وکیل تمکین و همه چیز در مورد تمکین

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

وکیل تمکین | همه چیز در مورد تمکین
تمکین

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ماهیت ساختار موسسه خویش را بر مبنای تصمیمات نهایی و قاطعانه ای که در نتیجه شور و مشورت میان وکلای پایه یک خویش برگزار مینماید اتخاذ میکند. لذا در ارائه مقاله های حقوقی در کلیه دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، دعاوی خانواده، قراردادها، دعاوی تجاری، دعاوی پزشکی و سایر عناوینی که موسسه بنا بر حوزه فعالیتش اقدام به تولید محتوا مینماید، همواره این اصل را مدنظر قرار داده که مقالات حقوقی مختلف را مفید و مختصر در خدمت شما عزیزان قرار دهد تا موجب علم و آگاهی گردد نه آنکه مطالبی چند، پراکنده ارائه گردد و هیچ سودی از مطالعه آنها حاصل نشود.

در مقاله ذیل، وکیل تمکین به بیان ابعاد و عناوین مختلفی که بسیار کاربردی می باشند پرداخته و همچنین تلاش نموده که به اهم پرسش های شما عزیزان پاسخ داده شود. وکیل تمکین میگوید میتوان نام این مقاله را “همه چیز درباره تمکین” نامید. مضافا اینکه در مقالات آتی نیز به سایر ابهامات و سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

تمکین چیست؟

وکیل تمکین در تهران بهترین و قابل فهم ترین تعریف از تمکین را وفق قوانین و نظر دکترین اینگونه ارائه میدهد: تمکین در لغت به معنای اطاعت، پیروی، فرمانبرداری، احترام، سازش و از این قبیل مفاهیم است.

وکیل خانواده و دعاوی مربوطه که در مقاله پیش رو مختصرا در موضوع مانحن فیه، وکیل تمکین نامیده میشود ابراز میدارد: هرگاه زن در منزل شوهرش سکونت داشته و حسن معاشرت وی موجب اداره امور زندگی از ناحیه او وفق دستورات و درخواستهای شوهرش گردد، تمکین عام محقق شده و هنگامیکه رابطه زناشویی در معنای رابطه جنسی و برطرف سازی غرایز مرد از سمت زن انجام شود، تمکین خاص محقق شده است.

وکیل تمکین
وکیل تمکین در خصوص تمکین در دوران عقد عرفی یا همان تمکین در دوران نامزدی بیان میدارد: مادامیکه حق حبس برای زوجه وجود داشته باشد، وی میتواند از تمکین سرباز زند. پس از زایل شدن حق حبس، احکام مربوطه به تمکین و عدم تمکین و الزام به آن بصورت تمام و کمال محقق میشود.

وکیل الزام به تمکین در تهران | وکیل تمکین | وکیل عدم تمکین
وکیل الزام به تمکین در تهران | وکیل تمکین | وکیل عدم تمکین

وکیل تمکین و مواردی که زن مجاز به عدم تمکین است

وکیل تمکین در خصوص اینکه زن چه هنگامی میتواند از شوهرش تمکین نکند و یا در پاسخ به این پرسش که عدم تمکین در چه مواقعی مجاز است اینگونه میگوید: اصل بر این است که زن همواره در کلیه امور از شوهر خویش تمکین نماید و عدم تمکین زن نیازمند دلیل و موانع قانونی است.
وکیل تمکین موارد قانونی موجب عدم تمکین را مختصرا بیان میدارد:

١_ بیماری زوجه:

چنانچه زوجه دچار بیماری باشد که انجام آمیزش جنسی یا همان تمکین خاص برای وی موجب بروز ضرر و خطر باشد، زوجه میتواند از انجام آن خودداری کند.

٢_ حق حبس:

وکیل تمکین میگوید وفق ماده ١٠٨۵ قانون مدنی زوجه مادامیکه دارای حق حبس است میتواند از انجام تمکین خاص امتناع ورزد.

٣_ در واجبات شرعی:

وکیل تمکین میگوید؛ در ایامی همچون ماه مبارک رمضان، مادامیکه زن روزه است و در انجام مناسک حج مادامیکه محرم است و اگر در اعتکاف به سر ببرد، میتواند از تمکین شوهر خود خودداری ورزد و این امر مجاز خواهد بود.

۴_حق مسکن:

وکیل خانواده تبیین میدارد: مطابق ماده ١١١۴ قانون مدنی چنانچه برای زوجه حق تعیین مسکن وجود داشته باشد مادامیکه مفاد شرط مذکور از جانب زوج انجام نشده است، زوجه میتواند از انجام تمکین امتناع نماید.

۵_ خوف جانی:

وکیل تمکین مطابق ماده ١١۵ قانون مدنی بیان میدارد: چنانچه بودن زن در یک خانه با شوهرش موجب بروز خوف جانی، بدنی، شرافتی و ایراد لطمه و صدمه به حیثیت زن باشد، زوجه میتواند از تمکین خودداری ورزد.

۶_ امراض مقاربتی و جنسی زوج:

وکیل تمکین در تهران بیان میدارد: مطابق ماده ١١٢٧ قانون مدنی چنانچه مرد مبتلا به بیماری های جنسی و مقاربتی مسری باشد که برقراری رابطه جنسی موجب ابتلا بیماری زن به آن مرض گردد، وی میتواند از تمکین خاص خودداری نماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  عدم تمکین زن از شوهر

بهترین وکیل تمکین میگوید: حکم هر دعوای حقوقی و دعوای خانوادگی که در خصوص تمکین مطرح میشود صرفا شامل همان موضوع است. وکیل تمکین بعنوان مثال میگوید: چنانچه به حکم محکمه عدم تمکین خاص زن بنابر بیماری مقاربتی شوهر موجه شناخته شود، موجب عدم تمکین عام وی نمیگردد و زن باید تمکین عام را انجام دهد.

ارتباط تمکین زن با نفقه

وکیل تمکین در این مقاله بیان میدارد: پیش تر در مقاله ای تحت عنوان “وکیل نفقه و نفقه چیست و چگونه مطالبه میشود” ارتباط میان تمکین و نفقه بیان گردیده است. اکنون بصورت کاربردی و جزئی تر ارتباط عدم تمکین و نفقه بیان میگردد: در دعاوی خانواده از قبیل مطالبه نفقه که از سوی زن مطرح میشود، احد از دفاعیات مرد بعنوان اینکه زن مستحق دریافت نفقه نبوده است، این امر میباشد که دعوای الزام به تمکین وی را مطرح و همچنین اثبات نماید که در مدت ماقبلی مورد ادعای اکنون زوجه است، ایشان تمکین نمیکرده لذا مستحق دریافت نفقه نمیباشد.

در مقاله ای تحت عنوان “وکیل طلاق از طرف زن و طلاق به درخواست زوجه” دلایل اینکه چرا زن خواهان طلاق است بیان گردیده، اکنون لازم به ذکر است که در جهت تبیین ماهیت امر بیان شود، در کلیه مواردی که زن بعنوان مصادیق عسر و حرج و کراهت خویش از شوهرش مطرح و درصدد اثبات آن برمی آید، بصورت ضمنی بیانگر این است که از شوهرش تمکین نمینماید و قادر به تمکین چه تمکین عام و چه تمکین خاص نمیباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل نفقه | نفقه چیست و چگونه مطالبه می شود؟

وکیل تمکین و اظهارنامه عدم تمکین

وکیل تمکین در دعاوی خانواده به زوج در نخستین جلسه مشاوره حقوقی میگوید که آیا اکنون همسر شما در منزل مشترکتان سکونت دارد یا خیر؟
وکیل تمکین در تهران میگوید چنانچه زن در منزل مشترک خود باشوهرش زندگی ننماید و علی رغم مراجعات مکرر شوهر و ارسال پیام برای زوجه، همچنان به مراجعت به منزل اقدام نمینماید، مرد با ارسال اظهارنامه ای زن را از اقدام قانونی خویش مطلع میسازد.

وکیل تمکین در تهران | الزام به تمکین | عدم تمکین
وکیل تمکین در تهران | الزام به تمکین | عدم تمکین

وکیل تمکین در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران در بدو امر برای همه هموطنان گرامی خواستار یک زندگی امیدبخش و پر از صلح و آرامش است. ولیکن به موجب وجود مشکلات و دعاوی خانوادگی و بعضا طرح دعاوی عدیده از ناحیه زوجین علیه یکدیگر، مقتضی دانسته است که به تبیین دعاوی خانواده خصوصا از زبان وکیل خانواده بپردازد. سپس از وکلای پایه یک فعال در موسسه و وکیل پایه یکی که بصورت تخصصی در امری فعالیت مینماید که در مقاله فوق تحت عنوان وکیل تمکین در تهران نام برده میشود، تقاضا مینماید که با دستورالعمل ذیل اقدام به نگارش و تولید محتوایی مفید نماید:

ابتدائا قانون و فحوای آن در کلیه مقالات و مطالب محور اصلی در تبیین موضوعات باشد سپس وکیل تمکین مکاف است آنچه را که در عمل و پرونده های خویش مشاهده و تجربه مینماید را در قلم خود بکار گیرد. بعد از آن وکیل تمکین و سایر وکلا در موضوعات مربوطه مکلفند در اثنای نگارش مقالات خویش، مطالب را به نحوی بیان نمایند که به پرسش های شما عزیزان پاسخ داده شود و موجب راه گشایی و باز کردن گره ای از مشکلات افراد جامعه باشد. جهت مشاوره با وکیل تمکین در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۵ میانگین امتیاز: ۴.۷]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ بعدی
عدم تمکین زن از شوهر

دیگر مطالب این دسته بندی

64 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
64
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x