بررسی ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان | تحویل کارگاه

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

بررسی ماده 28 شرایط پیمان
بررسی شرایط پیمان

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده است که در مقاله حاضر قصد داریم به صورت تخصصی به بررسی حقوقی ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان در سال ۱۴۰۱ بپردازیم. همانطور که کارفرمایان و پیمانکاران عزیز مطلع هستند، تحویل کارگاه یکی از ارکان اصلی در قراردادهای پیمانکاری می باشد و در واقع مقدمه لازم برای شروع یک پروژه می باشد لذا آشنایی با قوانین و مقررات این حوزه بسیار اهمیت دارد. توصیه می کنیم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا بتوانید به صورت تخصصی با مواد قانونی تحویل کارگاه آشنا شوید.

ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان

برای تحلیل صحیح ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان و آشنایی با تمام زوایای ماده مربوط لازم است ابتدا با متن ماده فوق آشنایی پیدا کنیم به همین جهت در ادامه متن ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان برای شما عزیزان به نمایش گذاشته شده است.

ماده ۲۸- تحویل کارگاه

الف) کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد.

اجرای کار در زمینها و محل های تحویلی، مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری، حق ریشه و مستحدثات و مانند اینها باشد، کارفرما متعهد است به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است.

تبصره ۱- اگر در اسناد و مدارک پیمان، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار گذاشته شده باشد، طبق شرایط پیش بینی شده در پیمان عمل می شود و شرایط عمومی پیمان در این خصوص ملاک عمل قرار نمی گیرد.

تبصره ۲- در صورتی که محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده است، مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده ۴۹ رفتار می شود.

ب) کارفرما بعد از مبادله پیمان، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از ۳۰ روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام می کند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورت جلسه هایی، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه بنماید. در صورتی که حداکثر ۳۰ روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود، کارفرما حق دارد که طبق ماده ۴۶، پیمان را فسخ کند.

در صورت جلسه های تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمینها و محل هایی که در آنها موضوع پیمان اجرا می شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها، محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در کارگاه تولید گردد، درج شود.

اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد. در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است حداکثر ۳۰ روز است.

ج) هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد و مدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود، کارفرما به منظور جبران خسارت تاخیر در تحویل کارگاه، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را که طبق رابطه زیر محاسبه می شود پرداخت می کند، مشروط بر اینکه با تائید مهندس مشاور، پیمانکار در محل های تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته باشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  شرایط عمومی و خصوصی پیمان همراه با جدیدترین اصلاحات ۱۴۰۱

وکیل متخصص در قرارداد پیمانکاری یک رکن مهم در شرکت های پیمانکاری است

شرکت های پیمانکاری به دلیل اینکه همواره با مسائل حقوقی مربوط به پروژه ها درگیر هستند، لذا لازم است که در ارکان شرکت دپارتمان حقوقی پیش بینی نمایند که یک وکیل حرفه ای در قراردادهای پیمانکاری و مسلط بر شرایط عمومی پیمان، این مجموعه را مدیریت کند تا پیشبرد مسائل حقوقی شرکت به بهترین نحو ممکن صورت گیرد. ما در موسسه حقوقی امین عدالت کبریا این امکان را برای شما عزیزان فراهم نموده ایم که با اعلام نیاز به موسسه ما، یک تیم حقوقی بسیار حرفه ای در قراردادهای پیمانکاری در اختیار شرکت های محترم قرار گیرد. ارائه خدمات حقوقی با کیفیت به شما عزیزان هدف ماست.

محاسبه مبلغ خسارت تاخیر تحویل کارگاه

مبلغ خسارت تحویل کارگاه = (۱۰۰÷۷.۵)(متوسط کارکرد فرضی ماهانه)(مبلغ کارهایی که در تحویل محل اجرای آن تاخیر ایجاد شده است÷مبلغ اولیه پیمان)(مدت تاخیر به ماه پس از کسر یک ماه)

اگر در مدت تاخیر از ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه، هر کدام که کمتر است بیشتر شود، حقوقی به پیمانکار تعلق می گیرد، بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکار می تواند با اطلاع قبلی ۱۵ روزه آن قسمت از کار را از تعهدات خود حذف کند ولی اگر این مبلغ بیشتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار، پیمان خاتمه و طبق ماده ۴۸ عمل می شود. هرگاه پیمانکار در محلهایی که در تحویل آنها بیش از مدت پیشگفته تاخیر شده است، کار اجرایی را شروع نماید، حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب می نماید.

تبصره: اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد، برای تاخیر بیش از یک ماه تا ۳۰ درصد تا مدت پیمان یا ۶ ماه، هر کدام که کمتر است، نسبت به تاریخ مبادله پیمان، ماهانه معادل مبلغ ۲.۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می کند. اگر پیمانکار پس از انقضای ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه، هر کدام که کمتر است، مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد، با اعلام او، قرارداد طبق ماده ۴۸ خاتمه می یابد و پیمانکار و هیچ گونه دعاوی دیگری نمی تواند مطرح نماید.

خسارت تاخیر در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه، برای مدت مازاد بر یک ماه، حداکثر تا ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه، هر کدام که متر است، قابل پرداخت است.

د) در مواردی که به استناد این ماده شرایط عمومی پیمان، قسمتی از تعهدات پیمانکار حذف شود، تضمین انجام تعهدات پیمانکار نیز به تناسب کاهش داده می شود.

ه) پیمانکار نمی تواند جز آنچه طبق نقشها و دستور کارهاست، در زمینها و محل های متعلق به کارفرما یا ملک غیر که از طرف کارفرما به پیمانکار تحویل شده است، اقدام به احداث بنا یا ساختمان کند. اگر در اثر اجرای کار در ملک غیر که از طرف کارفرما تحویل شده است، صاحب ملک اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگیری و توقف کار نماید، طرف ادعا کارفرماست و پیمانکار هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در این مورد ندارد.

و) در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار باشد یا پیمانکار بخواهد طبق صلاحدید خود از محل هایی خارج از محل های تحویلی کارفرما برای تجهیز کارگاه استفاده کند، باید موقعیت آنها را به تائید کارفرما برساند. در این حالت، مسئولیت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوی صاحب ملک به عهده پیمانکار است و کارفرما در این موارد مسئولیتی ندارد.

هرگاه پیمانکار محل های مورد نیاز تجهیز کارگاه را به صورت اجاره ای در اختیار بگیرد، باید در اجاره نامه آنها، امکان انتقال مورد اجاره را به کارفرما پیش بینی کند.

تحلیل ماده 28 پیمان | تحویل کارگاه

تحلیل ماده ۲۸ پیمان | تحویل کارگاه

بررسی بند الف ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان

بند الف ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، تکالیف کارفرما در خصوص تحویل کارگاه را بیان می کند. کارفرما موظف است که کارگاه را در موعد مقرر و بدون مزاحم به پیمانکار تحویل دهد. در صورتی که کارفرما موفق به تحویل کارگاه مطابق شرایط قرارداد نگردد، قرارداد پیمانکاری مطابق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان به مدت سه ماه به حالت تعلیق در خواهد آمد.

البته باید توجه داشته باشدی که تکلیف تحویل کارگاه از سوی کارفرما در شرایطی است که خلاف مقررات بند الف ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان در قرارداد طرفین در نظر گرفته نشده باشد.

بررسی بند ب ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان

بند ب ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان در خصوص مهلت تحویل کارگاه از سوی کارفرما می باشد. کارفرما ۳۰ روز از تاریخ مبادله قرارداد مهلت دارد که اقدام به تحویل کارگاه نماید و در صورت عدم تحویل قرارداد تعلیق می شود اما اگر پیمانکار از تحویل گرفتن کارگاه امتناع کند، کارفرما می تواند قرارداد را مطابق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان فسخ کند.

بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان

بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان در خصوص پرداخت خسارت از سوی کارفرما در صورت تاخیر در تحویل کارگاه است. کارفرما موظف است که ظرف یک ماه کارگاه را بدون معارض به پیمانکار تحویل دهد. مطابق بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان در صورتی که کارفرما نتواند در عرض این یک ماه کارگاه را تحویل دهد، می بایست خسارت های وارده به پیمانکار را به استناد جدول محسابات درج شده در این ماده پرداخت نماید. البته این پرداخت خسارت منوط به این امر می باشد که پیمانکار در انجام کارهای مربوط به پروژه تاخیر غیر مجاز نداشته باشد و این امر به تایید مهندس مشاور رسیده باشد.

تاخیر در تحویل کارگاه و خاتمه پیمان

بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان تنها جایی است که در شرایط عمومی پیمان حق خاتمه پیمان را برای پیمانکار منظور نموده است. در صورتی که مدت تاخیر در  تحویل کارگاه از ۶ ماه یا ۳۰% مدت اولیه پیمان، هر کدام کخ کمتر باشد، بیشتر شود، پیمانکار می تواند اگر از نظر مبلغی مقدار کار متوقف شده تا ۲۵% مبلغ اولیه پیمان باشد با اخطار به کارفرما و اعطای فرصت ۱۵ روزه، در صورتی که مشکل حل نشد، آن قسمت از کار را حذف کند. اما اگر مبلغ متوقف شده بیش از این درصد باشد، پیمانکار می تواند به استناد بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، تقاضای خاتمه پیمان را به استناد ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان نماید.

 بررسی بند د ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان

بند د ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان در خصوص کاهش حجمی قرارداد و در مقابل آزاد سازی تضامین می باشد. در صورتی که به علت تاخیر در تحویل کارگاه پیمانکار بخشی از قرارداد را حذف نماید، به نسبت این مقدار کار حذف شده، تضامین حسن انجام کار نیز می بایست کاهش داده شود. در صورتی که کارفرما از انجام این اقدام استنکاف نمایدف پیمانکار می تواند از طریق دادگاه الزام کارفرما به این امر را مطالبه نماید.

بند ه ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان

بنده ه ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان در خصوص خسارت های احتمالی می باشد که ممکن است در اثر اقدامات در کارگاه به املاک مجاور وارد آید یا در اثر اشتباه کارفرما در معرفی ملک، در املاک دیگران پروژه اجرا شود و به ملک مورد نظر خسارت وارد آید. پیمانکار صرفا می تواند مطابق نقشه هایی که در زمان انعقاد قرارداد در اختیار وی قرار می گیرد، اقدام به احداث اماکن و تجهیزات نماید لذا در صورتی که بر خلاف نقشه ها اقدامی انجام داده باشدف مسئول جبران خسارت های وارده است. اما اگر پیمانکار مطابق نقشه عمل کرده باشد و کارفرما در این خصوص مرتکب اشتباه شده باشد، پیمانکار در قبال هرگونه شکایت های حقوقی و کیفری مسئولیتی نخواهد داشت.

بررسی بند و ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان

بند و ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان در خصوص مواردی است که پیمانکار محلی غیر از محل در نظر گرفته شده از سوی کارفرما را برای تجهیز کارگاه در نظر می گیرد. پیمانکار در صورتی که قصد انتخاب هر محلی غیر از محل مورد نظر کارفرما برای تجهیز کارگاه را داشته باشد، باید تایید این کار را از کارفرما بگیرد. در صورتی که محل مورد نظر را پیمانکار اجاره نموده باشد، می بایست در اجاره نامه تنظیمی حق انتقال اجاره به کارفرما را پیش بینی نموده باشد تا در صورتی که در میانه راه پیمانکار به هر دلیلی اجرای پروژه را ادامه نداد، ملک مورد نظر در اختیار کارفرما قرار داده شود برای استفاده پیمانکار بعدی.

◁◁ بیشتر بدانید:  شکایت کارفرما از پیمانکار

ماده 28 شرایط عمومی پیمان
ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان

حل مشکلات قرارداد های پیمانکاری تخصص ماست

قطعا شما هم پیش از آشنایی با موسسه ما، با وکلای مختلفی صحبت کرده اید و از اینکه کمتر وکیلی مسلط بر شرایط عمومی پیمان و قراردادهای پیمانکاری است، نگران و سردرگم شده اید! این تجربه مشابه تمامی موکلین ماست. شرایط عمومی پیمان و پرونده های پیمانکاری نیاز دارد تا شما با یک وکیل حرفه ای همکاری کنید تا تمامی دغدغه های شما را رفع کند. توصیه ما این است که یک جلسه مشاوره با وکیل متخصص ما در زمینه قراردادهای پیمانکاری داشته باشید تا بسیاری از ابهامات شما مرتفع شود.

هر سوال یا پیشنهاد یا انتقادی در خصوص مقاله فوق را می توانید به صورت کامنت زیر این مقاله درج کنید تا در اسرع وقت رسیدگی کنیم و به شما پاسخ بدیم.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۲ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
بررسی ماده ۲۷ شرایط عمومی پیمان | اقامتگاه قانونی
نوشتهٔ بعدی
بررسی ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

دیگر مطالب این دسته بندی

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
فهرست
مشاوره حقوقی در واتساپ