وکیل تمکین | همه چیز در مورد تمکین

وکیل تمکین یک وکیل خانواده میباشد که در دعاوی مربوط به خانوادگی وکالت میکند. وکیل تمکین در زمینه الزام به تمکین دانش و تخصص کافی را داشته و دارای تجربه و سابقه وکالت در اینگونه پرونده ها میباشد.

تمکین چیست؟

وکیل تمکین در تهران بهترین و قابل فهم ترین تعریف از تمکین را وفق قوانین و نظر دکترین اینگونه ارائه میدهد: تمکین در لغت به معنای اطاعت، پیروی، فرمانبرداری، احترام، سازش و از این قبیل مفاهیم است.

وکیل خانواده که در مقاله پیش رو مختصرا در موضوع مانحن فیه، وکیل تمکین نامیده میشود ابراز میدارد: هرگاه زن در منزل شوهرش سکونت داشته و حسن معاشرت وی موجب اداره امور زندگی از ناحیه او وفق دستورات و درخواستهای شوهرش گردد، تمکین عام محقق شده و هنگامیکه رابطه زناشویی در معنای رابطه جنسی و برطرف سازی غرایز مرد از سمت زن انجام شود، تمکین خاص محقق شده است.

وکیل تمکین کیست؟

وکیل تمکین در خصوص تمکین در دوران عقد عرفی یا همان تمکین در دوران نامزدی بیان میدارد: مادامیکه حق حبس برای زوجه وجود داشته باشد، وی میتواند از تمکین سرباز زند. پس از زایل شدن حق حبس، احکام مربوطه به تمکین و عدم تمکین و الزام به آن بصورت تمام و کمال محقق میشود.

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ماهیت ساختار موسسه خویش را بر مبنای تصمیمات نهایی و قاطعانه ای که در نتیجه شور و مشورت میان وکلای پایه یک خویش برگزار مینماید اتخاذ میکند. لذا در ارائه مقاله های حقوقی در کلیه دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، دعاوی خانواده، قراردادها، دعاوی تجاری، دعاوی پزشکی و سایر عناوینی که موسسه بنا بر حوزه فعالیتش اقدام به تولید محتوا مینماید، همواره این اصل را مدنظر قرار داده که مقالات حقوقی مختلف را مفید و مختصر در خدمت شما عزیزان قرار دهد تا موجب علم و آگاهی گردد نه آنکه مطالبی چند، پراکنده ارائه گردد و هیچ سودی از مطالعه آنها حاصل نشود.

وکیل الزام به تمکین در تهران | وکیل تمکین | وکیل عدم تمکین
وکیل الزام به تمکین در تهران | وکیل تمکین | وکیل عدم تمکین

وکیل تمکین مواردی که زن مجاز به عدم تمکین است را میگوید

وکیل تمکین در خصوص اینکه زن چه هنگامی میتواند از شوهرش تمکین نکند و یا در پاسخ به این پرسش که عدم تمکین در چه مواقعی مجاز است اینگونه میگوید: اصل بر این است که زن همواره در کلیه امور از شوهر خویش تمکین نماید و عدم تمکین زن نیازمند دلیل و موانع قانونی است.
وکیل تمکین موارد قانونی موجب عدم تمکین را مختصرا بیان میدارد:

١_ بیماری زوجه عذر موجه عدم تمکین است

چنانچه زوجه دچار بیماری باشد که انجام آمیزش جنسی یا همان تمکین خاص برای وی موجب بروز ضرر و خطر باشد، زوجه میتواند از انجام آن خودداری کند.

٢_ حق حبس عذر قانونی عدم تمکین زوجه است

وکیل تمکین میگوید وفق ماده ١٠٨۵ قانون مدنی زوجه مادامیکه دارای حق حبس است میتواند از انجام تمکین خاص که همان برقراری رابطه زناشویی است، امتناع ورزیده و خودداری نماید.

٣_ در واجبات شرعی تمکین الزامی نیست

وکیل تمکین میگوید؛ در ایامی همچون ماه مبارک رمضان، مادامیکه زن روزه است و در انجام مناسک حج مادامیکه محرم است و اگر در اعتکاف به سر ببرد، میتواند از تمکین شوهر خود خودداری ورزد و این امر مجاز خواهد بود.

۴_حق مسکن عذر قانونی زوجه برای عدم تمکین است

وکیل خانواده تبیین میدارد: مطابق ماده ١١١۴ قانون مدنی چنانچه برای زوجه حق تعیین مسکن وجود داشته باشد مادامیکه مفاد شرط مذکور از جانب زوج انجام نشده است، زوجه میتواند از انجام تمکین امتناع نماید.

۵_ خوف جانی زوجه عذر موجه است

وکیل تمکین مطابق ماده ١١۵ قانون مدنی بیان میدارد: چنانچه بودن زن در یک خانه با شوهرش موجب بروز خوف جانی، بدنی، شرافتی و ایراد لطمه و صدمه به حیثیت زن باشد، زوجه میتواند از تمکین خودداری ورزد.

۶_ امراض مقاربتی و جنسی زوج الزام زوجه به تمکین را از بین میبرد

وکیل تمکین در تهران بیان میدارد: مطابق ماده ١١٢٧ قانون مدنی چنانچه مرد مبتلا به بیماری های جنسی و مقاربتی مسری باشد که برقراری رابطه جنسی موجب ابتلا بیماری زن به آن مرض گردد، وی میتواند از تمکین خاص خودداری نماید.

بهترین وکیل تمکین میگوید: حکم هر دعوای حقوقی و دعوای خانوادگی که در خصوص تمکین مطرح میشود صرفا شامل همان موضوع است. وکیل تمکین بعنوان مثال میگوید: چنانچه به حکم محکمه عدم تمکین خاص زن بنابر بیماری مقاربتی شوهر موجه شناخته شود، موجب عدم تمکین عام وی نمیگردد و زن باید تمکین عام را انجام دهد.

◁◁ بیشتر بدانید:  عدم تمکین زن از شوهر

ارتباط تمکین زن یا زوجه با پرداخت نفقه از طرف مرد

وکیل تمکین در این مقاله بیان میدارد: پیش تر در مقاله ای تحت عنوان “وکیل نفقه و نفقه چیست و چگونه مطالبه میشود” ارتباط میان تمکین و نفقه بیان گردیده است. اکنون بصورت کاربردی و جزئی تر ارتباط عدم تمکین و نفقه بیان میگردد: در دعاوی خانواده از قبیل مطالبه نفقه که از سوی زن مطرح میشود، احد از دفاعیات مرد بعنوان اینکه زن مستحق دریافت نفقه نبوده است، این امر میباشد که دعوای الزام به تمکین وی را مطرح و همچنین اثبات نماید که در مدت ماقبلی مورد ادعای اکنون زوجه است، ایشان تمکین نمیکرده لذا مستحق دریافت نفقه نمیباشد.

در مقاله ای تحت عنوان “وکیل طلاق از طرف زن و طلاق به درخواست زوجه” دلایل اینکه چرا زن خواهان طلاق است بیان گردیده، اکنون لازم به ذکر است که در جهت تبیین ماهیت امر بیان شود، در کلیه مواردی که زن بعنوان مصادیق عسر و حرج و کراهت خویش از شوهرش مطرح و درصدد اثبات آن برمی آید، بصورت ضمنی بیانگر این است که از شوهرش تمکین نمینماید و قادر به تمکین چه تمکین عام و چه تمکین خاص نمیباشد.

وکیل تمکین اظهارنامه عدم تمکین را تنظیم میکند

وکیل تمکین در دعاوی خانواده به زوج در نخستین جلسه مشاوره حقوقی میگوید که آیا اکنون همسر شما در منزل مشترکتان سکونت دارد یا خیر؟
وکیل تمکین در تهران میگوید چنانچه زن در منزل مشترک خود باشوهرش زندگی ننماید و علی رغم مراجعات مکرر شوهر و ارسال پیام برای زوجه، همچنان به مراجعت به منزل اقدام نمینماید، مرد با ارسال اظهارنامه ای زن را از اقدام قانونی خویش مطلع میسازد.

تمکین زوجه چه اثری دارد؟ عدم تمکین زوجه و گرفتن حکم به الزام به تمکین توسط زوج چه اثری دارد؟ اگر زن تمکین نکند، ناشزه شناخته میشود. حالت نشوز، به معنای عدم فرمانبرداری و اطاعت از همسر میباشد. مقصود از فرمانبرداری و اطاعت از همسر، همان سازش و ادامه زندگی مشترک میباشد. پس اگر زن، منزل و زندگی مشترک با شوهرش را رها کند، مرد میتواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام زوجه به تمکین را از دادگاه بخواهد. در این فرض، دادگاه در صورت احراز شرایط مربوطه، حکم به الزام به تمکین رو صادر میکنه و اگه زن از انجام تکالیف زناشویی همچنان خودداری نماید و به منزل شوهر برنگردد، موجب استحقاق مرد به ازدواج مجدد و عدم پرداخت نفقه به وی میگردد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل خانم | وکیل زن | وکیل خانوم برای پرونده

وکیل تمکین در تهران | الزام به تمکین | عدم تمکین
وکیل تمکین در تهران | الزام به تمکین | عدم تمکین

وکیل تمکین در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران در بدو امر برای همه هموطنان گرامی خواستار یک زندگی امیدبخش و پر از صلح و آرامش است. ولیکن به موجب وجود مشکلات و دعاوی خانوادگی و بعضا طرح دعاوی عدیده از ناحیه زوجین علیه یکدیگر، مقتضی دانسته است که به تبیین دعاوی خانواده خصوصا از زبان وکیل خانواده اعم از وکیل خانم و وکیل آقا بپردازد. سپس از وکلای پایه یک فعال در موسسه و وکیل پایه یکی که بصورت تخصصی در امری فعالیت مینماید که در مقاله فوق تحت عنوان وکیل تمکین در تهران نام برده میشود، تقاضا مینماید که با دستورالعمل ذیل اقدام به نگارش و تولید محتوایی مفید نماید:

ابتدائا قانون و فحوای آن در کلیه مقالات و مطالب محور اصلی در تبیین موضوعات باشد سپس وکیل تمکین مکلف است آنچه را که در عمل و پرونده های خویش مشاهده و تجربه مینماید را در قلم خود بکار گیرد. بعد از آن وکیل تمکین و سایر وکلا در موضوعات مربوطه مکلفند در اثنای نگارش مقالات خویش، مطالب را به نحوی بیان نمایند که به پرسش های شما عزیزان پاسخ داده شود و موجب راه گشایی و باز کردن گره ای از مشکلات افراد جامعه باشد. جهت مشاوره با وکیل با ما تماس بگیرید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۲۱ میانگین امتیاز: ۴.۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

72 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
زهرا
4 ماه قبل

سلام وقت بخیر، ببخشید یه سوال داشتم. من بعد از ازدواج دچار بیماری واژینیسموس (ترس ازرابطه جنسی غیر ارادی) شدم و بعد از چند سال درمان شدم. اما درمانم کامل نشده بود و منجر به ترس و درد و سردی شده بود که باعث کمبود رابطه جنسی و نبود آن بدون اراده و میل خودم بود. اواخر مشکلم کاملا حل شده بود و کاملا درمان شدم و رابطه به طور مرتب و کامل انجام میشد، اما بنا به اختلافاتی زندگی ما به طلاق کشید. همسرم میگه خرجایی که چند سال کردم برات حلال نیست، من بخش زیادی از مهریه خودمو بهش بخشیدم و حدود ۵ درصد توافق کردم که بده، حالا واقعا نفقه ای داده باید پس بدم و تکلیفی دارم بر این موضوع، چون عدم تمکین من از روی عمد و خواسته نبوده.

مبینا
1 سال قبل

سلام، من ده سال با شوهرم خونه پدرشون زندگی کردم. شوهرم هم خیانت میکرد دست بزن هم داشت و فحاشی هم میکرد. ازش خونه میخواستم واسم تهیه نمی‌کرد. بچه هم داریم. داریم جدا میشیم حق تمکین داده بار اول من برنده شدم ولی بار دوم قاضی به نفع شوهرم رای داد. مدرکی هم ندارم. الان آقا انبار رو گرفته خونه درست کردش. من باید چیکار کنم تا موفق بشم؟ آیا میشه از خطش پرینت گرفت؟

آخرین ویرایش1 سال قبل توسط مبینا
رزاقی
1 سال قبل

سلام تفاوت تمکین خاص و عام در چیست؟

پگاه
1 سال قبل

سلام
میخواستم بپرسم در دادگاه تمکین از شهادت فرزندان ۱۲ و ۱۴ ساله اگر برای بار دوم و برای یک حادثه واحد که قبلش شهادت فرزندان به نفع من مادرشان بوده مبنی بر کتک کاری پدر بر مادرشان و رای در تجدید نظر استان نیز بنفع ما شده بود ولی بعد از یک سال پرونده ما بعداز مرحله شورای حل اختلاف ودر مرحله نفقه بود که آقا دوباره درخواست تمکین داد از بچه ها برای شهادت دروغ و براثرترس از پدرشان چون در حال حاضر پیش پدر زندگی میکنند ایجاد تنش و ترس توسط شوهرم در دادگاه برای یکی از شاهدین من که نتونست اونجور باید شهادت بدهد دادگاه تمکین را باختیم و اعتراض را بر این پایه زدیم که استفاده دوباره بچه ها برای شهادت یک حادثه واحد خلاف و اشتباه است و علاوه بر این ما چهار شاهد داریم که خوف جانی و سو رفتار بنده را شهادت خواهند داد
آیا در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض ما وارد و رای به نفع ما میشود ؟چقدر امکان دارد؟؟
تشکر

خانی
2 سال قبل

سلام همسرم من و دو دخترش رو فروردین ماه اورد گذاشت خونه پدری من و گفت که هیچ وقت پات رو نمیذاری تو اون خونه مشترک و تو دادگاه می بینمت. منم صبر کردم ۲ ماه دیدم نفقه پرداخت نمیکنه دادخواست نفقه تنظیم کردم برای خودم و بچه ها بعد از روز دادخواست ۲ماه بعد در جلسه شورای حل اختلاف مقرر کردند برای دو دختر یه مبلغی که تا اخر سال پرداخت کنه و مبلغ دیگه ای رو برای من بعد از اون هیچ خبری نشد تا ۱ ماه ونیم دیگه که دادخواست تمکین برای من زد و اولین جلسه رفتیم و به دروغ به قاضی میگه که من بدون اجازه خونه رو ترک کردم و ایشون اقوام رو برای واسطه فرستادن و من قبول نکردم .این نکته رو هم بگم در حد مرگ من و دخترا رو میزنه و مارو حبس میکنه تا نتونیم بریم پزشکی قانونی و من الان هیچ مدرکی در دست ندارم که خونه این اقا امنیت جانی ندارم چکار کنم اقا خیلی هم فحاشی میکنند وضع مالی خوبی هم ندارم برای گرفتن وکیل لطفا کمکم کنید این اقا در ۲۵ سال زندگی مشترک خودش هیچی نداشت وقتی من اومدم شروع کردیم به جمع کردن زندگی الان چیکار کنم عمرم هدر رفت زحمت هام هدر شد با همه چی ساختم فقط به خاطر دخترام لطف کنید راهنمایی کنید.