وکیل شکایت از پزشک | شکایت از پزشک متخلف

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران ارائه دهنده خدمات حقوقی

شکایت از پزشک- موسسه حقوقی امین عدالت کبریا
دعاوی پزشکی

شکایت از پزشک در معنای عام و جهان شمول آن به معنای اقامه دعوای کیفری تحت عنوانی مجرمانه علیه پزشک در محکمه ای جزایی میباشد. طرف نخست که علی الرویه بیمار میباشد، شاکی نامیده میشود. طرف دوم که پزشک است،بعنوان متهم حسب مورد به دادسرا یا سازمان نظام پزشکی یا هر دو مرجع احضار میشود. شکایت از پزشک دارای ابعاد قابل توجهی است که به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد.

شکایت از پزشک به چه معناست؟

شکایت از پزشک در معنای اخص و ویژه آن دربردارنده شکایتی است که به موجب عارضه درمانی یا قصور پزشکی یا بی احتیاطی پزشک بر بیمار حادث شده است. لذا مقصود از شکایت از پزشک که در مقالات دعاوی پزشکی مورد بحث قرار میگیرد، مقصود شکایت از جرائم پزشکی است که در دادسرای ویژه جرائم پزشکی و در سازمان نظام پزشکی مورد رسیدگی قرار میگیرند.

چه زمانی می توان از پزشک شکایت کرد؟

وکیل شکایت از پزشک در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون نظام پزشکی و آیین نامه مربوط به آن می توان گفت اعمال پزشکان خارج از محدوده ی تخصص و عدم رعایت نظامات و قوانین جزایی می تواند مورد تعقیب قضایی و انتظامی قرار گیرد و فرد متضرر می تواند از پزشک شکایت کند.

نحوه شکایت از پزشک متخلف چگونه است؟

وکیل شکایت از پزشک بیان می دارد، با پیشرفت روز افزون در علم پزشکی و نوآوری های جدید در این عرصه که به شدت مورد استقبال عموم قرار گرفته است، به تبع آن تخلفات و جرایم این حوزه نیز افزایش یافته و شکایت از پزشک به امری رایج در عموم مردم تبدیل شده است.

اعمالی که از پزشک سر می زند مانند عمل سایر افراد جامعه زمانی می تواند جرم باشد که در قانون برای آن جرم انگاری صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات زمانی می توان فردی را مجرم دانست و مجازات کرد که فعل او در قانون جرم انگاری شده باشد.

در خصوص نحوه شکایت از پزشک نیز مانند سایر افراد جامعه می بایست از قاعده کلی تبعیت نمود و برای شکایت از پزشک باید با طرح شکواییه از دادسرا خواستار این شد که به جرم صورت گرفته از سوی پزشک مجرم رسیدگی کند. البته قابل ذکر است که پزشکی مانند هر شغل دیگری دارای یک نهاد صنفی است به نام سازمان نظام پزشکی که این سازمان نیز به تخلفات پزشکان رسیدگی می کند. در ادامه به بررسی دقیق تر مراجع رسیدگی به جرایم پزشکی خواهیم پرداخت.

شکایت از پزشک و مفاد ضروری آن

شکایت از پزشک میبایست شامل مواردی از قبیل ادله اثبات دعوا، انتساب نتیجه مجرمانه به پزشک و اثبات قصور و کوتاهی یا بی احتیاطی یا خطای پزشک یا عدم صلاحیت و تخصص پزشک باشد. بسیار مهم است که موارد ضروری و بایسته های یک شکایت کیفری در متن و شرح شکایت از پزشک درج و قید گردد. همچنین خوب است بدانید که بهترین کار و اقدام در دعاوی پزشکی و شکایت از پزشک، ارائه دلیل بر انجام صحیح مراقبتهای پزشکی پس از درمان یا عمل جراحی توسط بیمار نیز میباشد. زیرا در بسیاری از موارد پزشک در دفاع از خود به تقصیر و قصور بیمار استناد مینماید.

نکته: در بسیاری از موارد که قصور و کوتاهی و تقصیر بیمار به اثبات میرسد، پزشک از اتهام تبرئه شده و مسئولیتی متوجه وی نمیباشد.

شکایت از پزشک شامل چه تخلفاتی میشود؟

شکایت از پزشک دامنه گسترده ای دارد. این شکایت هم میتواند در راستای طبابت پزشک معالج و بابت قصور پزشکی وی باشد، مانند آنکه بیمار از پزشک خود بابت عمل جراحی ابدومینوپلاستی شکایت نماید، و هم شکایت از پزشک میتواند در غیر از موضوع طبابت دکتر بوده و از یک پزشک بابت جرم عمومی مثلا توهین و فحاشی شکایت شده باشد. وکیل شکایت از پزشک در ادامه به بیان نمونه هایی دیگر از تخلفات پزشکان خواهد پرداخت:

۱- قصور، اهمال، سهل انگاری

وکیل شکایت از پزشک بیان می دارد، قصور در لغت به معنای کوتاهی و سستی می باشد. در خصوص پزشکان اگر پزشکی در اعمال خویش در رابطه با بیماران کوتاهی انجام دهد به عبارتی دیگر اگر پزشکی در انجام فعالیت های پزشکی مواردی را که می بایست با توجه به اصول حرفه ای پزشکی انجام میداد انجام ندهد و در اثر آن ضرری به بیمار وارد گردد، میتوان با شکایت از پزشک متخلف در مراجع قانونی به وسیله وکیل متخصص در جرایم پزشکی این امر را پیگیری نمود.

۲- عدم رعایت نظامات دولتی

وکیل شکایت از پزشک بیان می دارد، اگر پزشک در انجام امور درمانی مقررات راجع به آن امر را به درستی رعایت ننماید مرتکب تقصیر شده و با شکایت از پزشک متخلف، از طریق مراجع قانونی قابل تعقیب خواهد بود.

۳- افشاء اسرار بیمار

وکیل پرونده شکایت از پزشک بیان می دارد، پزشکان با توجه به سوگند نامه پزشکی موظف به رعایت اسرار بیماران خویش می باشند لذا اگر پزشکی در این امر کوتاهی کند و اسرار بیمار را فاش نماید، طرح دعوا علیه پزشک خاطی می تواند راه مناسبی برای برخورد با پزشک متخلف باشد.

موارد پیش گفته اگر از سوی هر پزشکی رعایت نگردد، با اعلام شکایت از پزشک متخلف از سوی بزه دیده، قابل تعقیب از طریق مراجع قانونی خواهد بود و فرد متضرر می تواند با طرح دعوا علیه پزشک همچنین جبران ضرر های وارده از این اعمال را نیز مطالبه نماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  ۵ عامل موثر در شکایت بیمار از پزشک

وکیل متخصص شکایت از پزشک
وکیل متخصص شکایت از پزشک

وکیل متخصص شکایت از پزشک
وکیل متخصص در جرایم پزشکی و شکایت از پزشک ابتدائا به بررسی دقیق حادثه و مستندات ارائه شده از سوی موکل می پردازد و با تشخیص جرم بودن عمل ارتکابی و تکمیل مستندات لازم جهت طرح شکایت، اقدام به طرح شکایت از پزشک نموده و از اتلاف وقت و تضییع حقوق موکل جلوگیری می نماید.

برای شکایت از پزشک به کجا مراجعه کنیم؟

وکیل شکایت از پزشک در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، مراجعی که می توان در آن علیه پزشک طرح دعوا نمود و صلاحیت رسیدگی به دعاوی پزشکی را دارندعبارتند از :

  •  داسرای انتظامی پزشکان واقع در سازمان نظام پزشکی: مرجع رسیدگی به تخلفات پزشک
  • محاکم عمومی دادگستری: مرجع رسیدگی به دعاوی پزشکی، زمانی که پزشک مرتکب جرم شده باشد.
  • شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشت: در صورتی که میزان دیه کمتر از پنج میلیون تومان باشد شکایت از پزشک به این مرجع ارجاع داده می شود.

رسیدگی به تخلفات و دعاوی پزشکان در صلاحیت کجاست؟

وکیل شکایت از پزشک در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، رسیدگی به تخلفات پزشکان در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی می باشد و رسیدگی به دعاوی پزشکی در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری می باشد. پس از طرح شکایت کیفری ابتدائا پرونده به دادسرای ویژه رسیدگی به دعاوی پزشکی (دادسرای ناحیه ۲۶) ارجاع می گردد و در ادامه در صورت توجه اتهام به پزشک مورد نظر و احراز تخلف پزشک با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارجاع می گردد. در غیر اینصورت و عدم توجه اتهام به پزشک، شاکی با قرار منع تعقیب مواجه می گردد.

در صورتی که میزان دیه پیش بینی شده از سوی شاکی کمتر از پنج میلیون تومان باشد پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشت به عنوان یکی از مراجع قضایی ارجاع می گردد. اعضای شورای ویژه امور بهداشت از میان کارشناسان و متخصصان دارای صلاحیت در رشته های مرتبط به پزشکی با تایید و معرفی سازمان نظام پزشکی و با رعایت آیین نامه اجرای ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه برای مدت سه سال انتخاب می شوند و علاوه بر شرایط عمومی می بایست فاقد محکومیت کیفری یا انتظامی قطعی باشند.

شکایت از پزشک متخلف
شکایت از پزشک متخلف

نحوه رسیدگی به شکایت از پزشک متخلف در سازمان نظام پزشکی

وکیل تخصصی شکایت از پزشک در تشریح عنوان فوق بیان می دارد، رسیدگی در سازمان نظام پزشکی پس از طرح شکایت از سوی بیمار و یا خانواده وی و یا وکیل دعاوی پزشکی و یا اعلام گزارش تخلف از سوی بازرسان سازمان یا سایر مراجع قانونی شروع شده و چنانچه بدوا سازش در شورای ویژه امور بهداشت صورت نپذیرد پرونده به دادسرای انتظامی پزشکان ارجاع داده می شود. دادسرای انتظامی پزشکان متشکل از دادستان و به تعداد مورد نیاز دادیار به تشخیص شورای عالی انتظامی می باشد که با رای هیات مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب می شوند.

نحوه رسیدگی به دعاوی پزشکان در محاکم کیفری دادگستری

وکیل شکایت از پزشک در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، دادسرای ویژه رسیدگی به دعاوی پزشکی ناحیه ۲۶ تهران پس از وصول شکایت از پزشک از سوی شاکی با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک ارائه شده توسط شاکی و استعلام از مطلعان و سوابق مربوطه و انجام معاینات و آزمایشات مورد نیاز و جلب نظر کارشناس موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در انتهای تحقیقات دادسرا، اگر دادیار یا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده شکایت نظر به عدم تخلف پزشک داشته باشد اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید و اگر خلاف این امر باشد یعنی مقام رسیدگی کننده نظر به تخلف پزشک داشته باشد اقدام به صدور قرار مجرمیت علیه پزشک متخلف می نماید و در ادامه کیفرخواست از سوی دادستان صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع می گردد.

◁◁ بیشتر بدانید:  نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرا

شکایت از پزشک به دادگاه بهتر است یا به نظام پزشکی؟

وکیل شکایت از پزشک در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، در مطالب پیش گفته عنوان شد که برخی اعمال پزشکان در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است و اگر پزشکان مرتکب این اعمال گردند با قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می باشند. همچنین برخی از اعمال پزشکان در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است در این صورت ممکن است با توجه به اعمال صورت گرفته بتوان به عنوان تخلف از پزشک مورد نظر در سازمان نظام پزشکی شکایت نمود.

وکیل خوب شکایت از پزشک
وکیل خوب برای شکایت از پزشک ابتدائا می بایست با بررسی اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهد که رفتار ارتکابی آیا مشمول قانون مجازات می شود و قابل پیگیری در محاکم دادگستری است یا این اعمال مشمول قانون مجازات نبوده و می بایست توسط سازمان نظام پزشکی در جهت احقاق حقوق موکل اقدام نمود. لذا این امر نیازمند تخصص و تجربه کافی در این زمینه می باشد که وکیل متخصص در دعاوی پزشکی بهترین گزینه جهت طرح دعوا علیه پزشک می باشد. لازم به ذکر است که در برخی موارد می توان همزمان به هر دو مرجع پیش گفته یعنی سازمان نظام پزشکی و محاکم دادگستری مراجعه نمود.

شکایت از پزشک و مطالبه خسارت

وکیل شکایت از پزشک در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، در صورتی می توان با شکایت از پزشک مطالبه خسارت نمود که پزشک مذکور در انجام عمل جراحی و یا تجویز دارو و هرگونه اقدام پزشکی دیگری اهمال و سهل انگاری نموده باشد و یا نظامات قانونی را رعایت نکرده باشد و یا علی رغم عدم داشتن تخصص در یک رشته خاص اقدام به فعالیت در آن حوزه نموده باشد، که در این صورت پزشک مسئول خسارات وارده به بیمار بوده و حسب مورد قابل تعقیب در مراجع قضایی یا سازمان نظام پزشکی می باشد.

چنانچه از سوی پزشک هیچ گونه تقصیر و یا قصوری صورت نگرفته باشد اما علیرغم رعایت این موارد آسیبی متوجه بیمار شده باشد طبیعتا پزشک مذکور قابل تعقیب نمی باشد و عامل بیماری و یا عوامل دیگری که خارج از اراده پزشک است چنانچه در بروز آسیب نقش داشته باشد مسئولیت این آسیب بر عهده پزشک نخواهد بود.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل شکایت از جراح زیبایی | شکایت از جراح متخلف زیبایی

شکایت از قصور و تخلفات پزشکی
شکایت از قصور و تخلفات پزشکی

عدم آگاهی بیمار به تخصص پزشک

  • آیا عدم آگاهی بیمار نسبت به تخصص پزشک در پیگیری و شکایت از پزشک تاثیری دارد؟

وکیل شکایت از پزشک در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، عدم آگاهی بیمار نسبت به تخصص پزشک در طرح شکایت از سوی بیمار و تعقیب هیچگونه تاثیری ندارد چرا که پزشک با توجه به سوگند نامه پزشکی نمی بایست اقدام به اعمالی نماید که خارج از تخصص او می باشد و در این فرض انگشت اتهام به سوی پزشک می باشد چون نمی توان از افراد جامعه که هیچگونه تخصصی در امر پزشکی ندارند انتظار داشت که در مراجعه به پزشک تحقیق نموده و کسب اطلاع نماید که پزشک مذکور در چه زمینه ای فعالیت می نماید. به همین جهت طرح دعوا علیه پزشک در این موارد هیچگونه مانع قانونی نخواهد داشت.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل جرایم پزشکی | جرایم و تخلفات پزشکی

وکیل شکایت از پزشک در تهران

با توجه به حساسیت دعاوی پزشکی و آثار غیر قابل جبران جرایم پزشکی بر مهمترین دارایی انسان ها یعنی جسم و حیات انسان ها و گسترده بودن دامنه قوانین و جرایم پزشکی (دعاوی پزشکی) لازم است که در پیگیری جرایم مربوط به این حوزه و طرح شکایت از پزشک با دقت فراوان عمل کرده و لاجرم از یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص جرایم پزشکی بهره ببرید. لذا موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای پایه یک دادگستری متخصص و دارای سابقه درخشان  در زمینه دعاوی پزشکی این نوید را به شما هموطنان می دهد که حقوق تضییع شده شما را به بهترین کیفیت و در کمترین زمان مطالبه نماید. جهت مشاوره با وکیل شکایت از پزشک در تهران با ما تماس بگیرید.

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۴۸ میانگین امتیاز: ۴.۴]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ بعدی
وکیل جرایم پزشکی | جرایم و تخلفات پزشکی

دیگر مطالب این دسته بندی

76 پرسش و پاسخ
جدیدترین نظرات
قدیمی ترین نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
فهرست
76
0
سوالات خود را در رابطه با این مطلب مطرح نمایید.x