نمونه موافقت نامه پیمان

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

موافقت نامه پیمان
بررسی شرایط پیمان

موافقت نامه

موضوع پیمان: ………………..

نام پیمانکار: …………………..

شماره: ………………………….

تاریخ: …………………………..

نمونه موافقت نامه

این موافقت نامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ……………….. بین ……………….. که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و ……………….. که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

نمونه موافقت نامه پیمان
نمونه موافقت نامه پیمان

 

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل قرارداد پیمانکاری

ماده ۱) موضوع

موضوع پیمان، عبارت است از ………………..

ماده ۲) اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف- موافقت نامه

ب- شرایط عمومی

ج- شرایط خصوصی

د- برنامه زمانی کلی

ه- فهرست بها و مقادیر کار

و- مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی.

ز- نقشه ها

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هر گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳) مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف) ……………….. و (به عدد) ……………….. ریال است. مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

ضریب پیمان، برابر است با ………………..

ماده ۴) تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف- این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب- مدت پیمان ……………….. ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج- تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ……………….. ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  شرایط عمومی و خصوصی پیمان همراه با جدیدترین اصلاحات

ماده ۵) دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ……………….. ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶) نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده ……………….. به نشانی ……………….. واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

ماده ۷) نشانی دو طرف

نشانی کارفرما ………………..

نشانی پیمانکار ………………..

نماینده کارفرما، نام و نام خانوادگی، امضا / نماینده پیمانکار، نام و نام خانوادگی، امضا

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۴ میانگین امتیاز: ۴]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
شرایط عمومی و خصوصی پیمان همراه با جدیدترین اصلاحات
نوشتهٔ بعدی
بررسی ماده ۳ شرایط عمومی پیمان

دیگر مطالب این دسته بندی

38 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
38
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x