دفاع از اتهام خیانت در امانت

بهترین وکیل خیانت در امانت در تهران در بسیاری از مقالات تخصصی و خوب و مفید خویش به بیان موضوعات مختلفی از قبیل: اعتراض به حکم خیانت در امانت ، اثبات خیانت در امانت و غیره پرداخته است. وکیل متخصص کیفری در مقاله حاضر به ارائه بهترین دفاع از اتهام خیانت در امانت از ناحیه متهم میپردازد.

بهترین دفاع از اتهام خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت میگوید: بهترین دفاع از اتهام خیانت در امانت ان است که جامع و شامل باشد. بدین معنی که متهم چه در جلسات رسیدگی در محاکم و چه در تنظیم لایحه دفاعیه میبایست بصورت کاملا مستند و مستدل به دفاع از اتهام انتسابی اقدام نماید. با انجام دفاع از اتهام خیانت در امانت است که میتوان به صدور قرار منع تعقیب از دادسرا و یا به صدور حکم برائت از محکمه امیدوار بود. به دلیل ارائه ادله اثبات دعوای جرم خیانت در امانت از ناحیه شاکی، لذا متهم مکلف به اثبات بی گناهی و عدم انتساب نتیجه مجرمانه بخودش میشود.

  • نکته: دفاع در معنای اعم و کلی آن هم فعل شاکی در پرونده کیفری است و هم فعل متهم میباشد. زیرا هر در طرف دعوا در واقع مدعی اثبات ادعای خود میباشند. لذا شاکی درجهت اثبات مجرم بودن متهم اقامه دلیل نموده و متهم در جهت بی گناهی خود و رد ادعا و شکایت شاکی به اقامه دلیل و ارائه دفاع از اتهام خیانت در امانت اقدام مینماید.

دفاع وکیل از متهم در پرونده کیفری

  • آیا باید در دعوای اثبات جرم خیانت در امانت وکیل بگیریم؟
  • نقش وکیل و دفاع او در این دعوا چیست؟
  • وکیل خوب خیانت در امانت کیست؟

موسسه حقوقی امین عدالت دارای بهترین وکلای متخصص و پایه یک در کلیه دعاوی کیفری میباشد. برای انجام دفاع از اتهام خیانت در امانت آنهم به نحو احسن، میبایست با وکیل حرفه ای مربوطه مشاوره حقوقی نموده و با اعطای وکالت به ایشان خاطر خویش را آسوده بنمایید. وکیل خیانت در امانت است که به قانون و ادله ای که به نفع موکل موجود میباشد استناد و وفق آنان استدلال و به ارائه بهترین دفاع از اتهام خیانت در امانت اقدام مینماید.

دفاع از اتهام خیانت در امانت از شرکای جرم

 در اتهام شرکت در جرم خیانت در امانت میبایست دفاع به این نحو صورت گیرد که عدم شرکت شرکا در رفتار مجرمانه و عدم انتساب نتیجه مجرمانه به ایشان را مورد دفاع قرار داده و ادله اثباتی شاکی در این زمینه را منتفی نماید.

  • نکته: نحوه صحیح دفاع از اتهام خیانت در امانت در پرونده کیفری و جلسات رسیدگی را در جلسات مشاوره حقوقی با وکیل متخصص خود دریافت نمایید.

بهترین دفاع معاون این جرم چیست؟

معاونت در خیانت در امانت زمانی اثبات میشود که وحدت قصد میام فاعل و معاون و تقدم زمانی یا اقتران زمانی جهت اتفاق نظر بر ارتکاب جرم میان ایشان به اثبات برسد. وکیل خیانت در امانت تمثیلا میگوید: فاعل یا مباشر این جرم قصد تخریب مال امانی مثلا خودرویی را که به وی سپرده شده است دارد، حال معاون به او مواد آتش زا میدهد. اگر معاون بداند که مباشر این مواد اتش زا را برای چه از او میگیرد، یعنی بدانید که قصد خیانت در امانت در مال امانی را دارد، به جهت ارائه وسیله و تسهیل در ارتکاب جرم توسط فاعل، عنوان اتهامی معاونت در خیانت در امانت بر او بار میشود. لذا وفق مطالب معنونه بهترین دفاع از اتهام خیانت در امانت در فرض معاونت آن، عدم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی آن با فاعل است.

دفاع از اتهام خیانت در امانت در مرحله اعتراض به حکم

  • در نگارش لایحه اعتراض به حکم خیانت در امانت باید چی بنویسیم؟
  • بهترین دفاع از اتهام خیانت در امانت چیست؟

خوب است بدانید بهترین دفاع از اتهام خیانت در امانت دفاعی میباشد که در برگیرنده نقاط قوت و به نفعی است که در پرونده کیفری موجود است.

تمثیلا بیان میگردد: تصور نمایید شخص الف سرویس طلایش را در منزل شخص ب جا میگذارد. سرویس طلا به طریقی تخریب یا مفقود میشود. شخص الف از شخص ب بعنوان خیانت در امانت شکایت میکند. شخص ب محکوم میشود. حال شخص ب باید در مرحله تجدیدنظرخواهی و اعتراض به حکم مذکور به ارائه دفاع از اتهام خیانت در امانت از این باب اقدام نماید که عنصر سپردن که رکن رکین بزه مرقوم میباشد در پرونده کیفری مانحن فیه مفقوداست. زیرا شخص الف سرویس طلایش را به شخص ب نسپرده است بلکه در منزل او جاگذاشته است. در هر یک از فروض مختلفه، نتیجه دعوا، نحوه دفاع و کلیه جزییات پرونده متفاوت بوده و در جهت نیل به مقصودی مطلوب، نیازمند تخصص و تجربه کافی دارد.

مراحل پرونده کیفری جرم مذکور

نخستین مرحله تنظیم شکواییه و طرح شکایت علیه مشتکی عنه میباشد. پس از ثبت و ارجاع پرونده به شعبه مربوطه مراحل رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا آغاز میگردد. اگر قرار جلب به دادرسی صادر شود پرونده مذکور به دادگاه ارسال میشود و دادگاه پس از رسیدگی حکم صادر میکند. درصورت اعتراض به حکم مصدور پرونده جهت رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال میشود. حکم صادره از این مرجع قطعی است.

  • نکته: در کلیه مراحل مذکور همواره دفاع از اتهام خیانت در امانت توسط شاکی و متهم ضروری و الزامیست.

لزوم ارائه ادله قانونی و معتبر

خوب است بدانید مقام رسیدگی کننده چه در دادسرا و چه در دادگاه زمانی به حرف شما گوش فرامیدهد و ادعاهای شما را میپذیرد که بتوانید با ارائه ادله قانونی و معتبر ادعای خود را اثبات نمایید. لذا صرف دفاع از اتهام خیانت در امانت اگر بصورت حرف زدن و گفتن و ادعا کردن های فاقد مستند و مستدل باشد، تاثیری در ذهن قاضی نداشته و هیچ ماهیت حقوقی را به اثبات نمیرساند.

یکی از بهترین و تخصصی ترین خدمات حقوقی وکلای موسسه حقوقی امین عدالت استناد به قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری میباشد. وفق قانون مرقوم جرم خیانت در امانت دیگر غیرقابل گذشت نبوده و در دسته جرایم قابل گذشت جای گرفته است. لذا اخذ رضایت از شاکی و اعلام گذشت وی موجب مختومه شدن پرونده کیفری مربوطه میگردد. از طرفی مجازات حبس مندرج در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی وفق قانون جدید التصویب کاهش مجازات حبس تعزیری تقلیل یافته است. لذا مجازات حبس برای جرم مذکور دیگر ۶ ماه تا ۳ سال حبس نبوده بلکه ۳ تا ۱۸ ماه حبس میباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  خیانت در امانت شراکت یا شریک

وکیل برای دفاع از اتهام خیانت در امانت
وکیل برای دفاع از اتهام خیانت در امانت

وکیل برای دفاع از اتهام خیانت در امانت در تهران

بهترین پیشنهاد موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران به شما عزیزان، اخذ مشاوره حقوقی تخصصی از بهترین وکلای متخصص در: دفاع از اتهام خیانت در امانت ، اعتراض به حکم خیانت در امانت ، حکم جلب در خیانت در امانت ، دفاع و یا اثبات معاونت، شراکت در این جرم  و بسیاری از موارد دیگر که در مقالات ارائه شده توسط موسسه حقوقی ما در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

همچنین میتوانید با استفاده از پکیج های ماهیانه مشاوره حقوقی، از دانش و تجربه وکلای تخصصی در دعاوی کیفری با هزینه ای بسیا مناسب در طول ماه بهره مند شوید. بدیهی است که با اعطای وکالت به وکیل مجرب میتوانید از صرف هزینه های سنگین و پیشامدهای نادرست در آتی جلوگیری نموده و همواره اشراف کامل بر امور پرونده کیفری خود داشته باشید.

به این نوشته از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۳۸ میانگین امتیاز: ۴.۲]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب این دسته بندی

71 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
نرگس
11 ماه قبل

سلام خسته نباشید. همسرم مبلغ سیصد میلیون تومان از حساب خودش به حساب من پول ریخته، الان زندگی مشترک ما خراب شده. الان همسرم بابت این سیصد میلیون که به حساب من ریخته به جرم خیانت در امانت شکایت کرده. من چگونه میتوانم شکایتش رو رد کنم؟

مهدی نورزاد
1 سال قبل

با سلام، بنده با اصرار یکی از دوستانم و فریب بنده سال ۹۴ مبلغی را تحت عنوان مضاربه و شراکت در کار رستوران بهش دادم و قرار شد ماهانه ۴ درصد از سود رستوران به من بده و بنده بخاطر اطمینان سفته ای هم از وی گرفتم، ولی جایی در قرارداد قید نشده، ایشان بعد از یکسال پول منو پس نداد و فقط ماهانه یه مبلغ به اندازه سود بانکی به من میداد که اعتراض نکنم. ولی همینطور داشت پولم بی ارزش میشد و ایشان هم ادعا میکرد که پول به کسی قرض داده و وی پول را نمیدهد. حالا من هم چک را اقدام کردم و هم سفته ها. چک با بدبختی بعد ۵ سال پاس شد و سفته ها هم موفق شدم اجراییه بگیرم. حالا ابتدا رفت رباخواری شکایت کرد که چون مضاربه بود قرارداد ما نتوسنت ادعاش اثبات کنه. الانم رفته دو تا شاهد آورده و اتهام خیانت در امانت بابت سفته ها زده که بابت ضمانت بود. ابتدا بازپرس منع تعقیب صادر کرد بعد ایشون وکیل گرفت و موفق شده حکم برگردونه. الان مجدد بازپرسی منو خواسته با ضامن و حاضر نشم نوشته جلب میشی، حالا من باید چیکار کنم؟ چون این سفته ها بابت بی ارزش شدن پول من تو این ۶ سال بوده و ۲ سال هم هست از حکم سفته ها گذشته و قسمتی از سفته ها نقد شده. حالا تهدید کرده پول سفته هارو ازت میگریم در حالی که اصل پول من حتی با سفته ها انقد بی ارزش شده که هیچ کاری باهاش نمیشه کرد. لطفا راهنمایی کنید چطوری اثبات کنم این سفته ها امانت و بایت ضمانت نبوده و بابت مراوده مالی بین ما بوده ؟؟؟؟ الان جلسه بازپرسی رو حاضر بشم؟

مسعود. خ
1 سال قبل

سلام، بنده از پدر خانمم وکالت کاری داشتم تا منزل ایشان را با منزل مجاور قرارداد مشارکت ببندم و این کار انجام شد. سازنده ۱۶۰ میلیون پول به من داد تا برای پدر خانم خونه بگیرم. بعد مادر خانم فوت کرد و تمام هزینه های قبر و مراسم و حتی عمل جراحی قلب پدر خانم را از جیب دادم. بعد پدر خانم گفت ۱۶۰ تومن را بذار بحساب هزینه هایی که کردی. الان پدر خانم من از من شکایت خیانت در امانت بابت ۱۶۰ تومن کرده. هر چه به قاضی گفتم طبق این اسناد و مدارک و شاهد ها ایشون نمیتونه از من طلب داشته باشه. ولی قاضی مرا بازداشت کرد و بعد با وثیقه آزاد شدم. بنظر شما چیکار کنم؟

سید
1 سال قبل

من بابت خیانت در امانت حکم یکساله گرفتم و اعتراض کردم به رای و الان در تجدید نظر خواهی هست، الان رضایت شاکی گرفتم. پرونده بنده باید مختومه باشه؟

سیدمهدی
1 سال قبل

با سلام، بنده پشت چکی را ظهرنویسی کردم، حالا که چک برگشت خورده و حکم آمده صاحب چک رفته شکایت کرده که این چک نزد من امانت بوده، درصورتی که من فقط در داخل بانک پشتش ظهرنویسی کردم. راهنمایی کنید.