مجازات جرایم پزشکی چیست؟

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

مجازات جرایم پزشکی
دعاوی پزشکی

جرایم پزشکی چه مجازاتی دارد؟ مجازات یک جرم پزشکی یا تخلف پزشکی چگونه معین میشود؟ مرجع صالح برای مجازات یک پزشک کجاست؟ دادگاه پزشک متخلف را به چه مجازاتی محکوم مینماید؟ وکیل جرایم پزشکی مفصلا پاسخ میدهد.

جرایم پزشکی چیست؟ تعریف جرم پزشکی

  • چه زمانی پزشک مرتکب جرم پزشکی میشود؟
  • آیا جرایم پزشکی با تخلفات پزشکان فرق میکند؟
  • مجازات جرایم پزشکی شامل چه مواردی است؟

در ابتدا باید میان افعال و اعمال مجرمانه جامعه پزشکان از این حیث که به مناسبت شغل خویش مرتکب آن جرم شده اند یا مانند همه افراد عادی و معمولی جامعه یعنی بدون وجود ارتباط با شغل ایشان یعنی طبابت مرتکب آن جرم شده اند، قایل به تفکیک شد. در فرض نخست، یعنی هنگامیکه پزشک مرتکب جرم پزشکی میشود، در واقع مرتکب فعل یا ترک فعلی شده است که به مناسبت شغل طبابت و دکتر بودن ایشان بر وی بار گردیده است. با وجود چنین شرطی است که احتمال تحمیل مجازات جرایم پزشکی بر دکتر متخلف محتمل میگردد.

◁◁ بیشتر بدانید:  تخلفات انتظامی پزشکان و تفاوت آن با جرایم پزشکی

مثال برای عدم امکان اعمال مجازات جرایم پزشکی

برای درک بهتر این مقوله که در چه شرایطی امکان اعمال مجازات جرایم پزشکی بر متهم یا متخلف وجود ندارد، به بیان مثالی میپردازیم. تصور نمایید، نظافت چی بیمارستان پس از نظافت یک اتاق، درحالیکه حال و وضعیت یک بیمار نا به سامان میباشد و به اصطلاح علم پزشکی، وضعیت عمومی ایشان ثابت نبوده ، پس از انجام نظافت و تکالیف خود اتاق را ترک نماید.

آیا ایشان مرتکب جرم یا جرایم پزشکی شده است؟ آیا در فرض طرح شکایت از نظافتچی، به پرونده کیفری ایشان تحت عنوان جرایم ارتکابی پزشکان رسیدگی میشود؟ آیا امکان اعمال مقررات مربوط به مجازات جرایم پزشکی در حق ایشان وجود دارد؟ آیا رفتار ایشان اعم از فعل یا ترک فعل با معیارها و مصادیق جرایم پزشکی سنجیده میشود؟ آیا عمل وی ولو که عنوان مجرمانه یا کیفری داشته باشد، داخل در حیطه جرایم پزشکی و به مثابه قصور پزشکی میباشد؟ قطعا پاسخ منفی است و نمیتوان مجازات جرایم پزشکی را بر وی تحمیل نمود.

مجازات جرایم پزشکی
مجازات جرایم پزشکی

مجازات جرایم پزشکی شامل موارد ذیل نمیشود

اگر پزشکی خارج از حیطه طبابت مرتکب رفتار و فعل مجرمانه ای بشود، به این دلیل که جرم وی خارج از جرایم پزشکی میباشد، نمیتوان مدعی اعمال مجازات جرایم پزشکی بر ایشان گردید. زیرا در فرض ارتکاب این جرایم، پزشک به مانند فرد عادی جامعه و بدون وجود ارتباط میان طبابت ایشان و فعل مجرمانه، تحت تعقیب قرار میگیرد.

جرایمی همچون سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر و خیانت در امانت، جرایمی هستند که وقوع این جرایم ارتباطی به جرم پزشکی نداشته و ممکن است پزشک به دلیل سهامدار بودن در یک شرکتی که اقدام به کلاهبرداری نموده، تحت تعقیب قرار بگیرد. لذا در ابتدای امر این مساله مورد بررسی قرار میگیرد که آیا پزشک به مناسبت شغلش و به دلیل بروز قصور پزشکی قرار است تحت تعقیب قرار بگیرد؟ یا خیر، و جرم ارتکابی ایشان ارتباطی به مباحث جرایم پزشکی ندارد.

نکته: برای تحقق عنوان مجرمانه در حیطه جرایم ارتکابی توسط پزشکان، و انتساب نتیجه مجرمانه به وی و در نهایت اعمال مجازات جرایم پزشکی بر او، میبایست بایسته های ضروری جهت تحقق جرم پزشکی موجود باشد.

لزوم بر پزشک بودن مرتکب جرم:

فرض نخست را که بررسی نمودیم. حال به تبیین فرض دوم میپردازیم. فرض دوم چیست؟ فرض دوم دربردارنده وجود صفت، ویژگی و شرط لازم در مرتکب میباشد. یعنی مرتکب و فاعل جرم باید پزشک باشد. همچنین برای تحقق عنوان مجرمانه برای یک پزشک که مجازات جرایم پزشکی را برای وی به دنبال خواهد داشت، باید به مناسبت شغل وی آن رفتار ممنوعه که وصف جزایی دارد، رخ داده باشد و در دسته جرایم پزشکی قرار بگیرد، لذا میبایست بایسته هایی وجود داشته باشد.

به عنوان مثال میتوان گفت، تحقق عنوان مجرمانه مانند قصور پزشکی یا خطای پزشک یا مجازات جرایم پزشکی، بعنوان تصویر نهایی یک پازل است. حال نیل به این تصویر نهایی، نیاز به در دسترس بودن و چیدمان کلیه قطعات آن پازل وجود دارد. حال قطعات آن پازل چه میباشد؟ وجود مواردی از قبیل پزشک بودن مرتکب، ارتباط رفتار مجرمانه با شغل وی، بروز قصور پزشکی، ایجاد عارضه و آسیب به بیمار و سایر موارد مقرر در قانون، قطعات لازمه برای چیدمان آن پازل و درنهایت مجازات جرایم پزشکی میباشد.

مجازات جرایم پزشکی شامل چه مواردی است؟

وکیل جرایم پزشکی میگوید: در ابتدا باید بررسی گردد رفتار مجرمانه یا ممنوعه ای که از طرف پزشک بروز نموده است، شامل چه عنوانی میباشد؟ عنوان آن رفتار است که معین کننده نتیجه یعنی نوع و میزان مجازات پزشک خواهد بود. یعنی فعل یا ترک فعل پزشک همراه با قصور پزشکی بوده و موجب ایراد صدمه بدنی به بیمار و بروز آسیب بر وی بوده است؟ مانند شکایت از جراح زیبایی مثل ابدومینوپلاستی، لیپوساکشن یا لیفت و پروتز سینه، یا صرفا تخلف پزشکی باشد، مانند مواردی از قبیل درج تخصص در تابلوی اعلانات پزشکی و آویختن آن بر درب مطب بوده درحالیکه پزشک عمومی و فاقد تخصص میباشد؟

چرا که در حالت نخست، با ارائه ادله اثبات دعوا و اثبات جرم غیرعمدی و شبه عمدی انجام شده توسط پزشک یا کادر درمان، موضوع داخل در موارد جرایم پزشکی بوده و مجازات جرایم پزشکی را به دنبال خواهد داشت. درحالیکه اگر فعل و عمل پزشک صرفا مشتمل بر تخلف وی باشد، مجازات جرایم پزشکی بر او بار نشده و صرفا مجازات لحاظ شده برای تخلفات، توسط سازمان نظام پزشکی بر پزشک تحمیل میگردد.

نکته: به جرایم پزشکی و جرم پزشک وفق قانون ابتدائا در دادسرای ویژه جرایم پزشکی و سپس دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا، رسیدگی صورت میپذیرد.

تخلفات انتظامی پزشکان و مجازات جرایم پزشکی

چنانچه جرم پزشکی صرفا دربردارنده تخلف پزشکی باشد، داخل در صلاحیت سازمان نظام پزشکی میباشد. این سازمان پس از انجام رسیدگی های مقرر، ممکن است پزشک را به یکی از انواع مجازاتهای درج در پرونده و سابقه پزشکی دکتر و توبیخ کتبی، تعلیق پروانه به مدت محدود، منع از اشتغال به طبابت در شهر خاصی و یا ابطال پروانه محکوم خواهد نمود.

حال مجازات جرایم پزشکی وفق حکم دادگاه که ناشی از شکایت از پزشک میباشد، شامل چه مواردی میباشد؟ خوب است بدانید اکثر مجازاتهای جرایم پزشکی شامل پرداخت دیه و جبران خسارت بیمار میباشد. ولیکن تحت شرایطی مجازات جرایم پزشکی دربردارنده حبس و زندان برای پزشک میباشد.

نکته: جرایم پزشکی، عنوان ایراد صدمه بدنی غیرعمدی را وفق قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص میدهد.

مجازات جرایم پزشکی در صورت فوت بیمار

  • اگر بیمار فوت نماید مجازات جرایم پزشکی از چه قراری خواهد بود؟
  • انواع مجازات جرایم پزشکی در فرض فوت بیمار شامل چه مواردی میشود؟

یکی از پررنگ ترین جلوه های مجازات جرایم پزشکی که مورد حکم قرار میگیرد، پرداخت دیه میباشد. هنگامیکه بیمار در اثر عمل جراحی مانند قلب یا مغز یا عمل جراحی زیبایی مانند ابدومینوپلاستی، فوت مینماید، در روند پرونده کیفری مطروحه ناشی از شکایت از پزشک، قصور پزشکی رخداده و میزان تقصیر هر کسی که بنا به دلیلی در موضوع امر دخیل بوده اند، مورد بررسی و کارشناسی قرار میگیرد.

به عنوان مثال هنگامیکه بیمار در اتاق عمل یا پس از آن فوت مینماید، عملکرد کلیه پزشکان اعم از جراح و پزشک مراقب، پزشک بیهوشی و پرستاران و کلیه کادر درمان مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرد. در نهایت ممکن است تقصیر متوجه هیچ کسی نشده و احدی بر پرداخت دیه محکوم نشود. از طرفی ممکن است پزشک یا چند پزشک و پرستاران و کادر درمان جملگی مقصر شناخته شده و هر یک بنا بر میزان تقصیر و قصوری که انجام داده اند، به پرداخت دیه محکوم شوند. همچنین ممکن است صرفا یک شخص مثلا صرفا پزشک جراح بعنوان مقصر واقعه شناخته شود و وفق نظر کارشناسی پزشکی قانونی و کمیسیون نظام پزشکی به پرداخت دیه کامل یا چند درصد از آن در حق بیمار محکوم شود.

حبس پزشک بعنوان یکی از انواع مجازات جرایم پزشکی

  • آیا امکان به زندان انداختن یک دکتر وجود دارد؟
  • آیا پزشک نیز به زندان میرود؟

خوب است بدانید مطابق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بر اثر بی احتیاطی، عدم مهارت، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی مرتکب قتل غیرعمد شود، به این دلیل که فاعل، مسبب وقوع قتل غیرعمد بوده است، به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد. از طرفی قصور پزشکی نیز که مبنای محکومیت پزشک به پرداخت دیه و انتساب نتیجه مجرمانه به وی میباشد، ریشه در مواردی از قبیل عدم مهارت و بی احتیاطی پزشک دارد. لذا فرض محکومیت پزشک به حبس و تحمل زندان برای او طبق قانون ممکن و میسور میباشد

.

مجازات جرایم پزشکی زیبایی

یکی از انواع جراحی هایی که در عصر امروز متداول گردیده است، انجام جراحی های زیبایی است. اعم از جراحی زیبایی اندام یا صورت. حال پرسش این است که آیا تمامی جراحی های زیبایی مانند پیکرتراشی و ابدومینوپلاستی و لیپوماتیک و غیره، جملگی نتیجه مطلوب به بار می آورد و امکان بروز آسیب . عارضه در این موارد وجود ندارد؟ قطعا پاسخ این است که به هنگام بروز نتیجه نامطلوب یا ایراد عارضه و آسیب به بیمار، نوبت به طرح شکایت کیفری از پزشک و شکایت از پزشک رسیده و در صورت اثبات بایسته های قانونی، مجازات جرایم پزشکی بر پزشک متخلف بار و تحمیل میگردد.

مرجع صدور حکم مجازات جرایم پزشکی

  • برای شکایت از پزشک باید کجا برویم؟

قطعا بهترین کار مراجعه به وکیل متخصص و حرفه ای در حیطه جرایم و قصور پزشکی است. سپس برای ثبت شکایت از پزشک متخلف چکار باید کرد؟ به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه مینمایید. پس از ثبت شکایت، پیگیری پرونده از چه مرجعی صورت میگیرد؟ پرونده شما به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی ارجاع میگردد. دادسرای ویژه جرایم پزشکان چه اقداماتی میکند؟ دادیار یا بازپرس، تحقیقات مقدماتی را انجام داده و در فرض صدور قرار مجرمیت و تایید دادستان با صدور کیفرخواست، پرونده کیفری مطروحه جهت انشا حکم به دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا یعنی دادگاه کیفری دو ارسال میگردد.

مجازات محکوم کردن پزشک

مجازات محکوم کردن پزشک شامل چه مواردی است؟ آیا میتوان پزشک را به مجازاتی مانند قصاص محکوم کرد؟ موارد قانونی مجازات پزشک در فرض محکوم کردن چیست؟ خوب است بدانید که باید میان دو نوع مجازات تفکیک قایل شویم:

الف) مجازاتی که در نتیجه تخلف انتظامی پزشک بر وی تحمیل میگردد.
ب) مجازاتی که مطابق قانون مجازات اسلامی بر پزشک تحمیل میشود.

مجازات اثبات تخلف پزشک

در صورتیکه پزشک مرتکب تخلف انتظامی شده باشد، به مجازاتهای مقرر در آیین نامه تخلفات پزشکی و مشاغل وابسته و قانون مربوطه محکوم میشود. تخلفاتی از قبیل: افشای اسرار بیمار، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده، تحمیل مخارج غیرضروری به بیمار، ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیماری و غیره، حسب مورد شامل انواع: تذکر شفاهی، توبیخ کتبی با درج در پرونده بعنوان سوابق پزشکی وی، محرومیت از اشتغال بصورت موقت و دایم یا منع اشتغال در شهر خاص و یا الزام به طبابت در یک شهر یا منطقه خاص میباشد.

مجازات کیفری پزشک متخلف در ۱۴۰۱

منظور از مجازات کیفری، مجازاتی است که شامل تخلف پزشک نمیباشد. یعنی محکوم نمودن پزشک به پرداخت دیه در حق بیمار و در فرض قانونی مربوطه، در صورت فوت بیمار، مجازات حبس و زندان برای پزشک تعیین شود. بهترین وکیل شکایت از پزشک در جزایم پزشکی، چشم انداز حقوقی خود را در مورد مساله خاص مراجعه کننده به وی بیان میدارد. تا موکل بتواند با آگاهی کامل نسبت به اقدام قانونی در جهت شکایت از پزشک تصمیم درست را اتخاذ نماید.

نکته: توصیه میگردد از سایر خدمات حقوقی موسسه ما، مانند وکیل همراه یا وکالت در مطالعه پرونده به همراه تنظیم لایحه رایگان استفاده نمایید. برای کسب اطلاعات دقیق تر با مشاور حقوقی ما صحبت کنید. همچنین میتوانید در واتساپ موسسه پیام ارسال نمایید.

◁◁ بیشتر بدانید:  شکایت از پزشک و مراحل آن در دادگاه و دادسرای کیفری

مجازات جرایم پزشکی در قانون
مجازات جرایم پزشکی در قانون

وکیل جرایم پزشکی را از ما بخواهید

مجازات جرایم پزشکی، انگیزه طرح دعوا و شکایت از پزشکان است. خواه این مجازات دربردارنده پرداخت وجه از ناحیه پزشک متخلف تحت عنوان دیه یا جبران خسارت باشد خواه نباشد. یعنی شامل مواردی از قبیل توبیخ پزشک با درج در پرونده یا تعلیق وی از طبابت و امثال این مورد باشد. پرواضح است که دست یافتن به نتیجه مطلوب در هیچ پرونده کیفری امری ساده نبوده و نیازمند به تخصص، دانش، اشراف وکیل متخصص بر رویه عملی محاکم و مسائل بسیاری دارد.

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا میتواند این اطمینان خاطر را به شما عزیزان بدهد که وکلای مجرب فعال در این موسسه حقوقی، در کلیه زمینه های جرایم پزشکی و جرایم دارویی و تخلف داروخانه و شکایت از جمیع موارد مذکور تا پلمپ و فک پلمپ از کلینیک های مجاز و غیرمجاز، بصورت حرفه ای و تخصصی عمل نموده و توانمند در وکالت در این دعاوی میباشند.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۱۰ میانگین امتیاز: ۴.۶]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
جرم پزشکی چیست؟
نوشتهٔ بعدی
قصور پزشکی و همه چیز درباره آن

دیگر مطالب این دسته بندی

18 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
الناز
4 ماه قبل

سلام من صورتم رو لیزر کردم و جای لیزر لکه های سوختگی ایجاد شده اگر شکایت کنم شکایتم نتیجه بخش خواهد بود؟

راحله ک
6 ماه قبل

سلام من هفته گذشته جراحی سینه مامو پلاستی انجام دادم یه هزینه جداگانه ازم گرفته و بقیه با بیمارستان و سینه ام تا به تا و نا منظم شده چه کنم آیا قابل شکایت هست با مبلغ چهل میلیون تومان ؟

لیلی
8 ماه قبل

باسلام.فردی قصد کشتن کسی رو داشت به او سم میده حالش بد میشه میبرن بیمارستان.پزشک دستورعمل فوری میده.متخصص بیهوشی داروی فاسد استفاده می‌کنه.طرف فوت می‌کنه.پزشکی قانونی علت فوت را داروی فاسد اعلام می‌کنه.اتهامات اون فرد و پزشک چی هست؟

سوده
8 ماه قبل

سلام سوالی دارم از خدمتتون اگر پزشک بیمار را در حال دزدی از کشو میز ببیند و فریاد بزند سر بیمارکه چکار میکنی و چرا سرکشو منی ؟ ایا اهانت به بیمار محسوب میشود یا خیر لطفا راهنمایی بفرمایید

شهاب چطوری
10 ماه قبل

سلام و خسته نباشی من ازبیمارستان شهید بقاء اهواز شاکی هستم که به علت سهل‌انگاری پزشکان خانم را از دست دادم

فلاح
1 سال قبل

سلام خسته نباشید خدا قوت بابت مشاوره رایگانی که دادید سپاسگزارم امیدوارم همیشه خوش بدرخشید

جلالوند
1 سال قبل

سلام از مطالب خوب سایت شما استفاده کردیم و کلی بهره بردیم واقعا مطالب خوب و جدیدی بود تشکر از شما مدیر سایت محترم و وکلای خوب امین عدالت کبریا

آملی
1 سال قبل

سلام وقت بخیر بیماری متعاقب عمل جراحی دچارسوختگی پوست شده است و در حال حاضر ادعا دارد که هزینه درمان راندارم. آیا میشود با بیمار توافق کرد که مبلغی جهت درمان به بیمار داده شود و در ازای آن تعهد محضری گرفته شود که بعد از آن شکایتی به پزشکی قانونی و درگیریهای بدنبال آن نشود یا خیر؟

ثامنی
1 سال قبل

سلام من عمل سزارین انجام دادم و یک هفته بعد از عمل دچار فتق سزارین شدم و باید دوباره عمل کنم تا برطرف شود العان من میتونم از دست پزشکم شکایت کنم؟

فهرست
مشاوره حقوقی در واتساپ