وکیل قصور پزشکی کیست و چه کارهایی انجام میدهد؟

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

وکیل قصور پزشکی
دعاوی پزشکی

وکیل قصور پزشکی کیست و چه کارهایی میکند؟ آیا در جرایم پزشکی به وکیل نیاز داریم؟ برای اثبات قصور پزشکی وکیل چه نقشی را ایفا میکند؟ آیا وکیل جرایم دارویی با جرایم پزشکی متفاوت است؟ بهترین وکیل متخصص قصور پزشکی مفصلا به بررسی مسائل فوق در این مقاله میپردازد.

قصور پزشکی چیست و شامل چه مواردی میشود؟

خوب است پیش از پرداختن به اینکه تکالیف وکیل قصور پزشکی چیست و چگونه عمل مینماید و نحوه کار وکیل چگونه است به این مورد بپردازیم که قصور پزشکی چیست و دربردارنده چه مواردی است. قصور پزشکی به معنای تقصیر و کوتاهی و خطای پزشک در امر طبابت و درمان بیمار میباشد. به مناسبت گستره فعالیت های پزشکی اعم از درمان و جراحی های زیبایی و درمان دارویی اعمال جراحی، دامنه و مصادیق قصور پزشکی هم گسترده بوده و شامل موارد بسیاری است که جملگی در قالب بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات مربوطه و موازین قانونی میباشد. در صورت ارتکاب پزشک به افعال فوق مورد از موارد قصور بوده و صحبت از وکیل قصور پزشکی به میان می آید.

◁◁ بیشتر بدانید:  شکایت از پزشک و چگونگی آن در سال ۱۴۰۲

وکیل قصور پزشکی کیست؟

مقصود از وکیل قصور پزشکی وکیلی است که در دعاوی کیفری مربوط به جرایم پزشکی بصورت تخصصی عمل کرده و فعالیت خویش را صرفا در اینگونه دعاوی معطوف داشته است. خواه اعلام وکالت از ناحیه بیمار بعنوان شاکی باشد یا اعلام وکالت از ناحیه پزشک بعنوان متهم دعوای کیفری شکایت از پزشک باشد. در این مقاله به لفظ عامیانه و رایج افراد جامعه به این دسته از وکلای متخصص، وکیل قصور پزشکی گفته میشود.

نیاز به وکیل در جرایم پزشکی

دعاوی پزشکی در حالت کلی ممکن است هم دربردارنده جرم پزشک باشد و هم دربردارنده تخلف پزشک باشد. همچنین ممکن است صرفا دربردارنده تخلف پزشک باشد و فعل و عمل دکتر، مشمول هیچ کدوم از موارد جرم و عناوین مجرمانه نباشد. در هریک از این فروض، نیاز به اخذ وکیل متخصص و باتجربه وجود دارد. لذا بهترین توصیه به شما عزیزان اعطای وکالت به وکیل قصور پزشکی در کلیه دعاوی و پرونده های کیفری جرایم پزشکی میباشد.

نقش وکیل قصور پزشکی در پرونده

  • وکیل قصور پزشکی در پرونده کیفری چه نقشی را ایفا میکند؟
  • از چه مرحله ای از دادگاه و رسیدگی باید وکیل بگیریم؟

خوب است بدانید حتی یک وکیل متخصص هنگامی میتواند بهترین عملکرد خویش در پرونده شما را داشته باشد که از ابتدای پرونده حضور داشته و بر کلیه ابعاد و جوانب و جزییات پرونده اشراف و آگاهی کامل دارد. لذا اخذ وکیل را به آخرین مرحله رسیدگی و به لفظ عامه، برای دقیقه نود نگذارید.

حال نقش وکیل قصور پزشکی را از ناحیه هر دو طرف پرونده بررسی و بیان مینماییم.

وکیل شاکی (بیمار آسیب دیده)

وکیل قصور پزشکی هنگامیکه از ناحیه بیمار بعنوان شاکی در دعوا شرکت میکند، یا اعطای وکالت به ایشان از ابتدای امر یعنی تنظیم شکواییه و طرح پرونده کیفری بوده است یا پس از طرح دعوا و در روند رسیدگی، وکیل شاکی اعلام وکالت نموده و به پرونده ورود نموده است. بهترین حالت عملکرد شاکی آن است که از ابتدای امر و از همان مرحله تنظیم شکواییه وکیل داشته باشد زیرا از دانش و علم و تخصص وی بهره مند میشود و از بروز اشتباه های حقوقی نیز جلوگیری میشود.

وکیل شاکی در جلسات مشاوره حقوقی پس از بررسی دعوای شما و عملکرد پزشک معالج به شما توضیح میدهد که چه دعوایی را باید تحت چه عنوانی طرح نمایید. همچنین میتوانید پیش از طرح دعوا و تشکیل پرونده کیفری از این بابت نیز مشاوره حقوقی دریافت نمایید که مدت زمان تقریبی اطاله دادرسی شما چقدر خواهد بود و مراحل رسیدگی در جرایم پزشکی از چه قرار است.

وکیل متهم (پزشک متخلف و مجرم)

وکیل قصور پزشکی اگر در مقام دفاع از پزشک برآید عنوان وکیل متهم را به خود اختصاص داده و میبایست در دعوا در راستای رفع اتهام از موکل و عدم تحقق انتساب اتهام به مشتکی عنه برآید. در بسیاری از موارد پزشک متخلف صرفا مرتکب تخلف انتظامی شده و عمل و فعل او عنوان مجرمانه نداشته و مجرم شناخته نمیشود. ولیکن در دعوای مطروحه علیه پزشک، نیاز به دفاع و ارائه لایحه دفاعیه از ناحیه متهم است که وکیل قصور پزشکی به دلیل اشرافی که بر این موارد تخصصی دارد، از ناحیه پزشک نیز میتواند بهترین دفاع را ارائه نماید.

تفاوت وکیل جرایم پزشکی با وکیل جرایم دارویی

خوب است بدانید که صلاحیت وکلای پایه یک دادگستری عضو کانون وکلا عام بوده و برای وکالت در هیچ زمینه ای محدودیتی ندارند. ولیکن هنگامیکه یک وکیل در عمل، وکالت خود را بصورت تخصصی معطوف به امر خاصی مینماید، مانند وکیل جرایم پزشکی ، در لفظ عامه وکیل قصور پزشکی شناخته شده و جز در موارد پزشکی، قبول وکالت نمیکند. حال برای اعلام وکالت در زمینه جرایم دارویی، نیازمند دانش و مطالعه پیوسته و تجربه در زمینه دعاوی دارویی نیز  میباشد. لذا یک وکیل ممکن است بهترین وکیل قصور پزشکی باشد و در عین حال وکیل جرایم دارویی نیز باشد.

وکیل قصور پزشکی در دادگاه

وکیل قصور پزشکی خواه وکیل شاکی باشد خواه وکیل متهم باشد از هر مرحله ای که اعلام وکالت کند تکلیف به حضور و ارائه تکالیف مربوطه را دارا میشود. بعبارت دیگر شرکت در جلسات رسیدگی به پرونده در کلیه مراجع دادسرا دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر به عهده وکیل میباشد.

نکته: ممکن است در برخی از جلسات رسیدگی در دادسرا مانند جلسه تفهیم اتهام یا برخی از جلسات رسیدگی در دادگاه، مانند مورد اخذ توضیح از موکل نزد قاضی، نیاز به حضور موکل باشد که در ابلاغ احضاریه این امر ذکر و الزام به حضور موکل در آن درج میشود.

وکیل قصور پزشکی در سازمان نظام پزشکی

وکیل قصور پزشکی در جلسه مشاوره حقوقی برای شما توضیح میدهد که شما میتوانید از پزشک متخلف در سازمان نظام پزشکی هم طرح شکایت نمایید. همانطور که در فرضی که موکل او یک پزشک باشد به وی میگوید که ممکن است طرف مقابل شما در سازمان نظام پزشکی هم طرح شکایت کند. لذا وکیل قصور پزشکی از ناحیه هر یک از شاکی یا متهم که اعلام وکالت میکند میتواند در سازمان نظام پزشکی هم اعلام وکالت نموده و پیگیری کلیه امور لازمه در این نهاد را هم وفق دانش تخصص و تجربه اش به بهترین شکل ممکن انجام دهد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل شکایت از جراح زیبایی | شکایت از جراح متخلف زیبایی

وکیل قصور پزشکی در تهران
وکیل قصور پزشکی در تهران

وکیل قصور پزشکی در تهران

وکیل قصور پزشکی یکی از وکلای متخصص و با دانشی است که حتی موکل که یک فرد عادی جامعه است با صحبت با ایشان به تخصص و مهارت وی در دعاوی پزشکی و جرایم پزشکی پی میبرد. وکالت در جرایم دارویی نیز نیازمند علم و مهارت ویژه مختص به خود میباشد. لذا بهترین تصمیم آن است که انجام وکالت در چنین دعاوی را بر عهده وکیلی بسپارید که از جزییات روند رسیدگی به چنین دعاوی اطلاع کافی و وافی را داشته باشد. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا میتواند این اطمینان را به شما عزیزان بدهد که وکلای پایه یک فعال در این موسسه، در زمینه جرایم پزشکی بصورت تخصصی فعالیت  مینمایند.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۸ میانگین امتیاز: ۴.۴]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
مجازات قصور پزشکی منجر به فوت بیمار
نوشتهٔ بعدی
شکایت از ایمپلنت دندان

دیگر مطالب این دسته بندی

10 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
محمد ک م
8 ماه قبل

سلام، وکیل در مورد قصور پزشکی میخوام. دست بچه من را موقع بدنیا اومدن شکستن، آسیب زدن به عصب شبکه بازویی شکایت کردم بدوی با تجدید نظر قصور انجام نشده، وکیل معرفی کنید می خوام لایحه فرجام خواهی بنویسم.

یوسف
2 سال قبل

سلام هزینه وکیل بابت شکایت از قصور پزشکی چقدر هست

سید مرتضی دیلمی
2 سال قبل

اول سلام،بنده فقط یک مشاوره در مورد قصور پزشکی قانونی دارم

زیبنده
2 سال قبل

سلام وقتتون بخیر وظیفه خودم دونستم که از شما تشکر کنم بخاطر مشاوره تلفنی که به مادرم دادید. خیلی تاثیره خوبی داشت.

میکائیلی
2 سال قبل

سلام در مورد قصور پزشکی که در تهران رخ داده و باعث به خطر افتادن جان بیمار شده است ایا از مشهد قابل پیگیری هست یا نه؟