت

اثبات جرم خیانت در امانت به تعبیر بهترین وکیل دعاوی کیفری که در زمینه این جرم فعالیت کرده و مختصرا وکیل خیانت در امانت نامیده میشود اینگونه است که: هر دعوایی اعم از کیفری و حقوقی و خانواده و غیره در پس از طرح و تشکیل پرونده نزد محکمه، نیاز به اثبات و ارائه ادله اثباتی دارد.

اثبات جرم مذکور نیز همانند کلیه دعاوی و جرایم دیگر، نیازمند اثبات نزد قاضی میباشد. بنا بر تحریر یک مقاله حرفه ای که نشان دهنده تجربه و میزان خبره بودن نگارنده نیز دارد، تلاش بر آن شده است که مطالب کاربردی و مفیدی جهت استفاده و آگاهی شما عزیزان ارائه گردد.

راه های اثبات جرم خیانت در امانت

وقوع جرم خیانت در امانت را چگونه میتوانیم اثبات نماییم؟ بهترین طریقه اثبات این جرم در دادگاه چیست؟ چگونه میتوانیم جرم خیانت در امانت را پیش قاضی به اثبات برسانیم؟ ادله قانونی اثبات جرم خیانت در امانت را چگونه ابراز کنیم؟ نحوه استفاده از ادله اثباتی این جرم چگونه است؟ بهترین نحوه اثبات بزه مذکور کدام است؟ رویه عملی اثبات جرم خیانت در امانت چگونه است؟ مجازات عدم اثبات این عنوان اتهامی چیست؟ بهترین لایحه دفاعیه اثبات خیانت در امانت چیست؟ وکیل خیانت در امانت بصورت تخصصی پاسخ میدهد.

ادله اثبات خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت بیان میدارد: راه های اثبات دعوا یا همان ادله اثبات دعوا در قانون مورد احصا قرار گرفته است. به بیان دیگر مقنن چند دلیل را بعنوان ادله اثبات دعوا در نظر گرفته است. مدعی دعوای خیانت در امانت نیز همچون سایر دعاوی، نیاز به اثبات و ارائه ادله در جهت اثبات حقانیت خویش دارد.

ادله اثبات این جرم به شرح ذیل است:

اقرار: که به معنای اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود میباشد.
شهادت: که به معنای اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.
علم قاضی: که به معنای یقین حاصل از مستندات بیِّن در امری است که نزد وی مطرح میشود.

اثبات جرم خیانت در امانت از طریق اقرار به اینصورت است که مشتکی عنه یا همان متهم پرونده نزد محکمه یکبار بگوید که مرتکب جرم مذکور شده است و ادعای شاکی را میپذیرد. اثبات این جرم از طریق شهادت به اینصورت است که دو شاهد عادل مرد به خائن بودن متهم وفق قانون شهادت دهند. اثبات جرم مرقوم از طریق علم قاضی به این نحو است که با توجه به قرائن و اماراتی که نزد محکمه ارائه میشود، قاضی به یقین قضایی دست یافته و بتواند با ذکر مستندات خویش در رای، انشا حکم نماید.

ادله اثبات دعوا طبق ماده ١۶٠ قانون مجازات اسلامی از قرار ذیل است: (( ١_ اقرار ٢_ شهادت ٣_ قسامه و سوگند در موارد قانونی ۴_ علم قاضی)). قسامه و سوگند در اثبات جنایات قابلیت استناد داشته و در اثبات خیانت در امانت نمیتوان به قسامه و سوگند استناد نمود.

◁◁ بیشتر بدانید:  اعتراض به حکم خیانت در امانت

نحوه اثبات جرم خیانت در امانت

مقام قضایی رسیدگی کننده به هر پرونده و دعوا، صرفا به آنچه که بعنوان دلیل و ادله نزد وی ارائه میگردد توجه نموده و بر مبنای آن اقدام به صدور رای مینماید. لذا نحوه اثبات جرم خیانت در امانت در دادگاه بسیار حائز اهمیت میباشد. بهترین روش برای اثبات حقانیت خویش در محکمه ارائه دلایلی است که بار اثبات حقوقی دارند. اگر یک دلیل صحیح در محل نامناسب و زمان نامناسب ارائه گردد اثر حقوقی لازمه را نخواهد داشت.

نحوه اثبات جرم خیانت در امانت به اینصورت است که شاکی دلایل خویش را طبقه بندی نموده و عملکردی خوب و صحیحی را در پرونده از خویش بروز دهد. این امر مستلزم اخذ وکیل متخصص در دعاوی کیفری، خصوصا جرم خیانت در امانت است که بتواند راهنمای خوب و دقیق شما بوده و بهترین طرق قانونی را به شما ارائه دهد.

نحوه اثبات خیانت در امانت باید به این نحو باشد که بدوا در شکواییه قید نمایید مال شما در چه تاریخ و چه زمانی، به ید امین، سپرده شده و قرار بر آن بوده که امین با آن مال چکار کند. آیا قرار بر آن بوده که امین مال را تا زمان درخواست شما، نزد خود نگاهدارد؟ آیا توافق بر آن بوده که امین، مال را به مصرف معینی برساند؟ پس از روشن نمودن ابعاد سپردن و توافق امانت گذار و امین بر سرنوشت مال مورد امانت، نوبت به ارائه و توضیح اینکه شاکی چه ادله ای در دست دارد، میرسد.

درصورت وجود هر یک از ادله مربوطه، آن دلیل بصورت دقیق در متن شکواییه قید و ذکر میگردد. مضافا اینکه مطالب مذکور درخصوص اثبات ادعا علیه شرکای این جرم نیز کاربرد داشته که شرح مفصل آن در مقاله شرکت در جرم خیانت در امانت و مجازات آن بیان گردیده است.

رویه عملی و لایحه دفاعیه اثبات این جرم

خوب است بدانید رویه عملی در اثبات خیانت در امانت حالتی سختگیرانه برای شاکی داشته و میبایست شاکی ادعایش را به طرق قانونی به اثبات برساند. در بسیاری از موارد و پرونده های کیفری به صرف وجود یک شبهه، علم قضایی و یقین قضایی قاضی بر بی گناهی متهم اختصاص یافته و صدور حکم محکومیت متهم منتفی، و به جای آن صدور حکم مبنی بر برائت ایشان مورد انشا واقع میشود. لذا میتوان عنوان نمود رویه عملی درخصوص اثبات خیانت در امانت بسیار دشوار بوده و نیازمند ارائه ادله دقیق و تخصصی از ناحیه شاکی یا وکیل وی میباشد.

خوب است بدانید لایحه دفاعیه چه از ناحیه شاکی تحت عنوان اثبات خیانت در امانت تقدیم محکمه شود و چه از ناحیه متهم در مقام انکار اتهام انتسابی و ایراد خدشه به ادله ابرازی شاکی یعنی در مقام دفاع از اتهام انتسابی از ناحیه متهم باشد، در هر دو صورت میبایست به نحو خلاصه، مفید، کوتاه و مختصر دربردارنده مهمترین نکات کلیدی باشد و بهترین کار آن است که از ارائه مطالب نامربوط به اصل دعوا اجتناب شود. چه بسا با گزافه گویی بی مورد در تنظیم لایحه، نه تنها از بیان اصل خواسته غافل شده، بلکه مطلب ارزنده شما نیز میان انبوهی از واژه های نامناسب پنهان و از چشم قاضی نیز پوشیده بماند. یعنی شاکی مختصرا دلایل اینکه چرا چنین دعوای کیفری را طرح نموده بیان کند، و متهم هم بصورت واضح و خلاصه بگوید چرا اتهام و ادله شاکی را انکار و مورد ایراد معرفی مینماید.

پس از اثبات جرم خیانت در امانت، مجازات این جرم چیست؟

مجازات این جرم پس از اثبات وقوع آن، بر طبق کدام قانون تعیین میگردد؟ خوب است بدانید که مجازات جرم خیاتت در امانت وفق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی دربردارنده حبس از ۶ ماه تا ۳ سال بوده است. ولیکن وفق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ به حبس ۳ ماه تا ۱۸ ماه تقلیل یافته است. همجنین وفق قانون جدید کاهش مجازات زندان، این جرم جزو جرایم قابل گذشت محسوب شده است. لذا با اعلام رضایت یا گذشت شاکی، پرونده مربوطه مختومه میگردد.

مجازات عدم اثبات خیانت در امانت

خوب است بدانید در کلیه دعاوی کیفری و عناوین اتهامی که از سوی شکات مورد طرح دعوای کیفری قرار میگیرند، این امکان وجود دارد که شکایت شاکی، در مرتبه ادعای صرف باقی مانده و شاکی نتواند وقوع هیچگونه بزه و جرمی را توسط متهم به اثبات برساند. در این هنگام صحبت از اعاده حیثیت به میان آمده و ممکن است متهم در مقام شکایت از شاکی بابت تهمت، افترا و از این قبیل موارد برآید. لذا بهترین توصیه به شکات محترم آن است که از طرح دعاوی واهی که به حق و به واقع علم بر غیر حق بودن آن شکایت دارند، اجتناب و خودداری ورزند.

◁◁ بیشتر بدانید:  مشاوره با وکیل

اثبات خیانت در امانت | وکیل کیفری در تهران
اثبات خیانت در امانت | وکیل کیفری در تهران

وکیل اثبات خیانت در امانت در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در خصوص ادله اثبات خیانت در امانت و نحوه ارائه آنها بهترین وکلای خویش را بر آن داشته است که بدوا در نخستین جلسات مشاوره حقوقی از این امر که موکل چه چیزی در دست دارد و به چه چیزی میتواند استناد نماید با پرسش های هوشمندانه خویش مطلع شده و بنا بر رفتار حرفه ای و دانشی که از فن وکالت در اختیار دارند، اقدام به ارائه ادله اثباتی نزد محکمه مینمایند. جهت مشاوره با وکیل برای اثبات خیانت در امانت در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۴۵ میانگین امتیاز: ۴.۱]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

98 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
مهدی
4 ماه قبل

سلام، من از شخصی کارت بانکی گرفتم و ایشون بدون اینکه من بفهمم ۱۸ میلیون خورد خورد از حساب برداشت کرده، آیا من میتونم خیانت در امانت ایشون رو اثبات کنم و اینکه پرینت همه کارت بکارت رو دارم و اینکه من همه این ۱۸ میلیون رو از یک نفر دریافت کردم که ایشونم میتونه شهادت بده به من پول داده نه ایشون.

طیبی
2 سال قبل

سلام از بنده به اتهام خیانت در امانت و جعل مزور شکایت کردن برادر خواهرم که نوشتن که بنده سند و اثر انگشت پدر مرحومم را من زدم که ایشان را دکتر ناتوان و خاص اعلام کرده و بنده نامه پزشکی قانونی دارم که حکم قطعی سلامت داده، قبل از فوت پدرم.بعد از فوت پدر به کالبد شکافی بردن جواب دادن که استفاده زیاد مواد مخدر در معده و روده مشاهده گردیده، علت فوتش بعداز سه سال از بنده شکایت کردن که چرا پدرم اموالشان بنام من صلح کرده و به من واگذار کرده؟ در ضمن بنده در حضور بنگاه و شاهد پدرم امضا و اثر انگشت زده حالا میتونم ثابت کن که جعله یا نه؟ لطفا راهنمایی کنید سپاسگزارم

یونس
2 سال قبل

سلام من مکانیک سنگین هستم هشت ماه پیش سیلندری تعویض کردم که به علت سنگینی در فاصله ده متری از مغازه من افتاده بود وپس از تمام شدن کار ماشین من اصرار کردم که سیلندر را صاحب ماشین ببرد بعد از گذشت هفت ماه صاحب سیلندر از من شکایت خیانت در امانت کرده چون مغازه من در جنب جاده اصلی است و دیواری ندارد وگاراژ نیست در محوطه باز سیلندر ان شخص را بردن ایا میتواند از دست من شاکی باشد چون امانتی به من نداده ممنون

نیکبخت
2 سال قبل

درود بر شما کارشناس یا وکیل متخصص جعل بفرمایند

ایا اداره تشخیص هویت مرکزی پلیس بین الملل میتواند جعلیت سن کاغذ و تحریر ها در قولنامه عادی را اعلام کند با توجه به اینکه قولنامه پرس هست حدود ۲۵سال

نیکبخت
2 سال قبل

سلام وکیل متخصص خیانت در امانت راهنمایی فرمایید.
یه قطع چک ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون بابت مشارکت قسمتی از پروژه جاده کارسازی به شخصی دادم و قرار شد ۱۰۰ میلیون به بخش باقیمانده پروژه تزریق کنند و ۹۳ میلیون تزریق کردن و چک بابت تضمین و حسن انجام فی ما بین دست وی باشد
تا صورت وضعیت قطعی مشخص و تا هنگامه اخذ مطالعه قطعی چک دست ایشان باشد بصورت تضمین و بدون تاریخ در وجه حامل و چک شرکتت بوده
تاکنون مطالبات را نگرفتم هزینها سود و زیان هم هنوز مشخص نشده و نیامد حساب کتاب کنیم و چک را به شخص دیگری داده و فرم زده و محکوم شدم حال اینجانب ایشان را جرم خیانت در امانت شکایت کردم و خودش هم میگوید که این مبلغ ۹۳ میلیون را بیشتر ندادم
اما من شاهد ندارم تنها خانمم شاهد هست لطفا راهنمایی بفرمایید ایا اگر خودش بگوئید شراکت کاری بودم و ۹۳ میلیون بیشتر ندادم برای قاضی کفایت میکند که چک امانی بوده ضمنا قرارداد ندارم فقط شفاهی و اعتماد فی مابین بوده
لطفا راهنمایی فرمایید