وکیل رابطه نامشروع | روابط نامشروع و اثر اثبات آن

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

رابطه نامشروع و اثبات آن
جرم رابطه نامشروع

وکیل رابطه نامشروع یا به عبارت دیگر وکیل دعاوی کیفری بیان میدارد: مطابق فرمایش حضرت علی علیه السلام : ((تعرفه الاشیاء به اضدادهم)) یعنی چیز ها و اشیا را با تعریف تضاد آنها بشناسید. لذا برای تعریف و تفهیم اینکه، این جرم چیست، ابتدا تعریف رابطه مشروع” را بیان می‌کنیم. هنگامی که میان زن و مرد یک رابطه قانونی و شرعی برقرار باشد مانند این که میان یک زن و مرد عقد نکاح بسته شده باشد اعم از دائم یا موقت، رابطه میان این دو مشروع و قانونی و فاقد ایراد خواهد بود و ایشان میتوانند هرگونه ارتباطی با یکدیگر داشته باشند. وکیل رابطه نامشروع تعریف فوق را ساده ترین و قابل فهم ترین تعریف این جرم میداند.

وکیل رابطه نامشروع و ماهیت این جرم

وکیل رابطه نامشروع ادامه میدهد: اما هنگامی که یک زن و مرد بدون وجود رابطه زوجیت و بدون وجود عقد نکاح اقدام به برقراری ارتباط با یکدیگر می‌نمایند، رابطه میان آنها نامشروع بوده و طبق قانون، غیر مجاز و جرم تلقی می گردد و موجب تعقیب کیفری ایشان و صحبت از اثبات رابطه غیر مجاز و نامشروع آنها به میان می آید.

رابطه غیر مجاز و نامشروع میان مرد و زن به زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا تقسیم می گردد که هرکدام احکام خود را داشته و طبق قانون مجازات اسلامی مجازات مختص به خود را در پی خواهد داشت و همچنین اثبات رابطه نامشروع تحت هر عنوان به طرق متفاوت نیز میسر خواهد بود.

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران در مقاله پیش رو بر آن است که بتواند با ارائه مطالب مفیدی در این زمینه شما عزیزان و سایرین را از چگونگی ماهیت روابط خویش آگاه سازد تا از وقوع جرایمی چند در آینده جلوگیری نماید.

وکیل روابط نامشروع بیان میدارد:

بسیاری از خانم‌ها و آقایان و خصوصاً جوان ها حتی مطلع نیستند و کمترین آگاهی و اطلاعی از اینکه به یک رفتاری که ممکن است از نظر آنها ساده تلقی گردد به لحاظ قانون چه آثاری بار خواهد بود ندارند مانند اینکه نشست و برخاست یک دختر و پسر در یک کافی شاپ نیز به لحاظ قانون رابطه نامشروع تلقی می شود و یا اگر یک دختر و پسر در یک منزل خلوت کرده و با یکدیگر باشند و حتی اگر هیچ‌گونه اتفاق دیگری میان آنها نیافتد باز هم به لحاظ قانون آنها مرتکب عمل نامشروع شده‌اند. فعل و عمل آنها قابل تعقیب و پیگیری جزایی خواهد بود و با اثبات هر یک از این مراودات ممکن است موجب اثبات رابطه غیر مجاز و نامشروع آنها باشد. وکیل رابطه نامشروع در آغاز ارایه مشاوره حقوقی خویش به بررسی چند و چون و کیفیت روابط طرفین میپردازد.

تعریف جرم رابطه نامشروع

وکیل رابطه نامشروع اذعان می دارد: اگر میان زن و مردی که علقه زوجیت میان آنها وجود ندارد، رابطه و آمیزش جنسی برقرار گردد، مرتکب عمل رابطه غیر مجاز و نامشروع شده اند که طرح دعوای کیفری و اثبات آن را در پی خواهد داشت. جرم رابطه نامشروع از جمله جرایم غیر قابل گذشت میباشد. اثبات این جرم نیز دشوار است. به این معنا که ممکن است آغاز این دعوای کیفری با شکایت شاکی باشد ولیکن گذشت و رضایت شاکی موجب مختومه اعلام شدن وکیل رابطه نامشروع می افزاید، پرونده کیفری تحت الامر نمیگردد ولو که پیش از اثبات رابطه نامشروع اعلام رضایت شاکی صورت گیرد. این جرم بنا به میزان و محدوده فعل ارتکابی به دخول، تقبیل، مضاجعه و تخفیذ تقسیم میگردد.

◁◁ بیشتر بدانید:  دسترسی غیرمجاز به گوشی همسر در جرایم رابطه نامشروع

وکیل رابطه نامشروع
وکیل رابطه نامشروع

انواع روابط نامشروع

وکیل رابطه نامشروع مختصرا تعاریف فقهی اعمال فوق را اینگونه بیان میدارد؛

آمیزش جنسی همان فعل دخول آلت تناسلی مرد در مهبل و یا مقعد زن میباشد به شرط آنکه میزان دخول از ختنه گاه گذر کند و چنانچه دخول انجام شده از میزان ختنه گاه کمتر باشد، فعل ارتکابی، زنا محسوب نشده بلکه رابطه نامشروع کمتر از زنا تلقی میگردد. اثبات رابطه نامشروع تحت عنوان مذکور سخت ترین نوع اثبات است.
تقبیل همان بوسیدن یکدیگر است.
مضاجعه به معنای همخوابی و در بستر قرار گرفتن میباشد.
تفخیذ بر عمل قرار دادن آلت تناسلی مرد میان ران های یک زن گفته میشود.

اثبات روابط نامشروع تحت عناوین فوق ممکن است از سایر طرق و ادله همچون عکس و فیلم نیز به اثبات برسد. وکیل رابطه نامشروع عنوان میدارد؛ هرکدام از افعال مندرج در بالا، دارای احکام منحصر به فرد خود بوده و در پرونده کیفری و دعاوی کیفری که تحت عنوان رابطه نامشروع و یا روابط نامشروع طرح میشوند، ابتدائا این مساله مورد بررسی قرار میگرید که فعل ارتکابی از کدام نوع است و قرار است چه نوع رابطه ای تحت عنوان اثبات رابطه نامشروع به اثبات برسد. البته وکیل رابطه نامشروع در نخستین جلسه مشاوره حقوقی نیز دیدگاه خویش را که نظر قضات چه خواهد بود را ارائه مینماید.

وکیل رابطه نامشروع به عبارت دیگر بیان میدارد: در دعاوی کیفری تحت عنوان روابط نامشروع به تدقیق مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرد که عمل و فعل ارتکابی، آمیزش جنسی کامل بوده است و یا صرفا به در آغوش کشیدن و بوسیدن یکدیگر ختم شده است. اثبات این جرم تحت هر یک از موضوعات فوق، مجازات خاص خود را در پی دارد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل دعاوی کیفری

اثبات رابطه نامشروع چگونه است؟

وکیل رابطه نامشروع بیان میدارد: اثبات رابطه نامشروع در محاکم امری سخت و دشوار است! اثبات این جرم در دادگاه با در نظر گرفتن توصیه فقه اسلامی نیز با ممنوعیت و سختی همراه است.

مطابق فقه اسلامی و فرمایش حضرت محمد (ص) اگر شخصی مثلا شب هنگام ببیند که دو نفر مرتکب عمل زنا شده اند، توصیه میگردد که در روز (یعنی فردای آن شب) برای کسی بازگو نکند که چه چیزی را دیده است! دلیل این توصیه به منع از گفتار این است که شاید آن دو شخص، در سپیده دم توبه کرده باشند و پروردگار عالم از گناه ایشان گذشته باشد.

وکیل رابطه نامشروع در خصوص اثبات رابطه غیر مجاز و نامشروع خاطر نشان میدارد: در قانون هم قاضی مکلف گردیده است که طرفین یک دعوای کیفری رابطه نامشروع را به عدم اقرار تشویق و از اقرار باز دارد و آنها را به پوشانیدن فعل و عمل خود دلالت کند.

اعتبار ادله اثبات روابط نامشروع: وکیل اثبات رابطه نامشروع درخصوص میزان و درجه اعتبار ادله اثباتی دعوا در دعاوی کیفری و خصوصا در اثبات روابط نامشروع بیان میدارد: در دعاوی کیفری دست قضات در پذیرش و یا عدم پذیرش هر نوع دلیلی که به محکمه ارائه میشود، باز است. در دعوای مربوطه کافیست قاضی با بررسی متن پیامک ها و تطبیق عکس ها و فیلم های ارائه شده و محتویات آنها و زمان آنها، به علم و یقین قضایی در خصوص وجود چنین رابطه ای میان طرفین دعوا نایل آید.

وکیل رابطه نامشروع و ادله اثباتی این جرم

وکیل رابطه نامشروع بیان میدارد: ادله دعوای اثبات رابطه نامشروع همچون سایر دعاوی کیفری نیازمند ارائه ادله قانونی به دادگاه خواهد بود و بدون ارائه دلایل محکمه پسند، ادعای وجود روابط نامشروع به اثبات نخواهد رسید. وکیل دعاوی کیفری ارائه میدارد: ادله قانونی از قبیل اقرار طرفین به فعل ارتکابی و یا شهودی که عمل و فعل رابطه نامشروع را دیده باشند نیاز است.

در عصر حاضر با درنظر گرفتن پیشرفت ارتباطات و وجود گسترده فضای مجازی و وجود نرم افزارهای عدیده که مورد استقبال و استفاده کاربران فراوانی نیز قرار گرفته است، به همین میزان جرایم رایانه ای و جرایمی که در این فضا رخ دهد و یا از طریق این فضای مجازی، بتوان تحصیل دلیل نمود، لذا اثبات این جرم از طریق ارائه ادله ای چون پرینت پیامک ها و محتویات عکس و فیلم تلگرام و اینستاگرام و غیره، ممکن و محتمل خواهد بود. وکیل اثبات روابط نامشروع در نخستین جلسه مشاوره حقوقی خویش به بررسی این امر نیز میپردازد.

◁◁ بیشتر بدانید:  اثبات رابطه نامشروع با پیامک چگونه است؟

اثبات رابطه نامشروع
وکیل رابطه نامشروع و اثبات روابط غیر مجاز و نامشروع

مجازات روابط نامشروع چیست؟

وکیل رابطه نامشروع در پرونده کیفری تحت عنوان این جرم، در بیان مجازات جرم رابطه نامشروع بیان میدارد: پس از طرح دعوای کیفری رابطه نامشروع و اثبات رابطه نامشروع نوبت به تعیین مجازات آن میرسد، پیش تر بیان گردید که جرم مذکور به زنا یا روابط نامشروع کمتر از زنا تقسیم میگردد. وکیل رابطه نامشروع ادامه میدهد: پس از اثبات این جرم نزد محکمه، که البته امری دشوار میباشد نوبت به تعیین نوع و میزان مجازات برای آن میرسد.

وکیل روابط نامشروع در پرونده کیفری اینگونه ادامه میدهد؛ مجازات این جرم به چند مولفه بستگی دارد؛ چنانچه فعل ارتکابی که پس از اثبات رابطه نامشروع، زنا باشد شرایط طرفین از لحاظ تاهل و تجرد و سپس شرایط ویژه تاهل نیز مورد بررسی قرار میگیرد و چنانچه زنای صورت گرفته که به اثبات رابطه  غیر مجاز و نامشروع نیز رسیده، زنای محصنه باشد موجب مجازات اعدام و اگر زنای غیر محصنه باشد موجب صد ضربه شلاق میگردد.

نکته در رابطه با جرم زنا:

وکیل رابطه نامشروع در خصوص اثبات این جرم، تحت عنوان زنا بیان میدارد: اثبات زنا صرفا از طریق ارائه ادله قانونی که در قانون احصا شده است و به صورت دیگری امکان پذیر نمیباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل زنای محصنه | زنای محصنه در قانون

وکیل رابطه نامشروع یا همان وکیل پرونده کیفری بیان میدارد: برخی از موضوعات و جرایم دعاوی کیفری از جمله عناوین و جرایمی هستند که شارع مقدس یا همان پروردگار عالم، نوع آن فعل و همچنین نوع و میزان مجازات آن را تعیین نموده و حتی شرایط اثبات رابطه نامشروع و مجازاتش را عنوان نموده است. وکیل رابطه نامشروع در راستای اثبات این جرم و تعیین مجازات روابط نامشروع بیان داشته: چنانچه نزد محکمه به اثبات برسد که طرفین دعوا مرتکب زنای محصنه شده اند، تحمل مجازات اعدام بر طرفین لاجرم و حتمی خواهد بود.

وکیل رابطه نامشروع ادامه میدهد: هنگامیکه زنای غیر محصنه در یک پرونده کیفری به اثبات برسد، مجازات طرفین صد ضربه شلاق و برای مرد، تبعید به مدت یک سال و تراشیدن موی سر است.

شرایط احصان چیست؟

وکیل رابطه نامشروع در رابطه با شرایط احسان وفق قوانین و مقررات جزایی و فقه اسلامی بیان میدارد: هرگاه زن و مردی، همسر دائم داشته باشند و هرگاه که بخواهند بتوانند با وی رابطه جنسی برقرار نمایند و علی رغم وجود این شرایط، اقدام به برقراری رابطه جنسی با شخص دیگری نمایند، زنای ایشان از نوع زنای محصنه و منجر به مجازات اعدام خواهد بود. اثبات رابطه غیر مجاز و نامشروع تحت عنوان زنای محصنه نیازمند اثبات هریک از شرایط احصان داشته و بدون اثبات شرایط احصان نمیتوان به اثبات رابطه نامشروع زنا نایل شد.

وکیل رابطه نامشروع و اثر اثبات آن در طلاق

  • آیا اثبات رابطه نامشروع همسر موجب طلاق میگردد؟
  • آیا با اثبات روابط نامشروع شوهر یا خیانت شوهر میتوان از او طلاق گرفت؟
  • آیا اثبات رابطه غیر مجاز و نامشروع زن در طلاق موثر است؟

چند نمونه از متداول ترین پرسش های شما عزیزان مورد اشاره قرار گرفت.

وکیل رابطه نامشروع در خصوص اثبات رابطه نامشروع مرد اینگونه پاسخ میدهد: با اثبات رابطه غیر مجاز و نامشروع و یا خیانت همسر علی القاعده نمیتوان از وی جدا شد و به اصطلاح پرونده دشوار طلاق به درخواست زن را تبدیل به یک پرونده سهل نمود! بلکه میتوان به عنوان عسر و حرج و از مصادیق اثبات عسر و حرج در دادگاه استناد نمود که زن به موجب اثبات خیانت شوهر خویش از وی کراهت داشته و خواستار خاتمه دادن به رابطه زناشویی خویش است. وکیل رابطه نامشروع متذکر میگردد: پذیرش یا عدم پذیرش این امر و میزان اعتبار آن با قاضی پرونده است.

وکیل رابطه نامشروع درخصوص اثبات خیانت زن نیز عنوان میدارد: مرد برای طلاق دادن همسر خویش نیاز به ارائه دلیل و مدرک نمیباشد. جهت مطالعه مطالب بیشتر در این زمینه به مقاله طلاق از طرف مرد مراجعه نمایید.

◁◁ بیشتر بدانید:  اثبات رابطه نامشروع از طریق واتساپ

وکیل رابطه نامشروع و اثر اثبات آن در مهریه

اثبات رابطه نامشروع زن موجب عدم حق مطالبه مهریه از ناحیه ایشان میشود! این تفکر کاملا غلط است! وکیل رابطه نامشروع به تشریح بیان میدارد: میان اثبات رابطه نامشروع زن و عدم پرداخت مهریه به وی هیچ ارتباطی وجود ندارد و با اثبات رابطه نامشروع زن و حتی مجازات وی، همچنان زن میتواند مهریه خویش را از شوهر مطالبه نماید و هیچ مانع و منع قانونی وجود ندارد.

  • دلیل این تفکر چیست؟
    چرا عامه مردم گمان میبرند که با اثبات رابطه نامشروع زن میتوانند به وی مهریه ندهند و به اصطلاح زن دیگر حق اخذ مهریه و مهریه گرفتن ندارد!؟

وکیل رابطه نامشروع تبیین میدارد: ریشه این تفکر در عمل و رویه عملی اینگونه پرونده هاست! هنگامیکه مردی خیانت و روابط نامشروع زن خود را به اثبات میرساند و یا طرح چنین شکایتی مینماید، اکثر زن ها و متهمین پرونده جهت اخذ رضایت شوهر اقدام مینمایند و در این هنگام، ٩٠٪؜ آقایان این شرط را میگذارند که اگر زن از حق خود نسبت به کل مهریه اش بگذرد و مهریه اش را ببخشد ما هم از این شکایت گذشته و اعلام رضایت میکنیم. لذا رفته رفته و در مرور زمان این تفکر شکل گرفت که با اثبات خیانت زن، مهریه به او تعلق نمیگیرد درحالیکه این تفکر بطور کامل اشتباه و زن همچنان مستحق دریافت مهریه خویش میباشد.

وکیل رابطه نامشروع و اثر اثبات آن در نفقه زن

وکیل رابطه نامشروع بیان میدارد: یکی از متداول ترین پرسش های آقایان این است که؛

  • اگر رابطه نامشروع زن خویش را ثابت کند، از پرداخت نفقه به او معاف خواهد بود یا خیر؟

اثبات خیانت زن موجب عدم تعلق نفقه به وی نمیشود و زن همچنان مستحق دریافت نفقه خود میباشد.
وکیل اثبات روابط نامشروع دلیل این امر که اثبات رابطه نامشروع زن موجب محروم شدن او از دریافت نفقه نمیشود را اینگونه بیان میکند: موجب و سبب اینکه زن از شوهر خویش نفقه دریافت میکند، موجب و دلیل قانونی است تحت عنوان تمکین عام و خاص! لذا صرفا با اثبات عدم تمکین زن، میتوان به او نفقه نپرداخت.

وکیل رابطه نامشروع و اثر اثبات آن در حق حضانت

  • آیا اثبات رابطه نامشروع موجب سلب حق حضانت میگردد؟

وکیل اثبات روابط نامشروع بیان میدارد: نخست تاکید میگردد که کلیه دعاوی خانواده و دعاوی خانوادگی علی القاعده و علی الاصول بسته به مورد پرونده و شرایط طرفین پرونده حکم مختص به خود را دارد و به اصطلاح، نمیتوان برای همه پرونده ها یک نسخه را پیچید.

اثبات رابطه غیر مجاز و نامشروع یک مادر و یا یک پدر شاید تحت شرایط و حالتی باشد که قاضی پرونده خانواده را معتقد نسازد که محکوم، فاقد صلاحیت است و برعکس. ولیکن اگر در خصوص مادر یا پدری فساد و روابط متعدد نامشروع از وی به اثبات برسد موجب سلب حضانت و اعطا حضانت به طرف مقابل خواهد شد.

مرجع رسیدگی به جرم رابطه غیر مجاز و نامشروع

وکیل رابطه نامشروع یا همان وکیل دعاوی کیفری که در پرونده کیفری فعالیت مینماید، بیان میدارد: مطابق قوانین و مقررات جزایی، مرجع صالح به رسیدگی در جرایم تحت عنوان رابطه نامشروع زنا، دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم میباشد و اثبات رابطه نامشروع زنا در دادگاه کیفری یک ره میدهد.

مرجع صالح به رسیدگی جرایم تحت عنوان روابط نامشروع کمتر از زنا در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم است و دادگاه کیفری دو در خصوص اثبات رابطه نامشروع کمتر از زنا انجام تکلیف مینماید.

وکیل اثبات رابطه نامشروع بیان میدارد: پرونده کیفری اثبات این جرم چه زنا باشد چه کمتر از زنا باشد، حسب مورد مستقیما به دادگاه کیفری یک یا دو ارسال میگردد و نهاد دادسرا در اینگونه پرونده ها فاقد صلاحیت و رسیدگی اعم از تحقیق و تعقیب میباشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  زنا با زن شوهردار و مجازات آن

وکیل رابطه نامشروع در تهران
وکیل رابطه نامشروع در تهران

وکیل رابطه نامشروع در تهران

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران مفتخر است که دارای کادر مجرب از وکلای پایه یک دادگستری در خصوص دعاوی کیفری خصوصا دعاوی روابط نامشروع و اثبات روابط نامشروع میباشد. وکیل دعاوی کیفری از این قبیل نیازمند تخصص و تجربه کافی در چگونگی روند یک پرونده کیفری در دادگاه کیفری یک یا دو میباشد.
به بیان وکیل پرونده کیفری، وکالت در چنین دعاوی ویژه ای، علاوه بر دانش، نیازمند مهارت و فن وکالت است که جز با تجربه، به دست نمی آید. جهت اخذ مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت به وکیل رابطه نامشروع در تهران با ما تماس حاصل نمایید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۸ میانگین امتیاز: ۴.۴]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ بعدی
وکیل زنای محصنه | زنای محصنه در قانون

دیگر مطالب این دسته بندی

50 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
ممم
1 سال قبل

با سلام . چندماهی با یه خانم ارتباطی پیامکی داشتم. پیام ها در حد ماهی دو سه تا بوده و اصلا جنسی نبوده. شوهر اون خانم شکایت کرد و امروز داداگاه کیفری ۲ تشکیل شد و بعد از بررسی سی دی پیام ها و پرونده و اظهار من که نمیدونستم ایشان شوهر داره قاضی به اون خانم و اقا گفت یک هفته مهلت میدم سازش کنید. اگر سازش کنن یا نکنن تکلیف من چیه؟

ممم
1 سال قبل

با سلام. در صورت ارتباط نامشروع مادون زنا و محکوم شدن به شلاق. فرد محکوم باید سند بذارد و یا بازداشت باشد تا روز اجرای حکم؟ روند چگونه است؟

ممم
1 سال قبل

با سلام. چند ماهی با یه خانم که قبلا خواستگارش بودم پیام های تقریبا عاشقانه ( نه جنسی) رد و بدل شده. تعداد پیام های کم و در حد ماهی چند پیام بوده. شوهر این خانم شکایت کرده و پرینت یکسال گذشته گرفته شده. چه حکمی صادر میشه؟ در صورت عدم اثبات میتوانم اعاده حیثیت کنم؟

سید اکیر
1 سال قبل

سلام وقت بخیر، تو رو خدا میشه کمکم کنید، راهنماییم کنید، با وجود متن پیامکهای ارسالی همسرم با دامادم که کلا مبتذل و سکسی هست حتی اعتراف به باردار شدن و سقط بچه هم داخل پیامکها هست و خیلی حرفهای دیگه که نمیشه عنوان کرد، و سه تا شاهد عینی که دو مرتبه مچشونو گرفتن زیر پتو و در حین زنا، خلاصه اینکه دادگاه بخاطر وجود سه شاهد، هردو نفر شون ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد، بعد اعتراض به رای زدن، و منع تعقیب براشون صادر شدو حکم قطعی هم هست، الان چکار میتونم بکنم؟ زبونشون الان درازتر شده میخندن به من

جوادیان
1 سال قبل

سلام خسته نباشید. اگه رابطه نامشروع به روابط جنسی ختم نشه بازم مجازات داره؟

دادمانی
1 سال قبل

سلام وقت بخیر. اگه آیا در نوع حکم براش تغییری اعمال میشه؟

مختاری
1 سال قبل

سلام خسته نباشید. میشه لطفا بفرمایید دستمزد شما برای پرونده رابطه نامشروع چقدره؟

مهربانی
1 سال قبل

سلام وقت بخیر من به شوهرم شک داشتم و بعد از پیگیری متوجه شدم رابطه نامشروع داره و اونم از طریق فضای مجازی ارتباط داره ولی متوجه آگاهی من شده و الان کل فضای مجازیشو پاک کرده من چطور میتونم این امر رو اثبات کنم؟

شادی
1 سال قبل

سلام خواستم بپرسم اگه دختری با پسری صیغه محرمیت بخونن درسته و رابطه اون ها نامشروع نمیشه؟

شیرزاده
1 سال قبل

سام ۲ سالی میشه که از همسر سابقم جدا شدم ولی ایشون همش دنبال منه که به اصطلاح خودش مچ منو با کسی بگیره . راهنماییم میفرمایید چکار باید بکنم ؟ ممنون میشم.

فهرست
مشاوره حقوقی در واتساپ